Luật Kế toán 2015, Luật số 88/2015/QH13 mới nhất 2021

Cấp Chứng chỉ kế toán viên thay cho Chứng chỉ hành nghề kế toán

Theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015, từ năm 2017, sẽ cấp Chứng chỉ kế toán viên thay cho Chứng chỉ hành nghề kế toán; Chứng chỉ hành nghề cấp trước 2017 vẫn sở hữu giá trị. Một nội dung đáng để ý khác là quy định thay đổi điều kiện đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Theo đó, từ năm 2017, người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, ngoài việc phải sở hữu Chứng chỉ kế toán viên hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên; sở hữu năng lực hành vi dân sự; tham gia hầu hết chương trình cập nhật tri thức theo quy định, còn phải sở hữu thời kì công việc thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời khắc tốt nghiệp đại học. Ngoài ra, Luật đã bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động kế toán, như: Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán viên, Giấy chứng thực đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán dưới mọi hình thức; Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố những báo cáo tài chính sở hữu số liệu ko đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán; Kinh doanh dịch vụ kế toán lúc chưa được cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh; Kế toán viên và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thông đồng, móc nối với khách hàng để cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thực… Luật này thay thế Luật Kế toán số 03/2003/QH11 và sở hữu hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017. Từ ngày 01/7/2020, Luật này được bổ sung bởi Luật Quản lý thuế 2019

Xem thêm: 7 quy định mới dân kế toán cần biết trong năm 2018

Xem yếu tố Luật 88/2015/QH13 tại đây