Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn>

 • Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 97 Toán 9 Tập 2

  Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 97 Toán 9 Tập 2. Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống

 • Bài 77 trang 98 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 77 trang 98 SGK Toán 9 tập 2. Tính diện tích hình tròn nội tiếp

 • Bài 78 trang 98 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 78 trang 98 SGK Toán 9 tập 2. Chân một đống cát trên một nền phẳng…

 • Bài 79 trang 98 SGK Toán 9 tập 2

  Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung

 • Bài 80 trang 98 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 80 trang 98 SGK Toán 9 tập 2. Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD…

 • Bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 81 trang 99 SGK Toán 9 tập 2. Diện tích hình tròn sẽ thay đổi như thế nào nếu:

 • Bài 82 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

  Điền vào ô trống trong bảng sau

 • Bài 83 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

  a) Vẽ hình 62

 • Bài 84 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

  a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn

 • Bài 85 trang 100 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 85 trang 100 SGK Toán 9 tập 2. Hình viên phân là hình tròn

 • Bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2. Hình vành khăn

 • Bài 87 trang 100 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 87 trang 100 SGK Toán 9 tập 2. Lấy cạnh BC của một tam giác đều

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 10 – Chương 3 -Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 10 – Chương 3 -Hình học 9

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 10 – Chương 3 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 10 – Chương 3 – Hình học 9

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 10 – Chương 3 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 10 – Chương 3 – Hình học 9

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 10 – Chương 3 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Bài 10 – Chương 3 – Hình học 9

 • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 10 – Chương 3 – Hình học 9

  Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Bài 10 – Chương 3 – Hình học 9