Việt Nam đang xây dựng khung pháp lý về tài sản ảo, tiền ảo

tien ao 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa mang ý kiến chỉ đạo những bộ: Tài chính, Tư pháp, TT&TT và Nhà băng Nhà nước Việt Nam đối với việc xây dựng khung pháp lý về tài sản ảo, tiền ảo.

Ý kiến chỉ huy của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái so với việc kiến thiết xây dựng khung pháp lý về gia tài ảo, tiền ảo được đưa ra trên cơ sở vật chất xem xét báo cáo giải trình ngày 28/2 của Bộ Tài chính .Cụ thể, trong thông tin gửi 3 bộ Tài chính, Tư pháp, TT&TT và Nhà băng Nhà nước Nước Ta ngày 23/3, Văn phòng nhà nước cho biết, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì thao tác, trao đổi thống nhất với Bộ Tư pháp, Nhà băng Nhà nước Nước Ta và những cơ quan tương quan để xác lập đơn cử những văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ trợ, phát hành mới gắn với cơ quan chủ trì và thời hạn triển khai đơn cử nhằm mục đích triển khai xong khung khổ pháp lý để quản trị, khắc phục và xử lý so với những loại gia tài ảo, tiền ảo, gia tài mã hóa, tiền mã hóa theo những trách nhiệm đặt ra Quyết định 1255 ngày 21/8/2017 của Thủ tướng nhà nước, những chỉ huy của Lãnh đạo nhà nước cùng văn bản mang tương quan .

Việt Nam đang xây dựng khung pháp lý về tài sản ảo, tiền ảo
Hiện nay, nhà nước vẫn chưa xác nhận bất cứ loại tiền ảo nào là đơn vị trả tiền tại Việt Nam (Ảnh minh họa: vneconomy.vn).

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu những bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, TT&TT, Nhà băng Nhà nước Việt Nam và những cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu, tăng cường phối hợp, trao đổi, thống nhất ý kiến trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ được giao về hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý, xử lý đối với những loại tài sản ảo, tiền ảo, tài sản mã hóa, tiền mã hóa.

Trước đó, vào ngày 21/8/2017, Thủ tướng nhà nước đã ra quyết định hành động 1255 phê duyệt Đề án hoàn thành xong khung khổ pháp lý để quản trị, khắc phục và xử lý so với những loại gia tài ảo, tiền điện tử, tiền ảo. Đề án hướng tới tiềm năng thăm dò và nghiên cứu, nhận diện vừa đủ, đúng chuẩn thực chất của gia tài ảo, tiền điện tử, tiền ảo theo kinh nghiệm tay nghề quốc tế và thực tiễn Nước Ta ; mối quan hệ với gia tài thực, tiền thực ; vai trò của gia tài ảo, tiền điện tử, tiền ảo và tác động tác động của gia tài ảo, tiền điện tử, tiền ảo tới pháp lý .

 

Đề án cũng nhằm mục đích thanh tra rà soát, nhìn nhận tình hình khung pháp lý về gia tài ảo, tiền điện tử, tiền ảo của Nước Ta ; kinh nghiệm tay nghề kiểm soát và điều chỉnh của quốc tế và tác động tác động tới mạng lưới hệ thống pháp lý tương quan của Nước Ta để nhận diện và xác lập thái độ của cơ quan nhà nước so với những yếu tố pháp lý tương quan .

Đồng thời, đề xuất những nhiệm vụ, công việc cụ thể và những định hướng để xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo nhằm đảm bảo tương ứng với những rủi ro liên quan để kiểm soát, tránh những rủi ro này nhưng ko được tác động tới thông minh và khởi nghiệp thông minh, đảm bảo tính linh hoạt để thích hợp với sự thay đổi trong sự phát triển ko ngừng của CNTT, thương nghiệp điện tử. Phân công trách nhiệm, lộ trình thực hiện cho những bộ, ngành liên quan để xử lý những vấn đề liên quan đặt ra.

Ngoài ra, tương quan tới yếu tố tiền ảo, trong Chiến lược tăng trưởng Chính phủ điện tử hướng tới nhà nước số quá trình 2021 – 2025, xu thế tới năm 2030 được phê duyệt ngày 15/6/2021, Thủ tướng nhà nước đã giao Nhà băng Nhà nước chủ trì nghiên cứu và thăm dò, thiết kế xây dựng và thử nghiệm sử dụng tiền ảo dựa trên kỹ thuật tiên tiến chuỗi khối ( blockchain ), với thời hạn thực thi là năm 2021 – 2023 .Vân AnhGiao dịch tài sản ảo có thể bị truy tố hình sự tại Trung Quốc

Giao dịch tài sản ảo mang thể bị truy tố hình sự tại Trung Quốc

Tòa án vô thượng Trung Quốc đưa ra phán quyết, những trả tiền giao dịch tiền ảo cấu thành tội “ gây quỹ phạm pháp ” .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính