Mylife Company tuyển dụng – Work247.vn

Mylife Company

Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự

06/10/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

I/ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH :
• Kiểm soát chi phí tuyển dụng , lương, thưởng, các khoản phụ cấp và phúc lợi …. Những chi phí khác liên quan đến hành chánh nằm trong hạn mức được duyệt.
II/ PHÂN TÍCH – BÁO CÁO
• Thực hiện các báo cáo phân tích kết quả các chỉ số tài chính liên quan theo tháng, quý, năm & đột xuất.
• Kiểm soát biến động nhân sự khối cửa hàng và khối văn phòng và có những báo cáo định kỳ cho BGĐ.
III/ MỤC TIÊU CHUYÊN MÔN
• Quản lý phần mềm nhân sự toàn hệ thống công ty. Quản lý thông tin nhân sự: Nhân sự tuyển mới, nhân sự thử việc, nhân sự chính thức (ký HĐLĐ thời vụ, HĐLĐ có thời hạn, HĐLĐ vô thời hạn) nhân sự nghỉ việc, nhân sự thăng tiến toàn hệ thống công ty.
• Biên soạn các nội quy, quy trình, quy định, thông báo, quyết định, liên quan đến công tác quản lý hành chánh nhân sự công ty.
• Quản lý văn thư, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, thủ tục hành chính công ty.
• Thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chánh liên quan: PCCC, VSATTP, môi trường, trường truyền internet, điện thoại.
• Kiểm soát thông tin và các kênh truyền đạt thông tin, truyền thông nội bộ.
• Xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên tất cả các phòng ban, bộ phận.
• Xây dựng cơ cấu tổ chức, định biên nhân sự mô tả yêu cầu công việc các vị trí chức danh chuyên môn tuyển dụng.
• Quản lý các trang truyền thông tuyển dụng: Website, Fanpage.
• Tuyển dụng nhân sự mới theo định biên và nhân sự thay thế.
• Xây dựng văn hóa công ty, quy trình, chính sách, các chương trình đào tạo và đánh giá theo vị trí chuyên môn và cấp bậc.
• Quản lý đào tạo hội nhập và văn hóa công ty cho nhân viên mới
• Thực hiện các đợt kiểm soát chất lượng dịch vụ và kiến thức nhân viên khối cửa hàng theo định kỳ.
• Xây dựng chính sách lương, thưởng, phúc lợi cho NV toàn công ty.
• Xây dựng chính sách đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và thưởng theo KPI: Tháng, quý, năm cho NV. Hoàn thành mục tiêu KPI mỗi tháng.
• Quản lý chấm công, tính lương, phụ cấp và các khoản phúc lợi cho nhân viên khối văn phòng và khối cửa hàng hằng tháng.
• Quản lý các đối tác, đơn vị thuê ngoài: Bảo vệ, tạp vụ, giao hàng…liên quan đến công tác quản lý hành chánh nhân sự.
• Quản lý, cập nhật khai báo về BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên ký HĐLĐ chính thức.
IV/ TRÁCH NHIỆM – QUYỀN HẠN
• Hoàn thành mục tiêu công việc theo bản mô tả công việc và theo mục tiêu KPI hàng tháng, quý, năm.
• Hưởng chế độ, chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.
• Đề xuất những sáng kiến công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty
• Được quyền chủ động giải quyết công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao
• Những quyền hạn được Ban Giám đốc ủy quyền.

3 năm trước

Xem thêm
Mylife Company

Operation Director

11/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

Job Description
1. Cố vấn cho Ban Giám Đốc trong điều hành phát triển hệ thống
2. Kiểm tra, kiểm soát chi phí thuộc khối Operation
3. Phê duyệt và kiểm soát các hoạt động, chi phí từ các chi nhánh trong hệ thống
4. Cố vấn cho TGĐ các chiến lược nhằm ổn định và phát triển bền vững mọi mặt thuộc khối Operation
5. Chịu trách nhiệm trong hoạt động, kinh doanh của hệ thống trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác
6. Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam
7. Cùng BGĐ đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng vùng, từng site
8. Kế hoạch, chiến lược về phát triển con người chuyên nghiệp. Xác định nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vững mạnh
9. Giám sát, thực hiện việc xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng. Xây dựng hình ảnh công ty với khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty
10. Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý; Lên kế hoạch doanh thu cho từng chi nhánh định kỳ năm/quý/tháng.
11. Xây dựng qui chuẩn chất lượng phục vụ trong toàn hệ thống
12. Phân tích lãi lỗ, cho phí cho ban giám đốc và phương pháp cải tiến
13. Chịu trách nhiệm với BGĐ về hoạt động kinh doanh trong hệ thống
14. Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Tổng Giám đốc

3 năm trước

Xem thêm
Mylife Company

Trưởng Phòng Truyền Thông Và Marketing (Marketing Communications Manager)

02/08/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

• Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc, Ban Kinh doanh và Phát triển thị trường lập chiến lược thương hiệu, sản phẩm và truyền thông cho các thương hiệu Công ty, thương hiệu Sản phẩm – Dịch vụ và thương hiệu Dự án được phân công
• Xây dựng và duy trì quan hệ làm việc với mạng lưới đối tác liên quan đến marketing và truyền thông
• Xây dựng và quản lý ngân sách cho hoạt động PR-Marketing theo định hướng kinh doanh của Công ty
• Lập kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch PR-Marketing theo ngân sách đã phê duyệt
• Phối hợp với Ban Kinh doanh và Phát triển thị trường xây dựng hệ thống theo dõi thông tin thị trường để tham mưu cho lãnh đạo về các chương trình chăm sóc khách hàng, chính sách bán hàng,…
• Tổ chức xây dựng và cải tiến hệ thống nhận diện thương hiệu trên toàn Công ty
• Đề xuất và/hoặc đánh giá đề xuất ý tưởng về câu chuyện truyền thông, các ấn phẩm/sản phẩm truyền thông, các hoạt động truyền thông và hỗ trợ kinh doanh theo kế hoạch truyền thông tích hợp đã được phê duyệt
• Giám sát công tác viết bài và quản lý nội dung, bài viết, hình ảnh phục vụ các hoạt động PR-Marketing dưới mọi hình thức của Công ty
• Tổ chức lưu chiểu, quản trị toàn bộ các ấn phẩm, tài liệu của Ban liên quan đến Công ty
• Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý rủi ro thương hiệu, tham mưu cho Ban TGĐ trong các trường hợp cụ thể nhằm có những phương án xử lý bảo vệ tốt nhất hình ảnh Công ty
• Lên ý tưởng, kế hoạch, triển khai các sự kiện và hoạt động truyền thông nội bộ nhằm thúc đẩy môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp
• Tổ chức tham gia các chương trình của các hiệp hội trong ngành kiến trúc – thiết kế, các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng…
• Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về hiệu quả hoạt động của Ban và việc xây dựng, phát triển đội ngũ của Ban

3 năm trước

Xem thêm
Mylife Company

Purchasing Manager/ Trưởng Phòng Thu Mua

30/07/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

– Lập Kế hoạch và triển khai tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn Nhà cung cấp (NCC) tiềm năng, đàm phán và ký hợp đồng cung ứng, hợp đồng mua bán.
– Quản lý, xây dựng và phát triển hệ thống NCC trong và ngoài nước, tìm kiếm hàng hoá có chất lượng cao với chi phí thấp nhất có thể đảm bảo cung cấp đầy đủ sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu của hoạt động của chuỗi Nhà Hàng, Khách Sạn.
– Theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng để cập nhật chiến lược sản phẩm, chiến lược mua hàng, kết nối NCC theo nhu cầu thị trường.
– Liên hệ, đàm phán, đánh giá hàng hoá, đặt hàng, và giải quyết các vấn đề phát sinh với các NCC cho Công ty.
– Triển khai kết nối, chăm sóc NCC và điều phối danh mục sản phẩm theo chiến lược của Công ty.
– Phối hợp với nhãn hàng để giải quyết những yêu cầu đặt hàng, mua hàng theo đúng qui trình mua hàng.
– Xem xét và nghiên cứu mức giá thị trường hàng tháng để có những điều chỉnh phù hợp.
– Khả năng giải quyết vấn đề phát sinh trong bộ phận cũng như các bộ phận liên quan hợp lý nhất.
– Chủ trì xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến việc mua hàng/nhập hàng.
– Kiểm soát quy trình mua hàng, xuất nhập hàng nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả cao.
– Quản lý, phân công công việc, đào tạo và hướng dẫn nhân viên.
– Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên theo định kỳ.
– Công việc cụ thể hơn sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

3 năm trước

Xem thêm
Mylife Company

Quản Lý Nhà Hàng Yen Premium

30/06/2019

Thỏa thuận

Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

Mục đích chức vụ:
Khách hàng:
– Đảm bảo ổn định, duy trì và phát triển chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ tại nhà hàng luôn ở mức tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu và thỏa mãn sự hài của khách hàng tại nhà hàng .
Công ty :
– Kiểm soát các chỉ số P&L theo đúng kế hoạch đã được duyệt .
– Duy trì và phát triển hoạt động chuyên môn tại nhà hàng .
I/ CHỈ SỐ TÀI CHÍNH : Thực hiện và kiểm soát chỉ số P&L theo kế hoạch đã duyệt
II/PHÂN TÍCH – BÁO CÁO
– Thực hiện các báo cáo phân tích kết quả các chỉ số tài chính liên quan theo tháng, quý, năm & phát sinh .
– Thực hiện các báo cáo công việc chuyên môn định kỳ tháng, quý, năm & phát sinh .
III/ MỤC TIÊU CHUYÊN MÔN
A/Quản trị chất lượng sản phẩm – dịch vụ :
– Thực hiện, kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng, thực hiện theo định kỳ một cách có hệ thống .
– Tiếp nhận các ý kiến đóng góp và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng . Không để xảy ra phàn nàn từ khách hàng dưới mọi hình thức . Nếu sự việc nghiêm trọng phải báo cáo kịp thời cho cấp trên xin ý kiến chỉ đạo .
– Kết hợp P.NS tuyển dụng – đào tạo – đánh giá nhân viên nhà hàng , đảm bảo chất lượng dịch vụ tại nhà hàng .
– Tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng cần thiết cho nhân viên nâng chất lượng dịch vụ dịch vụ tại nhà hàng .
B/Quản trị và phát triển kinh doanh :
– Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì, chăm sóc và tăng lượng khách hàng thân thiết .
– Kiểm soát quy trình tư vấn bán hàng, upsell của nhân viên đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
– Kiểm soát việc thực hiện quy trình thanh toán, xuất hóa đơn VAT của nhà hàng, đảm bảo nhanh chóng và chính xác .
– Kết hợp phòng ban công ty đề xuất và triển khai các chương trình MKT, chăm sóc khách hàng phù hợp với tình hình hoạt động nhà hàng nhằm tăng và đạt mục tiêu doanh thu .
– Kiểm soát việc sắp xếp trưng bày sản phẩm hàng hóa, quầy kệ đẹp bắt mắt thu hút khách hàng đảm bảo tính nhận diện thương hiệu .
– Kiểm soát nộp tiền doanh thu hằng ngày theo quy định .
C/Quản trị NVL, CCDC, thiết bị, tài sản :
– Thực hiện và kiểm soát Nhập – Xuất – Tồn – chênh lệch hằng ngày tại hệ thống không để tình trạng thiếu sản phẩm, hàng hóa phục vụ kinh doanh . Chịu trách nhiệm về số lượng chêch lệch hàng hóa nhà háng và giải trình chênh lệch với Công ty .
– Thực hiện và kiểm soát việc lập và chuyển danh mục NVL, hàng hóa, CCDC cần mua qua hệ thống phần mềm để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của nhà hàng đến các bộ phận chuyên môn phụ trách .
– Kiểm soát việc phân bổ NVL, hàng hóa, CCDC khi đã nhập về cửa hàng cho các bộ phận trực thuộc quản lý .
– Kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, đề xuất bảo trì bảo dưỡng các thiết bị, tài sản, cơ sở hạ tầng tại nhà hàng đảm bảo phục vụ kinh doanh khách hàng .
– Lập kế hoạch kiểm kê toàn bộ sản phẩm, hàng hóa trong quá trình kinh doanh tại cửa hàng định kỳ/đột xuất . Chịu trách nhiệm về số lượng chêch lệch và giải trình chênh lệch với Công ty .
– Thực hiện và kiểm soát việc lập danh mục NVL, CCDC hư hỏng, mất phẩm chất, quá hạn sử dụng đề xuất hướng xử lý, không tự ý hủy khi chưa có sự đồng ý từ phía công ty .
D/Kiểm soát và thi hành .
– Kiểm soát lịch làm việc, xét duyệt bảng chấm công và công việc chuyên môn của nhân viên nhà hàng.
– Kiểm soát các quy trình vận hành nhà của nhà hàng, tham mưu đề xuất và triển khai cải tiến quy trình đảm bảo khách hàng được thụ hưởng các giá trị dịch vụ tốt nhất tại nhà hàng .
– Thực hiện và kiểm soát, đảm bảo các thủ tục chứng từ đầy đủ tại cửa hàng, thực hiện các quy trình, quy định về VSATTP, PCCC, môi trường tại nhà hàng . Chủ động sắp xếp tiếp các đoàn kiểm tra VSATTP, PCCC, môi trường và báo cáo kết quả về công ty .
– Thực hiện và kiểm soát việc triển khai nội quy, quy trình, quy định Công ty của các nhân viên trực thuộc, đề xuất biện pháp duy trì, chấn chỉnh, ngăn ngừa hoặc xử lý kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm .
– Xây dựng, ổn định và phát triển đội ngũ nhân viên có năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển nhà hàng .
– Phối hợp với các phòng ban liên quan hoàn thành tốt công việc và các mục tiêu công việc chung của công ty .
– Phối hợp P.NS thực hiện đề xuất các chế độ khen thưởng và phúc lợi cho nhân viên nhà hàng .
IV/PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ .
– Kết hợp bộ phận R&D bar, bếp lựa chọn và phát triển các sản phẩm phù hợp với mô hình kinh doanh tại nhà hàng .
– Duy trì và phát triển định hướng văn hóa “Omotenashi” tại nhà hàng, mang đến các giá trị thụ hưởng tinh thần dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng .
V/ THAM MƯU ĐỀ XUẤT : Tham mưu và đề xuất, xây dựng các giải pháp hiệu quả trong phạm vi công việc chuyên môn lên BGĐ .
VI/ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN: Kế hoạch phát triển năng lực cá nhân .
VII/ HOÀN THANH MỤC TIÊU KPI: Hoàn thành mục tiêu KPI mỗi tháng.

3 năm trước

Xem thêm
Mylife Company

Quản Lý Hệ Thống Nhà Hàng

30/06/2019

Trên 30 triệu

Hồ Chí Minh

Ứng tuyển ngay

– Đảm bảo ổn định, duy trì và phát triển chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ tại nhà hàng luôn ở mức tốt nhất, đáp ứng được nhu cầu và thỏa mãn sự hài lòng của khách hàng tại hệ thống nhà hàng.
– Kiểm soát các chỉ số P&L theo đúng kế hoạch đã được duyệt.
– Quản lý và sắp xếp công tác vận hành của hệ thống nhà hàng.
– Duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh tại hệ thống nhà hàng.
– Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển các thương hiệu nhà hàng.
1. Điều hành hệ thống các nhà hàng mang thương hiệu công ty
– Sắp xếp đảm bảo nhân sự hệ thống ổn định hoạt động tốt, đạt hiệu quả cho từng thương hiệu
– Đánh giá chất lượng nhân sự hệ thống các thương hiệu
– Phối hợp các phòng ban đẩy doanh thu cửa hàng hoặc hệ thống cửa hàng mình tiếp quản
2. Kiểm soát chất lượng dịch vụ và sản phẩm của hệ thống
– Chịu trách nhiệm P&L hệ thống/
– Kiểm soát chất lượng dịch vụ: Đánh giá và báo đến các bộ phận liên quan để có phương án thay đổi, hoàn thiện.
– Kiểm soát chất lượng sản phẩm: Báo cáo đến Bộ phận Quản lý chất lượng và Ban Giám đốc về chất lượng sản phẩm, quy trình – thời gian ra món, decor sản phẩm tại các cửa hàng.
– Kiểm soát cơ sở vật chất, tài sản, công cụ: Xử lý và báo cáo tình hình bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, công cụ tại các cửa hàng đến Bộ phận Quản lý Tài sản và Ban Giám đốc.
– Kiểm soát không gian và hình ảnh thương hiệu.
– Kiểm soát quy trình vận hành tại hệ thống cửa hàng.
– Phân tích, đánh giá quy trình hoạt động tại cửa hàng, đưa ra phương án nhanh gọn và tiết kiệm thời gian, chi phí nhất.
3. Xây dựng KPI đánh giá các cấp dưới hệ thống.
4. Những công việc khác do Ban Giám đốc yêu cầu.

3 năm trước

Xem thêm