Tải Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa 2020 mới nhất

Mẫu Hợp đồng sắm bán hàng hóa 2020

quangcao post1 2

Tải mẫu hợp đồng sắm bán hàng hóa 2020 mới nhất … Hợp đồng sắm bán hàng hóa là hợp đồng được ký kết giữa … Nội dung chính hợp đồng sắm bán hàng hóa ..

Hợp đồng sắm bán hàng hóa 2020

     Hợp đồng sắm bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với hợp đồng sắm bán hàng hóa được lập bằng văn bản bao gồm một số nội dung cơ bản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — –

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số : …. / … … / HĐMB

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015 / QH13 được Quốc hội nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trải qua ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái ;
  • Căn cứ Luật Thương nghiệp số 36/2005 / QH11 do Quốc hội nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trải qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 ;
  • Căn cứ nhu yếu và năng lực của hai Bên ,

Hôm nay ngày …. Tháng … .. năm … …
Tại : … … … … … … … … … … … … … … .
Chúng tôi gồm :

Bên A: (Bên bán)

Mã số thuế

:

 

Liên hệ

:

 

Tài khoản nhà băng nhà nước

 

 

Số điện thoại cảm ứng / E-Mail

 

 

Người đại diện thay mặt

:

 

Chức vụ

:

 

Bên B: (Bên sắm)

Mã số thuế

:

 

Liên hệ

:

 

Tài khoản nhà băng nhà nước

 

 

Số điện thoại thông minh / E-Mail

 

 

Người đại diện thay mặt

:

 

Chức vụ

:

 

Hai bên thống nhất thỏa thuận hợp tác nội dung hợp đồng như sau :

Điều 1: Hàng hóa sắm bán

Bên A đồng ý chấp thuận bán cho bên B những hàng hóa sau :

Số thứ tự Tên hàng Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
1

..

..
2 … . … . … . … .
Tổng cùng :

Tổng trị giá bằng chữ :

Điều 2: Chất lượng và quy cách hàng hóa

3.1. Chất lượng hàng hóa được nêu tại điều 2 bảo vệ đúng theo … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
3.1. Quy cách hàng hóa : Hình thức, mẫu mã hàng hóa được ghi nhận như sau :

Số thứ tự Tên hàng Hình thức Kiểu dáng Ghi chú
1

… .

… . … .

 …..

2 … … … … … … … … … . … … … … … . … … … … …

Điều 3: Trị giá hợp đồng và phương thức trả tiền

3.1. Trị giá hợp đồng
… … … … … … … … … … … … … … …
3.2. Phương thức trả tiền giao dịch
… … … … … … … … … … … … … … … ..

Điều 4: Thời hạn thực hiện hợp đồng

Bên A ủy quyền bên B theo lịch sau :

STT Tên hàng Đơn vị Số lượng Thời kì Địa điểm Ghi chú

1 .

2 …

Bên bán phải giao gia tài cho bên sắm đúng thời hạn đã thỏa thuận hợp tác ; bên bán chỉ được giao gia tài trước hoặc sau thời hạn nếu được bên sắm đồng ý chấp thuận .
Chi tiêu luân chuyển và ngân sách tương quan tới việc chuyển quyền chiếm hữu do bên … .. chịu

Điều 5: Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hóa

6.1. Bên bán sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc gửi kèm phiếu hướng dẫn trong từng loại sản phẩm hàng hóa ( Nếu thiết yếu )
6.2. Bên bán sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm Bảo hành chất lượng và trị giá sử dụng loại hàng … … … cho bên sắm trong thời hạn là … … … … … tháng .

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên A

6.1. Bên bán được nhận giao dịch trả tiền từ bên sắm theo đúng thời hạn đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng này

6.2. Bên Bán sở hữu nghĩa vụ giao hàng đúng thời kì, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.
6.2. Bên Bán sở hữu nghĩa vụ sản xuất đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp thức cho Bên Sắm và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp thức của những hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.

6.3. Bên bán sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hóa cho bên sắm theo thỏa thuận hợp tác
6.4 … … … … … … … … … … … … … .

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên B

Bên Sắm sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền giao dịch và nhận hàng theo đúng thời hạn đã pháp luật .
… … … … … … … … … … … … … … … … … …

Điều 8: Thời khắc chịu rủi ro

8.1. Bên bán chịu rủi ro đáng tiếc so với hàng hóa trước lúc hàng hóa được ủy quyền bên sắm, bên sắm chịu rủi ro đáng tiếc so với hàng hóa kể từ thời kì nhận gia tài
8.2. Đối với hàng hóa phải ĐK quyền sở hữu thì bên bán chịu rủi ro đáng tiếc cho tới lúc triển khai xong thủ tục ĐK, bên sắm chịu rủi ro đáng tiếc kể từ thời kì hoàn thành xong thủ tục ĐK
8.3 … … … … … … … … … … … … … … .

Điều 9: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng

9.1. Bồi thường thiệt hại
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
9.2. Phạt vi phạm hợp đồng
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Điều 10: Sự kiện bất khả kháng

10.1. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng khiến cho cho mỗi bên ko hề thực thi hoặc thực thi ko ko thiếu quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng này thì nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên được loại trừ
10.2. Sự kiện bất khả kháng là … … … … … … … … … … … .. gồm sở hữu nhưng ko số lượng giới hạn những trường hợp sau :
… … … … … … … … … … … … … … … …
10.3 … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Điều 11: Bảo mật và phương thức liên lạc

11.1. Tất cả sách vở, tài liệu, thông tin trao đổi giữa những bên được coi là thuộc chiếm hữu của những Bên. Những Bên sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm giữ bí hiểm và chỉ được bật mý cho Bên thứ ba nếu được sự chấp thuận đồng ý trước bằng văn bản của phía bên kia hoặc theo nhu yếu của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền ; … ..
11.2. Những Bên thống nhất giải pháp liên lạc bằng email, điện thoại cảm ứng, đường bưu điện ;

Điều 12: Khắc phục tranh chấp

12.1. Hai bên dữ thế chủ động thông tin cho nhau biết tiến trình triển khai hợp đồng, nếu sở hữu sự ko tương đồng và phát sinh tranh chấp, thứ nhất sẽ được xử lý trải qua thương lượng, hòa giải. Nếu ko thỏa thuận hợp tác được sẽ đưa ra TANDTC nhân dân sở hữu thẩm quyền để xử lý … … … …
12.2. Hợp đồng được lập thành 02 ( hai ) bản sở hữu trị giá như nhau gồm sở hữu …. trang. Mỗi bên giữ 01 bản chính

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

  

 

 

 

Ký tên

(Đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

Ký tên

(Đóng dấu)

>> > Bạn hoàn toàn sở hữu thể tải Hợp đồng sắm bán hàng hóa 2020 : Tại đây

Bài viết tìm hiểu thêm :

     Để được tư vấn chi tiết về Hợp đồng sắm bán hàng hóa 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi nghi vấn về Email: manhongit.dhp@gmail.com Chúng tôi sẽ trả lời toàn bộ nghi vấn của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin thực bụng cảm ơn .
Chuyên viên : Văn Chung

3
/
5
(
2

bình chọn

)

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing