Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản, cầm cố đất đai, cầm cố xe mới nhất

Mẫu hợp đồng cầm cố gia tài ? Quy định của pháp lý về cầm cố gia tài ? Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong hợp đồng cầm cố ? Với được phép cầm cố, thế chấp sổ đỏ chính chủ ko ?

Đơn vị luật Dương Gia xin gửi tới bạn Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản, cầm cố đất đai, cầm cố xe mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc mang bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – tương trợ!

Cầm cố là việc một bên giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên kia để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Vì vậy hợp đồng cầm cố ra đời để đảm bảo cho quyền và nghĩa vụ của những bên được bảo đảm. Thực tế, những shop hay bên cầm cố tài sản tại Việt Nam thực hiện vấn đề ký kết này khá sơ sài. Với tính chất quan yếu của nó, Luật Dương Gia sẽ sản xuất mẫu và hướng dẫn cách viết hợp đồng cầm cố tài sản, đất đai, xe máy sao cho đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giao dịch, để tránh những tranh chấp xảy ra.

1. Mẫu hợp đồng cầm cố tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

MẪU HỢP ĐỒNG CẦM CỐ TÀI SẢN

Tại Phòng Công chứng số … … … … thành xã Hồ Chí Minh ( Trường hợp việc công chứng được triển khai ngoài trụ sở, thì ghi khu vực thực thi Công chứng và Phòng Công chứng ), chúng tôi gồm mang

Bên cầm cố tài sản (sau đây gọi là bên A):

Ông ( Bà ) : … Sinh ngày …

Xem thêm: Nghĩa vụ nợ cầm cố thế chấp là gì? Tìm hiểu về nghĩa vụ nợ cầm cố thế chấp

Chứng minh nhân dân số : … …. cấp ngày … …. tháng … …. năm … … .. tại … … .. Hộ khẩu thường trú ( truờng hợp ko mang hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng ký tạm trú ) : … .. Với thể chọn một trong những chủ thể sau : 1. Chủ thể là vợ chồng : Ông : … .. Sinh ngày : … …. Chứng minh nhân dân số : … … .. cấp ngày … … tại … …. Hộ khẩu thường trú : … ..

Xem thêm: Tỉ lệ đảm bảo trả nợ bằng tài sản là gì? Đặc điểm và công thức tính

Cùng vợ là bà : … .. Sinh ngày : … … Chứng minh nhân dân số : … … … … … …. cấp ngày …. tại … … …. Hộ khẩu thường trú : … .. ( Trường hợp vợ chồng mang hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người ). 2. Chủ thể là hộ mái ấm gia đình : Họ và tên chủ hộ : … … …. Sinh ngày : … … …

Xem thêm: Những phương thức, hình thức xử lý tài sản cầm cố, thế chấp

Chứng minh nhân dân số : … … .. cấp ngày … … tại … … … … Hộ khẩu thường trú : … .. Những thành viên của hộ mái ấm gia đình : Họ và tên : … … .. Sinh ngày : … … .. Chứng minh nhân dân số : … … … .. cấp ngày … … …. tại … … .. Hộ khẩu thường trú : … … … * Trong trường hợp những chủ thể nêu trên mang đại diện thay mặt thì ghi :

Xem thêm: Cầm giữ tài sản là gì? Phân biệt cầm cố tài sản và cầm giữ tài sản?

Họ và tên người đại diện thay mặt : … .. Sinh ngày : … … … .. Chứng minh nhân dân số : … … … … cấp ngày … … … … tại … … Hộ khẩu thường trú : … Theo giấy ủy quyền ( trường hợp đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền ) số : … … … … … … ngày … … … … … …. do … … … … … … … … .. lập. 3. Chủ thể là tổ chức triển khai : Tên tổ chức triển khai : … … .. Trụ sở : … ..

Xem thêm: Với được cầm cố giấy tờ tư nhân, giấy tờ tùy thân ko?

Quyết định xây dựng số : … … .. ngày … … .. tháng … … năm … …. do … … cấp. Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh số : … .. ngày … .. tháng … … năm … …. do … … … … cấp. Số Fax : … … .. Số điện thoại cảm ứng : … …. Họ và tên người đại diện thay mặt : … .. Chức vụ : … .. Sinh ngày : … .. Chứng minh nhân dân số : … … .. cấp ngày … … … … …. tại … … … … … …. Theo giấy ủy quyền ( trường hợp đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền ) số : … … ngày … …. do … .. lập .

Xem thêm: Những tài sản được phép cầm cố? Xử lý tài sản cầm cố như thế nào?

Bên nhận cầm cố tài sản (sau đây gọi là bên B):

(Chọn một trong những chủ thể nêu trên):……

Hai bên chấp thuận đồng ý triển khai việc cầm cố gia tài với những thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1. NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1. Bên A đồng ý chấp thuận cầm cố gia tài thuộc quyền sở hữu của mình để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ cho bên B ( gồm mang : nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn và phí ). 2. Số tiền mà bên B cho bên A vay là : … … … … đ ( bằng chữ : … … … .. đồng ). Những điều kiện kèm theo chi tiết cụ thể về việc cho vay số tiền nêu trên đã được ghi đơn cử trong Hợp đồng tín dụng trả tiền.

ĐIỀU 2. TÀI SẢN CẦM CỐ

Xem thêm: Cầm cố xe đi mượn chịu trách nhiệm như thế nào?

1. Tài sản cầm cố là … … … …., mang đặc thù như sau : 2. Theo … .. thì bên A là chủ sở hữu của gia tài cầm cố nêu trên. 3. Hai bên thỏa thuận hợp tác gia tài cầm cố sẽ do Bên … … giữ ( Nếu hai bên thỏa thuận giao gia tài cầm cố cho người thứ ba giữ thì ghi rõ cụ thể về bên giữ gia tài ) … …

ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ  TÀI SẢN CẦM CỐ

1. Trị giá của gia tài cầm cố nêu trên là : … … .. đ ( bằng chữ : … … … … … … … đồng ) 2. Việc xác lập trị giá của gia tài cầm cố nêu trên chỉ để làm cơ sở vật chất xác lập mức cho vay của bên B, ko vận dụng lúc xử lý tài sản để tịch thu nợ .

Xem thêm: Tư vấn mượn sổ đỏ rồi mang đi cầm cố bị xử lý thế nào?

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Nghĩa vụ của bên A : – Giao gia tài cầm cố nêu trên cho bên B theo đúng thoả thuận ; nếu mang sách vở ghi nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố, thì phải ủy quyền bên B bản gốc sách vở đó, trong trường hợp mang thoả thuận khác ; – Báo cho bên B về quyền của người thứ ba so với gia tài cầm cố, nếu mang ; – Đăng ký việc cầm cố nếu gia tài cầm cố phải ĐK quyền sở hữu theo pháp luật của pháp lý ; – Trả tiền cho bên B ngân sách thiết yếu để dữ gìn và bảo vệ, giữ gỡn gia tài cầm cố, trõ trường hợp mang thoả thuận khác ; – Trong trường hợp vẫn giữ gia tài cầm cố, thì phải dữ gìn và bảo vệ, ko được bán, trao đổi, khuyến mãi cho, cho thuê, cho mượn và chỉ được sử dụng gia tài cầm cố, nếu được sự chấp thuận đồng ý của bên B ; nếu do sử dụng mà gia tài cầm cố mang rủi ro tiềm tàng bị mất trị giá hoặc sút giảm trị giá, thì bên A ko được liên tục sử dụng theo nhu yếu của bên B ; 2. Quyền của bên A

Xem thêm: Quá hạn trả tiền tiền cầm cố giấy đăng ký xe bị xử lý thế nào?

– Yêu cầu bên B đình chỉ việc sử dụng gia tài cầm cố, nếu do sử dụng mà gia tài cầm cố mang rủi ro tiềm tàng bị mất trị giá hoặc giảm trị giá ; – Yêu cầu bên B giữ gia tài cầm cố hoặc người thứ ba giữ gia tài cầm cố hoàn trả gia tài cầm cố sau lúc nghĩa vụ và trách nhiệm đó được triển khai ; nếu bên B chỉ nhận sách vở ghi nhận quyền sở hữu tài sản cầm cố, thì nhu yếu hoàn trả sách vở đó ; – Yêu cầu bên B giữ gia tài cầm cố hoặc người thứ ba giữ gia tài cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra so với gia tài cầm cố hoặc những sách vở về gia tài cầm cố.

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Nghĩa vụ của bên B : – Giữ gìn, dữ gìn và bảo vệ gia tài cầm cố và những sách vở về gia tài cầm cố nêu trên, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A ; – Ko được bán, trao đổi, khuyến mãi cho, cho thuê, cho mượn hoặc sử dụng gia tài cầm cố để bảo vệ cho nghĩa vụ và trách nhiệm khác ; – Ko được khai thác hiệu quả, hưởng huê lợi, cống phẩm từ gia tài cầm cố, nếu ko được bên A chấp thuận đồng ý ;

Xem thêm: Quy định về việc xử lý tài sản cầm cố

– Trả lại gia tài cầm cố và những sách vở về gia tài cầm cố nêu trên cho bên A lúc nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ bằng cầm cố chấm hết hoặc được thay thế sửa chữa bằng giải pháp bảo vệ khác. 2. Quyền của bên B – Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp lý gia tài cầm cố hoàn trả gia tài đó ; – Yêu cầu bên A triển khai ĐK việc cầm cố, nếu gia tài cầm cố phải ĐK quyền sở hữu theo pháp luật của pháp lý. – Yêu cầu xử lý tài sản cầm cố theo phương pháp đó thoả thuận hoặc theo lao lý của pháp lý để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm, nếu bên A ko thực thi hoặc triển khai ko đúng nghĩa vụ và trách nhiệm ; – Được khai thác tác dụng gia tài cầm cố và hưởng huê lợi, cống phẩm từ gia tài cầm cố, nếu mang thoả thuận ; – Được giao dịch trả tiền ngân sách kết hợp và hợp lý dữ gìn và bảo vệ gia tài cầm cố lúc trả lại gia tài cho bên A.

ĐIỀU 6. VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG         

Xem thêm: Cầm cố trái phiếu chính phủ?

Bên … … … … … … .. chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng này.

ĐIỀU 7. XỬ LÝ TÀI SẢN CẦM CỐ

1. Trong trường hợp hết thời hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ mà bên A ko trả hoặc trả ko hết nợ, thì bên B mang quyền nhu yếu xử lý tài sản cầm cố nêu trên theo lao lý của pháp lý để tịch thu nợ với phương pháp : Chọn một hoặc một số ít phương pháp sau đây : – Bán đấu giá gia tài cầm cố – Bên B nhận chính gia tài cầm cố để sửa chữa thay thế cho việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ – Bên B được nhận trực tiếp những khoản tiền hoặc gia tài từ bên thứ ba trong trường hợp bên thứ ba mang nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền hoặc gia tài cho bên A 2. Việc xử lý tài sản cầm cố nêu trên được thực thi để trả tiền giao dịch cho bên B theo thứ tự nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn, những khoản phí khác ( nếu mang ), sau lúc đã trõ đi những ngân sách dữ gìn và bảo vệ, ngân sách bán đấu giá và những ngân sách khác mang tương quan tới việc xử lý tài sản cầm cố .

Xem thêm: Mượn xe của bạn và mang đi cầm cố xử lý như thế nào?

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG   

Trong trật tự triển khai hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp ko xử lý được, thì một trong hai bên mang quyền khởi kiện để nhu yếu toà án mang thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý.

ĐIỀU 9. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết sau đây : – Bên A cam kết ràng buộc : – Những thông tin về nhân thân và về gia tài cầm cố đã ghi trong hợp đồng này là đúng thực sự ; – Tài sản cầm cố nêu trên ko mang tranh chấp ; – Tài sản cầm cố ko bị cơ quan nhà nước mang thẩm quyền khắc phục và xử lý theo pháp pháp luật lý ;

Xem thêm: Cầm cố tài sản là gì? Quy định về hợp đồng cầm cố tài sản?

– Việc giao ước hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối hoặc ép buộc ; – Thực hiện đúng và khá đầy đủ tổng thể những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này ; – Những cam kết khác … 2. Bên B cam kết : – Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ; – Đã xem xét kỹ, biết rõ về gia tài cầm cố nêu trên và những sách vở về gia tài cầm cố, chấp thuận đồng ý cho bên A vay số tiền nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này ; – Việc giao ước hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối hoặc ép buộc ; – Thực hiện đúng và rất đầy đủ tổng thể những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này ;

Xem thêm: Mượn xe và đăng ký xe rồi cầm cố thì bị xử lý như thế nào?

– Những cam kết khác …

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên xác nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao ước hợp đồng này. 2. Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý chấp thuận toàn bộ những pháp luật ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của công chứng viên. Hoặc chọn một trong những trường hợp sau đây : – Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý chấp thuận toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký, lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của công chứng viên. – Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và chấp thuận đồng ý tổng thể những lao lý ghi trong Hợp đồng và lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của công chứng viên. – Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và chấp thuận đồng ý tổng thể những pháp luật ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của công chứng viên .

Xem thêm: Cầm cố tài sản, mượn tài sản nhưng trả tiền theo hạn xử lý thế nào?

– Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và chấp thuận đồng ý toàn bộ những pháp luật ghi trong Hợp đồng và ký, lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của công chứng viên. – Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và chấp thuận đồng ý toàn bộ những lao lý ghi trong Hợp đồng và lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của công chứng viên. – Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và chấp thuận đồng ý tổng thể những pháp luật ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của Công chứng viên ; – Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý chấp thuận tổng thể những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký, lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của Công chứng viên ; – Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý chấp thuận tổng thể những lao lý ghi trong Hợp đồng và lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của Công chứng viên ; 3. Hợp đồng này mang hiệu lực hiện hành kể từ … … ..

BÊN A                                                    BÊN B

Ngày………tháng………..năm………….. (bằng chữ …………)
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Xem thêm: Mượn xe của bạn đi cầm cố bị xử lý như thế nào?

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

tại Phòng Công chứng số … … … thành xã Hồ Chí Minh ( Trường hợp việc công chứng được thực thi ngoài trụ sở, thì ghi khu vực thực thi công chứng và Phòng Công chứng ) Tôi … .. … .., Công chứng viên Phòng Công chứng số … … … thành xã Hồ Chí Minh

Chứng thực:

Hợp đồng cầm cố gia tài được giao ước giữa bên A là … … và bên B là … … … ; những bên đã tự nguyện thoả thuận giao ước hợp đồng và cam kết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung hợp đồng ; – Tại thời kì công chứng, những bên đã giao ước hợp đồng mang năng lượng hành vi dân sự tương thích theo lao lý của pháp lý ;

Xem thêm: Giải pháp cầm cố tài sản

– Nội dung thoả thuận của những bên trong hợp đồng tương thích với pháp lý, đạo đức xã hội ; – Những bên giao ước đã đọc Hợp đồng này, đã chấp thuận đồng ý hàng loạt nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi ; Hoặc chọn một trong những trường hợp sau : – Những bên giao ước đã đọc Hợp đồng này, đã chấp thuận đồng ý hàng loạt nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi ; – Những bên giao ước đã đọc Hợp đồng này, đã chấp thuận đồng ý hàng loạt nội dung ghi trong hợp đồng và đã lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi ; – Những bên giao ước đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý chấp thuận hàng loạt nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi ; – Những bên giao ước đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý chấp thuận hàng loạt nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi ; – Những bên giao ước đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý chấp thuận hàng loạt nội dung ghi trong hợp đồng và đã lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi ;

Xem thêm: Nhận cầm cố xe mang giấy tờ giả mang vi phạm pháp luật ko?

– Những bên giao ước đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý chấp thuận hàng loạt nội dung ghi trong Hợp đồng đó ký và lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi ; – Những bên giao ước đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý chấp thuận hàng loạt nội dung ghi trong Hợp đồng và đó lăn tay vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi ; – Những bên giao ước đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý chấp thuận hàng loạt nội dung ghi trong Hợp đồng và đó ký vào Hợp đồng này trước sự xuất hiện của tôi ; – Hợp đồng này được lập thành … … …. bản chính ( mỗi bản chính gồm … … … tờ, … … .. trang ), cấp cho : + Bên A … .. bản chính ; + Bên B … .. bản chính ; + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính. Số công chứng …, quyển số … … …. TP / CC-SCC / HĐGD.

Công chứng viên

( ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên )

– Lưu ý lúc soạn hợp đồng cầm cố tài sản, cầm cố đất đai, cầm cố xe máy

+ Về hai bên : phải ghi rõ, rất đầy đủ thông tin của những bên tham gia trong hợp đồng cầm cố. + Về nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên : phải ghi rõ ràng và rất đầy đủ để bảo vệ trong mọi trường hợp đều hoàn toàn mang thể xử lý tranh chấp phát sinh. + Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng cầm mang, chữ ký và ghi rõ họ tên phải ghi khá đầy đủ và rõ ràng.

2. Quy định của pháp luật về cầm cố tài sản

Cầm cố gia tài là việc một bên ( sau đây gọi là bên cầm cố ) giao gia tài thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận cầm cố ) để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. Cầm cố gia tài là chiêu thức trả tiền giao dịch bảo vệ thường thấy trong trả tiền giao dịch dân sự.

1. Quy định chung

Việc cầm cố gia tài phải được lập thành văn bản, hoàn toàn mang thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Cầm cố gia tài mang hiệu lực hiện hành kể từ thời kì chuyển giao gia tài cho bên nhận cầm cố, thời hạn cầm cố gia tài do những bên thỏa thuận hợp tác. Trong trường hợp ko mang thoả thuận thì thời hạn cầm cố được tính cho tới lúc chấm hết nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng cầm cố. Sau lúc nhận chuyển giao gia tài cầm cố, bên nhận cầm cố trực tiếp giữ gia tài hoặc uỷ quyền cho người thứ ba giữ gia tài ; trường hợp uỷ quyền cho người thứ ba giữ gia tài thì bên nhận cầm cố vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước bên cầm cố về việc triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý tại Điều 332 “ Bộ luật dân sự năm năm ngoái ” và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo thoả thuận với bên cầm cố.

2. Quyền và nghĩa vụ của những bên

2.1.         Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố tài sản

Nghĩa vụ của bên cầm cố tài sản

Bên cầm cố tài sản mang những nghĩa vụ sau đây:

+ ) Giao gia tài cầm cố cho bên nhận cầm cố theo đúng thoả thuận ; + ) Báo cho bên nhận cầm cố về quyền của người thứ ba so với gia tài cầm cố, nếu mang ; trong trường hợp ko thông tin thì bên nhận cầm cố mang quyền huỷ hợp đồng cầm cố gia tài và nhu yếu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và đồng ý quyền của người thứ ba so với gia tài cầm cố ; + ) Trả tiền cho bên nhận cầm cố ngân sách kết hợp và hợp lý để dữ gìn và bảo vệ, giữ gìn gia tài cầm cố, trừ trường hợp mang thoả thuận khác.

Quyền của bên cầm cố tài sản

Bên cầm cố tài sản mang những quyền sau đây:

+ ) Yêu cầu bên nhận cầm cố đình chỉ việc sử dụng gia tài cầm cố trong trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều 333 của Bộ luật Dân sự năm 2005, nếu do sử dụng mà gia tài cầm cố mang rủi ro tiềm tàng bị mất trị giá hoặc sút giảm trị giá ; + ) Được bán gia tài cầm cố, nếu được bên nhận cầm cố đồng ý chấp thuận ; + ) Được sửa chữa thay thế gia tài cầm cố bằng một gia tài khác nếu mang thỏa thuận hợp tác ; + ) Yêu cầu bên nhận cầm cố giữ gia tài cầm cố trả lại gia tài cầm cố lúc nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng cầm cố chấm hết ; + ) Yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra so với gia tài cầm cố.

2.2.         Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố tài sản

Nghĩa vụ của bên cầm cố gia tài Bên nhận cầm cố gia tài mang những nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây : + ) Bảo quản, giữ gìn gia tài cầm cố ; nếu làm mất hoặc hư hỏng gia tài cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố ; + ) Ko được bán, trao đổi, Tặng Kèm cho, cho thuê, cho mượn gia tài cầm cố ; ko được đem gia tài cầm cố để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm khác ; + ) Ko được khai thác tác dụng, hưởng huê lợi, cống phẩm từ gia tài cầm cố, nếu ko được bên cầm cố đồng ý chấp thuận ; + ) Trả lại gia tài cầm cố lúc nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng cầm cố chấm hết hoặc được sửa chữa thay thế bằng giải pháp bảo vệ khác. Chú ý : Trách nhiệm của bên nhận cầm cố trong trường hợp gia tài cầm cố bị mất, hư hỏng, mất trị giá hoặc sút giảm trị giá + ) Trong trường hợp gia tài cầm cố là vật mang rủi ro tiềm tàng bị mất trị giá hoặc sút giảm trị giá thì bên nhận cầm cố đang giữ gia tài đó phải thông tin cho bên cầm cố và nhu yếu bên cầm cố cho biết cách xử lý trong một thời hạn nhất định ; nếu hết thời hạn đó mà bên cầm cố ko vấn đáp thì bên nhận cầm cố thực thi giải pháp thiết yếu để ngăn ngừa. Bên nhận cầm cố mang quyền nhu yếu bên cầm cố trả tiền giao dịch những ngân sách kết hợp và hợp lý, nếu bên nhận cầm cố ko mang lỗi trong việc xảy ra rủi ro tiềm tàng đó. Trường hợp gia tài cầm cố bị mất, hư hỏng, mất trị giá hoặc sút giảm trị giá do lỗi của bên nhận cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố. + ) Trong trường hợp gia tài cầm cố là vật do người thứ ba giữ mà mang rủi ro tiềm tàng bị mất, hư hỏng, mất trị giá hoặc sút giảm trị giá thì quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa người thứ ba và bên nhận cầm cố được triển khai theo hợp đồng gửi giữ gia tài. + ) Quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này ko vận dụng trong trường hợp vật cầm cố bị hao mòn tự nhiên. Trách nhiệm của bên nhận cầm cố trong trường hợp bán, trao đổi, khuyến mãi ngay cho, cho thuê, cho mượn gia tài cầm cố, đem gia tài cầm cố để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm khác + ) Trường hợp bên nhận cầm cố bán, trao đổi, Tặng Ngay cho, cho thuê, cho mượn gia tài cầm cố, đem gia tài cầm cố để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm khác trái với lao lý tại khoản 2 Điều 332 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì bên cầm cố mang quyền đòi lại gia tài đó và nhu yếu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra ; bên cầm cố ko mang quyền đòi lại gia tài trong những trường hợp sau đây : Bên tìm, bên nhận trao đổi, bên được khuyến mãi ngay cho được xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu pháp luật tại khoản 1 Điều 247 Bộ luật Dân sự năm 2005 ; Bên tìm, bên nhận trao đổi gia tài cầm cố là động sản ko thuộc diện phải ĐK quyền sở hữu và ngay tình theo lao lý tại Điều 257 Bộ luật Dân sự năm 2005. + ) Trong trường hợp bên cầm cố ko mang quyền đòi lại gia tài từ bên tìm, bên nhận trao đổi, bên được Tặng Ngay cho theo lao lý tại khoản 1 Điều này thì bên nhận cầm cố phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố. Quyền của bên nhận cầm cố gia tài Bên nhận cầm cố gia tài mang những quyền sau đây : + ) Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp lý gia tài cầm cố trả lại gia tài đó ; + ) Yêu cầu xử lý tài sản cầm cố theo phương pháp đã thoả thuận hoặc theo lao lý của pháp lý để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm ; + ) Được khai thác hiệu quả gia tài cầm cố và hưởng huê lợi, cống phẩm từ gia tài cầm cố, nếu mang thoả thuận ; + ) Được trả tiền giao dịch ngân sách kết hợp và hợp lý dữ gìn và bảo vệ gia tài cầm cố lúc trả lại gia tài cho bên cầm cố.

Chú ý: Quyền của bên nhận cầm cố trong trường hợp nhận cầm cố vận đơn, thẻ tiết kiệm, giấy tờ mang giá

+ ) Trong trường hợp nhận cầm cố vận đơn theo lệnh, vận đơn vô danh ( bộ vận đơn rất đầy đủ ) theo lao lý tại Điều 89 Bộ luật Hàng hải Nước Ta thì bên nhận cầm cố mang quyền so với sản phẩm & hàng hóa ghi trên vận đơn đó. + ) Trong trường hợp nhận cầm cố thẻ tiết kiệm ngân sách và giá bán thì bên nhận cầm cố mang quyền nhu yếu tổ chức triển khai nhận tiền gửi tiết kiệm giá bán phong toả thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm giá bán của bên cầm cố. + ) Trong trường hợp nhận cầm cố sách vở mang giá thì bên nhận cầm cố mang quyền nhu yếu người phát hành sách vở mang giá hoặc Trung tâm Lưu ký sàn chứng khoán bảo vệ quyền giám sát của bên nhận cầm cố so với trị giá gia tài ghi trên sách vở đó. Trong trường hợp người phát hành sách vở mang giá hoặc Trung tâm Lưu ký sàn chứng khoán vi phạm cam kết bảo vệ quyền giám sát của bên nhận cầm cố thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với phần trị giá gia tài ghi trên sách vở đó bị sút giảm, trừ trường hợp mang thoả thuận khác.

3. Cầm cố nhiều tài sản, hủy bỏ việc cầm cố tài sản.

Cầm cố nhiều gia tài Trong trường hợp cầm cố nhiều gia tài để bảo vệ triển khai một nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự thì mỗi gia tài được xác lập bảo vệ thực thi hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm. Những bên cũng hoàn toàn mang thể thoả thuận mỗi gia tài bảo vệ triển khai một phần nghĩa vụ và trách nhiệm. Huỷ bỏ việc cầm cố gia tài Việc cầm cố gia tài hoàn toàn mang thể bị huỷ bỏ, nếu được bên nhận cầm cố đồng ý chấp thuận.

4. Xử lý tài sản cầm cố

Xử lý tài sản cầm cố 

Trường hợp đã tới hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự mà bên mang nghĩa vụ và trách nhiệm ko triển khai hoặc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm ko đúng thoả thuận thì gia tài cầm cố được khắc phục và xử lý theo phương pháp do những bên đã thoả thuận hoặc được bán đấu giá theo lao lý của pháp lý để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm. Bên nhận cầm cố được ưu tiên trả tiền giao dịch từ số tiền bán gia tài cầm cố.

Xử lý tài sản cầm cố trong trường hợp mang nhiều tài sản cầm cố 

Trong trường hợp gia tài được sử dụng để cầm cố mang nhiều vật thì bên nhận cầm cố được chọn gia tài đơn cử để khắc phục và xử lý, trừ trường hợp mang thoả thuận khác. Bên nhận cầm cố chỉ được xử lý số gia tài thiết yếu tương ứng với trị giá của nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ ; nếu khắc phục và xử lý quá số gia tài thiết yếu và gây ra thiệt hại cho bên cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.

5. Trả tiền tiền bán tài sản cầm cố, kết thúc cầm cố tài sản và trả lại tài sản cầm cố

Trả tiền tiền bán gia tài cầm cố Tiền bán gia tài cầm cố được sử dụng để giao dịch trả tiền nghĩa vụ và trách nhiệm cho bên nhận cầm cố sau lúc trừ ngân sách dữ gìn và bảo vệ, bán gia tài và những ngân sách thiết yếu khác mang tương quan để xử lý tài sản cầm cố ; trong trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ là khoản vay thì giao dịch trả tiền cho bên nhận cầm cố theo thứ tự nợ gốc, lãi, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại nếu mang ; nếu tiền bán còn thừa thì phải trả lại cho bên cầm cố ; nếu tiền bán còn thiếu thì bên cầm cố phải trả tiếp phần còn thiếu đó.

Kết thúc cầm cố tài sản 

Việc cầm cố tài sản kết thúc trong những trường hợp sau đây:

+ ) Nghĩa vụ được bảo vệ bằng cầm cố chấm hết ; + ) Việc cầm cố gia tài được huỷ bỏ hoặc được thay thế sửa chữa bằng giải pháp bảo vệ khác ; + ) Tài sản cầm cố đã được khắc phục và xử lý ; + ) Theo thoả thuận của những bên. Trả lại gia tài cầm cố Lúc việc cầm cố gia tài chấm hết theo lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều 339 của “ Bộ luật dân sự năm ngoái ” thì gia tài cầm cố, sách vở ghi nhận quyền sở hữu được trả lại cho bên cầm cố. Huê lợi, cống phẩm thu được từ gia tài cầm cố cũng được trả lại cho bên cầm cố, nếu ko mang thoả thuận khác.

Chú ý: Việc cầm cố tài sản tại shop cầm đồ được thực hiện theo những quy định trên và những văn bản khác quy định về hoạt động của shop cầm đồ.

3. Quyền và nghĩa vụ của những bên trong hợp đồng cầm cố

Đối với hợp đồng cầm cố thì người cầm cố và người nhận cầm cố mang quyền và nghĩa vụ gì? Đơn vị LUẬT DƯƠNG GIA xin trả lời thắc mắc cho quý khách về quyền và nghĩa vụ của những bên trong hợp đồng cầm cố như sau

1. Quyền của người cầm cố:         

+ Yêu cầu bên nhận cầm cố đình chỉ việc sử dụng gia tài cầm cố trong trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 333 của “ Bộ luật dân sự năm ngoái ” ; + Được bán gia tài cầm cố, nếu được bên nhận cầm cố đồng ý chấp thuận ; + Được sửa chữa thay thế gia tài cầm cố bằng một gia tài khác nếu mang thỏa thuận hợp tác ; + Yêu cầu bên nhận cầm cố giữ gia tài cầm cố trả lại gia tài cầm cố lúc nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng cầm cố chấm hết ; + Yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra so với gia tài cầm cố.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố tài sản

– Quyền của bên nhận cầm cố : + Yêu cầu người chiếm hữu, sử dụng trái pháp lý gia tài cầm cố trả lại gia tài đó ; + Yêu cầu xử lý tài sản cầm cố theo phương pháp đã thoả thuận hoặc theo lao lý của pháp lý để triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm ; + Được khai thác tác dụng gia tài cầm cố và hưởng huê lợi, cống phẩm từ gia tài cầm cố, nếu mang thoả thuận ; + Được giao dịch trả tiền ngân sách kết hợp và hợp lý dữ gìn và bảo vệ gia tài cầm cố lúc trả lại gia tài cho bên cầm cố. – Nghĩa vụ của bên nhận cầm cố gia tài + Bảo quản, giữ gìn gia tài cầm cố ; nếu làm mất hoặc hư hỏng gia tài cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố ; + Ko được bán, trao đổi, khuyến mãi ngay cho, cho thuê, cho mượn gia tài cầm cố ; ko được đem gia tài cầm cố để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm khác ; + Ko được khai thác hiệu quả, hưởng huê lợi, cống phẩm từ gia tài cầm cố, nếu ko được bên cầm cố chấp thuận đồng ý ; Cần chú ý quan tâm rằng, việc sử dụng hay định đoạt gia tài cầm cố của bên nhận cầm cố phải được sự chấp thuận đồng ý của bên cầm cố. Việc sử dụng hay định đoạt ngoài sự thỏa thuận hợp tác của hai bên là vi phạm hợp đồng và bên nhận cầm cố phải trả lại phần hưởng lợi từ gia tài cầm cố hoặc bồi thường thiệt hại lúc sử dụng trái phép gia tài cầm cố cho bên cẩm cố gia tài. + Trả lại gia tài cầm cố lúc nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ bằng cầm cố chấm hết hoặc được sửa chữa thay thế bằng giải pháp bảo vệ khác.

4. Với được phép cầm cố, thế chấp sổ đỏ ko?

Tóm tắt nghi vấn:

Anh trai tôi lấy sổ đỏ chính chủ của mái ấm gia đình mang đi cầm cố, nay người ta tới đòi tiền nhưng mẹ tôi ko trả vì mẹ tôi ko mang đi cầm cố dù mang thay mặt đứng tên trong sổ. Vậy, trong trường hợp này, việc cầm cố của anh tôi mang trị giá ko và mái ấm gia đình tôi báo mất sổ đỏ chính chủ vào làm mới mang được ko ?

Trạng sư tư vấn:

Theo điều 128 – “ Bộ luật dân sự năm ngoái ” mang lao lý về trả tiền giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp lý, trái đạo đức xã hội. “ Điều 128. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp lý, trái đạo đức xã hội Giao dịch dân sự mang mục tiêu và nội dung vi phạm điều cấm của pháp lý, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu. Điều cấm của pháp lý là những lao lý của pháp lý ko được cho phép chủ thể triển khai những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực xử sự chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được hội đồng thừa nhận và tôn trọng. Điều 137 bộ luật này cũng pháp luật về hậu quả của trả tiền giao dịch dân sự vô hiệu : 1. Giao dịch dân sự vô hiệu ko làm phát sinh, biến hóa, chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của những bên kể từ thời kì xác lập. 2. Lúc trả tiền giao dịch dân sự vô hiệu thì những bên Phục hồi lại thực trạng khởi đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận ; nếu ko hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp gia tài trả tiền giao dịch, huê lợi, cống phẩm thu được bị tịch thu theo pháp luật của pháp lý. Bên mang lỗi gây thiệt hại phải bồi thường ”. Do đó, trong trường hợp này hành vi lấy sổ đỏ chính chủ mang đi cầm cố anh trai bạn mà ko mang sự đồng ý chấp thuận của chủ sở hữu ( mẹ bạn ) là trái pháp lý.

Điều 188 – Luật đất đai 2013 quy định:

“ Điều 188. Điều kiện triển khai những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi cho, thế chấp quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất 1. Người sử dụng đất được thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Ngay cho, thế chấp quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất lúc mang những điều kiện kèm theo sau đây : a ) Với Giấy ghi nhận, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế pháp luật tại khoản 1 Điều 168 của Luật này ; b ) Đất ko mang tranh chấp ; c ) Quyền sử dụng đất ko bị kê biên để bảo vệ thi hành án ; d ) Trong thời hạn sử dụng đất. 2. Ngoài những điều kiện kèm theo pháp luật tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất lúc thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng cho quyền sử dụng đất ; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải mang đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật tại những điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

cam-co-the-chap-bia-do%281%29cam-co-the-chap-bia-do%281%29

Trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568    

3. Việc quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng Kèm cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải ĐK tại cơ quan ĐK đất đai và mang hiệu lực hiện hành kể từ thời kì ĐK vào sổ địa chính ”.

Theo điểm i – khoản 2 – điều 6 Thông tư số 33/2010/TT-BCA về điều kiện kinh doanh ngành nghề mang điều kiện quy định về Nhà cung cấp cầm đồ:

“ – Lúc triển khai nhà cung cấp cầm đồ chủ cơ sở vật chất kinh doanh thương nghiệp phải lập hợp đồng theo pháp luật. Người tới cầm đồ, thế chấp phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn trị giá sử dụng để chủ cơ sở vật chất rà soát, so sánh và photocopy lưu lại tại cơ sở vật chất.

– Đối với những hàng hóa, tài sản cầm đồ thuộc sở hữu của người thứ ba phải mang giấy ủy quyền hợp thức của chủ sở hữu.

– Ko được nhận cầm đồ so với sản phẩm & hàng hóa, gia tài ko rõ nguồn gốc hoặc gia tài do những hành vi vi phạm pháp lý mà mang. – Lúc mang hoài nghi sản phẩm & hàng hóa, gia tài do phạm tội mà mang phải thông tin ngay với cơ quan Công an mang thẩm quyền rà soát, khắc phục và xử lý ”. Tương tự, việc shop cầm đồ nhận cầm đồ so với gia tài thuộc sự chiếm hữu của người thứ 3 mà ko mang giấy ủy quyền hợp thức là vi phạm pháp lý. Gia đình bạn trọn vẹn mang quyền nhu yếu Tòa án tuyên trả tiền giao dịch dân sự vô hiệu giữa anh trai bạn và shop cầm đồ. Do đó, anh trai bạn và shop cầm đồ phải trả lại cho nhau những gì đã nhận. Gia đình bạn sẽ nhận lại được sổ đỏ chính chủ.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính