Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản mới nhất

Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài là gì ? Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài để làm gì ? Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài 2021 ? Hướng dẫn soạn thảo đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài ?

Hiện nay, đăng ký thế chấp đang dần trở nên thông dụng, xuất phát từ trong thực tiễn ngày càng phát sinh nhiều những trả tiền giao dịch đòi hòi sở hữu giải pháp bảo vệ bằng thế chấp. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp phát sinh sự kiện pháp lý dẫn tới phải xóa đăng ký thế chấp thì phải làm đơn gửi tới chủ thể sở hữu thẩm quyền. Bài viết này hướng dẫn bạn soạn thảo đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài và phân phối một số ít thông tin tương quan tới yếu tố này.

1. Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản là gì?

Căn cứ theo Điều 16 Thông tư liên tịch số 09/2016 / TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất sở hữu pháp luật về những biểu mẫu tương quan tới yếu tố đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất, trong đó sở hữu pháp luật đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp thì Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp theo Mẫu số 03 / XĐK phát hành kèm theo Thông tư số 09/2016 / TTLT-BTP-BTNMT này. Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài là văn bản do người làm đơn lập ra và được gửi tới cơ quan, cá thể sở hữu thẩm quyền nhằm mục đích xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài đã triển khai trước đó để khôi phục quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm trước lúc thế chấp.

2. Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản để làm gì?

Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài được lập ra nhằm mục đích để làm hạ tầng cho cơ quan, cá thể sở hữu thẩm quyền thực thi việc xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, gia tài đã được thực thi trước đó, từ đó làm đổi khác những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa bên thế chấp, bên nhận thế chấp, bên được thế chấp, … tương quan tới việc thực thi bảo vệ cho trả tiền giao dịch dân sự.

3. Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

…., ngày …. tháng … năm …

ĐƠN YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP 

Kính gửi : … .. 1. Người yêu cầu xóa đăng ký thế chấp : …. ( Bên thế chấp, Bên nhận thế chấp ; Người được chuyển nhượng ủy quyền … ) 1.1 Tên vừa đủ của tổ chức triển khai, cá thể : … 1.2 Liên hệ liên hệ : … 1.3 Số điện thoại cảm ứng : … Fax : … Liên hệ email : … 1.4 Chứng minh nhân dân … Hộ chiếu … Số … Cơ quan cấp … .. Cấp ngày …. 2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp so với những gia tài sau đây : 2.1 Quyền sử dụng đất 2.1.1. Thửa đất số …. ; Tờ map số ( nếu sở hữu ) : … Loại đất …. 2.1.2. Liên hệ thửa đất : … .. 2.1.3. Diện tích đất thế chấp : … mét vuông ( ghi bằng chữ : …. ) 2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất : a ) Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất : Số phát hành : …, số vào sổ cấp giấy : … .. Cơ quan cấp : …, cấp ngày … … .. tháng … …. năm … b ) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất : …. 2.2. Tài sản gắn liền với đất : 2.2.1. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất : Số phát hành : … .. số vào sổ cấp giấy : … .. Cơ quan cấp : … … .., cấp ngày … …. tháng …. năm … … … … … .. 2.2.2. Số của thửa đất nơi sở hữu gia tài : … ; Tờ map số ( nếu sở hữu ) : …. 2.2.3. Mô tả gia tài thế chấp : … Hợp đồng thế chấp : số ( nếu sở hữu ) …., ký kết ngày … …. tháng … … năm … Lý do xóa đăng ký : … .. Tài liệu đi kèm theo : …. Phương thức nhận tác dụng đăng ký : Nhận trực tiếp Nhận qua đường bưu điện ( ghi rõ liên hệ ) : …. Những bên cam kết những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, khá đầy đủ, tương thích với thoả thuận của những bên và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những thông tin đã kê khai.

BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

4. Hướng dẫn soạn thảo đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản

– Người yêu cầu xóa đăng ký thế chấp cần điền khá đầy đủ thông tin tương quan như mẫu : + Người yêu cầu xóa đăng ký thế chấp thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp liệt kê tại khoản này thì lưu lại ( X ) vào ô tương ứng với trường hợp đó. + Nếu người yêu cầu xóa đăng ký thế chấp là cá thể trong nước thì kê khai về chứng tỏ nhân dân ; người Nước Ta định cư ở quốc tế, cá thể quốc tế thì kê khai về hộ chiếu ; nếu là tổ chức triển khai thì kê khai về Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh thương nghiệp hoặc Quyết định xây dựng hoặc Giấy phép góp vốn đầu tư. – Đối với yêu cầu xóa đăng ký thế chấp : + Người làm đơn cần kê khai những thông tin về gia tài đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó. + Trường hợp trong mẫu số 03 / XĐK ko còn chỗ ghi nội dung kê khai về gia tài đã đăng ký thế chấp cần xóa thì bạn hoàn toàn sở hữu thể sử dụng mẫu số 06 / BSTS.

Trình tự, thủ tục yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Người làm đơn cần chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ ko thiếu như sau : – Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp theo Mẫu số 03 / XĐK ( 01 bản chính ) ; – Văn bản đồng ý chấp thuận xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp Đơn yêu cầu chỉ sở hữu chữ ký của bên thế chấp ( 01 bản chính ) ; – Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất so với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký sở hữu Giấy chứng thực ( 01 bản chính ) ; – Văn bản chuyển nhượng ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được chuyển nhượng ủy quyền ( 01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để so sánh ) ; – Trường hợp xóa đăng ký thế chấp đã sở hữu một trong những loại sách vở dưới đây thì người yêu cầu đăng ký ko phải nộp những loại sách vở đó : Hợp đồng tín dụng trả tiền sở hữu pháp luật về việc cá thể, hộ mái ấm gia đình vay vốn sử dụng vào một trong những nghành nghề nhà sản xuất ship hàng tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận ( sở hữu chữ ký và con dấu ) của tổ chức triển khai tín dụng trả tiền về việc cá thể, hộ mái ấm gia đình vay vốn sử dụng vào một trong những nghành nghề nhà sản xuất ship hàng tăng trưởng nông nghiệp, nông thôn ( 01 bản chính ) nếu sở hữu yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp. Số lượng hồ sơ : 01 bộ. Sau đó, người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp tới Phòng ban tiếp đón hồ sơ thuộc một trong những cơ quan, đơn vị chức năng sau đây : – Phòng ban trả tiền giao dịch một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Liên hệ : 105 Hữu Nghị, thành phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ; số điện thoại thông minh : ( 052 ) 3825743 ; – Phòng ban trả tiền giao dịch một cửa liên thông của Ủy Ban Nhân Dân những quận, thị xã, thành phường hoặc Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi sở hữu đất. Thời kì đảm nhiệm hồ sơ, hoàn trả tác dụng : Vào giờ hành chính toàn bộ những ngày thao tác trong tuần ( trừ những dịp nghỉ lễ, tết ). – Bạn hoàn toàn sở hữu thể nộp hồ sơ trực tiếp ; hoặc gửi qua đường bưu điện sở hữu bảo vệ ; cũng hoàn toàn sở hữu thể gửi qua mạng lưới hệ thống đăng ký trực tuyến ( được thực thi so với những địa phương đã quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống hạ tầng tài liệu đất đai và sau lúc sở hữu văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về đăng ký trực tuyến trả tiền giao dịch bảo vệ bằng quyền sử dụng đất, gia tài gắn liền với đất ).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

Phòng ban tiếp đón hồ sơ yêu cầu đăng ký triển khai những việc sau đây : + Rà soát tính hợp thức của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ ko hợp thức thì cán bộ đảm nhiệm hồ sơ phủ nhận nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực thi theo đúng lao lý ; + Ghi số thứ tự vào phần tiếp đón hồ sơ, ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ đảm nhiệm hồ sơ tại Đơn yêu cầu đăng ký ; + Vào Sổ đảm nhiệm hồ sơ đăng ký thế chấp ; + Cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu đảm nhiệm hồ sơ, hứa trả tác dụng đăng ký ; Phòng ban đảm nhiệm hồ sơ sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm phải chuyển hồ sơ yêu cầu đăng ký cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ngay trong ngày thao tác để xử lý theo pháp luật.

Bước 3: Rà soát hồ sơ

Sau lúc nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp thức do Phòng ban đảm nhiệm hồ sơ chuyển tới. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất rà soát hàng loạt hồ sơ yêu cầu đăng ký. – Trường hợp sở hữu địa thế căn cứ khước từ đăng ký trả tiền giao dịch bảo vệ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập văn bản khước từ đăng ký, trong đó nêu rõ nguyên do khước từ và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản phủ nhận đăng ký cho phòng ban tiếp đón hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực thi đúng lao lý của pháp lý. – Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung xóa đăng ký thế chấp và thời kì xóa đăng ký theo đúng thứ tự nộp hồ sơ vào Sổ địa chính ; vào Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất theo lao lý của pháp lý. – Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung xóa đăng ký và thời kì xóa đăng ký ( giờ, phút, ngày, tháng, năm ) tại Mục “ Chứng thực của cơ quan đăng ký ” trên Đơn yêu cầu đăng ký. Trong trường hợp xóa đăng ký thế chấp gia tài gắn liền với đất hình thành trong tương lai mà chủ sở hữu tài sản ko đồng thời là người sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉ ghi nội dung xóa đăng ký thế chấp vào Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp, Sổ địa chính.

Bước 4: Trả hồ sơ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lưu và trả hồ sơ đăng ký theo pháp luật : – Lưu hồ sơ đăng ký gồm sở hữu : + Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp sở hữu ghi nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ( 01 bản chụp ) ; + Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất sở hữu ghi nhận nội dung xóa đăng ký thế chấp ( 01 bản chụp ) ; + Văn bản chấp thuận đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp Đơn yêu cầu chỉ sở hữu chữ ký của bên thế chấp ( 01 bản chính ) ; + Văn bản chuyển nhượng ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được chuyển nhượng ủy quyền ( 01 bản chính hoặc 01 bản chụp ). – Trả lại cho người yêu cầu đăng ký gồm những loại sách vở sau :

+ Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp sở hữu chứng thực của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (01 bản chính);

+ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất sở hữu ghi nội dung ghi nhận xóa thế chấp ( 01 bản chính ). Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trả tác dụng cho người yêu cầu đăng ký theo phương pháp nhận hiệu quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng ban đảm nhiệm và trả tác dụng theo chính sách một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường ; Phòng ban trả tiền giao dịch một cửa liên thông của Ủy Ban Nhân Dân những quận, thị xã, thành phường ; nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện sở hữu bảo vệ theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký. Trong trường hợp người yêu cầu đăng ký và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sở hữu thỏa thuận hợp tác phương pháp trả tác dụng đăng ký khác thì triển khai trả hiệu quả đăng ký theo phương pháp đã thỏa thuận hợp tác.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính