[LỜI GIẢI] Chọn câu trả lời đúng Công thức tính khoảng vân là tron – Tự Học 365

icon turn on

Bật đèn

icon turn off

Tắt đèn

Chọn câu trả lời đúng Công thức tính khoảng vân là tron

Chọn câu trả lời đúng Công thức tính khoảng vân là tron

Câu hỏi

Nhận biết

Chọn câu trả lời đúng. Công thức tính khoảng vân là (trong đó: a = Khoảng cách giữa 2 khe Iâng; D = Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe tới màn ảnh; λ = Bước sóng của ánh sáng:

A.

45 1 5.

i =

B.

45 2 3.

i =

C.

45 3 2.

i =

D.

45 4 1.

i =


Đáp án đúng:

C

Lời giải của Tự Học 365

i = 45 3 2.

Công thức tính khoảng vân là: i = 45 3 2.

hoặc

đăng nhập bằng google