Mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ

Mục lục bài viết

Báo cáo là việc làm vô cùng cấp thiết đối với bất kỳ nhận viên nào đối với cấp trên của mình. Dựa vào nội dung trong báo cáo mà nhà quản lý sẽ nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như năng lực của viên chức thuộc doanh nghiệp mình tới đâu.

Trong đó báo cáo thu chi tài chính nội bộ là loại báo cáo mang ý nghĩa quan yếu hơn cả. Bởi lẽ loại báo cáo này phản ánh năng lực tài chính của doanh nghiệp. Vậy mang thể sử dụng mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ nào để trình lên cấp trên? Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ gửi tới Qúy độc giả mẫu báo cáo thu chi tài chính nội nộ mới nhất.

Báo cáo thu chi tài chính nội bộ là gì?

Báo cáo thu chi tài chính nội bộ khá giống với những bản báo cáo khác như báo cáo tiến độ công việc thi công, báo cáo thực hiện mục tiêu tổ chức, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo doanh thu, báo cáo kiểm tra rủi ro. Với thể hiểu, báo cáo thu chi tài chính nội bộ là loại báo cáo ghi chép lại toàn bộ những thu chi phát sinh trong doanh nghiệp của viên chức chuyên trách và báo cáo này được trình lên cấp của họ.

Với chức năng, nhiệm vụ là quản lý nguồn tài chính của doanh nghiệp nên việc báo cáo thu chi tài chính nội bộ của doanh nghiệp sẽ do Phòng ban Kế toán thực hiện.

Tác dụng của mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ

Mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ mang lại rất nhiều ý nghĩa đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, đối với viên chức kế toán nội bộ thì mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ phản ánh tình hình hoạt động của họ để báo cáo lên cấp trên về những công việc mà họ đã thực hiện. Còn đối với doanh nghiệp, mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ đem lại nhiều tiện dụng. Ví dụ, mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ giúp phòng ban quản lý của doanh nghiệp nắm được tình hình hoạt động của dòng tiền ra vào trong tổ chức cúng như giúp họ kiểm tra và theo dõi được năng lực làm việc của viên chức.

Ngoài ra, mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ cũng thể hiện được một phần năng lực của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp mang sự phát triển mạnh mẽ sẽ mang hoạt động thu chi diễn ra thường xuyên. Qua đó, khách hàng hoặc đối tác mang thể kiểm tra được năng lực thực sự của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư/hợp tác hay ko đầu tư/ko hợp tác.

mau bao cao thu chi tai chinh noi bo

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thu chi nội nội bộ

Như đã nói ở trên, báo cáo thu chi tài chính nội bộ phản ánh tình hình hoạt động cũng như năng lực tài chính của doanh nghiệp, do đó, báo cáo thu chi tài chính nội bộ cần mang những nội dung cơ bản sau đây:

– Quốc hiệu – Tiêu ngữ;

– Địa điểm và thời kì báo cáo;

– Tên báo cáo thu chi tài chính nội bộ;

– Doanh thu trên hóa đơn phát sinh;

– Tầm giá phát sinh theo hóa đơn;

– Chữ ký xác nhận đại diện những đối tượng liên quan.

Như vậy, mang thể thấy, mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ cũng mang nội dung rất đơn thuần, báo cáo ko chứa nhiều nội dung. Tuy nhiên, điều đặc thù cần lưu ý đối với báo cáo thu chi tài chính nội bộ là những thông tin được đưa vào báo cáo phải chuẩn xác tuyệt đối. Vậy cần lưu ý gì lúc viết báo cáo thu chi tài chính nội bộ? Hãy cùng tiếp tục theo dõi bài viết.

Cách soạn và những lưu ý lúc soạn mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ

Thông thường, việc viết báo cáo thu chi tài chính nội bộ sẽ do Phòng ban kế toán đảm nhiệm. Tuy nhiên, ko phải ai cũng biết cách soạn một báo cáo giỏi. Luật Hoàng Phi gửi tới Qúy độc giả một số lưu ý lúc soạn mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ như sau:

Thứ nhất: Người soạn báo cáo cần đảm bảo đưa đủ những nội dung cấp thiết vào báo cáo thu chi tài chính nội bộ.

Theo đó, báo cáo thu chi tài chính nội bộ cần đảm bảo mang hầu hết những nội dung cơ bản sau đây: (i) Quốc hiệu – Tiêu ngữ; (ii) Số hiệu, địa điểm và thời kì báo cáo; (iii) Tên báo cáo thu chi tài chính nội bộ; (iv) Doanh thu trên hóa đơn phát sinh; (v) Tầm giá phát sinh theo hóa đơn; (vi) Chữ ký xác nhận đại diện những đối tượng liên quan.

Thứ hai: Điền hầu hết thông tin vào từng mục

Điều này mang tức là người soạn báo cáo cần đưa hầu hết những thông tin về hoạt động thu chi của doanh nghiệp theo từng mục tương ứng. Nhưng việc điền thông tin phải khoa học, chuẩn xác.

Thứ ba: Trình bày báo cáo phải rõ ràng, trình bày theo đúng phông chữ, cỡ chữ mà Doanh nghiệp yêu cầu

Với nên đưa mẫu bảng mẫu excel vào làm dẫn chứng cụ thể?

Báo cáo thu chi tài chính nội bộ luôn cần mang những con số cụ thể đi kèm. Do đó, việc chèn thêm một file excel mang chứa những con số về tình hình thu chi của doanh nghiệp là vô cùng cấp thiết. Điều này sẽ giúp báo cáo đáng tin cậy hơn.

Mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ

Qúy độc giả mang thể tham khảo và sử dụng mẫu báo cáo thu chi tài chinh nội bộ được trình bày ở dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày …tháng…năm….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU CHI TÀI CHÍNH NĂM …

(Ban hành tất nhiên Thông tư số 15/2019/TT-BTC ngày 18/3/2019 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: ……. đồng

Shiệu Tài khoản Nội dung Sphát sinh trong năm Ghi chú 1 2 3 4 I THU NHẬP Thu nhập hoạt động nghiệp vụ Yếu tố từng khoản mục thu nhập ……………. Thu hoạt động tài chính ……………. Thu nhập khác ……………. II CHI PHÍ Tầm giá hoạt động nghiệp vụ Yếu tố từng khoản mục tầm giá ……………. Chi trích lập dự phòng rủi ro Tầm giá dự phòng rủi ro bảo lãnh Tầm giá dự phòng tài chính Chi từ hoạt động tài chính Tầm giá cho cán bộ, viên chức Quỹ ……………. Tầm giá cho quản lý và công vụ Chi về tài sản Tầm giá khác ……………. III CHÊNH LỆCH THU CHI (III = I – II) NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký và ghi rõ họ tên) PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN (Ký và ghi rõ họ tên) GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là mẫu báo cáo thu chi tài chính nội bộ mà chúng tôi gửi tới độc giả. Hello vọng, bài viết của chúng tôi sẽ giúp Qúy vị mang thể soạn báo cáo thu chi tài chính nội bộ một cách giỏi và nhanh chóng.