Lệnh Vẽ cung tròn trong CAD (ARC) – Tổng hợp 6 cách sử dụng chi tiết

Trong phạm vi khóa học autocad on-line, mình xin hướng dẫn người dùng 6 cách sử dụng lệnh vẽ cung tròn trong CAD yếu tố nhất:

Cách gọi lệnh vẽ cung tròn trong CAD

 • Cách 1: Từ bàn phím gõ lệnh ARC hoặc RENTER
 • Cách 2: Vào Draw trên thanh phương tiện, mua ARC, với nhiều lựa mua: 3p; (Star, Middle, Finish); (Star, Middle, Angle); (Star, Middle, Size); (Begin, Finish, Angle); (Begin, Finish, Radius); …

1. Vẽ cung tròn qua 3 điểm (3P)

Ý nghĩa lệnh vẽ cung tròn trong CAD: Lệnh ARC sử dụng để vẽ cung tròn bằng cách kích mua 3 điểm bất kì do ta mua hoặc với thể sử dụng phương thức truy bắt điểm để mua 3 điểm.

2 2

-Sơ đồ thực hiện lệnh vẽ cung tròn trong CAD: 3 3

4 7

-Ví dụ: Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm P1, P2, P3

 • Command: ARC (A) – ENTER
 • ARC Specify begin level of arc or [Center]: Kích mua điểm P1
 • Specify second level of arc or [Center/End]: Kích mua điểm P2
 • Specify finish level of arc: Kích mua điểm P35 3

2. Lệnh Vẽ cung tròn qua điểm đầu, cuối và tâm (Begin, Middle, Finish)

-Ý nghĩa lệnh:

 • Lựa mua này cho phép ta vẽ cung tròn bằng cách xác định điểm đầu (Begin level), tâm (Middle level) và điểm cuối (Finish level) bằng những phương pháp nhập tọa độ hoặc sử dụng những phương thức truy bắt điểm.
 • Cung tròn được tạo ra theo ngược chiều kim đồng hồ.6 3

-Sơ đồ thực hiện: 7 28 2

-Ví dụ: Sử dụng lựa mua Begin, Middle, Finish trong lệng vẽ cung tròn (ARC) để vẽ cung tròn qua những điểm P1, P2, P3.

 • Sử dụng lệnh Pline hoặc Line để vẽ hình ban sơ.
 • Command: ARC (A) – ENTER
 • ARC Specify begin level of arc or [Center]: Kích mua điểm P1.
 • Specify second level of arc or [Center/End]: C – ENT
 • Specify middle level of arc: Kích mua điểm
 • Specify finish level of arc or [Angle/chord Length]: Kích mua điểm P3.9 2

3. Vẽ cung tròn qua điểm Begin, Middle, Angle (điểm đầu, tâm và góc)

-Ý nghĩa: Lựa mua này cho phép vẽ cung tròn bằng cách xác định điểm đầu (Begin level) (Hình 6 a), tâm (Middle level) (Hình 6b) và góc ở tâm (Included angle) (Hình 6c) bằng những phương pháp nhập tọa độ hoặc sử dụng những phương thức truy bắt điểm10 1

-Để ý:

 • Nếu nhập giá trị góc âm thì cung tròn được tạo ra sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ.
 • Nếu nhập giá trị góc dương thì cung tròn được tạo ra sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ.11 112 2

-Ví dụ: Sử dụng lựa mua Begin, Middle, Angle trong lệnh vẽ cung tròn (ARC) để vẽ cung tròn qua những điểm P1, P2, và góc ở tâm là 90.

 • Command: ARC (A) – ENTER
 • ARC Specify begin level of arc or [Center]: Kích mua điểm P1 (Hình 8 a).
 • Specify second level of arc or [Center/End]: C – ENTER
 • Specify middle level of arc: Kích mua điểm P2 (Hình 8b).
 • Specify finish level of arc or [Angle/chord Length]: A – ENTER
 • Specify included angle: 90 – ENTER13 1

4. Begin, Middle, Size (vẽ thông qua điểm đầu, tâm và chiều dài)

-Ý nghĩa: Lựa mua này cho phép ta vẽ cung tròn bằng cách xác định điểm đầu (Begin level), tâm (Middle level) và nhập giá trị chiều dài dây cung (Size of chord) bằng những phương pháp nhập tọa độ hoặc sử dụng những phương thức truy bắt điểm.14 1

-Để ý: Nếu nhập chiều dài dây cung to hơn đường kính cung tròn thì AutoCAD sẽ ko tạo ra được cung tròn.

-Những bước thực hiện 15 116 1

-Ví dụ: Vẽ dây cung với chiều dài size of chord = 20:

 • Command: ARC (A) – ENTER
 • ARC Specify begin level of arc or [Center]: Kích mua điểm P1 (Hình V – 35b).
 • Specify second level of arc or [Center/End]: C – ENTER
 • Specify middle level of arc: Kích mua điểm P2 (Hình V – 35b).
 • Specify finish level of arc or [Angle/chord Length]: L – ENTER
 • Specify size of chord: 20 – ENTER17 1

5. Begin, Finish, Angle (qua điểm đầu, điểm cuối và góc)

-Ý nghĩa: Lựa mua này cho phép ta vẽ cung tròn bằng cách xác định điểm đầu (Begin level), điểm cuối (Finish level) và góc ở tâm (Included angle) bằng những phương pháp nhập tọa độ hoặc sử dụng những phương thức truy bắt điểm.18 1

-Để ý:

 • Nếu nhập giá trị góc âm thì cung tròn được tạo ra sẽ quay cùng chiều kim đồng hồ.
 • Nếu nhập giá trị góc dương thì cung tròn được tạo ra sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ.
 • -Những bước thực hiện19 120 1

-Ví dụ: Sử dụng lựa mua Begin, Finish, Angle để vẽ cung tròn với góc ở tâm = 90

 • Command: ARC (A) – ENTER
 • Specify begin level of arc or [Center]: Kích mua điểm P1 (Hình V – 37b).
 • Specify second level of arc or [Center/End]: E – ENTER
 • Specify finish level of arc: Kích mua điểm P2 (Hình V – 37b).
 • Specify middle level of arc or [Angle/Direction/Radius]: A – ENTER
 • Specify included angle: 90 – ENTER21 2

6. Begin, Finish, Radius (điểm đầu, cuối và bán kính)

-Ý nghĩa lệnh: Lựa mua này cho phép ta vẽ cung tròn bằng cách xác định điểm đầu (Begin level), điểm cuối (Finish level) và bán kính (Radius) của cung tròn bằng những phương pháp nhập tọa độ hoặc sử dụng những phương thức truy bắt điểm.22 1

-Những bước thực hiện:

23 124 1

-Ví dụ: Sử dụng lựa mua Begin, Finish, Radius để vẽ cung tròn với bán kính (Radius=5)

 • Command: ARC (A) – ENTER
 • ARC Specify begin level of arc or [Center]: Kích mua điểm P1 (Hình V – 39b).
 • Specify second level of arc or [Center/End]: E – ENTER
 • Specify finish level of arc: Kích mua điểm P2 (Hình V – 39b).
 • Specify middle level of arc or [Angle/Direction/Radius]: R – ENTER
 • Specify radius of arc: 5 – ENTER25 1

Xem thêm nhiều bài viết hữu ích về Cad khác:

 • Hướng dẫn sử dụng lệnh chia đều đối tượng trong cad
 • Hướng dẫn sử dụng lệnh stretch trong cad

 • Lệnh bo tròn 2 cạnh trong cad và cách sử dụng (Fillet)

 • Lệnh tìm kiếm trong cad cực hay

 • Hướng dẫn sử dụng lệnh Array trong CAD đời cao

 • Cách xóa layer ko sử dụng tới trong AutoCAD

Trả lời