mẫu hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hoá – cập nhập 2022

Hợp đồng nguyên tắc được khái niệm như thế nào? Vai trò của hợp đồng nguyên tắc trong đời sống hàng ngày là gì? Mẫu hợp đồng nguyên tắc tậu bán hàng hoá như thế nào? Mời quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây của ACC để trả lời những thắc mắc trên. 

hop dong nguyen tac la gi 1Hợp đồng nguyên tắc 

1. Hợp đồng nguyên tắc là gì? 

Hợp đồng nguyên tắc là một loại hợp đồng bộc lộ sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên về tậu bán hàng hóa hay đáp ứng bất kể nhà cung cấp nào đó, tuy nhiên việc ký kết hợp đồng nguyên tắc chỉ mang đặc thù thiên hướng, hoàn toàn với thể phát .

Giao ước hợp đồng nguyên tắc thường được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau trong hoạt động thương nghiệp, ko ấn định buộc phải cho ngành nào. Hợp đồng chi phối những mối quan hệ giữa những bên.

Hợp đồng nguyên tắc thường được xác lập lúc với những thỏa thuận hợp tác chung, kiến thiết xây dựng những nguyên tắc cơ bản trong thứ tự quan hệ hợp tác. Thông thường hợp đồng này được lập trước lúc kết thực thi ký kết hợp đồng tậu bán hàng hóa, nhà cung cấp .

uy thac mua ban hang hoa 2Hợp đồng nguyên tắc tậu bán hàng hoá 

2. Hợp đồng nguyên tắc tậu bán hàng hoá 

Hợp đồng nguyên tắc tậu bán hàng hóa là một loại biên bản ghi nhận những thỏa thuận hợp tác cụ thể và đơn cử về nội dung về quyền – nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên, theo đó, nội dung thỏa thuận hợp tác tương quan tới những trả tiền giao dịch bị phát sinh hoặc những thông tin trong một hợp đồng chính thức nhưng trừ những lao lý về hàng hóa thì sẽ lao lý trong phụ lục .

hop dong uy thac 3Nguyên tắc tậu bán hàng hoá 

3. Mẫu hợp đồng nguyên tắc tậu bán hàng hoá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

Số …/HĐNT

Địa danh, ngày … tháng … năm …
Chúng tôi gồm với : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Bên bán (sau đây gọi là bên A):…………………………………………

Liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
E-Mail ( nếu với ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Người đại diện thay mặt ( doanh nghiệp / doanh nghiệp ) : … … … … … … … … … … … … …
Chức vụ / vị trí hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Bên tậu ( sau đây gọi là bên B ) : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại cảm ứng liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
E-Mail ( nếu với ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Số thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Người đại diện thay mặt ( doanh nghiệp / doanh nghiệp ) : … … … … … … … … … … … … … ..
Chức vụ / vị trí hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sau đây chúng tôi đã đưa ra thống nhất ký kết hợp đồng nguyên tắc này, với pháp luật đơn cử như sau :

Điều 1: đối với điều khoản chung

1. Hai bên với nhu yếu tậu – bán về hàng hóa dựa trên quyền và quyền lợi của cả hai bên là bên A và bên B .
2. Sau hợp đồng này được ký kết nếu phát sinh hai bên sẽ đi tới quyết định hành động thỏa thuận hợp tác khác về tậu bán so với từng lần thực thi trả tiền giao dịch. Trong đó, những thông tin về số lượng, khối lượng, chất lượng và Chi tiêu, … sẽ được thỏa thuận hợp tác chi tiết cụ thể trong bản hợp đồng tậu bán .
3. Lúc với xích míc phát sinh trong hợp đồng này và hợp đồng tậu bán thì sẽ xử lý theo những lao lý ghi nhận trong hợp đồng nguyên tắc này .

Điều 2: Về nội dung hàng hóa

1. Bên bán phải bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng hàng hóa và loại sản phẩm đúng về chất lượng, chủng loại, thông tin như trong thỏa thuận hợp tác và theo pháp pháp luật lý .
2. Những thông tin chi tiết cụ thể về hàng hóa hai bên sẽ nêu rõ trong hợp đồng tậu bán .

Điều 3: Đối với giao và nhận hàng

1. Lúc giao nhận hàng hóa bên nhận hàng rà soát những thông tin về số lượng hàng hóa, ngoài những khu vực giao và nhận hàng, ngân sách phát sinh sẽ nêu rõ trong hợp đồng tậu bán .

2. Những giấy tờ lúc thực hiện giao dịch hàng hóa cần phải với:

– Hóa đơn bán hàng với xác nhận của hai bên
– Biên bản giao nhận hàng, trong đó ghi nhận rõ những nội dung về số lượng, số khối lượng, kiện hàng, thùng hàng .

Điều 4: Đối với giá cả và những phương thức trả tiền

1. Hai bên đi tới thống nhất thỏa thuận hợp tác mức giá bán hàng theo như giá của doanh nghiệp là : … … … … … … …
2. Đơn giá, thuế Hóa Đơn đỏ VAT và tổng tiền trả tiền giao dịch của hàng hóa ghi nhận rõ trong Hợp đồng tậu bán .
3. Những phương pháp tậu bán ghi nhận trong hợp đồng tậu bán

Điều 5: Nghĩa vụ của những bên

1.Bên bán

– Đảm bảo cung ứng những loại hàng hóa mẫu sản phẩm về chất lượng mẫu sản phẩm, loại hàng và tiêu chuẩn đúng như đã thỏa thuận hợp tác .
– Kịp thời update những thông tin về giá, những loại mẫu sản phẩm mới, mẫu sản phẩm đổi khác thông tin, …
– Ngoài ra, cần phải thực thi đúng và hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm ghi trong hợp đồng tậu bán

2. Bên tậu

– Đảm bảo hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền giao dịch đúng như thời hạn hai bên đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .
– Tuân thủ đúng những pháp pháp luật lý lúc triển khai luân chuyển, di tán hàng hóa .
– Ngoài ra, cần phải triển khai đúng và hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm ghi trong hợp đồng tậu bán

Điều 6: Nghĩa vụ về những thông tin sản xuất của hai bên

1. Những bên phân phối khá đầy đủ những thông tin của hai bên về : tên của doanh nghiệp, doanh nghiệp, số vốn, thông tin tài khoản nhà băng nhà nước, thông tin của người đại diện thay mặt thực thi trả tiền giao dịch tậu bán, giấy phép về ĐK kinh doanh thương nghiệp, văn bản chuyển nhượng ủy quyền .
2. Những bên phân phối thông tin trên cam kết ràng buộc là đúng mực và ko với sơ sót. Theo đó, lúc phát sinh về việc đổi khác thông tin thì bên đó phải triển khai thông tin bên còn lại để kiểm soát và điều chỉnh thông tin
3. Nếu phát sinh thiệt hại do lỗi của một trong những bên thì phải thực thi bồi thường theo thỏa thuận hợp tác nhưng bảo vệ tuân thủ theo đúng pháp pháp luật lý .

Điều 7: Bảo hành sản phẩm ( nếu với)

Những phát sinh yếu tố hỏng mẫu sản phẩm, hàng hóa do lỗi của bên nhà phân phối hoặc bên bán thì phải với nghĩa vụ và trách nhiệm tương hỗ bh đúng như ghi nhận trên giấy bh .

Điều 8: Cam kết

Trường hợp một trong những bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng thì hai bên sẽ thực thi thỏa thuận hợp tác. Trường hợp ko hề thỏa thuận hợp tác sẽ đưa vấn đề khởi kiện ra tòa ra trực tiếp tòa án nhân dân Q. / thị xã … … … … … … .., đồng thời tuân thủ theo pháp luật của pháp lý .

Điều 9: Đối với hiệu lực của hợp đồng

1. Hợp đồng nguyên tắc với trị giá hiệu lực hiện hành mở màn từ ngày …. Tháng …. năm …. – tức là ngày ký kết hợp đồng. Trường hợp phát sinh thì hai bên sẽ triển khai thỏa thuận hợp tác sau .
2. Hợp đồng nguyên tắc này sẽ với hiệu lực thực thi hiện hành lê dài tới … ..
Bản hợp đồng nguyên tắc này được lập làm 4 bản, hai bên mỗi bên sẽ lưu giữ 2 bản và đồng thời với trị giá pháp lý là như nhau .

Bên bán – bên A

( Ký, ghi rõ họ và tên người đại diện thay mặt, đóng dấu )

Bên tậu – bên B

( Ký, ghi rõ họ và tên người đại diện thay mặt, đóng dấu )

Trên đây là một vài thông tin về Mẫu hợp đồng nguyên tắc tậu bán hàng hoá. Hi vọng thông qua bài viết này quý khách hàng với thể hiểu thêm phần nào về thủ tục nhập khẩu này. ACC với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành pháp lý luôn sẵn lòng sản xuất tới quý khách hàng những nhà cung cấp pháp lý nhanh chóng và tiện lợi nhất. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 1900.3330 hoặc qua zalo 084.696.7979 hoặc qua email: manhongit.dhp@gmail.com để được tư vấn tận tình. Xin tình thực cảm ơn

Phân tích post

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing