Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

Trên thực tế hiện nay, do nhu cầu của từng tư nhân, tổ chức, lúc họ là chủ thể với thẩm quyền với những quyền và nghĩa vụ nhất định, nhưng những chủ thể này lại ko với khả năng, điều kiện hoặc do hoàn cảnh khách quan cũng như chủ quan để với thể thực hiện những quyền và nghĩa vụ này. Chính vì vậy, họ buộc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ chức, tư nhân với đủ điều kiện để đại diện họ thực hiện.
Căn cứ theo quy định tại Điều 562 Bộ Luật dân sự năm 2015 về Hợp đồng ủy quyền quy định như sau:

“Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa những bên, theo đó bên được ủy quyền với nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu với thỏa thuận hoặc pháp luật với quy định.“

Hợp đồng ủy quyền là cơ sở vật chất hình thành quan hệ đại diện thay mặt theo ủy quyền giữa bên được ủy quyền và bên ủy quyền .( 1 ) Bên được ủy quyền : hoàn toàn với thể là cá thể, pháp nhân nhân danh và quyền lợi của bên ủy quyền xác lập triển khai trả tiền giao dịch dân sự .( 2 ) Bên ủy quyền : là cá thể hoặc pháp nhân thỏa thuận hợp tác với bên được ủy quyền thực thi việc làm vì quyền lợi của bên ủy quyền. Sau lúc triển khai xong việc làm ủy quyền, nếu với thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý với pháp luật thì bên ủy quyền với nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền giao dịch thù lao cho bên được ủy quyền .Ví dụ : Do điều kiện kèm theo ko được cho phép về mặt thời hạn mà anh Nguyễn Văn A ủy quyền cho chị Nguyễn Thị B đi thực thi thủ tục hành chính tương quan tới việc cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất lần đầu với thời hạn 6 tháng. Trong thời hạn 06 tháng, chị Nguyễn Thị B bằng hợp đồng ủy quyền này để triển khai thủ tục cấp sổ lần đầu cho anh Nguyễn Văn A tại những cơ quan nhà nước với thẩm quyền .Doanh nghiệp Luật Phạm Law, là hãng luật số 1 Nước Ta về hợp soạn thảo, tra soát, triển khai hợp đồng theo ủy quyền. Chúng tôi sẽ cung ứng cho người tìm 1 số ít mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng mới nhất theo pháp lý lúc bấy giờ để người tìm tìm hiểu thêm với 11 loại mẫu hợp đồng ủy quyền : 1. Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế ; 2. Mẫu hợp đồng ủy quyền lại ; 3. Mẫu hợp đồng ủy quyền nhà đất đã với Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ; 4. Mẫu hợp đồng ủy quyền là người đại diện thay mặt theo pháp lý / tham gia tranh tụng ở Tòa án ; 5. Mẫu hợp đồng ủy quyền Nhà chung cư chưa với sổ đỏ chính chủ ; 6. Mẫu Giấy ủy quyền ; 7. Mẫu hợp đồng ủy quyền thực thi hợp đồng góp vốn ; 8. Mẫu hợp đồng ủy quyền của hộ kinh doanh thương nghiệp ; 9. Mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng xe xe khá ; 10. Mẫu hợp đồng Ủy quyền công chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ; 11. Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng ủy quyền / nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất

1. Mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế

Đối với Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

Trên trong thực tiễn lúc bấy giờ, lúc một cá thể chết mà để lại di sản thừa kế hay nói cách khác là với tài sản để lại cho người người thừa kế. Theo đó, những người thừa hưởng di sản thừa kế phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế để nhận phần tài sản của mình thừa hưởng thừa kế so với những tài sản là bất động sản phải với ĐK quyền sở hữu như Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Quyền sở hữu xe xe khá, xe máy, …Trong một số ít trường hợp, những cá thể hoặc tổ chức triển khai được nhận di sản thừa kế mà ko hề tự mình làm thủ tục khai nhận thừa kế, lúc này, họ hoàn toàn với thể nhờ tới cơ quan, tổ chức triển khai hoặc cá thể đại diện thay mặt cho họ triển khai thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Dưới đây là mẫu hợp đồng ủy quyền khai nhận thừa kế mới nhất theo pháp lý lúc bấy giờ để người tìm tìm hiểu thêm :

*Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày … … tháng … … .. năm … …., tại trụ sở … … … … … … … … … …, chúng tôi gồm với :

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông / Bà … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … … … .Chứng minh nhân dân số : … … … … … … do Công an … … … … … cấp ngày … … … … … …Đăng ký hộ khẩu thường trú tại : … … … …

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông / Bà … … … … … … … … … … … … .. Sinh năm : … … … ..Chứng minh nhân dân số : … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … … .Đăng ký hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … …Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung đơn cử như sau :

ĐIỀU 1. CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Ông / Bà … … … … … … … … … … … là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại liên hệ : Số … … … … … … … … … … … … … .. theo “ Giấy chứng thực … … … …. ” số : … … … … … … … …, số cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất / hồ sơ gốc số : … … … … … … .. do Ủy Ban Nhân Dân … … … … … … …. cấp ngày … … … … … … … … ( Sau đây trong hợp đồng gọi tắt là “ Bất động sản ” ) .– Hiện tại Ông / Bà … … … … … … … … … … … đã chết ngày … … … … … .. theo giấy chứng tử số : … … … … .., quyển số : … … … do Ủy Ban Nhân Dân phường ( xã, thị xã ) … … … Q. ( quận, thị xã ) … .. cấp ngày … … … … … … …– Theo pháp luật của pháp lý Bên A là … … …. và là một trong những người thừa kế theo pháp lý của Ông / Bà … … … … … … … … … … … … ..Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B triển khai những việc làm ghi tại Điều 2 dưới đây .

ĐIỀU 2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý chấp thuận uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền đại diện thay mặt và nhân danh Bên A thao tác với những cơ quan nhà nước với thẩm quyền và những bên tương quan, làm những thủ tục pháp lý và ký những sách vở thiết yếu với tương quan tới Bất động sản ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để triển khai những việc sau :– Khai nhận thừa kế và quyết định hành động mọi yếu tố tương quan tới việc khai nhận thừa kế so với phần tài sản Bên A thừa hưởng thừa kế từ Ông / Bà … … … … … … …. .– Sau lúc khai nhận thừa kế xong, Bên B được bán, Tặng cho hàng loạt phần di sản thừa kế mà Bên A thừa hưởng ;– Bên B được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba .

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A với những nghĩa vụ sau đây:

– Sản xuất thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu để Bên B thực thi việc làm ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về cam kết do Bên B triển khai trong khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này .

 1. Bên A với những quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông tin ko thiếu về việc triển khai việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi uỷ quyền nêu trên ;– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm đã thoả thuận .

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B với những nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện việc làm theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực thi việc làm đó ;– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực thi uỷ quyền về thời hạn, khoanh vùng phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ trợ khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đi lại đã được giao để triển khai việc uỷ quyền .

 1. Bên B với những quyền sau:

– Yêu cầu Bên A cung ứng thông tin, tài liệu thiết yếu để triển khai việc làm được uỷ quyền ;

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

– Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải với nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai đúng những điều pháp luật tại Hợp đồng này và tuân theo những lao lý của pháp lý lúc thực thi việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này ;– Bên được uỷ quyền chấp thuận đồng ý nhận thực thi và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để thực thi những việc được uỷ quyền nói trên ;– Bên uỷ quyền cam kết việc uỷ quyền nói trên ko nhằm mục đích trốn tránh một nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản nào và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc do Bên được uỷ quyền triển khai trong khoanh vùng phạm vi nội dung được uỷ quyền ;– Bên uỷ quyền cam kết ràng buộc ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kể một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kể một người nào khác .

ĐIỀU 6. THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là … … …. năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc chấm hết trước thời hạn theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 7. CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền ko phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền lúc thực thi Hợp đồng này .

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong thứ tự triển khai hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp ko thương lượng được, thì một trong hai bên với quyền khởi kiện để nhu yếu toà án với thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết thực thi đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những lao lý đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 do Quốc hội phát hành ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm vật chứng .Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và với hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký .

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)                                                                            BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên ) ( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2. Mẫu hợp đồng ủy quyền lại:

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 564 Bộ Luật Dân sự năm năm ngoái lao lý về việc ủy quyền lại. Theo đó, bên được ủy quyền được quyền ủy quyền lại cho người khác nếu thuộc một trong những trường hợp sau :Một là, với sự chấp thuận đồng ý của bên ủy quyền. Bên ủy quyền đồng ý chấp thuận cho bên được ủy quyền ký kết hợp đồng ủy quyền lại cho người thứ ba, mà ko vi phạm thỏa thuận hợp tác giữa những bên trong hợp đồng ủy quyền khởi đầu .Hai là, do sự kiện bất khả kháng nếu ko vận dụng ủy quyền lại thì mục tiêu xác lập, thực thi trả tiền giao dịch dân sự vì quyền lợi của người ủy quyền ko hề triển khai được .

Lưu ý: Về nội dung của hợp đồng ủy quyền lại: việc ủy quyền lại ko được vượt quá phạm vi ủy quyền ban sơ. Về hình thức hợp đồng ủy quyền lại phải thích hợp với hình thức ủy quyền ban sơ.

Dưới đây là mẫu hợp đồng ủy quyền lại :

*Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày … … tháng … … .. năm … … …, tại trụ sở … … … … … … … …., chúng tôi gồm với :

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông/Bà ……………………………….., sinh năm: ………..,

CMND số : … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … …. ,Hộ khẩu thường trú tại : Số … … … … … … … … … … ..

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông/Bà ……………………………….., sinh năm: ………..,

CMND số : … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … …. ,Hộ khẩu thường trú tại : Số … … … … … … … … … … ..

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Ngày ……….. ông/bà ……… và ông/bà …….. đã thỏa thuận ủy quyền số: ………, quyển số: …………… tại Văn phòng Công chứng/Phòng Công chứng …………….. (Liên hệ trụ sở:……………………………….)  ủy quyền cho Bên A (ông/bà ……………..) toàn quyền và nhân danh ông/bà …….…………. thực hiện những công việc sau:

– … … … … … … … …– … … … … … … … …– Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba .

Nay căn cứ vào hợp đồng ủy quyền Bên A đã ký với ông ……………………. nêu ở trên, Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện những công việc ghi tại Điều 2 dưới đây.

ĐIỀU 2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện tiếp những công việc mà Bên A đã nhận ủy quyền từ ông ……….…. (trừ nội dung “ủy quyền lại cho bên thứ ba”) theo hợp đồng ủy quyền số: ………, quyển số: ………… tại Phòng Công chứng/Văn phòng Công chứng ……………(nội dung ủy quyền đã được trình bày ở Điều 1 Hợp đồng này).

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A với những nghĩa vụ sau đây:

– Sản xuất thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu để Bên B triển khai việc làm ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về cam kết do Bên B triển khai trong khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này .

 1. Bên A với những quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông tin vừa đủ về việc triển khai việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi uỷ quyền nêu trên ;– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm đã thoả thuận .

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B với những nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện việc làm theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc triển khai việc làm đó ;– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực thi uỷ quyền về thời hạn, khoanh vùng phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ trợ khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đi lại đã được giao để triển khai việc uỷ quyền .

 1. Bên B với những quyền sau:

– Yêu cầu Bên A phân phối thông tin, tài liệu thiết yếu để triển khai việc làm được uỷ quyền .

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

– Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải với nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai đúng những điều lao lý tại Hợp đồng này và tuân theo những pháp luật của pháp lý lúc triển khai việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này ;– Bên được uỷ quyền đồng ý chấp thuận nhận triển khai và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để thực thi những việc được uỷ quyền nói trên ;– Bên uỷ quyền cam kết việc uỷ quyền nói trên ko nhằm mục đích trốn tránh một nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản nào và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc do Bên được uỷ quyền thực thi trong khoanh vùng phạm vi nội dung được uỷ quyền ;– Bên uỷ quyền cam kết ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kể một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kể một người nào khác .

ĐIỀU 6. THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là …… (bằng chữ:…………) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc kết thúc trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền ko phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền lúc thực thi Hợp đồng này .

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong thứ tự thực thi hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp ko thương lượng được, thì một trong hai bên với quyền khởi kiện để nhu yếu toà án với thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết triển khai đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những lao lý đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 do Quốc hội phát hành ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm vật chứng .Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và với hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký .

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)                                                                            BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên ) ( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3. Mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng đất đất đã với Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Căn cứ theo lao lý của pháp lý đất đai hiện hành, lúc cá thể hoặc hộ mái ấm gia đình hoặc tổ chức triển khai được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với nghĩa rằng họ với những quyền so với người sử dụng đất, họ với toàn quyền quyết định hành động so với bất động sản này, cạnh bên đó, họ cũng phải triển khai vừa đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm mà nhà nước pháp luật .Do vậy, lúc họ muốn ủy quyền cho cá thể khác đại diện thay mặt cho họ, thay họ thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm, cần với một văn bản với hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý để bảo vệ quyền hạn cho những bên. Chính vì thế, Doanh nghiệp Luật PhamLaw xin trình làng cho người tìm mẫu hợp đồng ủy quyền nhà đất đã với Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau :

*Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày … … tháng … … .. năm … … .., tại trụ sở … … … … … … … … … …, chúng tôi gồm với :

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông …………………………., sinh năm: …………….,

CMND số : … … … … … … do Công an … … … … … cấp ngày … … … … … …Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông/Bà ……………………………….., sinh năm: ………..,

CMND số : … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … …. ,Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Bên A là chủ sở hữu và chủ sử dụng hợp pháp của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại liên hệ: Số ………………………,  theo “Giấy chứng thực………….” số: ……………………, hồ sơ gốc số/số vào sổ cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất: ………… do UBND…………………. cấp ngày ………………… (Sau đây trong hợp đồng gọi tắt là “Bất động sản”).

Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực thi những việc làm ghi tại Điều 2 dưới đây .

ĐIỀU 2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A chấp thuận đồng ý uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền đại diện thay mặt và nhân danh Bên A thao tác với những cơ quan nhà nước với thẩm quyền và những bên tương quan, làm những thủ tục pháp lý và ký những sách vở thiết yếu với tương quan tới Bất động sản ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để triển khai những việc sau :– Quản lý, sử dụng ;– Thỏa thuận điện, nước, điện thoại thông minh và những hợp đồng khác phát sinh trong thứ tự sử dụng Bất động sản ;– Bán, chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay cho, cho thuê, thế chấp .– Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba .

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A với những nghĩa vụ sau đây:

– Sản xuất thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu để Bên B triển khai việc làm ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về cam kết do Bên B thực thi trong khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này .

 1. Bên A với những quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông tin vừa đủ về việc triển khai việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi uỷ quyền nêu trên ;– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm đã thoả thuận .

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B với những nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện việc làm theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực thi việc làm đó ;– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực thi uỷ quyền về thời hạn, khoanh vùng phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ trợ khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đi lại đã được giao để triển khai việc uỷ quyền .

 1. Bên B với những quyền sau:

– Yêu cầu Bên A phân phối thông tin, tài liệu thiết yếu để thực thi việc làm được uỷ quyền ;

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

– Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải với nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi đúng những điều lao lý tại Hợp đồng này và tuân theo những pháp luật của pháp lý lúc thực thi việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này ;– Bên được uỷ quyền đồng ý chấp thuận nhận thực thi và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để triển khai những việc được uỷ quyền nói trên ;– Bên uỷ quyền cam kết việc uỷ quyền nói trên ko nhằm mục đích trốn tránh một nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản nào và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc do Bên được uỷ quyền triển khai trong khoanh vùng phạm vi nội dung được uỷ quyền ;– Bên uỷ quyền cam kết ràng buộc ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kể một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kể một người nào khác .

ĐIỀU 6. THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là …… (bằng chữ:………….) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc kết thúc trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền ko phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền lúc triển khai Hợp đồng này .

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong thứ tự thực thi hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp ko thương lượng được, thì một trong hai bên với quyền khởi kiện để nhu yếu toà án với thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết triển khai đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những lao lý đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 do Quốc hội phát hành ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm dẫn chứng .Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và với hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký .

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)                                                                            BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên ) ( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

4. Mẫu hợp đồng ủy quyền là người đại diện theo pháp luật/tham gia tranh tụng ở Tòa án:

Trên thực tiễn lúc bấy giờ, với rất nhiều vụ án hoặc với rất nhiều vấn đề mà chính những đương sự trong vụ án ko hiểu biết rõ về pháp lý hoặc với hiểu biết pháp lý nhưng do thực trạng, do điều kiện kèm theo họ ko hề tự mình bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp cho mình. Chính vì thế, việc họ ký kết hợp đồng ủy quyền cho người khác với hiểu biết pháp lý, trình độ trình độ để đại diện thay mặt cho họ thực thi những quyền lợi và nghĩa vụ của mình trước cơ quan với thẩm quyền là Tòa án. Vậy trong hợp đồng ủy quyền này cần với những nội dung gì để bảo vệ tính pháp lý ? Doanh nghiệp Luật Phạm Law xin ra mắt hợp đồng ủy quyền là người đại diện thay mặt theo pháp lý / tham gia tranh tụng tại Tòa án dưới đây để người tìm tìm hiểu thêm :

*Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày … … tháng … … .. năm … … …, tại trụ sở … … … … … … … … … … … .., chúng tôi gồm với :

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông …………………., sinh năm: ………….,

CMND số : … … … …. do Công an … … … … … cấp ngày … … … … … ..Đăng ký hộ khẩu thường trú tại : Số … … … … … … … …., thành xã TP. Hà Nội .

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông/Bà …………………………, sinh năm: ………..,

CMND số : … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … …. ,Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Bên A là … … … … …. trong vụ án … … … … … … theo giấy … … … … … … … … của … … … … … … … … … … … … … … … … … …Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực thi những việc làm ghi tại Điều 2 dưới đây .

ĐIỀU 2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý chấp thuận ủy quyền cho Bên B được toàn quyền đại diện thay mặt cho Bên A, nhân danh Bên A trước Tòa án nhân dân những cấp, những cơ quan nhà nước với thẩm quyền, những cơ quan và cá thể khác tương quan trong vụ án … … … … … .. Cụ thể :– Đại diện cho Bên A tham gia tố tụng tại Tòa án những cấp ;– Đại diện cho bên A triển khai thương lượng, hoà giải với những người với tương quan ;– Đại diện Bên A giao dịch, ký kết hợp đồng với những tổ chức triển khai, cá thể với tương quan ;– Đại diện cho Bên A thực thi những thủ tục thiết yếu tương quan tới việc thi hành án và đại diện thay mặt cho Bên A nhận phần tài sản hoặc tiền mặt mà Bên A thừa hưởng theo phán quyết của Tòa án ;– Bên B được phép ủy quyền lại cho người khác .Trong khoanh vùng phạm vi ủy quyền, mọi quyết định hành động của Bên B là quyết định hành động của Bên A. Bên B với nghĩa vụ và trách nhiệm đóng những lệ phí thiết yếu phát sinh từ việc thực thi ủy quyền trên .

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A với những nghĩa vụ sau đây:

– Sản xuất thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu để Bên B triển khai việc làm ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về cam kết do Bên B thực thi trong khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này .

 1. Bên A với những quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông tin ko thiếu về việc triển khai việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi uỷ quyền nêu trên ;– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm đã thoả thuận .

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B với những nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện việc làm theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực thi việc làm đó ;– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực thi uỷ quyền về thời hạn, khoanh vùng phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ trợ khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đi lại đã được giao để thực thi việc uỷ quyền .

 1. Bên B với những quyền sau:

– Yêu cầu Bên A phân phối thông tin, tài liệu thiết yếu để thực thi việc làm được uỷ quyền ;

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

– Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải với nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi đúng những điều pháp luật tại Hợp đồng này và tuân theo những pháp luật của pháp lý lúc triển khai việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này .– Bên được uỷ quyền chấp thuận đồng ý nhận triển khai và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để triển khai những việc được uỷ quyền nói trên .– Bên uỷ quyền cam kết ràng buộc việc uỷ quyền nói trên ko nhằm mục đích trốn tránh một nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản nào và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc do Bên được uỷ quyền triển khai trong khoanh vùng phạm vi nội dung được uỷ quyền .– Bên uỷ quyền cam kết ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kể một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kể một người nào khác .

ĐIỀU 6. THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền kể từ ngày thỏa thuận này cho tới lúc triển khai xong những việc làm nêu tại điều 2 hợp đồng này hoặc chấm hết trước thời hạn theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 7. CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền ko phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền lúc thực thi Hợp đồng này .

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong thứ tự thực thi hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp ko thương lượng được, thì một trong hai bên với quyền khởi kiện để nhu yếu toà án với thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết triển khai đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những pháp luật đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 do Quốc hội phát hành ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm dẫn chứng .Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và với hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký .

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)                                                                            BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên ) ( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5. Mẫu hợp đồng ủy quyền Nhà chung cư chưa với sổ đỏ:

Do nhu yếu tăng trưởng của xã hội, hoạt động và sinh hoạt của hội đồng, dân số tăng lên mà diện tích quy hoạnh đất ko đổi khác, đồng nghĩa tương quan với việc ngày càng với nhiều căn hộ cao cấp hay nhà cao tầng liền kề được kiến thiết xây dựng nhằm mục đích cung ứng nhu yếu của dân cư. Tuy nhiên, việc tìm được một căn hộ cao cấp căn hộ chung cư cao cấp từ lúc khởi đầu khai công kiến thiết xây dựng tới lúc triển khai xong thường lê dài rất lâu. Do đó, nhiều cá thể, hộ mái ấm gia đình cần sự trợ giúp từ những tổ chức triển khai hoặc những cá thể thay họ triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm lúc thiết yếu trải qua hợp đồng ủy quyền. Dưới đây là mẫu hợp đồng ủy quyền Nhà chung cư chưa với sổ đỏ chính chủ để người tìm tìm hiểu thêm :

*Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày … … tháng … … .. năm … …., tại trụ sở … … … … … … … … … … … …., chúng tôi gồm với :

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông …………………………., sinh năm: …………….,

CMND số : … … … … … … do Công an … … … … … cấp ngày … … … … … …Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông/Bà ……………………………….., sinh năm: ………..,

CMND số : … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … …. ,Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Hiện tại Bên A đã thỏa thuận với Doanh nghiệp ………………………. (trụ sở: ………………………………….) để tìm căn hộ ………………………………….. thuộc dự án ……………………………….. tại liên hệ:……………………………….. (sau đây gọi tắt là “Bất động sản”) theo “Hợp đồng ………………………” số: ………. ký ngày ………….

Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực thi những việc làm ghi tại Điều 2 dưới đây .

ĐIỀU 2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý chấp thuận uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền đại diện thay mặt và nhân danh Bên A thao tác với những cơ quan nhà nước với thẩm quyền và những bên tương quan, làm những thủ tục pháp lý và ký những sách vở thiết yếu với tương quan tới Bất động sản ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để triển khai những việc sau :

– Thực hiện tiếp “Hợp đồng ………………. ” ký ngày ……………….. giữa Bên A với Doanh nghiệp ……………………… để tìm căn hộ ………………………………….. thuộc dự án ……………………………. tại liên hệ: ……………………………….. mà Bên uỷ quyền đang thực hiện và những việc phát sinh từ bản Hợp đồng tìm bán Bất động sản nói trên.

– Được nhận Bất động sản nói trên lúc được chuyển giao ;– Được quản trị, sử dụng sau lúc tiếp đón Bất động sản ;– Thỏa thuận điện, nước, điện thoại cảm ứng và hợp đồng khác phát sinh trong thứ tự sử dụng Bất động sản ;– Làm thủ tục, ký sách vở xin cấp Giấy chứng thực quyền sở hữu / quyền sử dụng tương quan tới Bất động sản nói trên và nhận giấy ghi nhận này lúc được cấp ;– Được quyền bán, chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho, cho thuê, thế chấp Bất động sản nói trên lúc đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý ;– Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba .

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A với những nghĩa vụ sau đây:

– Sản xuất thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu để Bên B thực thi việc làm ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về cam kết do Bên B triển khai trong khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này .

 1. Bên A với những quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông tin vừa đủ về việc thực thi việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi uỷ quyền nêu trên ;– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm đã thoả thuận .

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B với những nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện việc làm theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc triển khai việc làm đó ;– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực thi uỷ quyền về thời hạn, khoanh vùng phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ trợ khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đi lại đã được giao để triển khai việc uỷ quyền ;

 1. Bên B với những quyền sau:

– Yêu cầu Bên A phân phối thông tin, tài liệu thiết yếu để triển khai việc làm được uỷ quyền ;

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

– Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải với nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai đúng những điều pháp luật tại Hợp đồng này và tuân theo những lao lý của pháp lý lúc thực thi việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này ;– Bên được uỷ quyền đồng ý chấp thuận nhận thực thi và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để thực thi những việc được uỷ quyền nói trên ;– Bên uỷ quyền cam kết việc uỷ quyền nói trên ko nhằm mục đích trốn tránh một nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản nào và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc do Bên được uỷ quyền thực thi trong khoanh vùng phạm vi nội dung được uỷ quyền ;– Bên uỷ quyền cam kết ràng buộc ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kể một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kể một người nào khác .

ĐIỀU 6. THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là …… (bằng chữ:………….) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc kết thúc trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền ko phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền lúc triển khai Hợp đồng này .

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong thứ tự triển khai hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp ko thương lượng được, thì một trong hai bên với quyền khởi kiện để nhu yếu toà án với thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết thực thi đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những pháp luật đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 do Quốc hội phát hành ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm vật chứng .Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và với hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký .

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)                                                                            BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên ) ( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6. Mẫu Giấy ủy quyền:

Ngoài việc ký kết hợp đồng ủy quyền, những cá thể, tổ chức triển khai hoàn toàn với thể ký kết với nhau Giấy ủy quyền để thực thi một việc làm nhất định. Việc ký kết Giấy ủy quyền với điểm yếu kém là ko với khá đầy đủ địa thế căn cứ pháp lý như Hợp đồng ủy quyền. Tuy nhiên, Giấy ủy quyền cũng với ưu điểm là nhanh gọn, thuận tiện, đơn thuần và thuận tiện hơn so với ký kết hợp đồng ủy quyền. Khách hàng nên ký kết Giấy ủy quyền trong những trường hợp ủy quyền triển khai một việc làm đơn thuần, hoặc một việc làm nhất định để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho bản thân. Dưới đây là mẫu Giấy ủy quyền để người tìm tìm hiểu thêm :

*Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày … … tháng … … .. năm … .., tại trụ sở … … … … … … … … … … .

Tôi là: ……………………………., sinh năm: ………..,

CMND số : … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … …. ,Đăng ký hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … ..

Tôi lập Giấy uỷ quyền này với nội dung như sau:

 1. Tôi là …………. … là chủ sở hữu …………………………. theo những giấy tờ sau:
  • ….
  • ….
 1. Bằng Giấy này, tôi uỷ quyền cho ông/bà …………………….. (người với tên và liên hệ ghi dưới đây) được ………………………………………………………………………………..

– …

– …

Ông/Bà ………………………………… sinh năm: …………,

CMND số : … … … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … … … … … … .. ,Đăng ký hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … …

 1. Thời hạn ủy quyền là : ………………(bằng chữ:……………) tháng kể từ ngày ký Giấy này .

Tôi cam kết chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm tr ­ ước pháp lý về những nội dung được tôi uỷ quyền ghi trong Giấy uỷ quyền này .Tôi đã đọc lại nguyên văn Giấy uỷ quyền này, đã hiểu rõ nội dung và ký dưới đây để làm vật chứng .

NGƯỜI ỦY QUYỀN

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

7. Mẫu hợp đồng ủy quyền thực hiện hợp đồng góp vốn:

Trên thực tiễn lúc bấy giờ, lúc chủ góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng một căn hộ chung cư cao cấp nhà ở hay thiết kế xây dựng một dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư to, việc kêu gọi vốn là điều thế tất so với những nhà đầu tư này. Do vậy, với rất nhiều cá thể đã ký kết hợp đồng góp vốn để tìm nhà ở căn hộ cao cấp nhưng do thứ tự thiết kế xây dựng của chủ góp vốn đầu tư quá dài, họ ko với nhu yếu liên tục tìm nhà ở này nữa hoặc họ ko với đủ điều kiện kèm theo để liên tục góp vốn. Việc đương nhiên là họ sẽ ký kết hợp đồng ủy quyền cho một cá thể khác với nhu yếu / cung ứng những điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý để thay họ triển khai những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cho mình. Doanh nghiệp Luật Phạm Law xin tư vấn cho người tìm tìm hiểu thêm mẫu hợp đồng ủy quyền triển khai hợp đồng góp vốn dưới đây :

*Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày … … tháng … … .. năm …, tại trụ sở … … … … … … … … … … … …., chúng tôi gồm với :

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông …………………………., sinh năm: …………….,

CMND số : … … … … … … do Công an … … … … … cấp ngày … … … … … …Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông/Bà ……………………………….., sinh năm: ………..,

CMND số : … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … …. ,Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Hiện tại Bên A đã thỏa thuận với Doanh nghiệp ………………………. (trụ sở: ………………………………….) để tìm căn hộ ………………………………….. thuộc dự án ……………………………….. tại liên hệ:……………………………….. (sau đây gọi tắt là “Bất động sản”) theo “Hợp đồng ………………………” số: ………. ký ngày ………….

Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B triển khai những việc làm ghi tại Điều 2 dưới đây .

ĐIỀU 2 . NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A chấp thuận đồng ý uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền đại diện thay mặt và nhân danh Bên A thao tác với những cơ quan nhà nước với thẩm quyền và những bên tương quan, làm những thủ tục pháp lý và ký những sách vở thiết yếu với tương quan tới Bất động sản ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để triển khai những việc sau :

– Thực hiện tiếp “Hợp đồng ………………. ” ký ngày ……………….. giữa Bên A với Doanh nghiệp ……………………… để tìm căn hộ ………………………………….. thuộc dự án ……………………………. tại liên hệ: ……………………………….. mà Bên uỷ quyền đang thực hiện và những việc phát sinh từ bản Hợp đồng tìm bán Bất động sản nói trên.

– Được nhận Bất động sản nói trên lúc được chuyển giao ;– Được quản trị, sử dụng sau lúc tiếp đón Bất động sản ;– Thỏa thuận điện, nước, điện thoại thông minh và hợp đồng khác phát sinh trong thứ tự sử dụng Bất động sản ;– Làm thủ tục, ký sách vở xin cấp Giấy chứng thực quyền sở hữu / quyền sử dụng tương quan tới Bất động sản nói trên và nhận giấy ghi nhận này lúc được cấp ;– Được quyền bán, chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay cho, cho thuê, thế chấp Bất động sản nói trên lúc đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý ;– Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba .

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A với những nghĩa vụ sau đây:

– Sản xuất thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu để Bên B thực thi việc làm ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về cam kết do Bên B thực thi trong khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này .

 1. Bên A với những quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông tin rất đầy đủ về việc thực thi việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi uỷ quyền nêu trên ;– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm đã thoả thuận .

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B với những nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện việc làm theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc triển khai việc làm đó ;– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực thi uỷ quyền về thời hạn, khoanh vùng phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ trợ khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đi lại đã được giao để triển khai việc uỷ quyền ;

 1. Bên B với những quyền sau:

– Yêu cầu Bên A cung ứng thông tin, tài liệu thiết yếu để thực thi việc làm được uỷ quyền ;

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

– Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải với nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai đúng những điều pháp luật tại Hợp đồng này và tuân theo những pháp luật của pháp lý lúc thực thi việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này ;– Bên được uỷ quyền đồng ý chấp thuận nhận triển khai và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để triển khai những việc được uỷ quyền nói trên ;– Bên uỷ quyền cam kết việc uỷ quyền nói trên ko nhằm mục đích trốn tránh một nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản nào và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc do Bên được uỷ quyền triển khai trong khoanh vùng phạm vi nội dung được uỷ quyền ;– Bên uỷ quyền cam kết ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kể một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kể một người nào khác .

ĐIỀU 6. THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là …… (bằng chữ:………….) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc kết thúc trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền ko phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền lúc thực thi Hợp đồng này .

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong thứ tự triển khai hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp ko thương lượng được, thì một trong hai bên với quyền khởi kiện để nhu yếu toà án với thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết triển khai đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những pháp luật đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 do Quốc hội phát hành ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm dẫn chứng .Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và với hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký .

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)                                                                            BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên ) ( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8. Mẫu hợp đồng ủy quyền của hộ kinh doanh:

Hộ kinh doanh thương nghiệp do một cá thể là công dân Nước Ta hoặc một nhóm người hoặc một hộ mái ấm gia đình làm chủ, chỉ được ĐK kinh doanh thương nghiệp tại một khu vực, sử dụng ko quá mười lao động, ko với con dấu và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt tài sản của mình so với hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp. Vì vậy, trong một số ít trường hợp, chủ hộ kinh doanh thương nghiệp ko hề liên tục kinh doanh thương nghiệp nữa hoặc gặp một số ít sự kiện bất khả kháng mà ko hề liên tục kinh doanh thương nghiệp nhưng họ vẫn muốn giữ lại hộ kinh doanh thương nghiệp mà ko chấm hết hoạt động tiêu khiển, lúc này, họ hoàn toàn với thể ủy quyền cho cá thể khác đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp lý để thực thi việc quản lý hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của hộ kinh doanh thương nghiệp. Trong hợp đồng ủy quyền phải bảo vệ những nội dung đúng theo pháp pháp luật lý và cung ứng được những nhu yếu của cả bên ủy quyền và bên được ủy quyền .Dưới đây là mẫu hợp đồng ủy quyền của hộ kinh doanh thương nghiệp để người tìm tìm hiểu thêm :

*Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày … … tháng … … .. năm …, tại trụ sở … … … … … … … … … … … …., chúng tôi gồm với :

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông …………………………., sinh năm: …………….,

CMND số : … … … … … … do Công an … … … … … cấp ngày … … … … … …Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông/Bà ……………………………….., sinh năm: ………..,

CMND số : … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … …. ,Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Bên A là chủ của hộ kinh doanh: “…………………..” theo “Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh” số: ……………… do Phòng ………….. thuộc UBND quận/quận………………, tỉnh/thành xã cấp lần đầu ngày ………………, đăng ký lại lần thứ ….. vào ngày ………………….;

Địa điểm kinh doanh thương nghiệp tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …., thành xã TP.HN .Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực thi những việc làm ghi tại Điều 2 dưới đây .

ĐIỀU 2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý chấp thuận uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt đại diện và nhân danh Bên A thao tác với những cơ quan nhà nước với thẩm quyền và những bên tương quan, làm những thủ tục pháp lý và ký những sách vở thiết yếu để triển khai những việc sau :

– Quản lý, quản lý hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh: “…………”;

– Khắc phục mọi công việc phát sinh trong quá trình kinh doanh của Hộ kinh doanh: “………………” đúng quy định của pháp luật theo giấy phép đã được cơ quan với thẩm quyền cấp;

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A với những nghĩa vụ sau đây:

– Sản xuất thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu để Bên B thực thi việc làm ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về cam kết do Bên B triển khai trong khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này .

 1. Bên A với những quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông tin ko thiếu về việc triển khai việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi uỷ quyền nêu trên ;– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm đã thoả thuận .

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B với những nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện việc làm theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực thi việc làm đó ;– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực thi uỷ quyền về thời hạn, khoanh vùng phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ trợ khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đi lại đã được giao để triển khai việc uỷ quyền ;

 1. Bên B với những quyền sau:

– Yêu cầu Bên A cung ứng thông tin, tài liệu thiết yếu để thực thi việc làm được uỷ quyền ;

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

– Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải với nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi đúng những điều lao lý tại Hợp đồng này và tuân theo những lao lý của pháp lý lúc thực thi việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này ;– Bên được uỷ quyền đồng ý chấp thuận nhận thực thi và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để triển khai những việc được uỷ quyền nói trên ;– Bên uỷ quyền cam kết việc uỷ quyền nói trên ko nhằm mục đích trốn tránh một nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản nào và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc do Bên được uỷ quyền triển khai trong khoanh vùng phạm vi nội dung được uỷ quyền ;– Bên uỷ quyền cam kết ràng buộc ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kể một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kể một người nào khác .

ĐIỀU 6. THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là: ……….. (bằng chữ:…………) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc kết thúc trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền ko phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền lúc triển khai Hợp đồng này .

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong thứ tự triển khai hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp ko thương lượng được, thì một trong hai bên với quyền khởi kiện để nhu yếu toà án với thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết triển khai đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những lao lý đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 do Quốc hội phát hành ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm vật chứng .Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và với hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký .

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)                                                                            BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên ) ( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 9. Mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng xe ô tô:

Hiện nay, do mỗi nhu yếu thiết yếu của cá thể mà trong 1 số ít trường hợp, chủ sở hữu ko với nhu yếu sử dụng xe khá và họ ủy quyền sử dụng xe xe khá này cho một cá thể, tổ chức triển khai nào đó để sử dụng hoặc bán chiếc xe này cho người thứ ba. Trị giá xe xe khá tương đối to, vậy làm thế nào để đảm quyền hạn tốt nhất cho hai bên, tránh xảy ra tranh chấp về sau ? Việc này tương đối đơn thuần, chỉ cần hai bên ký kết hợp đồng ủy quyền với địa thế căn cứ pháp lý và thỏa thuận hợp tác rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa những bên thì sẽ ko tác động tác động nhiều tới quyền hạn về sau. Dưới đây là Mẫu hợp đồng ủy quyền sử dụng xe xe khá mới nhất theo pháp lý hiện hành :

*Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày … … tháng … … .. năm …, tại … … … … … … … …., chúng tôi gồm với :

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông …………………………., sinh năm: …………….,

CMND số : … … … … … … do Công an … … … … … cấp ngày … … … … … …Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông/Bà ……………………………….., sinh năm: ………..,

CMND số : … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … …. ,Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Bên A là chủ sở hữu chiếc xe ôtô nhãn hiệu: …………, loại xe: ……, màu sơn: ………, số máy: ………., số khung: …….., biển kiểm soát: …………. theo “Đăng ký xe ôtô” số: ………… do Phòng Cảnh sát Liên lạc – Công an thành xã Hà Nội cấp ngày ………… (đăng ký lần đầu ngày …………) đứng tên ông/bà ………………….

Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B triển khai những việc làm ghi tại Điều 2 dưới đây .

ĐIỀU 2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý chấp thuận uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền đại diện thay mặt và nhân danh Bên A thao tác với những cơ quan nhà nước với thẩm quyền và những bên tương quan, làm những thủ tục pháp lý và ký những sách vở thiết yếu với tương quan tới chiếc xe xe khá ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để triển khai những việc sau :– Quản lý, sử dụng và xử lý những việc làm phát sinh trong thứ tự quản trị, sử dụng chiếc xe ;– Bán, Tặng cho, cho thuê, cho mượn, thế chấp theo lao lý của pháp lý .– Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba .

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A với những nghĩa vụ sau đây:

– Sản xuất thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu để Bên B thực thi việc làm ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về cam kết do Bên B thực thi trong khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này .

 1. Bên A với những quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông tin khá đầy đủ về việc triển khai việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi uỷ quyền nêu trên ;– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm đã thoả thuận .

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B với những nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện việc làm theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc triển khai việc làm đó ;– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực thi uỷ quyền về thời hạn, khoanh vùng phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ trợ khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đi lại đã được giao để triển khai việc uỷ quyền .

 1. Bên B với những quyền sau:

– Yêu cầu Bên A cung ứng thông tin, tài liệu thiết yếu để triển khai việc làm được uỷ quyền ;

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

– Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải với nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi đúng những điều lao lý tại Hợp đồng này và tuân theo những lao lý của pháp lý lúc thực thi việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này ;– Bên được uỷ quyền đồng ý chấp thuận nhận triển khai và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để triển khai những việc được uỷ quyền nói trên ;– Bên uỷ quyền cam kết việc uỷ quyền nói trên ko nhằm mục đích trốn tránh một nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản nào và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc do Bên được uỷ quyền thực thi trong khoanh vùng phạm vi nội dung được uỷ quyền ;– Bên uỷ quyền cam kết ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kể một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kể một người nào khác .

ĐIỀU 6. THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là …… (bằng chữ………….) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc kết thúc trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền ko phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền lúc thực thi Hợp đồng này .

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong thứ tự triển khai hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp ko thương lượng được, thì một trong hai bên với quyền khởi kiện để nhu yếu toà án với thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết thực thi đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những pháp luật đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 do Quốc hội phát hành ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm vật chứng .Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và với hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký .

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)                                                                            BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên ) ( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10. Mẫu hợp đồng Ủy quyền công chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Theo lao lý tại khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc xác nhận. Do đó, lúc cá thể, tổ chức triển khai với nhu yếu, họ sẽ ủy quyền cho cá thể, tổ chức triển khai với ko thiếu điều kiện kèm theo để họ thay mặt đại diện chủ sở hữu triển khai việc công chứng tại tổ chức triển khai hành nghề công chứng .Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất gồm những nội dung sau :

*Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, ngày … … tháng … … .. năm … … .., tại … … … … … … … để ký Hợp đồng này :

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông …………………………., sinh năm: …………….,

CMND số : … … … … … … do Công an … … … … … cấp ngày … … … … … …Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông/Bà ……………………………….., sinh năm: ………..,

CMND số : … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … …. ,Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Bên A là chủ sở hữu và chủ sử dụng hợp pháp của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại liên hệ: Số ………………………,  theo “Giấy chứng thực………….” số: ……………………, hồ sơ gốc số/số vào sổ cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất: ………… do UBND…………………. cấp ngày ………………… (Sau đây trong hợp đồng gọi tắt là “Bất động sản”).

Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B triển khai những việc làm ghi tại Điều 2 dưới đây .

ĐIỀU 2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý chấp thuận uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền đại diện thay mặt và nhân danh Bên A thao tác với những cơ quan nhà nước với thẩm quyền và những bên tương quan, làm những thủ tục pháp lý và ký những sách vở thiết yếu với tương quan tới Bất động sản ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để triển khai những việc sau :– Quản lý, sử dụng ;– Thỏa thuận điện, nước, điện thoại cảm ứng và những hợp đồng khác phát sinh trong thứ tự sử dụng Bất động sản ;– Bán, chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Kèm cho, cho thuê, thế chấp .– Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba .

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A với những nghĩa vụ sau đây:

– Sản xuất thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu để Bên B thực thi việc làm ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về cam kết do Bên B thực thi trong khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này .

 1. Bên A với những quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông tin rất đầy đủ về việc triển khai việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi uỷ quyền nêu trên ;– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm đã thoả thuận .

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B với những nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện việc làm theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực thi việc làm đó ;– Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực thi uỷ quyền về thời hạn, khoanh vùng phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ trợ khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đi lại đã được giao để triển khai việc uỷ quyền .

 1. Bên B với những quyền sau:

– Yêu cầu Bên A phân phối thông tin, tài liệu thiết yếu để thực thi việc làm được uỷ quyền ;

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

– Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải với nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai đúng những điều pháp luật tại Hợp đồng này và tuân theo những lao lý của pháp lý lúc triển khai việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này ;– Bên được uỷ quyền đồng ý chấp thuận nhận triển khai và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để thực thi những việc được uỷ quyền nói trên ;– Bên uỷ quyền cam kết ràng buộc việc uỷ quyền nói trên ko nhằm mục đích trốn tránh một nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản nào và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc do Bên được uỷ quyền thực thi trong khoanh vùng phạm vi nội dung được uỷ quyền ;– Bên uỷ quyền cam kết ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kể một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kể một người nào khác .

ĐIỀU 6. THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là …… (bằng chữ:………….) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc kết thúc trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền ko phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền lúc thực thi Hợp đồng này .

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong thứ tự thực thi hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau ; trong trường hợp ko thương lượng được, thì một trong hai bên với quyền khởi kiện để nhu yếu toà án với thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết triển khai đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những pháp luật đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 do Quốc hội phát hành ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm dẫn chứng .Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 04 bản .

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)                                                                            BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên ) ( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

11. Mẫu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Lúc chủ sở hữu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chuyển nhượng ủy quyền hoặc nhận chuyển nhượng ủy quyền thì họ với quyền ủy quyền nhận chuyển nhượng ủy quyền / chuyển nhượng ủy quyền cho cá thể khác để đại diện thay mặt họ tham gia những thủ tục thiết yếu tương quan tới chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất. Dưới đây là hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng ủy quyền / nhận chuyển nhượng ủy quyền để người tìm tìm hiểu thêm :

*Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo quy định mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

Hôm nay, tháng ngày năm … …., tại … … … … … … … …, chúng tôi gồm với :

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

Ông …………………………., sinh năm: …………….,

CMND số: ………………do Công an …………… cấp ngày ……………… và vợ là bà ………………………………., sinh năm: ……….., CMND số: ……………………………… do Công an ………….. cấp ngày ……………..,

Cả hai ông bà cùng với hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):

Ông/Bà ……………………………….., sinh năm: ………..,

CMND số : … … … …. do Công an … … … … … … cấp ngày … … … …. ,Hộ khẩu thường trú tại : … … … … … … … … … … … … .

Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. CĂN CỨ UỶ QUYỀN

Hiện tại Bên A đang với nhu yếu nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất / quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại liên hệ : … … … … … … … … … …, thành xã TP.HN .Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B đại diện thay mặt Bên A triển khai những việc làm ghi tại Điều 2 dưới đây .

ĐIỀU 2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý chấp thuận uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt đại diện và nhân danh Bên A thao tác với những cơ quan Nhà nước với thẩm quyền, cơ quan công chứng và những bên tương quan, làm những thủ tục pháp lý, ký những sách vở thiết yếu để Bên A nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất / quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại liên hệ : … … … … … … … … … …, thành xã TP. Hà Nội. Những việc làm đơn cử gồm với một, 1 số ít hoặc toàn bộ những việc làm dưới đây :

 1. Thương lượng, thương lượng và quyết định mọi vấn đề liên quan (kể cả vấn đề giá tìm bán, nhận chuyển nhượng nhưng với điều kiện giá tìm, nhận chuyển nhượng ko được quá………………… đồng) với một, một số hoặc tất cả những chủ sử dụng đất/chủ sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: …………………….. thành xã Hà Nội.
 2. Thỏa thuận đặt cọc, hợp đồng tìm bán/hợp đồng chuyển nhượng và giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật với một, một số hoặc tất cả những chủ sử dụng đất/chủ sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại: …………………….. thành xã Hà Nội.
 3. Thực hiện những thủ tục kê khai nộp thuế, nộp thuế, đăng ký sang tên quyền sử dụng đất/quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Bên A tại những cơ quan Nhà nước với thẩm quyền sau lúc đã thỏa thuận theo khoản 2 điều này và nhận Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng thực) lúc đã đăng ký sang tên Giấy chứng nhận cho Bên A tại cơ quan Nhà nước với thẩm quyền.
 4. Nhận bàn giao quyền sử dụng đất/quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lúc được giao, quản lý, sử dụng, ký kết hợp đồng điện, nước, điện thoại và những hợp đồng khác phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng quyền sử dụng đất/quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên.
 5. Bên B được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba.

ĐIỀU 3. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A với những nghĩa vụ sau đây:

– Sản xuất thông tin, tài liệu và phương tiện đi lại thiết yếu để Bên B triển khai việc làm ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về cam kết do Bên B thực thi trong khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này .

 1. Bên A với những quyền sau đây:

– Yêu cầu Bên B thông tin vừa đủ về việc thực thi việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi uỷ quyền nêu trên ;– Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm đã thoả thuận .

ĐIỀU 4. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B với những nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện việc làm theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc triển khai việc làm đó ;– Báo cho người thứ ba trong quan hệ triển khai uỷ quyền về thời hạn, khoanh vùng phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ trợ khoanh vùng phạm vi uỷ quyền ;– Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đi lại đã được giao để triển khai việc uỷ quyền .

 1. Bên B với những quyền sau:

– Yêu cầu Bên A phân phối thông tin, tài liệu thiết yếu để thực thi việc làm được uỷ quyền ;

ĐIỀU 5. CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

– Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải với nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi đúng những điều pháp luật tại Hợp đồng này và tuân theo những pháp luật của pháp lý lúc thực thi việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này ;– Bên được uỷ quyền chấp thuận đồng ý nhận triển khai và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để triển khai những việc được uỷ quyền nói trên ;– Bên uỷ quyền cam kết ràng buộc việc uỷ quyền nói trên ko nhằm mục đích trốn tránh một nghĩa vụ và trách nhiệm tài sản nào và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc do Bên được uỷ quyền thực thi trong khoanh vùng phạm vi nội dung được uỷ quyền ;– Bên uỷ quyền cam kết ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kể một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kể một người nào khác .

ĐIỀU 6. THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Thời hạn uỷ quyền là …. (bằng chữ:………) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc kết thúc trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7. CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Bên uỷ quyền ko phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền lúc triển khai Hợp đồng này .

ĐIỀU 8. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong thứ tự thực thi hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp ko thương lượng được, thì một trong hai bên với quyền khởi kiện để nhu yếu toà án với thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 9. CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết thực thi đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những pháp luật đã được ghi trong mục 13, chương XVI, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 do Quốc hội phát hành ngày 24 tháng 11 năm năm ngoái của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên / lăn tay dưới đây để làm dẫn chứng .Hợp đồng ủy quyền này được lập thành … … bản và với hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký .

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)                                                                            BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên ) ( ký, lăn tay và ghi rõ họ tên )Trên đầy là một số ít “ Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng nhất theo lao lý mới ”. Quý khách hàng tìm hiểu thêm. Nếu với nhu yếu sử dụng nhà sản xuất vui mắt liên kết tới chúng tôi để được tương hỗ. Phamlaw luôn chuẩn bị sẵn sàng ship hàng .5.0

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính