Quản trị doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Quản trị doanh nghiệp tiếng Anh là một trong những vấn đề được nhiều người sử dụng rộng rãi. Vậy, quản trị doanh nghiệp tiếng Anh là gì? Cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống quy tắc, quy chế, quy định của doanh nghiệp mà thông qua đó doanh nghiệp điều hành và kiểm soát mọi hoạt động nội bộ và hoạt động đối ngoại của doanh nghiệp.

Về cơ bản, quản trị doanh nghiệp là việc thực hiện những công việc nhằm thăng bằng tiện dụng của những bên liên quan như cổ đông, thành viên doanh nghiệp, người quản lý, nhà đầu tư, khách hàng và cùng đồng.

Quản trị doanh nghiệp cũng đề ra những quy tắc nhằm đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp, bao gồm tất cả những lĩnh vực quản trị từ kế hoạch tới quy trình kiểm soát và đo lường hiệu quả công việc.

Thông thường, doanh nghiệp sẽ mang một ban quản trị doanh nghiệp riêng hoặc phân công một số người mang trách nhiệm thực hiện những công việc quản trị doanh nghiệp.

Quản trị doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Quản trị doanh nghiệp tiếng Anh là Company governance hoặc Company administration.

Ngoài ra, quản trị doanh nghiệp tiếng Anh còn được khái niệm như sau:

Company governance is a system of guidelines, laws and laws by which an enterprise operates and controls all inside and exterior actions of the enterprise.

Mainly, company governance is the implementation of labor to steadiness the pursuits of stakeholders akin to shareholders, firm members, managers, buyers, clients and the group.

Company governance additionally units out guidelines for attaining firm targets, masking all areas of administration from planning to course of management and efficiency measurement.

Usually, the enterprise can have a separate administration board or assign quite a lot of individuals chargeable for the efficiency of company governance duties.

tu van luat doanh nghiep online2

Danh mục từ liên quan quản trị doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Quản trị doanh nghiệp là thuật ngữ được sử dụng nhiều, nhất là giao tiếp trong phạm vi doanh nghiệp. Vậy, từ liên quan tới quan trị doanh nghiệp tiếng Anh là gì? Bao gồm những từ nào?

Từ liên quan tới quản trị doanh nghiệp tiếng Anh bao gồm:

– Ngành quản trị kinh doanh – Enterprise administration;

– Môn quản trị học – Managing faculty topics;

– Quản trị tài chính – Monetary administration;

– Phương pháp quản lý – Managing technique;

– Ban giám đốc – Board of supervisor;

– Người mang thẩm quyền – Competent individuals;

– Quy chế quản trị – Governance laws;

– Quản trị ngoại giao- Diplomatic administration.

Ví dụ đoạn văn ngắn thường sử dụng quản trị doanh nghiệp tiếng Anh như thế nào?

Để nắm được rõ hơn về cách sử dụng quản trị doanh nghiệp tiếng Anh, Quý độc giả mang thể tham khảo một số đoạn văn ngắn sau đây:

– Để làm được quản trị doanh nghiệp, bạn cần học qua một khóa tập huấn tại trường đại học – To do company governance, you could research by way of a coaching course at college.

– Ban quản trị doanh nghiệp đóng vai trò rất to trong việc quản lý và điều hành những hoạt động của doanh nghiệp – Company governance performs an enormous function in managing and managing the operations of the enterprise.

– Ông A là tổng giám đốc doanh nghiệp và là một trong những thành viên của ban quản trị doanh nghiệp – Mr. A is the CEO of the corporate and is among the members of the company governance.

– Thông thường, để làm việc trong ban quản trị doanh nghiệp thì bạn phải mang trình độ chuyên môn và một số năm kinh nghiệm nhất định – Usually, to work on the board of company governance, you need to have skilled {qualifications} and a sure variety of years of expertise.

– Quy tắc quản trị doanh nghiệp được chủ của doanh nghiệp và những chức danh mang thẩm quyền trong doanh nghiệp quyết định – The company governance guidelines are determined by the proprietor of the enterprise and the competent titles.

Hy vọng với san sẻ trên đây, Quý độc giả đã hiểu rõ hơn về quản trị doanh nghiệp tiếng Anh là gì.

Leave a Reply