Mẫu đơn vay vốn ngân hàng chính sách xã hội mới nhất

Mẫu đơn vay vốn nhà băng chính sách xã hội là gì ? Mẫu đơn vay vốn nhà băng chính sách xã hội để làm gì ? Mẫu đơn vay vốn nhà băng chính sách xã hội 2021 mới nhất ? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn vay vốn nhà băng chính sách xã hội ? Một số pháp luật về vay vốn nhà băng chính sách xã hội ?

Hiện nay đời sống người dân của nước ta còn gặp rất nhiều khó khăn vất vả, nghèo nàn, lỗi thời. Việc người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đồi núi, dân tộc thiểu số ko mang vốn để sản xuất kinh doanh thương nghiệp. nhưng nhờ chương trình tiềm năng vương quốc xóa đói giảm nghèo mà người dân đã được nhà băng chính sách cho vay tặng thêm để Giao hàng sản xuất kinh doanh thương nghiệp, cải tổ đời sống, ko thay đổi việc làm.

nhà băng chính sách xã hội mới nhất " } " data-sheets-userformat = " { " 2 " : 4284, " 5 " : { " 1 " : [ { " 1 " : 2, " 2 " : 0, " 5 " : [ null, 2,0 ] }, { " 1 " : 0, " 2 " : 0, " 3 " : 3 }, { " 1 " : 1, " 2 " : 0, " 4 " : 1 } ] }, " 6 " : { " 1 " : [ { " 1 " : 2, " 2 " : 0, " 5 " : [ null, 2,0 ] }, { " 1 " : 0, " 2 " : 0, " 3 " : 3 }, { " 1 " : 1, " 2 " : 0, " 4 " : 1 } ] }, " 7 " : { " 1 " : [ { " 1 " : 2, " 2 " : 0, " 5 " : [ null, 2,0 ] }, { " 1 " : 0, " 2 " : 0, " 3 " : 3 }, { " 1 " : 1, " 2 " : 0, " 4 " : 1 } ] }, " 8 " : { " 1 " : [ { " 1 " : 2, " 2 " : 0, " 5 " : [ null, 2,0 ] }, { " 1 " : 0, " 2 " : 0, " 3 " : 3 }, { " 1 " : 1, " 2 " : 0, " 4 " : 1 } ] }, " 10 " : 2, " 15 " : " arial, sans, sans-serif " } " > 1. Mẫu đơn vay vốn nhà băng chính sách xã hội là gì ?

Mẫu đơn vay vốn nhà băng chính sách xã hội là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được vay vốn nhà băng chính sách xã hội. Mẫu đơn vay vốn nêu rõ thông tin người làm đơn, số tiền cần vay, mục đích vay, lãi suất và thời hạn cho vay.

Nhà băng Chính sách xã hội cho vay khuyễn mãi thêm so với hộ nghèo nhằm mục đích ship hàng sản xuất kinh doanh thương nghiệp, cải tổ đời sống, góp thêm phần triển khai Chương trình Mục tiêu vương quốc xóa đói giảm nghèo và việc làm, ko thay đổi xã hội.

2. Mẫu đơn vay vốn nhà băng chính sách xã hội để làm gì ?

Mẫu đơn vay vốn nhà băng chính sách xã hội bộc lộ mong ước của cá thể gửi tới nhà băng chính sách xã hội để được vay vốn nhà băng.

3. Mẫu đơn vay vốn nhà băng chính sách xã hội mới nhất :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VAY

Chương trình cho vay: …

Kính gửi: Nhà băng Chính sách xã hội …

1. Họ tên người vay : … Năm sinh : … – Số CMND : …, ngày cấp : …. / …. / … .., nơi cấp : … – Liên hệ trú ngụ : thôn … ; xã … ; Thị xã … – Là thành viên Tổ TK&VV do ông ( bà ) … làm tổ trưởng. – Thuộc tổ chức triển khai Hội : … quản trị. 2. Họ tên người thừa kế : … Năm sinh … Quan hệ với người vay. Chúng tôi đề xuất NHCSXH cho vay số tiền : … đồng ( Bằng chữ … Để triển khai giải pháp : … Tổng nhu yếu vốn : … đồng. Trong đó : + Vốn tự mang tham gia : … đồng. + Vốn vay NHCSXH : … đồng để tiêu dùng vào việc : Đối tượng / Số lượng / Thành tiền – – – – Thời hạn xin vay : … tháng ; Kỳ hạn trả nợ : … tháng / lần. – Số tiền trả nợ : … đồng / lần. Hạn trả nợ sau cuối : Ngày …. / … .. / … … – Lãi suất cho vay : … % tháng, lãi suất vay nợ quá hạn : … % lãi suất vay lúc cho vay. Lãi tiền vay được trả định kỳ hàng tháng, vào ngày … Chúng tôi cam kết : sử dụng vốn vay đúng mục tiêu, trả nợ gốc và lãi rất đầy đủ, đúng hạn. Nếu sai trái, tôi trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý. …, ngày … tháng … năm ….

Tổ trưởng

Tổ TK&VV

( Ký, ghi rõ họ tên )

Người thừa kế

( Ký, ghi rõ họ tên )

Người vay

( Ký, ghi rõ họ tên hoặc lăn tay )

PHÊ DUYỆT CỦA NGÂN HÀNG

1. Số tiền cho vay : … đồng ( Bằng chữ : … ) 2. Lãi suất : … % / tháng. Lãi suất nợ quá hạn : … % lãi suất vay lúc cho vay. 3. Thời hạn cho vay : … tháng. Hạn trả nợ ở đầu cuối : Ngày … / … / … …, ngày … tháng … năm ….

Cán bộ tín dụng

( Ký, ghi rõ họ tên )

Trưởng phòng

(Tổ trưởng) TD

( Ký, ghi rõ họ tên )

Giám đốc

( Ký tên, đóng dấu )

4. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn vay vốn nhà băng chính sách xã hội :

– Phần kính gửi : Ghi rõ tên nhà băng chính sách ; – tin tức người vay và người thừa kế : Họ tên người vay ; Năm sinh ; Số CMND ; ngày cấp ; nơi cấp ; Liên hệ trú ngụ : thôn … ; xã … ; Thị xã … ; Là thành viên Tổ TK&VV do ông ( bà ) … làm tổ trưởng ; Thuộc tổ chức triển khai Hội : … quản trị.

5. Một số pháp luật về vay vốn nhà băng chính sách xã hội .

Căn cứ Điều lệ về tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển của Nhà băng Chính sách xã hội phát hành kèm theo Quyết định số 16/2003 / QĐ-TTg ngày 22/01/2003 hướng dẫn nhiệm vụ cho vay so với hộ nghèo như sau :

5.1. Nguyên tắc vay vốn

Hộ nghèo vay vốn phải bảo vệ những nguyên tắc sau : – Sử dụng vốn vay đúng mục tiêu xin vay. – Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận hợp tác.

5.2. Điều kiện vay vốn

Bên cho vay xem xét và quyết định hành động cho vay lúc hộ nghèo mang đủ những điều kiện kèm theo sau : – Sở hữu hộ khẩu thường trú hoặc mang ĐK tạm trú dài hạn tại địa phương nơi cho vay. – Sở hữu tên trong list hộ nghèo ở xã ( phường, thị xã ) túc trực theo chuẩn hộ nghèo do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội công bố từng thời kỳ.

– Hộ vay ko phải thế chấp tài sản và được miễn lệ phí làm thủ tục vay vốn nhưng phải là thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn, được tổ bình xét, lập thành danh sách đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã.

– Chủ hộ hoặc người thừa kế được chuyển nhượng ủy quyền trả tiền giao dịch là người đại diện thay mặt hộ mái ấm gia đình chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong mọi quan hệ với Bên cho vay, là người trực tiếp ký nhận nợ và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ Nhà băng.

5.3. Vốn vay được sử dụng vào các việc sau:

– Đối với cho vay sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, nhà cung cấp : a. Tìm sắm những loại vật tư, giống cây xanh, vật nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc gia cầm … ship hàng cho những ngành trồng trọt, chăn nuôi. b. Tìm sắm những phương tiện lao động nhỏ như : cày, bừa, cuốc, thuổng, bình phun thuốc trừ sâu … c. Những ngân sách trả tiền giao dịch đáp ứng lao vụ như : thuê làm đất, bơm nước, nhà cung cấp thú y, bảo vệ thực vật … d. Đầu tư làm những nghề bằng tay thủ công trong hộ mái ấm gia đình như : tìm nguyên vật liệu sản xuất, phương tiện lao động thủ công bằng tay, máy móc nhỏ … e. Ngân sách chi tiêu nuôi trồng, đánh bắt cá, chế biến thủy hải sản như : đào đắp ao hồ, shopping những phương tiện đi lại ngư lưới cụ … g. Góp vốn triển khai dự án Bất Động Sản sản xuất kinh doanh thương nghiệp do hội đồng người lao động sáng lập và được chính quyền sở tại địa phương được cho phép thực thi. – Cho vay làm mới, thay thế sửa chữa nhà ở : a. Cho vay làm mới nhà ở triển khai theo từng chương trình, dự án Bất Động Sản của nhà nước. b. Cho vay sửa chữa thay thế nhà ở : NHCSXH chỉ cho vay so với hộ nghèo thay thế sửa chữa lại nhà ở bị hư hại, dột nát. Vốn vay hầu hết sử dụng vào việc tìm nguyên vật liệu thiết kế xây dựng, chi trả tiền công lao động phải thuê ngoài. – Cho vay điện hoạt động và sinh hoạt : a. giá thành lắp ráp đường dây dẫn điện từ mạng chung của thôn, xã tới hộ vay như : cột, dây dẫn, những thiết bị thắp sáng … b. Cho vay góp vốn kiến thiết xây dựng thủy điện nhỏ, những dự án Bất Động Sản điện tiêu dùng sức gió, nguồn năng lượng mặt trời ; máy phát điện cho một nhóm hộ mái ấm gia đình ở nơi chưa mang điện lưới vương quốc.

5.4. Cho vay nước sạch:

Góp vốn kiến thiết xây dựng dự án Bất Động Sản đáp ứng nước sạch tới từng hộ. Những nơi chưa mang dự án Bất Động Sản tổng thể và toàn diện tăng trưởng nước sạch thì cho vay làm giếng thơi ; giếng khoan ; xây bể lọc nước, chứa nước … Cho vay xử lý một phần nhu yếu thiết yếu về học tập : Những ngân sách cho học tập như : học phí, shopping những thiết bị ship hàng học tập ( sách, vở, bút mực … ) của con em của mình hộ nghèo đang theo học tại những trường đại trà phổ thông.

5.5. Loại cho vay và thời hạn cho vay

– Loại cho vay : – Cho vay thời kì ngắn là những khoản vay mang thời hạn cho vay tới 12 tháng ; – Cho vay trung hạn là những khoản vay mang thời hạn cho vay từ trên 12 tháng tới 60 tháng.

5.6. Thời hạn, lãi suất vay, phương pháp và mức cho vay

Thời hạn cho vay:

Bên cho vay và hộ vay thoả thuận về thời hạn cho vay địa thế căn cứ vào : – Mục đích sử dụng vốn vay ; – Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thương nghiệp ( so với cho vay sản xuất, kinh doanh thương nghiệp, nhà cung cấp ) ; – Khả năng trả nợ của hộ vay ; – Tài chính cho vay của NHCSXH.

Lãi suất cho vay

– Lãi suất cho vay tặng thêm so với hộ nghèo do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động cho từng thời kỳ, thống nhất một mức trong khoanh vùng phạm vi cả nước. Mức lãi suất vay cho vay đơn cử sẽ mang thông tin riêng của NHCSXH. – Ngoài lãi suất vay cho vay, hộ nghèo vay vốn ko phải trả thêm bất kể một khoản phí nào khác. – Lãi suất cho vay từ vốn đầu tư do Trụ sở NHCSXH nhận uỷ thác của chính quyền sở tại địa phương, của những tổ chức triển khai và cá thể trong, ngoài nước thực thi theo hợp đồng ủy thác. – Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130 % lãi suất vay lúc cho vay.

Phương thức cho vay

Bên cho vay vận dụng phương pháp cho vay từng lần. Mỗi lần vay vốn, hộ nghèo và Bên cho vay triển khai ko thiếu những thủ tục thiết yếu theo lao lý tại văn bản này.

Mức cho vay

Mức cho vay so với từng hộ nghèo được xác lập địa thế căn cứ vào : nhu yếu vay vốn, vốn tự mang và năng lực hoàn trả nợ của hộ vay. Mỗi hộ hoàn toàn mang thể vay vốn một hay nhiều lần nhưng tổng dư nợ ko vượt quá mức dư nợ cho vay tối đa so với một hộ nghèo do HĐQT NHCSXH quyết định hành động và công bố từng thời kỳ ( lúc bấy giờ, mức cho vay tối đa so với hộ nghèo là 100 triệu đồng / hộ ).

5.7. Bộ hồ sơ cho vay

Bộ hồ sơ cho vay được NHCSXH cấp ko lấy phí và thống nhất theo mẫu in sẵn trên khoanh vùng phạm vi toàn nước.

Danh  mục hồ sơ cho vay bao gồm:

a. Đối với hộ vay : hộ nghèo viết giấy ý kiến đề nghị vay vốn ( mẫu số 01 / CVHN ) và gửi tổ tiết kiệm ngân sách và giá bán và vay vốn. b. Hồ sơ do tổ tiết kiệm ngân sách và giá bán và vay vốn lập : – Lần đầu, lúc mới xây dựng, tổ gửi Bên cho vay những loại sách vở theo lao lý trong quy định tổ chức triển khai và hoạt động tiêu khiển của tổ tiết kiệm giá bán và vay vốn như Biên bản họp xây dựng tổ và trải qua quy ước hoạt động tiêu khiển ( mẫu số 10 / CVHN ), … – Mỗi lần vay, tổ gửi Bên cho vay list hộ nghèo đề xuất vay vốn ( mẫu số 03 / CVHN ). – Trong trật tự hoạt động tiêu khiển, tổ lập sổ theo dõi cho vay, thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm giá bán của thành viên ( mẫu số 13 / CVHN ) ( nếu mang ) c. Hồ sơ do Bên cho vay lập : – Thông tin phê duyệt list hộ nghèo được vay vốn ( mẫu số 04 / CVHN ) – Thông tin chuyển nợ quá hạn ( mẫu số 05 / CVHN ) ( nếu mang ). – Phiếu rà soát sau lúc cho vay ( mẫu số 06 / CVHN ). d. Hồ sơ do hộ nghèo, tổ tiết kiệm ngân sách và giá bán và vay vốn và Bên cho vay cùng lập : – Sổ tiết kiệm và vay vốn ( mẫu số 02 / CVHN ). – Văn bản thỏa thuận hợp tác ủy nhiệm thu lãi, thu tiết kiệm ngân sách và giá bán ( mẫu số 11 / CVHN ) ( nếu mang ).

-Tổ chức lưu giữ hồ sơ:

Đối với hộ nghèo : giữ sổ tiết kiệm giá bán và vay vốn. Đối với tổ tiết kiệm ngân sách và giá bán và vay vốn : lưu giữ khá đầy đủ những sách vở pháp luật tại điểm b mục 10.1. Đối với Bên cho vay : – Phòng ban kế toán : lưu giữ hàng loạt hồ sơ gốc gồm những sách vở pháp luật tại mục 10.1 văn bản này trừ sổ theo dõi cho vay, thu nợ, thu lãi của thành viên ( mẫu số 13 / CVHN ) nêu tại điểm b. – Phòng ban tín dụng trả tiền : lập và lưu giữ những tài liệu : + Sổ theo dõi cho vay hộ nghèo theo địa phận quản trị.

+ Danh sách hộ nghèo trong địa bàn quản lý;

+ Những báo cáo giải trình thống kê về hoạt động tiêu khiển cho vay, thu nợ, gửi tiết kiệm ngân sách và giá bán … so với hộ nghèo. Tương tự việc lưu giữ những bộ hồ sơ là việc rất thiết yếu. Những bộ hồ sơ cho vay phải được lưu giữ thận trọng, chu đáo, dễ tìm, mang hạng mục theo dõi và phải bảo vệ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Người được giao dữ gìn và bảo vệ hồ sơ phải chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm nếu để mất, thất lạc hoặc thay thế sửa chữa nội dung của hồ sơ. Trường hợp phòng ban tín dụng trả tiền cần sử dụng hồ sơ cho vay để khắc phục và xử lý việc làm lúc thiết yếu thì phải sao chép số liệu trong hồ sơ gốc.

Trên đây là bài viết chi tiết về mẫu đơn vay vốn nhà băng chính sách xã hội mà Luật Dương Gia sản xuất cho quý độc giả.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính