Mẫu số hóa đơn và Ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC về HĐĐT đã ban hành một số quy định mới về hình thức hóa đơn sử dụng, mẫu số hóa đơnký hiệu hóa đơn điện tử. Hãy cùng MISA meInvoice cập nhật những điểm khác biệt và thông tin mới nhất về quy định ký hiệu, mẫu số, hình thức HĐĐT theo nghị định ban hành mới nhất qua bài viết dưới đây nhé…

I – Quy định về hình thức hóa đơn điện tử theo nghị định 123

Khái niệm về hình thức hóa đơn điện tử CÓ MÃKHÔNG CÓ MÃ của cơ thuế quan là điểm mới được quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Nếu theo Nghị định 51/2010 / NĐ-CP và Thông tư 32/2011 / TT-BTC trước đây tất cả chúng ta mang khái niệm hóa đơn điện tử xác nhận và hóa đơn điện tử thường thì, thì nay hoàn toàn mang thể hiểu hình thức hóa đơn mang mã và ko mang mã của cơ thuế quan mang đặc thù sắp tựa như. Theo đó :

Hóa đơn điện tử mang mã của cơ thuế quan: là hóa đơn điện tử được cơ thuế quan cấp mã trước lúc tổ chức, tư nhân bán hàng hóa, phân phối nhà cung cấp gửi cho người tậu.

Mã của cơ thuế quan trên hóa đơn điện tử gồm mang số trả tiền giao dịch là một dãy số duy nhất do mạng lưới hệ thống của cơ thuế quan tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ thuế quan mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn .

Hóa đơn điện tử ko mang mã của cơ thuế quan: là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, phân phối nhà cung cấp gửi cho người tậu ko mang mã của cơ thuế quan.

Quy định về hình thức hóa đơn điện tử theo nghị định 123

Căn cứ tại Điều 12, Thông tư 78/2021 / TT-BTC pháp luật về đối tượng người sử dụng sử dụng hóa đơn điện tử theo hình thức mang mã hoặc ko mang mã của cơ thuế quan. Cụ thể mang nêu :

1. Đối tượng sử dụng hình thức hóa đơn điện tử mang mã của cơ thuế quan:

5 nhóm đối tượng người tiêu sử dụng :
a. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính lúc bán sản phẩm & hàng hóa, phân phối nhà cung cấp ko phân biệt trị giá từng lần bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng nhà cung cấp trừ trường hợp thuộc đối tượng người sử dụng vận dụng hóa đơn ko mang mã của cơ thuế quan ( Khoản 1 Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019 )
b. Doanh nghiệp thuộc đối tượng người tiêu sử dụng đang sử dụng hóa đơn điện tử ko mang mã mang nhu yếu quy đổi sử dụng hóa đơn điện tử mang mã của cơ thuế quan ( Khoản 1 Điều 5 Thông tư 78/2021 / TT-BTC )

c. Doanh nghiệp mang rủi ro cao về thuế
Người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử ko mang mã nếu thuộc trường hợp được xác định rủi ro cao về thuế; và được cơ thuế quan thông tin về việc chuyển đổi ứng dụng hóa đơn điện tử mang mã của cơ thuế quan.
=> Phải thực hiện chuyển đổi sang ứng dụng hóa đơn điện tử mang mã của cơ thuế quan trong thời kì 10 ngày làm việc (Khoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2021/TT-BTC)

d. Hộ, cá thể kinh doanh thương nghiệp

  • Hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh thuộc trường hợp thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng HĐĐT;
  • Hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu mang yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ thuế quan cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh;
  • Hộ kinh doanh, tư nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh nếu mang yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ thuế quan cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

( Khoản 3 Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019, Khoản 2 Điều 13 Nghị định 123 / 2020 / NĐ-CP ; Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2021 / TT-BTC )
e. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai khác thuộc trường hợp được cơ thuế quan gật đầu cấp hóa đơn điện tử mang mã theo từng lần phát sinh để ủy quyền người tậu ( Khoản 4 Điều 91 luật Quản lý thuế 2019 ; Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123 / 2020 / NĐ-CP )

2. Đối tượng sử dụng hình thức hóa đơn điện tử ko mang mã của cơ thuế quan:

Sử dụng hóa đơn điện tử ko mang mã của cơ thuế quan lúc bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng nhà cung cấp, ko phân biệt trị giá từng lần bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng nhà cung cấp ( trừ trường hợp ruit ro về thuế cao theo pháp luật vủa Bộ trưởng Bộ Tài chính và trường hợp ĐK sử dụng hóa đơn điện từ mang mã của cơ thuế quan ) so với :

 1. Doanh nghiệp kinh doanh ở 15 ngành: điện lực; xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương nghiệp điện tử, kinh doanh siêu thị, thương nghiệp, vận tải hàng ko, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy;
  (Khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019)
 2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ thuế quan bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin, mang hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử tới người tậu và tới cơ thuế quan. (Khoản 2 Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019)
 3. Doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử mang mã của cơ thuế quan nhưng sau 12 tháng kể từ thời khắc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử mang mã của cơ thuế quan, nếu người nộp thuế mang nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử ko mang mã (Khoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2021/TT-BTC)

Lưu ý: đơn vị thuộc đối tượng Ko mã cơ thuế quan vẫn mang thể đăng ý sử dụng HĐĐT Sở hữu mã cơ thuế quan

II – Quy định về mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78

1. Doanh nghiệp ko cần thông tin phát hành mẫu hóa đơn với CQT

Theo Nghị định 123, Cơ thuế quan ko quản trị chi tiết cụ thể mẫu hóa đơn, chứng từ, số lượng hóa đơn sử dụng theo từng đợt thông tin phát hành mà quản trị trải qua việc truyền nhận tài liệu định dạng xml ( Quyết định 1450 / QĐ-TCT ). Do đó, doanh nghiệp / đơn vị chức năng hoàn toàn mang thể thiết lập mẫu hóa đơn thuần, theo nhu yếu sử dụng của mình mà ko cần lập thông tin phát hành ( ko phải nộp Mẫu hóa đơn lúc ĐK sử dụng HĐĐT ) với cơ quan Thuế .

Doanh nghiệp mang thể lựa chọn và khởi tạo mẫu hóa đơn mang mã/ko mã ngay trên phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice. Trên mẫu hóa đơn sẽ thể hiện phần ký hiệu và mã cơ quan Thuế theo đúng quy định đối với hóa đơn mang mã/ko mã theo Nghị định 123.

Quy định về mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử theo Nghị định 123

Lưu ý: Đơn vị cần sử dụng hóa đơn mẫu thuần tuý, ko quá đặc thù/khác biệt để triển khai và tra cứu hóa đơn điện điện tử tiện lợi hơn và ko phải giải trình với CQT vì cấu trúc hóa đơn phức tạp (Xem khuyến nghị tại bài viết: Mẫu hóa đơn được khuyến nghị sử dụng lúc triển khai HĐĐT theo Nghị định 123)

2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 78/2021 / TT-BTC hướng dẫn thực thi 1 số ít điều của Luật Quản lý thuế, nghị định 123 / 2020 / NĐ-Cp pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Cụ thể những ký hiệu hóa đơn điện tử được lý giải như sau :

 • Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử

Là ký tự mang một chữ số tự nhiên là những số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 để phản ánh loại hóa đơn điện tử như sau :

Số 1: Phản ánh loại hóa đơn điện tử trị giá gia tăng
Số 2: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng
Số 3: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán tài sản công
Số 4: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia
Số 5: Phản ánh những loại hóa đơn điện tử khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc những chứng từ điện tử mang tên gọi khác nhưng mang nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Số 6: Phản ánh những chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn bao gồm: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.
 • Ký hiệu hóa đơn điện tử

Là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số bộc lộ ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh những thông tin về loại hóa đơn điện tử mang mã của cơ thuế quan hoặc hóa đơn điện tử ko mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu ( 06 ) ký tự này được pháp luật như sau :

 1. Ký tự trước hết là một (01) chữ chiếc được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử mang mã của cơ thuế quan, K thể hiện hóa đơn điện tử ko mang mã;
 2. Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23;
 3. Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ chiếc được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:
Chữ T: Vận dụng đối với hóa đơn điện tử do những doanh nghiệp, tổ chức, hộ, tư nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ thuế quan;
Chữ D: Vận dụng đối với hóa đơn bán tài sản công và hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia hoặc hóa đơn điện tử đặc thù ko nhất thiết phải mang một số tiêu thức do những doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng;
Chữ L: Vận dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ thuế quan cấp theo từng lần phát sinh;
Chữ M: Vận dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền;
Chữ N: Vận dụng đối với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử;
Chữ B: Vận dụng đối với phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử,
Chữ G: Vận dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn trị giá gia tăng;
Chữ H: Vận dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.
 1. Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt những mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp ko mang nhu cầu quản lý thì để là YY;
 2. Tại bản thể hiện, ký hiệu hóa đơn điện tử và ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử được thể hiện ở phía trên bên phải của hóa đơn (hoặc ở vị trí dễ nhận mặt);
 3. Ví dụ thể hiện những ký tự của ký hiệu mẫu hóa đơn điện tử và ký hiệu hóa đơn điện tử:
1C22TAA Là hóa đơn trị giá gia tăng mang mã của cơ thuế quan được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng với cơ thuế quan;
2C22TBB Là hóa đơn bán hàng mang mã của cơ thuế quan được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức, hộ tư nhân kinh doanh ký sử dụng với cơ thuế quan;
1C23LBB Là hóa đơn trị giá gia tăng mang mã của cơ thuế quan được lập năm 2023 và là hóa đơn điện tử của cơ thuế quan cấp theo từng lần phát sinh;
1K23TYY Là hóa đơn trị giá gia tăng loại ko mang mã được lập năm 2023 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng với cơ thuế quan;
1K22DAA Là hóa đơn trị giá gia tăng loại ko mang mã được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử đặc thù ko nhất thiết phải mang một số tiêu thức buộc phải do những doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng;
6K22NAM Là phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử loại ko mang mã được lập năm 2022 doanh nghiệp đăng ký với cơ thuế quan;
6K22BAB Là phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử loại ko mang mã được lập năm 2022 do doanh nghiệp đăng ký với cơ thuế quan.

Nguồn tìm hiểu thêm : https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/37808/giai-thich-ky-hieu-mau-so-hoa-don-dien-tu-ky-hieu-hoa-don-dien-tu

ví dụ về ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn điện tử

Ví dụ thể hiện ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn điện tử trên mẫu hóa đơn mới nhất (theo Nghị định 123 ban hành)

Tương tự, theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Tại bản thể hiện, ký hiệu hóa đơn điện tửký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử được thể hiện chung bằng 1 chuỗi bao gồm 7 ký tự. Trong đó, ký tự trước hết thể hiện ký hiệu mẫu số hóa đơn, 6 ký hiệu tiếp theo thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử.

III – Quy định về cách đánh số hóa đơn theo Nghị định 123

Tại Khoản 3, điều 10, Nghị định 123 / 2020 / NĐ-CP lao lý về cách đánh số hóa đơn như sau :
a ) Số hóa đơn là số thứ tự được bộc lộ trên hóa đơn lúc người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập mang tối đa 8 chữ số, mở màn từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày mở màn sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm mang tối đa tới số 99 999 999 .

Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ tới số to trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ thuế quan đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người tậu hóa đơn được sử dụng tới hết kể từ lúc tậu.

Trường hợp tổ chức kinh doanh mang nhiều hạ tầng bán hàng hoặc nhiều hạ tầng được đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn điện tử mang cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một hệ thống lập hóa đơn điện tử thì hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ tới số to theo thời khắc người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

b) Trường hợp số hóa đơn ko được lập theo nguyên tắc nêu trên thì hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.

Tương tự, theo lao lý tại Nghị định 123 / 2020 / NĐ-CP về cách đánh số hóa đơn :

 • Số hóa đơn gồm 8 chữ số .
 • Ko phải thông tin phát hành số lượng hóa đơnTừ số… Tới số… màđánh số khởi đầu từ số 1 vào ngày 01/01 ( hoặc ngày mở màn sử dụng hóa đơn ) theo thứ tự liên tục từ số nhỏ tới số to và kết thúc vào ngày 31/12 tối đa tới số 99 999 999. Sang năm tiếp theo, lại đánh quay vòng từ số 1 .

MISA meInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử được đông đảo doanh nghiệp/tổ chức sử dụng nhất hiện nay và được Cơ thuế quan cả nước thẩm định chất lượng, nhà cung cấp hàng đầu. Phần mềm đáp ứng đầy đủ những mẫu hóa đơn theo mọi ngành ngành nghề, đáp ứng quy định hiện hành, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Mọi thao tác nghiệp vụ tương quan tới hóa đơn như : Lập hóa đơn, phát hành, kiểm soát và điều chỉnh, hủy, xóa bỏ, gửi hóa đơn, … đều được khắc phục và xử lý nhanh gọn ngay trên ứng dụng giúp Doanh nghiệp tiết kiệm mức giá hơn 90 % ngân sách và thời hạn .

Doanh nghiệp quan tâm phần mềm MISA meInvoice & mang nhu cầu sử dụng thử MIỄN PHÍ đầy đủ tính năng hóa đơn điện tử MISA trong 7 ngày, vui lòng liên hệ Hotline: 090 488 5833 hoặc ĐĂNG KÝ tại đây:
Dùng thử hóa đơn điện tử

>>> Xem thêm nội dung liên quan:

5/5 – ( 2 bầu chọn )

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing