Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa

Tải ngay mẫu hợp đồng tìm bán hàng hóa chuẩn do trạng sư san sẻ, đây là bản hợp đồng tìm bán hàng hóa thông dụng mà Quý vị với thể thỏa thuận lại những điều khoản cần thiết như phương thức giao nhận hàng, phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại hoặc cơ quan khắc phục tranh chấp.

hop dong mua ban hang hoa

Dịch Vụ Thương Mại soạn thảo hợp đồng tìm bán gọi 0904.588.557

Nội dung hợp đồng tìm bán hàng hóa cần với ?

Theo Trạng sư Trí Nam hợp đồng tìm bán hàng hóa là hợp đồng song vụ, tức là mỗi bên trong quan hệ tìm bán hàng hóa đều bị ràng buộc bởi nghĩa vụ đối với bên kia, đồng thời lại cũng là bên với quyền đòi hỏi bên kia thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Tương tự trong hợp đồng tìm bán hàng hóa tồn tại hai nghĩa vụ chính mang tính chất qua lại và liên quan mật thiết với nhau: nghĩa vụ của bên bán phải bàn giao hàng hóa cho bên tìm và nghĩa vụ của bên tìm phải trả tiền cho bên bán.

Ngoài ra, nội dung của hợp đồng nói chung là những lao lý do những bên thỏa thuận hợp tác, biểu lộ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong quan hệ hợp đồng. Nên đối tìm bán hàng hóa thì nội dung của hợp đồng là những lao lý do những bên thỏa thuận hợp tác, biểu lộ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bán và bên tìm trong quan hệ hợp đồng tìm bán hàng hóa .
Luật thương nghiệp 2005 ko pháp luật hợp đồng tìm bán hàng hóa phải gồm với nội dung yêu cầu nào. Tuy nhiên, ta hoàn toàn với thể thấy rằng, một hợp đồng tìm bán hàng hóa thường thì phải tiềm tàng sự thỏa thuận hợp tác về đối tượng người tiêu dùng, chất lượng, Ngân sách chi tiêu, phương pháp trả tiền giao dịch, thời hạn và khu vực nhận giao hàng .
Trong quan hệ tìm bán hàng hóa, những bên ko chỉ bị ràng buộc bởi những lao lý đã thỏa thuận hợp tác với nhau mà còn chịu sự ràng buộc bởi những lao lý của pháp lý, tức là những lao lý pháp lý với pháp luật nhưng những bên ko thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .
Ngoài việc giao đúng đối tượng người tiêu tiêu dùng và chất lượng hàng hóa, bên tìm còn với nghĩa vụ và trách nhiệm giao đúng số lượng hàng đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. Trong trường hợp chuyển giao số lượng ít hơn, bên tìm với quyền hoặc gật đầu số lượng ít hơn đó, hoặc nhu yếu chuyển giao nốt phần còn lại ( hoàn toàn với thể kèm theo nhu yếu đòi bồi thường thiệt hại ), hoặc nhu yếu hủy bỏ hợp đồng ( hoàn toàn với thể kèm theo đòi bồi thường thiệt hại ). Việc bên tìm tiếp đón gia tài với số lượng ít hơn mà ko với ý kiến khiếu nại gì thì được coi là đã gật đầu việc sửa đổi số lượng hàng hóa trong hợp đồng. Trong trường hợp bên bán giao hàng với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng, bên tìm với quyền khước từ nhận phần hàng hóa giao thừa, bên bán phải nhận lại số hàng thừa và chịu mọi ngân sách tương quan. Nếu bên bán nhận số hàng thừa thì phải trả tiền số hàng này theo giá do những bên thỏa thuận hợp tác .

Hợp đồng tìm bán hàng hóa với trị giá pháp lý như thế nào ?

“Hợp đồng tìm bán hàng hóa là thỏa thuận giữa những bên xác lập hoạt động thương nghiệp, theo đó bên bán với nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên tìm và nhận trả tiền; Bên tìm với nghĩa vụ trả tiền cho bến bán, nhà hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận.”

Tương tự hợp đồng tìm bán hàng hóa với trị giá pháp lý để làm địa thế căn cứ cho hoạt động tiêu khiển chuyển giao hàng hóa tìm bán và giao dịch trả tiền tiền tìm hàng. Kèm theo đó những bên được quyền thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng những lao lý để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho mình. Đây cũng là ưu điểm của việc tìm bán với hợp đồng và tìm bán ko lập hợp đồng trên trong thực tiễn .

Xem thêm: >>>>>Thủ tục đăng ký thương hiệu mới nhất năm 2021

Gía trị của hợp đồng mua bán hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———- o0o ———–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

Số : / 2021 / HĐMB
– Căn cứ luật thương nghiệp năm 2005
– Căn cứ bộ luật dân sự năm năm ngoái .
– Căn cứ nhu yếu và năng lực của hai bên .
Hôm nay, tháng ngày năm 2021, tại Chúng tôi gồm với :
BÊN MUA : CÔNG TY
Liên hệ :
Mã số doanh nghiệp
Đại diện bởi : Ông NGUYỄN VĂN A Chức vụ : Giám đốc
Mã số thuế :
Tài khoản số :
Nhà băng
( Sau đây gọi tắt là Bên A )
BÊN BÁN : CÔNG TY
Liên hệ :
Mã số doanh nghiệp
Đại diện bởi : Ông TRẦN VĂN B Chức vụ : Giám đốc
Mã số thuế :
Tài khoản số :
Nhà băng
( Sau đây gọi tắt là Bên B )

Hai bên A và B thống nhất thoả thuận nội dung Hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ CẢ

✔  Tên hàng hoá; Đơn vị; Số lượng; Đơn giá; (VNĐ); Thành tiền; (VNĐ)
✔  Hàng hoá do Bên Bán sản xuất phải đảm bảo đúng chất lượng (Với Giấy chứng nhẫn hàng hoá sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước với thẩm quyền)

✔ Giá cả trên chưa gồm với thuế Trị giá ngày càng tăng .

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Thời hạn Hợp đồng là : 12 tháng kể từ ngày 11/03/2021 tới hết ngày 11/03/2022 .

ĐIỀU 3: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1 Tổng số tiền Bên Tậu phải Trả tiền cho Bên Bán chưa gồm với 10 % Hóa Đơn đỏ VAT là : 1.000.000.000 đồng / lô hàng

 (Bằng chữ:  Một tỷ đồng Việt Nam)

3.2 Thời hạn trả tiền:

Mỗi một lô hàng lúc Bên B xuất ra Bên A sẽ giao dịch trả tiền làm hai lần :
Lần 1 : 50 % tổng trị giá lô hàng, ngay sau lúc Bên B giao hàng .
Lần 2 : 50 % trị giá còn lại, sau 05 ngày kể từ ngày Bên B giao hàng .
( Ngày được tính gồm với cả ngày nghỉ và ngày lễ hội, ngày tết – Hoặc những bên hoàn toàn với thể khái niệm lại ngày vận dụng )

3.3 Phương thức trả tiền: Trả tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Lúc Bên A giao dịch trả tiền tiền hàng theo những lần giao dịch trả tiền, Bên B với nghĩa vụ và trách nhiệm ghi hoá đơn, chứng từ ghi nhận việc đã trả tiền giao dịch của Bên A theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 4: THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO TÀI SẢN:

Bên bán chuyển giao gia tài cho Bên tìm tại … ( Thỏa thuận khu vực giao hành rất quan yếu trong việc miễn nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bán ) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng ;

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

5.1 Bên Bán chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về số lượng, chất lượng so với hàng loạt những loại sản phẩm do Bên Bán cung ứng cho tới lúc hàng tới …
5.2 Bên Bán với nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng cho Bên tìm tại …
5.3 Bên Bán với nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng mọi hướng dẫn thiết yếu so với việc dữ gìn và bảo vệ, sử dụng hàng hoá theo lao lý của Hợp đồng này cho Bên tìm .

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

6.1 Bên tìm với nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền giao dịch hàng loạt ngân sách luân chuyển từ kho xưởng của mình tới 6.2 Tổ chức tiếp đón nhanh, bảo đảm an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng .
6.2 Trả tiền theo lao lý tại Điều 3 Hợp đồng này .
6.3 Chịu ngân sách bốc tháo từ xe xuống lúc Bên Bán luân chuyển hàng hoá tới khu vực giao nhận tại Điều 4 .

ĐIỀU 7: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau … … … …. ngày kể từ ngày hai Bên đã thực thi vừa đủ và nghiểm chỉnh những Điều khoản trong Hợp đồng này, mà ko với vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý .

ĐIỀU 8: PHẠT HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

8.1 Đối với Bên Bán:

– Nếu Bên Bán ko giao hàng đúng thời hạn lao lý tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05 % Tổng trị giá Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm .
– Nếu Bên Bán ko giao đủ hàng đúng số lượng và chất lượng theo lao lý tại Hợp đồng này thì sẽ phải cung ứng tiếp hàng hoá theo đúng pháp luật và bị phạt số tiền là 0,05 % Tổng trị giá hàng hoá bị vi phạm cho 01 ngày chậm .

8.2 Đối với bên tìm:

– Nếu Bên tìm ko triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch trả tiền theo lao lý tại Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05 % Tổng trị giá Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm .
– Nếu Bên tìm ko triển khai đúng nghĩa vụ và trách nhiệm đảm nhiệm hàng theo qui định của Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền là 0,05 % Tổng trị giá Hợp đồng cho 01 ngày vi phạm .

ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong thứ tự thực thi Hợp đồng này nếu xảy ra bất kể sự sự ko tương đồng nào, Bên phát sinh sự ko tương đồng sẽ thông tin cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để xử lý những sự ko tương đồng đó. Trường hợp những bên ko tự thương lượng được thì với quyền khởi kiện tranh chấp ra Tòa án nhân dân với thẩm quyền để xử lý .

ĐIỀU 10: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này sẽ được chấm hết trong những trường hợp sau :
– Lúc những Bên thực thi xong những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật trong Hợp đồng này .
– Lúc một Bên vi phạm hợp đồng dẫn tới Hợp đồng ko hề triển khai được thì phía Bên kia với quyền đơn phương chấm hết hợp đồng .
– Hợp đồng hoàn toàn với thể được chấm hết do sự thỏa thuận hợp tác của những Bên .

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này với hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc lúc những Bên đã triển khai xong những nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi những lao lý trong hợp đồng thì phải thông tin cho Bên kia biết trước tối thiểu là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần đổi khác với sự chấp thuận đồng ý của hai Bên .
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản, những bản với trị giá pháp lý như nhau .
PHẦN KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC BÊN

dich vu soan thao hop dong mua ban

Dịch Vụ Thương Mại soạn thảo hợp đồng tìm bán hàng hóa

Luật Trí Nam chuyên soạn thảo hợp đồng tìm bán uy tín, chúng tôi gồm những trạng sư kinh tế dày kinh nghiệm tay nghề bảo vệ triển khai việc soạn thảo hợp đồng uy tín, chuẩn xác. Quý khách hàng sử dụng nhà sản xuất pháp lý được bảo vệ những quyền hạn sau :
✔ Được Trạng sư tương hỗ tư vấn pháp lý trong việc xử lý những phát sinh pháp lý tương quan tới sửa đổi, bổ trợ hợp đồng hoặc triển khai hợp đồng .
✔ Được trừ khoản tiền soạn thảo hợp đồng vào phí mời trạng sư đại diện thay mặt thương lượng hợp đồng, xử lý tranh chấp hợp đồng lúc với phát sinh .

Nhà cung cấp pháp lý được những trạng sư triển khai nhanh với mức phí soạn thảo hợp đồng chỉ từ 1.500.000VND nên luôn thích hợp với sự lựa chọn của doanh nghiệp để phòng tránh rủi ro trong quan hệ kinh doanh thương nghiệp. Luật Trí Nam rất mong được hợp tác với quý khách hàng trong công việc. Thông tin liên hệ xin gọi

CÔNG TY LUẬT TRÍ NAM

Điện thoại : 0904.588.557
E-Mail : manhongit.dhp@gmail.com

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing