My father works for a construction company in……….

My father works for a construction company in……….

Đáp án và giảng giải chuẩn xác thắc mắc trắc nghiệm “My father works for a construction company in……….” cùng với tri thức lý thuyết liên quan là tài liệu hữu ích môn Tiếng Anh 12 dành cho những bạn học trò và thầy cô giáo tham khảo.

Trắc nghiệm: My father works for a construction company in _______.

A. Winchester, which is a city in the U. K.

B. Winchester, that is a city in the U. K.

C. Winchester is a city in the U. K.

D. Winchester where is a city in the U. K.

Trả lời: 

Đáp án đúng: Đáp án A

Giảng giải:

(Winchester là 1 thành thị trấn – một sự vật -> tiêu dùng which hoặc that, ko tiêu dùng that lúc đã với dấu phẩy-> chọn A)

Nội dung thắc mắc này nằm trong phần tri thức về Mệnh đề quan hệ ko xác định trong tiếng Anh, hãy cũng Top lời giải tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

Tri thức mở rộng về mệnh đề quan hệ ko xác định trong tiếng Anh

1. Mệnh đề quan hệ ko xác định trong tiếng Anh 

   Mệnh đề quan hệ ko xác định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề ko xác định là mệnh đề ko nhất thiết phải với trong câu, ko với nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng lúc danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-). 

Ví dụ: Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos 

   Trong câu trên ta đang nói về loài khỉ đột, chứ ko phải chỉ một vài con trong số đó. Thông tin trong mệnh đề quan hệ ko xác định cho ta biết thêm nhiều chi tiết về loài khỉ đột nói chung, chứ ko phải để xác định một nhóm nhỏ hay 1 con khỉ riêng biệt. Nếu lược bỏ mệnh đề quan hệ ko xác định, câu văn vẫn đúng ngữ pháp và nghĩa vẫn ko thay đổi, chỉ là lúc đó, câu sẽ ít thông tin chi tiết hơn.

   Mệnh đề quan hệ ko xác định bao gồm 1 đại từ quan hệ, 1 động từ, và một vài yếu tố khác như chủ ngữ hay tân ngữ của động từ. Dấu phẩy hay dấu ngoặc đơn xoành xoạch được sử dụng để ngăn cách mệnh đề quan hệ ko xác định với những phần khác của câu.

Ex:

+ John’s mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren.

+ My friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel.

+ My grandmother, who is dead now, came from the North of England.

+ We stopped at the museum, which we had never visited before.

+ I’ve just come back from London, where John lives..

+ Yesterday I met a woman named Susan, whose husband works in London.

2. Một số lưu ý về Non-defining Relative Clause lúc sử dụng 

My father works for a construction company in..........

Lúc sử dụng mệnh đề quan hệ ko xác định, cần lưu ý:

– Ko thay thế những đại từ who, which, whom bằng đại từ quan hệ that

Ví dụ:

+ My brother is a student, who has received a scholarship.=> đúng

+ My brother is a student that has received a scholarship. => sai

– Ko lược bỏ đại từ quan hệ

Ví dụ:

+ The boy, who is sitting next to her, is my son.=> đúng

+ The boy, sitting next to her, is my son. => sai

– Sử dụng which với thể bổ sung nghĩa cho cả một mệnh đề trước nó.

Ví dụ:

+ The result is very good. This makes me happy. => The result is very good which makes me happy. 

– Non-defining Relative Clause mở đầu bằng những cụm từ như all of, many of, both of, neither of, many of, some of… Những từ này với thể đặt trước đại từ quan hệ của mệnh đề.

Ví dụ: I sent all of the items, none of which she received. (Tôi đã gửi tất cả đồ đoàn, cô đấy ko nhận được dòng nào cả.)

Sự khác biệt giữa mệnh đề quan hệ ko xác định với mệnh đề quan hệ xác định

   Trong mệnh đề quan hệ xác định, những đại từ who, whom, và which thường được thay thế bởi that. Trong mệnh đề quan hệ ko xác định, ta ko thể thay thế những đại từ khác bằng that, và ta cũng ko thể lược bỏ những đại từ quan hệ giống như trong mệnh đề quan hệ xác định. Đại từ là cần thiết, ngay cả lúc đó là đối tượng của động từ trong mệnh đề quan hệ. Cuối cùng, mệnh đề quan hệ ko xác định luôn được tách ra khỏi phần còn lại của câu bằng dấu phẩy, ko giống như định mệnh đề quan hệ xác định, ko cần với dấu chấm câu. 

Ex: 

+ He gave me the letter, which was in a blue envelope. (mệnh đề quan hệ ko xác định: chỉ với 1 lá thư, lá thư với phong phân bì màu xanh. Ta phải tiêu dùng đại từ quan hệ which)

+ He gave me the letter which/that was in a blue envelope. (mệnh đề quan hệ xác đinh: Mang nhiều lá thư với nhiều màu khác nhau và anh ta đã đưa cho tôi lá thư với phong phân bì màu xanh. Which với thể được thay thế bởi that. Dấu phẩy được lược bỏ.)

+ Stratford-on-Avon, which many people have written about, is Shakespeare’s birthplace. (Giới từ thường được đặt ở cuối mệnh đề.)

+ Stratford-on-Avon, about which many people have written, is Shakespeare’s birthplace. (Trong văn bản trọng thể, ta cũng với thể đặt giới từ trước những đại từ.)