masteries tiếng Anh là gì?

masteries tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng masteries trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ masteries tiếng Anh

Tự vị Anh Việt

phát âm masteries tiếng Anh
masteries
(phát âm với thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ masteries

Bạn đang chọn tự vị Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: masteries tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

masteries tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách sử dụng từ masteries trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này kiên cố bạn sẽ biết từ masteries tiếng Anh tức là gì.

mastery /'mɑ:stəri/

* danh từ
– quyền lực, quyền làm chủ
– ưu thế, thế hơn, thế thắng lợi
=to get (gain, obtain) the mastery of+ hơn, chiếm thế hơn, thắng thế
– sự tinh thông, sự nắm vững, sự sử dụng thạo

Thuật ngữ liên quan tới masteries

Tóm lại nội dung ý nghĩa của masteries trong tiếng Anh

masteries với tức là: mastery /'mɑ:stəri/* danh từ- quyền lực, quyền làm chủ- ưu thế, thế hơn, thế thắng lợi=to get (gain, obtain) the mastery of+ hơn, chiếm thế hơn, thắng thế- sự tinh thông, sự nắm vững, sự sử dụng thạo

Đây là cách sử dụng masteries tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ masteries tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự vị chuyên ngành thường sử dụng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự vị Việt Anh

mastery /'mɑ:stəri/* danh từ- quyền lực tiếng Anh là gì?
quyền làm chủ- ưu thế tiếng Anh là gì?
thế hơn tiếng Anh là gì?
thế thắng lợi=to get (gain tiếng Anh là gì?
obtain) the mastery of+ hơn tiếng Anh là gì?
chiếm thế hơn tiếng Anh là gì?
thắng thế- sự tinh thông tiếng Anh là gì?
sự nắm vững tiếng Anh là gì?
sự sử dụng thạo

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì