Mẫu Hợp đồng mua bán xe ô tô, xe máy cũ cập nhật mới nhất

Lúc muốn sắm và bán xe máy, ô tô, những bên phải lập Hợp đồng sắm và bán xe bằng văn bản. Sau đây Luatvietnam xin ra mắt mẫu Hợp đồng sắm và bán xe máy, ô tô update mới nhất .2.5 Những khoản lệ phí phải nộp lúc sang tên xe máy, ô tô2.4 Những nội dung yêu cầu phải sở hữu trong Hợp đồng sắm và bán xe

1. Hợp đồng sắm bán xe là gì?

Theo quy định tại Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng sắm bán tài sản là sự thỏa thuận giữa những bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho bên sắm và bên sắm trả tiền cho bên bán.

Tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ sở hữu giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Trong đó, nếu tài sản là động sản thì ko phải đăng ký, nhưng nếu tài sản là xe máy, ô tô thì phải đăng ký theo quy định tại Thông tư 58 về đăng ký xe.
 

2. Những lưu ý lúc lập Hợp đồng sắm bán xe

2.1 Những bên tham gia ký kết hợp đồng

Mặc dù trên ĐK xe hầu hết chỉ sở hữu tên của một người, nhưng, nếu xe máy, ô tô sở hữu được trong thời kỳ hôn nhân gia đình trải qua sắm và bán, đấu giá … sở hữu sự góp phần của cả hai vợ chồng thì đó vẫn được coi là gia tài chung trong thời kỳ hôn nhân gia đình .
Theo đó, lúc thực thi Hợp đồng sắm và bán xe, phần bên bán phải liệt kê ko thiếu thông tin nhân thân của hai vợ chồng : Họ tên, năm sinh, CMND, CCCD, số Hộ chiếu, ngày cấp và cơ quan cấp, liên hệ thường trú của hai vợ chồng, số điện thoại thông minh liên hệ …
Nếu là gia tài riêng thì lúc thực thi hợp đồng phải nêu rõ địa thế căn cứ chứng tỏ đây là gia tài riêng của người đó .

2.2 Về hình thức của Hợp đồng sắm bán xe

Tại Thông tư 58/2020 / TT-BCA về ĐK xe, hình thức của hợp đồng, giấy bán, cho, Tặng Ngay xe của cá thể phải sở hữu công chứng, xác nhận theo pháp luật của pháp lý .
Theo đó, Công văn 3956 / BTP-HTQTCT sở hữu lý giải việc công chứng, chứng thực tế tổ chức triển khai hành nghề công chứng sở hữu trị giá, mức độ bảo đảm an toàn pháp lý cao hơn ở Ủy Ban Nhân Dân xã, phường …
Do đó, nếu hai bên sắm và bán xe ô tô hoàn toàn sở hữu thể tới Văn phòng công chứng, phòng công chứng hoặc Ủy Ban Nhân Dân xã, phường để làm thủ tục công chứng, xác nhận .

Xem thêm: Hợp đồng sắm bán xe sở hữu phải công chứng, chứng thực ko?

2.3 Về xe máy, ô tô tham gia giao dịch sắm bán

Xe máy, ô tô trong Hợp đồng sắm và bán này phải là gia tài được phép trả tiền giao dịch. Mang tức thị ko phải gia tài bị cấm, bị hạn chế sắm và bán, thuộc chiếm hữu của người bán hoặc người bán sở hữu quyền bán theo lao lý tại Điều 431 Bộ luật Dân sự năm ngoái .
Ngoài ra, chiếc xe còn phải sở hữu vừa đủ sách vở hợp pháp như Giấy ĐK xe, đăng kiểm xe còn hạn ( nếu là ô tô ) … .
Trong Hợp đồng, thường về chiếc xe sắm và bán sẽ khai theo thông tin trên ĐK xe về những nội dung sau :
– Nhãn hiệu
– Số loại
– Số khung
– Số máy

– Biển số ….
 

2.4 Những nội dung yêu cầu phải sở hữu trong Hợp đồng sắm bán xe

– Tài sản sắm và bán, miêu tả đặc thù và thực trạng pháp lý
– Giá cả và phương pháp trả tiền giao dịch
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi bên
– Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
– Khắc phục tranh chấp trong hợp đồng
Trong đó, Ngân sách chi tiêu và phương pháp giao dịch trả tiền do hai bên thỏa thuận hợp tác. Nếu ko sở hữu thỏa thuận hợp tác hoặc ko thỏa thuận hợp tác được sẽ tính theo Ngân sách chi tiêu trên thị trường và trả tiền giao dịch xác lập theo tập quán tại khu vực, tời điểm thỏa thuận .

Tuy nhiên, còn sở hữu thời hạn giao xe và nhận xe. Thời hạn này cũng được hai bên thỏa thuận.
 

2.5 Những khoản lệ phí phải nộp lúc sang tên xe máy, ô tô

Lúc sắm, bán một chiếc xe, người sắm cần đóng những khoản phí và lệ phí sau đây ( hoặc bên bán trả nếu thỏa thuận hợp tác ) :
– Lệ phí trước bạ
– Lệ phí ĐK, cấp biển số
– Phí công chứng, xác nhận
hop dong mua ban xe

3. Một số mẫu hợp đồng  sắm bán xe

 

3.1 Hợp đồng sắm bán xe máy

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE

Tại Phòng Công chứng số …… thành thị trấn …….. ( Trường hợp việc công chứng được triển khai ngoài trụ sở, thì ghi khu vực thực thi công chứng và Phòng Công chứng ), chúng tôi gồm sở hữu :

Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
Ông: ………………………………..Sinh ngày: …………………………

CMND : ……………………………. cấp ngày : … … …. … .. tại : … … … … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … …
Cùng vợ là bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
CMND : ………………….. cấp ngày : ……………………………… tại : … … … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Bên sắm (sau đây gọi là Bên B):

Ông : … … … … … … … … … … … …. … … … … … .. Sinh ngày : … … … … …
CMND : ……………………………… Cấp ngày : … … … …. … .. tại : … … … … …
Hộ khẩu thường trú : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hai bên chấp thuận đồng ý thực thi việc sắm và bán xe máy với những thỏa thuận hợp tác sau đây :

ĐIỀU 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A chấp thuận đồng ý bán và bên B đồng ý chấp thuận sắm chiếc xe được diễn đạt dưới đây :
1. Đặc điểm xe :
Biển số : … … … … … … … … … ………….. ;
Nhãn hiệu : … … … … … … … … … … … .. ;
Dung tích xi lanh : … … … … … … … … … .. ;
Loại xe : … … … … … … … … … …. … … …. ;
Màu sơn : … … … … … … … … … .. … … …. ;
Số máy : … … … … … … … … … … … … … .. ;
Số khung : … … … … … … … … … … … … …. ;
Những đặc thù khác : … … … … … … … … …. ( nếu sở hữu )
2. Giấy ĐK xe số : …………………….. do … … … … … .. cấp ngày … … … …

ĐIỀU 2. Giá sắm bán và phương thức trả tiền

1. Giá sắm bán xe nêu tại Điều 1 là : … … … … … … … …
( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. )
2. Phương thức giao dịch trả tiền : … … … … … … … … … … … …
3. Việc trả tiền giao dịch số tiền nêu trên do hai bên tự triển khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

ĐIỀU 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao xe

… … … … … … … … … … … … … … .

ĐIỀU 4. Quyền sở hữu đối với xe sắm bán

1. Bên sắm sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi việc ĐK quyền sở hữu so với xe tại cơ quan sở hữu thẩm quyền ( ghi rõ những thỏa thuận hợp tác tương quan tới việc ĐK ) ;
2. Quyền sở hữu so với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời kì triển khai xong những thủ tục ĐK quyền sở hữu xe ;

ĐIỀU 5. Việc nộp thuế và lệ phí công chứng

Thuế và lệ phí tương quan tới việc sắm và bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên sắm chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp .

ĐIỀU 6. Phương thức khắc phục tranh chấp

Trong trật tự thực thi Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp ko xử lý được, thì một trong hai bên sở hữu quyền khởi kiện để nhu yếu tòa án nhân dân sở hữu thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 7. Đoan của những bên

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết sau đây :
1. Bên A cam kết :
a ) Những thông tin về nhân thân, về xe sắm và bán ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;
b ) Xe sắm và bán ko sở hữu tranh chấp, ko bị cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền khắc phục và xử lý theo lao lý pháp lý ;
c ) Việc giao ước Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối hoặc ép buộc ;
d ) Thực hiện đúng và ko thiếu toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong Hợp đồng này ;
2. Bên B cam kết ràng buộc :
a ) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;
b ) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe sắm và bán và những sách vở chứng tỏ quyền sở hữu ;
c ) Việc giao ước Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối hoặc ép buộc ;
d ) Thực hiện đúng và khá đầy đủ toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong Hợp đồng này .

ĐIỀU 8. Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên xác nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao ước Hợp đồng này;

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự sở hữu mặt của Công chứng viên;
Hoặc sở hữu thể chọn một trong những trường hợp sau đây:

Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và chấp thuận đồng ý tổng thể những lao lý ghi trong Hợp đồng và ký, này trước sự xuất hiện của Công chứng viên ;
3. Hợp đồng sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành thời kì những bên ký kết hợp đồng

BÊN A

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )

BÊN B

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )

3.2 Hợp đồng sắm bán xe ô tô

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

Hôm nay, ngày … … tháng … … .. năm … .., tại … … … … … … Chúng tôi gồm :

Bên bán (Sau đây gọi tắt là Bên A)

Ông : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD số : ………………… do …………………………………… cấp ngày ………….
Hộ khẩu thường trú tại : ……………………………………………………………………………..
Bà : …………………………………. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD số : …………………. do ………………………………….. cấp ngày ………..
Hộ khẩu thường trú tại : …………………………………………………………………………………

Bên sắm (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Ông : ……………………………….. Sinh năm : ……………..
CMND / CCCD số : …………………. do …………………………………… cấp ngày …………
Hộ khẩu thường trú tại : ……………………………………………………………………………..

Hai bên chấp thuận đồng ý triển khai việc sắm và bán xe ô tô với những thỏa thuận hợp tác sau :

ĐIỀU 1: XE Ô TÔ MUA BÁN

Bên A là chủ sử hữu chiếc xe ô tô mang biển số … … … … theo giấy ĐK ô tô số … … … do … … … … … .. cấp ngày … … … … ĐK lần đầu ngày … … …. được mang tên … … … … … … … … .. tại liên hệ : … … … … … …
Nhãn hiệu : … … … … … … … … …
Số loại : … … … … … …
Loại xe : … … … … … … .
Màu Sơn : … … … … … … …
Số máy : … … … … … … .
Số khung : … … … … … … … … ..
Số chỗ ngồi : … … … … … …
Đăng ký xe sở hữu trị giá tới ngày : … … … … … … ..

ĐIỀU  2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá sắm bán chiếc xe nêu trên tại điều một của Hợp đồng được thỏa thuận hợp tác là : … … … … … … … .. VNĐ ( Bằng chữ : … … … … … … )
Phương thức trả tiền giao dịch : … … … … … … … .
Việc trả tiền giao dịch số tiền nêu trên do hai bên tự thực thi và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN XE

Việc giao nhận tiền, giao nhận xe và những sách vở tương quan do hai bên tự triển khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

Bên …. sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi việc ĐK quyền sở hữu so với xe nêu trên tại cơ quan sở hữu thẩm quyền .
Quyền sở hữu so với xe nêu tại Điều 1 đã được chueyern cho bên B, kể từ thời kì triển khai xong thủ tục ĐK quyền sở hữu xe .

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ

Thuế, phí tương quan tới việc sắm và bán chiếc xe nêu tại Điều 1 theo Hợp đồng này do Bên …. chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp .

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong trật tự triển khai Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng, xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp ko xử lý được thì một trong hai bên sở hữu quyền khởi kiện để nhu yếu Tòa án sở hữu thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết ràng buộc sau đây :
1. Bên A cam kết :
– Những thông tin về nhân thân, về gia tài sắm và bán ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;
– Tài sản sắm và bán ko sở hữu tranh chấp, ko bị cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền khắc phục và xử lý theo lao lý của pháp lý .
– Việc giao ước hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối hoặc ép buộc – Thực hiện đúng và khá đầy đủ toàn bộ những thỏa thuận hợp tác đã ghi trong Hợp đồng này
2. Bên B cam kết ràng buộc :
– Những thông tin về nhân thân về quan hệ hôn nhân gia đình mà Bên B cung ứng ghi trong hợp đồng là đúng thực sự ;
– Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng những sách vở về quyền sử dụng đất ;
3. Hai bên cam kết :
– Đảm bảo tính đúng mực, trung thực và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý nếu sở hữu sự trá hình về hồ sơ, sách vở cung ứng cũng như những hành vi gian lận hay vi phạm pháp lý khác tương quan tới việc ký kết hợp đồng này ;
– Việc giao ước Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị ép buộc ;
– Thực hiện đúng và vừa đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên xác nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao ước Hợp đồng này ;
2. Hai bên đã tự đọc nguyên văn, vừa đủ những trang của bản Hợp đồng này và ko nhu yếu chỉnh sửa, thêm, bớt bất kỳ thông tin gì trong bản hợp đồng này và ký, lăn tay vào Hợp đồng này ;
3. Hợp đồng này sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành kể từ thời kì những bên ký vào Hợp đồng này .

BÊN BÁN

( Ký, ghi rõ họ tên )

BÊN MUA

( Ký, ghi rõ họ tên )

4. Thủ tục sắm bán xe được tiến hành thế nào?

Hiện nay, thủ tục sắm và bán xe máy, ô tô cũ được triển khai theo lao lý tại Thông tư 58/2020 / TT-BCA với những bước sau đây :
– 02 bên ký Hợp đồng sắm bán xe sở hữu công chứng hoặc chứng thực (nếu công chứng thì ký Hợp đồng sắm bán tại Phòng công chứng/Văn phòng công chứng; chứng thực tế Ủy ban nhân dân cấp xã);

– 02 bên ký Hợp đồng sắm và bán xe sở hữu công chứng hoặc xác nhận ( nếu công chứng thì ký Hợp đồng sắm và bán tại Phòng công chứng / Văn phòng công chứng ; chứng thực tế Ủy ban nhân dân cấp xã ) ;- Nộp lệ phí trước bạ ( Lệ phí trước bạ xe máy nộp tại Chi cục thuế quận, Q., thị xã, thành thị trấn thuộc tỉnh, thành thị trấn thuộc thành thị trấn túc trực TW. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, dân cư hoàn toàn sở hữu thể khai, nộp lệ phí trước bạ qua mạng ) ;

– Sang tên xe cũ tại cơ quan Công an sở hữu thẩm quyền ( người bán nộp lại ĐK và biển số xe cho Công an đã cấp ĐK xe, bên sắm đi ĐK xe ) .

Trên đây là mẫu Hợp đồng sắm bán xe chi tiết và thông dụng nhất. Để tìm hiểu thêm những thông tin về những giao dịch dân sự, hay sở hữu thắc mắc nào về việc sắm bán xe, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được tương trợ. Để biết chi tiết hơn về thủ tục sang tên xe máy, ô tô, độc giả tham khảo bài viết sau:

>> Thủ tục sang tên xe ô tô nhanh nhất

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính