Cho vay tối đa bao nhiêu %/1 tháng thì không bị tội cho vay nặng lãi? – Tư vấn luật, Dịch vụ luật sư, Luật vilaco

Trạng sư cho em hỏi cho vay tối đa bao nhiêu % 1 tháng thì ko bị tội cho vay nặng lãi ạ?

TRẢ LỜI:

Hạ tầng pháp lý:

– Bộ luật Dân sự 2015.

– Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

– Nghị định 167/2013/ND-CP về QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH.

Thứ nhất, quy định về mức lãi suất theo Pháp luật Dân sự?

Căn cứ theo pháp luật tại khoản 1 điều 468 BLDS 2015 như sau :

Điều 468. Lãi suất

  1. Lãi suất vay do những bên thỏa thuận.

Trường hợp những bên với thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận ko được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác với liên quan quy định khác.

Trường hợp lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác vượt quá lãi suất vay số lượng giới hạn được lao lý tại khoản này thì mức lãi suất vay vượt quá ko với hiệu lực hiện hành. ”

Tương tự, từ quy định mới nhất của BLDS trên với thể hiểu trong giao dịch, hợp đồng dân sự thì luôn ưu tiên sự thỏa thuận về mức lãi suất đặt ra giữa những bên tuy nhiên nó ko được phép vượt quá 20%/năm tương đương (20%/12)/tháng (tức là ≈ 1,666..%/tháng).

Do đó, trong trường hợp giữa những bên trong trả tiền giao dịch dân sự ( thường là trả tiền giao dịch, hợp đồng vay ) thì nếu mức lãi suất vay > 1, 66 .. % / tháng thì trái với lao lý của pháp lý và nếu với phát sinh tranh chấp thì PL sẽ ko bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của bên cho vay, tức nhiên mức lãi suất vay vượt quá mức tối đa mà PL được cho phép sẽ ko với hiệu lực hiện hành .

Thứ hai, về Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự?

Căn cứ theo quy định tại điều 201 BLHS như sau:

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

  1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng tới dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo ko giam giữ tới 03 năm.”

Do đó, mức lãi suất cao nhất mà PL quy định là: 5 lần x 1,66..% ≈ 8,33..%/tháng. Tương tự, để ko cấu thành Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự thì mức lãi suất trong hợp đồng cho vay giữa những bên ko được vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất mà PLDS đã quy định trước đó. Cụ thể là mức lãi suất ko được vượt quá 8,33%/tháng thì bên cho vay sẽ ko bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra, việc xác lập tội danh “ Cho vay nặng lãi ” ko chỉ căn cứ vào lãi xuất cho vay mà còn căn cứ vào nhiều yếu tố khác. Kể cả trong trường hợp “ vô tình ” cho vay với lãi suất vay vượt quá mức đã nghiên cứu và phân tích ở trên thì vẫn hoàn toàn với thể ko bị truy cứu TNHS về tội Cho vay nặng lãi .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính