TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THẺ – FE CREDIT

1. Trả tiền dư nợ/nộp tiền vào thẻ tín dụng
Hàng tháng, FE CREDIT sẽ gửi Bảng sao kê cho Quý khách, bao gồm chi tiết những giao dịch, phí, lãi phát sinh, những khoản đã trả tiền trong kỳ, số tiền yêu cầu trả tiền tối thiểu và ngày hết hạn trả tiền.

Quý khách hoàn toàn với thể chọn

  1. Trả tiền tổng dư nợ phải trả mỗi kỳ, hoặc
  2. Trả trước khoản trả tiền tối thiểu hoặc
  3. Trả bất kỳ khoản tiền nào nhiều hơn khoản trả tiền tối thiểu và ít hơn tổng dư nợ phải trả vào trước hoặc trong ngày tới hạn trả tiền. Nếu số tiền trả tiền ít hơn tổng dư nợ phải trả, phần nợ còn lại sẽ được tính lãi suất và được chuyển sang kỳ kế tiếp.

Những phương thức trả tiền: Quý khách sử dụng 16 số tài khoản thẻ lúc thực hiện giao dịch nộp tiền vào thẻ tín dụng. Việc nộp tiền vào thẻ tín dụng với thể thực hiện qua những kênh như sau :Tham khảo tại đây

 

(*) Lưu ý:

  • Trong vòng 7 ngày kể từ ngày lập Bảng sao kê giao dịch, nếu ko nhận được Bảng sao kê, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Nhà sản xuất khách hàng FE CREDIT theo số điện thoại 1900 69 39 để được gửi lại bản Bảng sao kê giao dịch. Quá thời kì trên, FE CREDIT ko nhận được thông tin của Quý khách thì FE CREDIT xem như Quý khách đã nhận được Bảng sao kê giao dịch hàng tháng.
  • Lúc nộp tiền trả tiền dư nợ thẻ, Quý khách nên làm tròn tăng số tiền lẻ vì Quý khách chỉ được miễn lãi cho kỳ tiếp theo lúc dư nợ của tháng trước được trả tiền hết (Dư nợ bằng 0 hoặc dư với). Quý khách sẽ bị tính phí chậm trả tiền nếu chưa trả tiền hết khoản trả tiền tối thiểu.

2. Gia hạn thẻ
Lúc Thẻ hết hạn, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Nhà sản xuất khách hàng FE CREDIT theo số điện thoại 1900 69 39 để yêu cầu gia hạn Thẻ.

 

3. Thẻ bị giữ tại ATM
Nếu Thẻ bị thu giữ tại ATM trong nước, Quý khách cần thông tin ngay cho FE CREDIT theo số hotline: 1900 69 39 để được tương trợ.

4. Thông tin thất lạc thẻ

Trong trường hợp Thẻ của Quý khách bị mất hoặc bị đánh cắp, vui lòng thông tin ngay cho FE CREDIT theo số hotline: 1900 69 39 để khóa Thẻ và được hướng dẫn làm những thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản thẻ của Quý khách.

Lưu ý : Quý khách sẽ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với tổng thể những khoản trả tiền giao dịch phát sinh từ Thẻ tín dụng của Quý khách cho tới lúc Quý khách thông tin Thẻ bị mất, hoặc bị đánh cắp .

5. Khiếu nại
Mọi khiếu nại liên quan tới những giao dịch tại những điểm chấp nhận Thẻ cần được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch. Nếu tra soát, khiếu nại của Quý khách là sai, Quý khách sẽ phải trả phí tra soát khiếu nại. Quý khách vui lòng gọi tới số hotline của FE CREDIT: 1900 69 39 để được tương trợ.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính