Mẫu Giấy vay tiền viết tay 2022 ngắn gọn, đơn giản

Vay tiền là trả tiền giao dịch dân sự thông dụng trong đời sống hàng ngày. Thông thường, những trả tiền giao dịch này được triển khai trải qua sách vở viết tay. Vậy, vay tiền với được viết tay ko ? Mẫu Giấy vay tiền viết tay thế nào ?1. Giấy vay tiền là gì ? Viết tay với hợp pháp ko ?

1. Giấy vay tiền là gì? Viết tay với hợp pháp ko?

Giấy vay tiền là sách vở được sử dụng trong trường hợp những bên thỏa thuận hợp tác về số tiền cho vay, lãi suất vay vay, thời hạn vay và cam kết trả nợ .
Giấy vay tiền viết tay được những bên tự lập và xác nhận với nhau, thường sử dụng giữa cá thể với cá thể trong trường hợp số tiền vay ko quá to, hình thức của loại giấy này tương đối đơn thuần .
Vậy, Giấy vay tiền viết tay với hợp pháp ko ?
Tại Điều 119 Bộ luật Dân sự năm ngoái lao lý về hình thức của trả tiền giao dịch dân sự như sau :
Giao dịch dân sự được bộc lộ bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi đơn cử
Theo đó, trả tiền giao dịch vay gia tài trong đó với vay tiền hoàn toàn với thể được triển khai dưới những hình thức :
– Thông qua hợp đồng ;
– Thông qua giấy viết tay ;
– Thông qua hành vi, lời nói …
Tuy vậy, để Giấy vay tiền viết tay với hiệu lực thực thi hiện hành thì phải phân phối những điều kiện kèm theo về nội dung được lao lý tại Điều 463 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái như :
– Bên cho vay giao gia tài cho bên vay ;
– Bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay gia tài cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng lúc tới hạn vay và chỉ phải trả lãi nếu với thoả thuận hoặc pháp lý với pháp luật .
Đồng thời, Giấy vay tiền viết tay còn cần thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo nêu tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm ngoái gồm :
– Với năng lượng pháp luật dân sự, năng lượng hành vi dân sự tương thích với trả tiền giao dịch vay ;
– Những bên phải trọn vẹn tự nguyện ;
– Mục đích và nội dung của việc vay nợ ko vi phạm điều cấm của luật, ko trái đạo đức xã hội ;
– Lãi suất cho vay ko vượt quá pháp pháp luật lý …
Tóm lại, những bên trọn vẹn hoàn toàn với thể sử dụng Giấy vay tiền viết tay nếu Giấy này phân phối những điều kiện kèm theo đã nêu trên .
mau giay vay tien viet tay
Mẫu Giấy vay tiền viết tay đơn thuần, ngắn gọn ( Ảnh minh họa )

2. Mẫu Giấy vay tiền viết tay đơn thuần nhất

2.1. Mẫu số 01

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm … ..
Tại khu vực : … … … … … … … … … … … … … … … …
Chúng tôi gồm với :

Bên A: (bên cho vay)

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số CMTND : … …. Ngày cấp : … … Nơi cấp : … … … …
HKTT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … …

Bên B: (bên vay)

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số CMTND : … … …. Ngày cấp : … … … … … Nơi cấp : … …
HKTT : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bên B chấp thuận đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau :
Số tiền cho vay bằng số : … … … … … … … … .. …. VND
( Số tiền bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … .. )
Mức lãi suất vay : … … … … … … … … … … .. … … … … … … … …
Thời khắc giao dịch trả tiền : … … … … … … … .. … … … … … … …

  • Thời khắc trả tiền lãi:………………..…………………
  • Thời khắc trả tiền gốc:…………………………………

Phương thức giao dịch trả tiền : … … … … … … …. … … … … … … … ..
Cam kết của những bên : … … … … … … … … … … … … … … … … …

BÊN CHO VAY                                                                                         BÊN VAY

( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ họ tên )

2.2 Mẫu số 02

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… … … … .., ngày … … tháng … .. năm … …

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Ngày sinh : … … … … … … … ..
CMND số : … … … … … … … … … do Công an tỉnh … … … … … cấp ngày … .. tháng … .. năm … … .
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bà : … … … … … … … … … … … … … … Ngày sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
CMND số : … … … … … … … …. do Công an tỉnh … … … … …. cấp ngày … .. tháng … .. năm … … .
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ông … …. và bà … …. là vợ chồng theo giấy ghi nhận đăng ký kết hôn số ngày … … … …. Nơi ĐK … … … … … .

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Ngày sinh : … … … … … … … … … … … … .
CMND số : … … … … … … … … … … do Công an tỉnh … … … … …. cấp ngày … .. tháng … .. năm … .
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Ngày sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
CMND số : … … … … … … … …. do Công an tỉnh … … … … …. cấp ngày … .. tháng … … … năm … … .
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chỗ ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ông … … … … … … … … … … và bà … … … … là vợ chồng theo giấy ghi nhận đăng ký kết hôn số … … … … … …. ngày … … … … … … … … .. Nơi ĐK … … … … … … … ..

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là : … … … … … … … đồng, bằng chữ : … … ..
Với lãi suất vay : … … % / tháng, trong thời hạn … … … … … tháng, kể từ ngày : … … … … … … … … ..
Những thỏa thuận hợp tác khác : ( thỏa thuận hợp tác gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần lúc tới hạn … … …. Tài sản bảo vệ : … … … … … … … … … … … … .. Với thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó ( với chữ ký hợp pháp ) cho bên cho vay – nếu cần )

4/ Mục đích vay: ………………………………………………………………………………………..

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ giao dịch trả tiền nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận hợp tác nêu trên. Nếu sai, bên vay trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và chuẩn bị sẵn sàng phát mãi gia tài do bên vay làm chủ chiếm hữu để giao dịch trả tiền cho bên cho vay .

Bên vay                                                                                          Bên cho vay

Người làm chứng                  Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu với)

Xem thêm: Mẫu Giấy vay tiền mới nhất đơn thuần, ngắn gọn 

3. 5 lưu ý lúc làm Giấy vay tiền viết tay

Về hình thức, Giấy vay tiền viết tay thường đơn thuần hơn so với dạng Hợp đồng vay đồng. Tuy nhiên, để viết Giấy vay tiền viết tay bảo vệ đơn thuần, ngắn gọn nhưng vẫn hợp pháp thì cần chú ý quan tâm một số ít yếu tố sau :
– tin tức người vay : Cần cung ứng khá đầy đủ thông tin về họ tên, năm sinh, sách vở tùy thân ( Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hộ chiếu ), liên hệ liên lạc, số điện thoại cảm ứng …
– Số tiền vay và thời hạn : Số tiền vay phải được ghi đơn cử bằng số và chữ, thời hạn vay nên nêu đơn cử theo số tháng, số năm. Những bên hoàn toàn với thể thoả thuận việc rút ngắn hoặc lê dài thời hạn cho vay nhưng phải ghi rõ vào Giấy vay tiền .
– Lãi suất : Giấy vay tiền viết tay dù với hay ko tính lãi suất vay thì cũng cần ghi rõ vào văn bản. Trường hợp ko tính lãi cũng cần ghi rõ là cho vay ko tính lãi .
Với trường hợp với tính lãi suất vay, cần ghi rõ thời kì tính lãi suất vay từ lúc nào, mức lãi suất vay là bao nhiêu …
Đặc trưng quan tâm, theo quy định khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm ngoái thì lãi suất vay ko vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay, lãi suất vay cho vay tối đa trung bình một tháng sẽ là 1,666 % / tháng. Nếu cho vay với lãi suất vay cao gấp 05 lần mức lãi suất vay này ( quá 8,33 % / tháng ) hoàn toàn với thể bị truy cứu hình sự về tội cho vay nặng lãi .

– Phương thức trả nợ: Những bên với thể thỏa thuận trả nợ bằng nhiều phương thức khác. Tuy nhiên trong Giấy vay tiền cần nêu rõ chọn phương thức trả nợ nào (chuyển khoản hay tiền mặt?, bằng tiền hay tài sản khác?…)

– Cam kết trả nợ : Bên vay cam kết về việc trả nợ đúng hạn, đúng số tiền vay và lãi suất vay vay ( nếu với ) còn bên cho vay cam kết về việc trả lại gia tài mà bên vay đã thế chấp trước đó ( nếu với ) sau lúc bên vay đã triển khai xong trả nợ .
Giấy vay tiền cần với tối thiểu 02 bản, bên vay và bên cho vay mỗi bên giữ một bản giống nhau. Lúc làm Giấy vay tiền viết tay, những bên hoàn toàn với thể nhờ sự làm chứng của một bên thứ 03 để bảo vệ phòng tránh rủi ro đáng tiếc tối đa .

Trên đây là một số Mẫu Giấy vay tiền viết tay. Nếu gặp vướng mắc bất kỳ vấn đề liên quan nào, độc giả với thể liên hệ 1900.6192 để được trả lời.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính