Lợi nhuận tài chính là gì? Phân tích lợi nhuận qua báo cáo kết quả kinh doanh

Lợi nhuận tài chính là gì

Phân tích hoạt động tài chính là một trong những nội dung của phân tích tình hình và kết quả kinh doanh. Cùng tìm hiểu những khái niệm lợi nhuận tài chính và những lợi nhuận khác trong bài viết dưới đây

NỘI DUNG BÀI VIẾT

  • 1 Lợi nhuận tài chính là gì?
  • 2 Những lợi nhuận khác lúc phân tích tình hình và kết quả kinh doanh
    • 2.1 Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ
    • 2.2 Lợi nhuận khác
    • 2.3 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)

Lợi nhuận tài chính là gì?

Lợi nhuận tài chính là lợi nhuận thu được từ những hoạt động đầu tư tài chính như: Cho vay, đầu tư chứng khoán, cho thuê tài sản, góp vốn liên doanh, kinh doanh ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá…

Công thức tính lợi nhuận tài chính học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Lợi nhuận tài chính = Doanh thu tài chính – Mức giá tài chính

Lưu ý: Trong giá tiền tài chính bao gồm cả lãi vay, do vậy nếu doanh nghiệp vay nợ nhiều với lãi suất cao thì lợi nhuận tài chính sẽ âm (lỗ giả).

Để xác định được xác thực kết quả đầu tư tài chính, lãi vay sẽ được trừ khỏi giá tiền tài chính:

Lợi nhuận trước lãi của hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính – Mức giá tài chính ko chứa lãi

Những lợi nhuận khác lúc phân tích tình hình và kết quả kinh doanh

Lợi nhuận bán hàng và cung cấp dịch vụ

Là lợi nhuận thu được do tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc chức năng kinh doanh chính của doanh nghiệp hoc ke toan truong o dau

Lợi nhuận bán hàng = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán – Mức giá bán hàng – Mức giá quản lý

Lợi nhuận bán hàng với thể được gọi với những tên khác như: Lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính, lợi nhuận tiêu thụ học xuất nhập khẩu on-line

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận khác là những khoản lợi nhuận thu được từ những hoạt động khác biệt với hoạt động thông thường (thất thường) như: Lợi nhuận từ chuyển nhượng bán, thanh lý tài sản nhất quyết; những khoản tiền phạt, tiền bồi thường được hưởng; Thu hồi những khoản nợ phải thu đã xóa nợ; Những khoản phải trả ko tìm được chủ nợ…

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác – Mức giá khác

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT)

Là lợi nhuận chưa trừ lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp

EBIT = Lợi nhuận bán hàng + Lợi nhuận trước lãi của hoạt động tài chính + Lợi nhuận khác

EBIT = Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay

Xem thêm: Phương pháp hồi quy trong phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp

Bài viết liên quan

Phân tích tài chính đầu tư Mối quan hệ giữa khả năng sinh lời với hiệu quả kinh doanhMối quan hệ giữa khả năng sinh lợi với hiệu quả kinh doanh Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoáiNhững nhân tố tác động và phương pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái Phân tích mối quan hệ giữa tài sản với nguồn hình thành tài sảnPhân tích mối quan hệ giữa tài sản với nguồn hình thành tài sản