Các câu hỏi thường gặp về Cho Thuê Tài Sản – Tài Chính! | Chailease

Nếu như Quý khách hàng với những thắc mắc liên quan tới thuế, kế toán của những giao thiệp thuê tài chính mà trong dân gian thường sử dụng tới dưới những cụm từ như vay tậu xe, tậu máy trả góp, tậu xe trả góp, bán xe tải và thuê lại,… Tất cả những giao thiệp trên xin Quý khách hàng liên hệ tới chúng tôi với một kênh cấp tín dụng mới (nhưng đã phổ quát từ lâu trên thế giới) đó là vay tiền từ tổ chức cho thuê tài chính dưới hình thức nhận tài sản và tổ chức cho thuê tài chính đứng ra tính sổ hay giao thiệp bán tài sản của Quý vị và tiến hành thuê lại.

Và dưới đây là một số thông tin hữu ích về thuế và kế toán liên quan tới loại hình giao thiệp này:

1. Tài sản nhất quyết thuê tài chính là gì?

Trả lời:

 • Là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê của tổ chức cho thuê tài chính. Lúc kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa mua tậu lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo những điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời khắc ký hợp đồng.
 • Mọi TSCĐ đi thuê nếu ko thoả mãn những quy định nêu trên được coi là tài sản nhất quyết thuê hoạt động.

(Trích điểm 3, điều 2 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC, ngày 25/04/2013)

2. Tài sản nhất quyết thuê tài chính với phải trích khấu hao hay ko? Trích khấu hao tài sản nhất quyết thuê tài chính như thế nào?

Trả lời:

 • Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết ko tậu lại tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.

(Trích điều 9 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC, ngày 25/04/2013)

 • Trích khấu hao tài sản nhất quyết thuê tài chính theo quy định của Thông tư số 45/2013/TT-BTC, ngày 25 tháng 4 năm 2013 và lưu ý những điểm sau:

– Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời khắc khởi đầu thuê tài sản, doanh nghiệp thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết ko tậu lại tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì doanh nghiệp đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.

– Khung thời kì trích khấu hao theo phụ lục 1 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC, ngày 25 tháng 4 năm 2013.

3. Doanh nghiệp với thể bán tài sản nhất quyết và thuê tài chính lại tài sản nhất quyết đó hay ko?

Trả lời:

 • Doanh nghiệp với thể bán tài sản nhất quyết và thuê tài chính lại tài sản nhất quyết, giao thiệp này còn được gọi là bán và thuê lại.
 • Cơ sở pháp lý:

– Điều 36 của thông tư số 30/2015/TT-NHNN, ngày 25/12/2015.

– Mục 3.9 kế toán giao thiệp bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính của Điều 36 trong thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014.

4. Phương thức hạch toán thuê tài chính và hạch toán bán và thuê tài chính lại?

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

– Đối với giao thiệp cho thuê tài chính thông thường: điều 93 của Thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Nhấp hyperlink để tải file excel ví dụ dưới đây: (Hạch toán cho thuê tài chính)

– Đối với giao thiệp bán và thuê lại: điều 36 của Thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Nhấp hyperlink để tải file excel ví dụ dưới đây: (Hạch toán bán và thuê lại tài sản)

5. Giá trị còn lại của thuê tài chính là gì? Giá trị còn lại thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hay ko? Phương thức hạch toán giá trị còn lại?

Trả lời:

 • Giá trị còn lại của tài sản cho thuê: Là giá trị ước tính ở thời khắc khởi đầu thuê tài sản mà bên cho thuê dự trù sẽ thu được từ tài sản cho thuê vào lúc kết thúc hợp đồng cho thuê.

(Trích Quy định chung tại Chuẩn mực số 06 phần Thuê tài sản)

 • Giá trị còn lại là giá trị tậu lại tài sản thuê theo giá danh nghĩa thấp hơn giá trị thực tế của tài sản cho thuê tại thời khắc tậu lại.

(Căn cứ Điều 113, Luật những tổ chức tín dụng 47/2010/QH12)

 • Giá trị còn lại của thuê tài chính ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

(Căn cứ Khoản 8, Điều 4 tại Thông tư số 219/2013/TT- BTC, ngày 31 tháng 12 năm 2013)

 • Giá trị còn lại của thuê tài chính sẽ được hạch toán vào nguyên giá của tài sản nhất quyết.

(Căn cứ quy định tại Mục 3.8. Kế toán giao thiệp bán và thuê lại tài sản là thuê tài chính của Điều 36. Tài khoản 212 – Tài sản nhất quyết thuê tài chính trong thông tư số: 200/2014/TT-BTC, ngày 22 tháng 12 năm 2014)

6. Trường hợp Tổ chức cho thuê tài chính bỏ vốn 70% và khách hàng bỏ vốn 30% để tậu tài sản, Tổ chức chỉ thu tiền thuê (vốn và lãi) tương ứng với số vốn bỏ ra. Tổ chức sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng như thế nào? Khách hàng với được khấu trừ thuế GTGT với số vốn 30% đã bỏ ra hay ko?

Trả lời:

Tổ chức cho thuê tài chính sẽ xuất lại hóa đơn một lần cho phần 30% khách hàng đã bỏ ra tại thời khắc khởi đầu thuê, 70% còn lại Tổ chức sẽ xuất hóa đơn theo lộ trình thuê mà khách hàng tính sổ tiền cho Tổ chức. Khách hàng sẽ được khấu trừ hết 100% thuế GTGT những hóa đơn nhận được từ Tổ chức.

Tải file pfd công văn ở hyperlink dưới đây: (Công văn thuế trả lời)

7. Trường hợp khách hàng bán tài sản nhất quyết và thuê tài chính lại tài sản, Tổ chức với thể xuất hóa đơn tổng số tiền thuế GTGT một lần cho khách hàng để khách hàng khấu trừ thuế một lần được ko?

Trả lời:

Tổ chức cho thuê tài chính với thể xuất hóa đơn tổng số tiền thuế GTGT một lần cho khách hàng để khách hàng khấu trừ thuế một lần.

(Trích Mục 2.12, Phụ lục 4 tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014:

– Tổ chức cho thuê tài chính cho thuê tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phải lập hóa đơn theo quy định.

– Trường hợp tổ chức cho thuê tài chính chuyển giao toàn bộ số thuế GTGT ghi trên hóa đơn tài sản tậu cho thuê tài chính cho bên đi thuê tài chính được kê khai khấu trừ một lần thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, tổ chức cho thuê tài chính lập hóa đơn cho bên đi thuê để làm căn cứ khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

Trên hóa đơn GTGT thu tiền lần đầu của dịch vụ cho thuê tài chính, tổ chức cho thuê tài chính ghi rõ: tính sổ dịch vụ cho thuê tài chính và thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ cho thuê tài chính (ko bao gồm thuế GTGT của tài sản), dòng thuế suất ko ghi và gạch chéo, dòng tiền thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT đầu vào của tài sản cho thuê tài chính.)

8. Trong lĩnh vực gia công phân bón, nếu sản phẩm đầu ra là phân bón, thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT, lúc khách hàng mua phương thức bán & thuê lại tài sản, thì máy móc xuất bán cho tổ chức cho thuê tài chính lại phải chịu thuế GTGT, như vậy khách hàng sẽ bị thúc đẩy như thế nào về thuế GTGT cho toàn bộ giao thiệp?

Trả lời :

Theo luật thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho gia công, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ko chịu thuế GTGT thì ko được khấu trừ. Vì vậy, lúc khách hàng phát sinh giao thiệp bán và thuê lại tài sản thì lúc bán tài sản thuộc đối tượng chịu thuế GTGT cho tổ chức cho thuê tài chính, khoản thuế GTGT đầu ra này khách hàng sẽ phải nộp cho ngân sách quốc gia, song song sẽ được tổ chức cho thuê tài chính xuất lại. Việc xuất lại toàn bộ 100% tại thời khắc khởi đầu thuê hoặc xuất theo lộ trình thuê là tùy thuộc việc lựa mua với tài trợ GTGT hay ko tài trợ. Toàn bộ GTGT đầu vào khách hàng nhận được sẽ được ghi nhận vào nguyên giá tài sản tương tự như trường hợp tài sản khách hàng tự tậu sắm.

9. Khách hàng là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, lúc lúc khách hàng mua phương thức bán & thuê lại tài sản, thì máy móc xuất bán cho CILC phải chịu thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu, như vậy khách hàng sẽ bị thúc đẩy như thế nào?

Trả lời:

Lúc khách hàng là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, thì sử dụng hóa đơn bán hàng lúc bán máy móc cho tổ chức cho thuê tài chính và song song sẽ phải nộp một khoản thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu cho ngân sách quốc gia. Song song, tổ chức cho thuê tài chính sẽ xuất lại toàn bộ giá trị tài sản theo hóa đơn khách hàng đã xuất và khách hàng sẽ ghi nhận giá trị này vào nguyên giá tài sản thuê tài chính.

Xem thêm thông tin tại Fb Chailease Việt Nam: bloghong.com/chaileasevietnam/

Tin tức khác

 • Chailease Việt Nam – địa chỉ tin cậy cho doanh nghiệp cần vay vốn
 • CHỦ TỊCH CILC THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH CHỦ ĐỀ NĂM 2021 “DIỄN ĐÀN CHO THUÊ TÀI CHÍNH TRUNG QUỐC”
 • Tổng hợp quy định pháp luật về trạng thái doanh nghiệp
 • Phòng chống tham nhũng – trách nhiệm của tổ chức tín dụng
 • Những điểm CILC cần lưu ý đối với Luật căn cước công dân và những văn bản pháp lý liên quan.
 • Luật trú ngụ (một số điều cần lưu ý)
 • So sánh Cho thuê tài chính và Cho thuê hoạt động
 • Cập nhật Thông tư 06/2020/TT-BTP sửa đổi bổ sung Thông tư 08/2018/TT-BTP
 • So sánh nội dung của thông tư 18/2018/TT-NHNN và thông tư 09/2020/TT-NHNN
 • Những chỉ số tài chính doanh nghiệp cần lưu ý (Phần 2)