Mua bán tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng

Tậu bán tài sản đang được thế chấp tại nhà băng

Thứ năm – 11/11/2021 23:05

132

0

  •  
  •  
  •  

Tôi sở hữu bán cho a H một chiếc xe, nhưng chiếc xe đó đang được thế chấp tại nhà băng. 2 bên chấp thuận đồng ý thoả thuận là a H sẽ thay tôi trả nợ cho nhà băng. Nhà băng ko biết về việc tậu bán xe và thỏa thuận hợp tác nêu trên. Một thời hạn sau, anh H bỏ trốn, tôi phải đứng ra trả nợ cho nhà băng hàng tháng, còn xe của tôi thì a H chạy đâu tôi ko biết. Vậy, tôi phải làm thế nào ?

1. Về việc thỏa thuận chuyển giao nghĩa vụ trả nợ
Điều 370 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:
“1. Bên sở hữu nghĩa vụ sở hữu thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ nếu được bên sở hữu quyền đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên sở hữu nghĩa vụ hoặc pháp luật sở hữu quy định ko được chuyển giao nghĩa vụ.
2. Lúc được chuyển giao nghĩa vụ thì người thế nghĩa vụ trở thành bên sở hữu nghĩa vụ”.
Tương tự, theo quy định trên, trong trường hợp bạn là người sở hữu nghĩa vụ trả nợ cho nhà băng, bạn muốn chuyển giao nghĩa vụ này cho anh H thì việc chuyển giao phải được nhà băng đồng ý. Tuy nhiên, theo thông tin mà bạn nêu, nhà băng ko biết về việc thỏa thuận chuyển giao nghĩa vụ này, do đó, việc chuyển giao nghĩa vụ giữa bạn và anh H ko được xác nhận, theo đó, anh H ko phải là bên sở hữu nghĩa vụ trả nợ cho nhà băng.
2. Về việc tậu bán chiếc xe đang được thế chấp tại nhà băng
Khoản 8 Điều 320 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về nghĩa vụ của bên thế chấp như sau: “Ko được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này”.
Mặt khác, khoản 5 Điều 321 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền của bên thế chấp: “Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp ko phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật”.
Đối chiếu những quy định trên với trường hợp của bạn, việc bạn tự ý bán chiếc xe đã được thế chấp tại nhà băng lúc chưa được bên nhận thế chấp là nhà băng đồng ý thì bạn đã vi phạm nghĩa vụ của bên thế chấp theo quy định của pháp luật, đồng thời, giao dịch tậu bán chiếc xe đó giữa bạn và anh H là giao dịch vô hiệu.
3. Điều 131 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu như sau:
“1. Giao dịch dân sự vô hiệu ko làm phát sinh, thay đổi, kết thúc quyền, nghĩa vụ dân sự của những bên kể từ thời khắc giao dịch được xác lập.
2. Lúc giao dịch dân sự vô hiệu thì những bên khôi phục lại tình trạng ban sơ, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
Trường hợp ko thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.
3. Bên ngay tình trong việc thu huê lợi, lợi tức ko phải hoàn trả lại huê lợi, lợi tức đó.
4. Bên sở hữu lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường”.
Như đã phân tích ở trên, đối với trường hợp của bạn, giao dịch tậu bán chiếc xe đang được thế chấp tại nhà băng giữa bạn và anh H là giao dịch dân sự vô hiệu. Bạn sở hữu quyền yêu cầu anh H hoàn trả lại những gì đã nhận, khôi phục lại tình trạng ban sơ. Ngoài ra, bạn cũng sở hữu thể yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự trên vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính