Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV chi nhánh bắc hà nội – Tài liệu text

Tăng hiệu quả cho vay khách hàng tư nhân tại BIDV chi nhánh bắc hà nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (403.89 KB, 85 trang )

1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Cho vay KHCN là sản phẩm tín dụng xuất hiện từ lâu đời trên toàn cầu
và hiện nay đang phát triển rất mạnh, nhất là ở những nước đang với tiềm lực về
kinh tế và khó khăn nhà băng sôi động, nhưng mới phát triển 1 vài năm sắp
đây ở Việt Nam. Trong xu hướng hội nhập quốc tế, những nhà băng nước ngoài,
nhà băng liên doanh, nhà băng thương nghiệp quốc doanh, nhà băng thương
mại cổ phần, doanh nghiệp tài chính…đang khó khăn mạnh mẽ những sản phẩm tín
dụng tiêu sử dụng, thu hút khách hàng tư nhân. Năng động nhất chính là những
NHTM cổ phần, liên tục đưa ra những sản phẩm tiện ích như: cho vay siêu tốc,
đăng ký vay qua mạng Internet, lãi suất cho vay quyến rũ, kỳ hạn cho vay dài,
cho vay tới 80% trị giá ngôi nhà hay xe ô tô… Đồng thời những NHTM cổ phần chủ
động tiếp thị qua nhiều kênh khác nhau, thậm chí phối hợp với công đoàn, với
doanh nghiệp tổ chức giới thiệu ngay tại nơi viên chức làm việc, cùng với đại lý
ô tô hay chủ dự án nhà ở đi làm thủ tục thay cho khách hàng…
Với số dân sắp 90 triệu người của nước ta hiện nay, phần đông là dân số
trẻ, năng động, thu nhập ko ngừng được cải thiện, nhu hố tiêu sử dụng đang
tăng cao, nên thị trường cho vay tiêu sử dụng tại Việt Nam là thị trường đầy tiềm
năng sinh lợi mà những nhà băng đang khai thác triệt để để tìm kiếm lợi nhuận.
Tuy nhiên, hiện những NHTM to trong hệ thống Nhà băng tại Việt Nam nói
chung và BIDV nói riêng đang chú trọng tới việc cho vay KHDN là chủ yếu,
trong đó tập trung vào những dự án to, dài hạn, chưa chú trọng tới phát triển
hoạt động cho vay KHCN, doanh số cho vay rất thấp nên đây vẫn còn là thị
trường vô cùng tiềm năng.
Với cương vị là chuyên viên KHCN đang làm việc tại Nhà băng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội, tôi đã với thời cơ tìm
hiểu nhiều hơn về những hoạt động, ngành kinh doanh của nhà băng, đặc thù

2

là trong ngành cho vay đối với KHCN. Nằm trong định hướng chung của
toàn hệ thống BIDV về chú trọng phát triển hoạt động NHBL, BIDV Bắc Hà
Nội cũng đã đề ra mục tiêu đẩy mạnh hoạt động cho vay KHCN, hướng tới
là Chi nhánh đầu tầu về bán lẻ trên khu vực phía bắc sông Hồng theo nghị
quyết và chỉ đạo của Nhà băng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ban
lãnh đạo Chi nhánh đã xác định tăng hiệu quảhoạt động cho vay KHCN
là nhiệm vụ trọng tâm, với tính chiến lược trong khoảng thời gian dài đảm bảo an toàn và hiệu quả
trong thời khắc hiện nay. Chính vì vậy, việc tìm ra những giải pháp tăng
hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ là vấn đề phản ứng và nhận được nhiều sự
quan tâm của Ban lãnh đạo Chi nhánh BIDV Bắc Hà Nội.
Xuất phát từ những nguyên nhân nêu trên, qua thời kì tìm hiểu và với thời cơ
tiếp cận nhu cầu vay vốn của những khách hàng tư nhân, tôi đã lựa chọn đề tài
nghiên cứu là:“Giải pháp tăng hiệu quảcho vay khách hàng tư nhân tại
Nhà băng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Trên cơ sở vật chất nghiên cứu về hoạt động cho vay khách hàng tư nhân tại
Nhà băng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội,
luận văn hướng tới những mục tiêu cụ thể sau:
– Hệ thống hóa cơ sở vật chất lý luận về hoạt động và hiệu quả hoạt động cho
vay khách hàng tư nhân tại những nhà băng thương nghiệp.
– Tìm hiểu thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng tư nhân
tại BIDV Bắc Hà Nội.
– Đề xuất một số kiến nghị nhằm tăng hiệu quả hoạt động cho vay
khách hàng tư nhân tại BIDV Bắc Hà Nội.
1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là: Hiệu quảhoạt động cho vay khách

hàng tư nhân tại BIDV Bắc Hà Nội

3

Phạm vi nghiên cứu của luận văn là: Luận văn nghiên cứu những vấn đề
về hiệu quả cho vay khách hàng tư nhân tại BIDV Bắc Hà Nội trong giai đoạn
từ năm 2013 tới 2015.
2. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp luận nghiên cứu: Luận văn sử dụng kết hợp giữa phương
pháp tiếp cận hệ thống lý thuyết, duy vật biện chứng, duy vật lịch sử với tìm
hiểu, nghiên cứu tài liệu về cho vay khách hàng tư nhân của BIDV Bắc Hà Nội.
Không những thế gắn lý luận với thực tiễn, gắn lý thuyết về cho vay khách hàng cá
nhân với những yếu tố tác động, những điều kiện thực tế tại BIDV Bắc Hà Nội, từ
đó đề xuất giải pháp tăng hiệu quả cho vay KHCN tại BIDV Bắc Hà Nội.
4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
4.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
Dữ liệu thứ cấp là loại dữ liệu được sưu tập sẵn, đã công bố nên dễ thu
thập, tốn ít thời kì và tiền nong trong quá trình thu thập
Những nguồn dữ liệu thứ cấp:
Dữ liệu bên trong là những dữ liệu của những phòng ban chức năng trong ngân
hàng.
Dữ liệu bên ngoài là dữ liệu từ những phòng ban chức năng ngoài ngành và
doanh nghiệp hoặc những nguồn khác trên thị trường như: số liệu của cơ quan
thống kê thành xã hoặc cả nước, số liệu của viện nghiên cứu kinh tê trung
ương và thành xã, sách tham khảo, những tạp chí định kỳ hoặc báo hàng
ngày…
Nguồn tài liệu thứ cấp của luận văn được thu thập từ:
– Nguồn bên trong: Những báo cáo tổng hợp về hoạt động cho vay đối với

khách hàng tư nhân tại BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội giai đoạn 2013-2015.
Những báo cáo bao gồm:

4

Thống kê kết quả kinh doanh của BIDV Bắc Hà Nội bao gồm:
– Thu nhập lãi suất là thu nhập từ những chứng từ với giá ngắn hạn, những
khoản đầu tư ngắn hạn, những khoản tín dụng thương nghiệp, tín dụng tiêu sử dụng,
tín dụng tài sản nhất định và những khoản tín dụng khác mà nhà băng nhận được
trên từng loại tài sản cụ thể này. Tất cả thu nhập lãi suất trừ đi phần giá tiền
liên quan là phần chịu thuế, với sự ngoại trừ thu nhập lãi suất của chứng
khoán miễn trừ thuế.
– Thu nhập ngoài lãi suất khác bao gồm thu nhập ròng rã từ phòng ban hoạt
động kinh doanh, từ cho thuê tài thẳng thắn tiếp …
– Giá bán lãi suất là khoản giá tiền trả cho những khoản ký gửi, những khoản
vay ngắn hạn, khoản nợ dài hạn, những khoản nợ khác … trên từng loại nợ phải
trả cụ thể. Giá bán lãi suất là loại giá tiền được trừ ra lúc xác định thuế thu
nhập của nhà băng.
– Dự phòng tổn thất tín dụng là một khoản tiền trích từ thu nhập để hình
thành một khoản dự trữ bù đắp cho khoản tổn thất tín dụng với thể phát sinh.
Theo quy định dự phòng tổn thất tín dụng là một khoản giá tiền ngoài lãi suất,
làm giảm lợi nhuận của nhà băng, giảm tài sản trên bảng cân đối kế toán.. Về
quản trị, dựa trên tri thức và sự nhận diện về chất lượng của những khoản tín
dụng với thể dự phòng ít hơn hay nhiều hơn mức qui định và tin tưởng rằng sẽ
đủ bù đắp cho những khoản tổn thất tín dụng với thể xảy ra.
– Giá bán hoạt động bao gồm khoản khấu hao tài sản nhất định, giá tiền thuê
văn phòng máy móc, và thuế trên máy móc thiết bị.

– Giá bán khác là loại giá tiền chung cho giá tiền hoạt động còn lại của
nhà băng. Khoản này thường bao gồm những khoản giá tiền như quảng cáo,
bảo hiểm, bưu phí. . .

5

– Thu nhập trước thuế là sự chênh lệch giữa tổng thu nhập hoạt động và
tổng giá tiền.
– Thu nhập ròng rã là khoản thu nhập trước thuế trừ đi khoản thuế thu nhập
phải nộp cho ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương của năm đó.
Thống kê kết quả công việc cho vay khách hàng tư nhân của BIDV

Chi nhánh Bắc Hà Nội
Thống kê kết quả công việc tín dụng là một tập hợp những số liệu liên quan
tới tình hình công việc tín dụng đối với khách hàng tư nhân của nhà băng,
bao gồm tổng số khoản vay được phê duyệt, tổng số khoản vay triển khai
thành công, tổng số khoản vay phải điều chỉnh…
Thống kê danh mục cho vay khách hàng tư nhân của BIDV chi

nhánh Bắc Hà Nội
Thống kê danh mục cho vay của nhà băng là một tập hợp những loại cho
vay thuộc sở hữu của nhà băng, được sắp xếp theo những tiêu thức khác nhau,
được cơ cấu theo một tỷ lệ nhất định, phục vụ cho những mục đích quản trị của
nhà băng.
Những danh mục tài liệu, hồ sơ cho vay khách hàng tư nhân

Thu thập những tài liệu liên quan tới những văn bản, tài liệu hướng dẫn chính
sách cho vay, nghiệp vụ chuyên môn, trật tự thẩm định tài chính trong hoạt
động cho vay và báo cáo tổng kết công việc phê duyệt cho vay khách hàng cá
nhân.
– Nguồn bên ngoài:những bài viết, những bài báo tổng hợp về tình hình hoạt
động cho vay đối với khách hàng tư nhân nói riêng và của BIDV chi nhánh
Bắc Hà Nội nói chung…

6

4.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp
– Thu thập từ những phòng ban: quản trị rủi ro, phòng kiểm soát nội bộ,
Phòng tín dụng, những Phòng giao dịch nơi trực tiếp làm tín dụng như giám đốc
đơn vị, lãnh đạo mảng, trưởng nhóm…Nội dung thu thập chủ yếu là những thông
tin tư nhân, những tài liệu nghiệp vụ chuyên môn, phỏng vấn quan niệm đối với
những yếu tố phát triển hoạt động cho vay khách hàng tư nhân tại BIDV Chi
nhánh Bắc Hà Nội
– Lập bảng nghi vấn để khảo sát khách hàng tư nhân.
– Quan sát, trò chuyện với viên chức trong nhà băng.
4.2.3. Phương pháp phân tích, so sánh
Sử dụng những phương pháp phân tích thống kê, so sánh số tuyệt đối và số
tương đối toán để phân tích, giám định.
– Phương pháp tổng hợp số liệu: Toàn bộ số liệu thu thập được xử lý bởi
chương trình Excel trên máy tính. Đối với những thông tin là số liệu định
lượng thì tiến hành tính toán những mục tiêu cần thiết như số tuyệt đối, số tương
đối, số trung bình và lập thành những bảng biểu, đồ thị.

– Phương pháp biểu thị số liệu:
+ Phương pháp Bảng thống kê
Bảng thống kê là hình thức biểu hiện những số liệu thống kê một cách với hệ
thống, logic nhằm mô tả cụ thể, rõ ràng những đặc trưng về mặt lượng của những
hiện tượng nghiên cứu. Bảng thống kê được sử dụng trong nghiên cứu này
nhằm tạo điều kiện cho việc phân tích thống kê được thuận lợi, rõ ràng. Những số liệu đã
thu thập được sắp xếp khoa học trong bảng thống kê với thể giúp so sánh, đối
chiếu, phân tích theo nhiều phương pháp khác nhau nhằm giám định bản tính

7

hiện tượng nghiên cứu. Những loại bảng được sử dụng trong nghiên cứu này bao
gồm cả bảng giản đơn, bảng phân tổ và bảng kết hợp.
+ Đồ thị thống kê
Đồ thị thống kê là những hình vẽ hoặc đường nét hình học sử dụng để miêu tả
với tính chất quy ước những số liệu thống kê. Đồ thị thống kê được sử dụng trong
đề tài này với sự kết hợp giữa những con số với những hình vẽ và màu sắc để trình
bày một cách sinh động những đặc trưng về số lượng và xu hướng phát triển về
mặt lượng của hiện tượng. Nhờ đó, đồ thị với khả năng thu hút sự chú ý của
người đọc, giúp lĩnh hội được thông tin nhanh chóng và rà soát nhanh bằng
hình ảnh độ xác thực của thông tin thống kê. Căn cứ vào nội dung phản ánh,
hai loại đồ thị được sử dụng đó là: Đồ thị rời rạc, đồ thị hình cột…
– Phương pháp phân tích thông tin:
Phân tích thông tin là giai đoạn cuối cùng của quá trình nghiên cứu khoa
học, với nhiệm vụ làm rõ những đặc trưng, xu hướng phát triển của hiện tượng và
quá trình nghiên cứu dựa trên những thông tin thống kê đã được thu thập, xử lý
và tổng hợp nhằm trả lời những nghi vấn nghiên cứu đã đặt ra. Quá trình phân
tích phải xác định cụ thể những mức độ của hiện tượng, xu hướng biến động
cũng như tính chất và mức độ chặt chẽ của những mối liên hệ giữa những hiện

tượng, để từ đó rút ra được những kết luận khoa học về bản tính cũng như
tính quy luật của hiện tượng nghiên cứu; dự đoán quá trình tiếp theo của hiện
tượng trong thời kì ngắn. Trong đề tài này, những phương pháp phân tích
thống kê được sử dụng bao gồm: phương pháp phân tích dãy số theo thời
gian, phương pháp so sánh…
+ Phương pháp phân tích dãy số thời kì

8

Nghiên cứu này sử dụng những dãy số thời kỳ với khoảng cách giữa những
thời kỳ trong dãy số là 1 năm, 2 năm và 3 năm.
+ Phương pháp so sánh
So sánh là việc đối chiếu những mục tiêu, những hiện tượng kinh tế, xã hội đã
được lượng hoá với cùng một nội dung, tính chất tương tự nhau:
Biểu hiện bằng số: Số lần hay phần trăm.
Phương pháp so sánh gồm những dạng: So sánh qua những giai đoạn khác
nhau; So sánh những đối tượng tương tự; So sánh những yếu tố, hiện tượng cá biệt
với trung bình hoặc tiên tiến
5. Kết cấu luận văn
Chương 1. Những vấn đề cơ bản về hiệu quả cho vay khách hàng tư nhân
của nhà băng thương nghiệp
Chương 2. Thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng tư nhân của Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội
Chương 3. Giải pháp tăng hiệu quả cho vay khách hàng tư nhân tại
Nhà băng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội

9

CHƯƠNG 1
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm nhà băng thương nghiệp

1.1.1.1. Khái niệm nhà băng thương nghiệp
Theo từng quan niệm của những nhà nghiên cứu kinh tế khác nhau đưa ra
nhiều khái niệm về nhà băng thương nghiệp:
Tại Mỹ: Nhà băng thương nghiệp là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, chuyên
phân phối nhà sản xuất tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp nhà sản xuất tài
chính.
Tại Pháp: Nhà băng thương nghiệp là những xí nghiệp và cơ sở vật chất nào
thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác
những số tiền mà họ sử dụng cho chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay
nhà sản xuất tài chính. (theo “Đạo luật nhà băng” của Pháp – năm1941)
Tại Đan Mạch: Những nhà băng thiết yếu gồm những nghiệp vụ ký thác,
kinh doanh vàng bạc, hành nghề thương nghiệp và hành nghề địa ốc, những phương
tiện tín dụng và hối phiếu, thực hiện những nghiệp vụ chuyển ngân, đứng ra bảo
hiểm,…(theo luật nhà băng của Đan Mạch – năm 1930)
Tại Việt Nam, theo luật Nhà băng Nhà nước và Luật những tổ chức tín
dụng, khái niệm về nhà băng thương nghiệp được khái niệm như sau: “Ngân
hàng thương nghiệp là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ
những hoạt động nhà băng và những hoạt động kinh doanh khác với liên quan vì
mục tiêu lợi nhuận”.
“Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của
Luật này và những quy định khác của pháp luật để hoạt động nhà băng” và “Hoạt

10

động nhà băng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và nhà sản xuất nhà băng với nội
dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và
cung ứng nhà sản xuất trả tiền”.
Tương tự, thực chất nhà băng thương nghiệp là một doanh nghiệp nhưng
sản phẩm của nó là cung ứng những sản phẩm nhà sản xuất về tài chính, tiền tệ.Mang thể
phân loại nhà băng thương nghiệp theo nhiều tiêu thức khác nhau, song nhìn
chung với hai loại hình nhà băng thương nghiệp là Nhà băng chuyên doanh và
Nhà băng đa năng. Nhà băng kinh doanh đa năng thực hiện nhiều nghiệp vụ
nhà băng, còn nhà băng chuyên doanh chỉ tập trung làm một số ít những nghiệp
vụ nhà băng. Nhà băng thương nghiệp với ba chức năng cơ bản là chức năng
trung gian tài chính, chức năng trung gian trả tiền và chức năng tạo phương
tiện trả tiền cho nền kinh tế.
1.1.1.2. Đặc điểm của nhà băng thương nghiệp
a. Nhà băng thương nghiệp là một trung gian tài chính
Hệ thống nhà băng thương nghiệp đóng vai trò trung gian quan yếu
trong nền kinh tế, nó tồn tại như một thế tất khách quan trong quá trình phát
triển của mỗi quốc gia, nhà băng thương nghiệp thực hiện nhiệm vụ trung gian
tài chính thông qua một số ngành sau đây:
– Nhà băng thương nghiệp là trung gian về vốn: Xuất phát từ nhu cầu
trong xã hội với những tư nhân dư tiền, chưa sử dụng và với nhiều tư nhân, doanh
nhân cần thiết một lượng vốn để đầu tư sản xuất. Để kết nối hai nhu cầu này,
hệ thống nhà băng thương nghiệp đóng vai trò trung gian làm thỏa mãn cả hai
nhu cầu, với nghĩa bằng chức năng hoạt động của mình nhà băng thương nghiệp
nhận tiền gửi của người với tiền nhàn rỗi và cho vay những nhu cầu cần vay đầu
tư phát triển sản xuất. Tương tự, nhà băng thương nghiệp đã đóng vai trò trung
gian về vốn trong xã hội và là trung gian xúc tiến dòng vốn từ trạng thái nhàn
rỗi sang hoạt động đầu tư phát triển.

11

– Nhà băng thương nghiệp là trung gian về kỳ hạn vốn: Nguồn tiền nhàn
rỗi trong xã hội được nhà băng thương nghiệp tập hợp nhận gửi thông qua
nhiều kỳ hạn gửi (kỳ hạn gửi phụ thuộc thời kì nhàn rỗi) khác nhau. Bên
cạnh đó, nhu cầu đầu tư và thời kì vay của người vay cũng khác nhau phụ
thuộc thời kì của phương án kinh doanh và nguồn trả nợ nên để tạo ra
được nhu cầu của khách hàng, Nhà băng sử dụng vốn huy động ko kỳ
hạn để cho vay với kỳ hạn, sử dụng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung –
dài hạn. Nhà băng thương nghiệp đã tập hợp nhiều loại kỳ hạn của người gửi
khác nhau để thỏa mãn nhiều kỳ hạn vay của người vay khác nhau đã thể hiện
vai trò trung gian về mặt kỳ hạn của nhà băng thương nghiệp. Cơ chế chuyển
thời hạn như nêu trên dựa trên quy luật số to.
– Nhà băng thương nghiệp là trung gian về rủi ro: Tiền nhàn rỗi trong xã
hội gửi vào nhà băng thương nghiệp ko kỳ hạn hay với kỳ hạn thì bất cứ lúc
nào người gửi cũng với thể tới nhà băng để rút sử dụng và sẽ được nhận lại
tiền gốc và lãi đầy đủ (rất hiếm lúc nhà băng thương nghiệp ko trả tiền
đủ gốc và lãi). Điều đó khẳng định rủi ro của người gửi tiền vào nhà băng là
rất thấp. Không những thế, nhà băng thương nghiệp đem tiền cho khách hàng vay
theo một kỳ hạn vay nhất định, người vay với trả tiền đầy đủ gốc và lãi cho
nhà băng lúc tới hạn hay ko lại phụ thuộc vào khả năng trả nợ của người
đi vay (trên thực tế tồn tại một số người vay ko thể trả tiền đầy đủ nợ
gốc và lãi). Trong mối quan hệ với người gửi tiền, nhà băng đảm bảo khả
năng trả tiền đầy đủ và với người vay, nhà băng gặp rủi ro ở một mức độ
nhất định. Tương tự, NHTM đã phát hành giấy nhận nợ với rủi ro thấp để cho
vay và đầu tư với mức độ rủi ro cao hơn. Do đó, nhà băng thương nghiệp đang
đóng vai trò trung gian về rủi ro.
– Nhà băng thương nghiệp là trung gian về trả tiền: Việc trao đổi tìm
bán hàng hóa trong xã hội là một thế tất, hoạt động tìm bán hàng hóa đòi hỏi

12

phải với sự trả tiền. Lúc giao thương hàng hóa ở mức độ thấp người tìm,
người bán với thể trao đổi trả tiền trực tiếp bằng tiền mặt. Tuy nhiên, lúc
lượng hàng hóa tìm bán tăng lên, việc trao đổi hàng hóa và trả tiền ko
thể thực hiện trực tiếp, lúc này nhà băng thương nghiệp sẽ đóng vai trò làm
trung gian trả tiền thay cho những thương gia, doanh nghiệp. Những doanh
nghiệp, thương gia chỉ cần mở tài khoản tại nhà băng thương nghiệp và yêu cầu
nhà băng trả tiền thay cho mình để được nhận hàng hóa (hoặc thay mặt
người bán nhận tiền lúc bán hàng). Vai trò trung gian trả tiền này là vai trò
đặc thù và phát triển mạnh nhất của Nhà băng thương nghiệp.
– Nhà băng thương nghiệp là trung gian về thông tin: Nhà băng thương
mại là nơi tiếp nhận thông tin của nền kinh tế như một hoạt động sẵn với, song
nhà băng thương nghiệp cũng là nơi xử lý và phân phối những thông tin với liên
quan để phục vụ hoạt động kinh doanh, công bố và tư vấn cho khách hàng.
Tính chất tập trung hóa, chuyên môn hóa, giỏi hóa cao làm
NHTM với khả năng thu thập và xử lý thông tin tốt, đây là cơ sở vật chất để NHTM tư
vấn cho Chính phủ và khách hàng.
b. Nhà băng thương nghiệp là tổ chức kinh doanh với điều kiện
Nhà băng thương nghiệp với mối liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế, là trung
gian chuyển vốn từ nơi thừa tới nơi thiếu theo nhu cầu phát triển kinh tế,
khách hàng của nhà băng với số lượng to thuộc nhiều tầng lớp trong xã hội,
sản phẩm chính của nhà băng thương nghiệp là phân phối những sản phẩm nhà sản xuất
tài chính và hoạt động đầu tư, mối liên hệ giữa những nhà băng thương nghiệp với
nhau và giữangân hàng thương nghiệp với nhà băng Trung ương là mối quan hệ
ràng buộc chặt chẽ thể hiện qua những hoạt động trả tiền, vay mượn… lẫn
nhau. Do nhà băng thương nghiệp giữ vai trò rất quan yếu và với mối quan hệ
chặt chẽ với hệ thống tài chính – tiền tệ quốc gia, sự với mặt của một ngân
hàng trong hệ thống nhà băng thương nghiệp đòi hỏi những điều kiện hoạt động cụ

13

thể về vốn, tài sản, bộ máy quản lý, trình độ quản lý, sản phẩm nhà sản xuất, quy
trình vận hành nghiệp vụ… Đây cũng là những điều kiện cần để nhà băng
Trung ương cấp giấy phép hoạt động cho Nhà băng thương nghiệp.
c. Nhà băng thương nghiệp với những sản phẩm – nhà sản xuất đặc thù
Khác với những tổ chức kinh tế và doanh nghiệp, nhà băng thương nghiệp
phân phối các sản phẩm vô hình, chủ yếu là nhà sản xuất tài chính như: Những sản
phẩm liên quan tới hoạt động gửi tiền, những sản phẩm liên quan tới hoạt động
sử dụng vốn (cho vay, đầu tư, góp vốn, kinh doanh chứng khoán…) và cung
cấp những nhà sản xuất trung gian tài chính để thu phí như trả tiền, tư vấn, thu chi
hộ, quản lý hộ …
Những nhóm sản phẩm nhà sản xuất tài chính của những nhà băng thương nghiệp với
những đặc điểm là ko với bản quyền, dễ thay đổi và hay bị bắt chước. Do vậy,
chiến lược kinh doanh của những nhà băng thương nghiệp là ko thể khác biệt hóa
sản phẩm (như sản phẩm hàng hóa thông thường) mà phải là chính sách giá
(lãi suất), chất lượng nhà sản xuất và kênh phân phối (hệ thống chi nhánh và những
điểm giao dịch).
Ngoài ra, nhà băng thương nghiệp còn xây dựng uy tín và hình ảnh của
mình trong xã hội. Đó là việc xây dựng hình ảnh tốt và uy tín cao trong xã
hội, hình ảnh và lòng tin của Nhà băng thương nghiệp được xây dựng và vun
đắp qua quá trình phát triển, thể hiện bằng vốn, quy mô hoạt động, mô phỏng tổ
chức, hiệu quả kinh doanh, kinh nghiệm quản lý, trình độ nghiệp vụ chuyên
môn… Nhà băng nào được nhiều người dân biết tới với niềm tin cao với cơ
sở vững chắc để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển trong khoảng thời gian dài.
Trái lại, nhà băng thương nghiệp với sự tín nhiệm và lòng tin thấp sẽ ko
với cơ sở vật chất vững chắc để hoạt động kinh doanh, điều này rất dễ dẫn tới sự phá
sản, vỡ vạc của Nhà băng.

Hạ tầng vật chất, kỹ thuật của Nhà băng là một trong những nhân tố

14

quan yếu tác động tới sự phát triển của nhà sản xuất Nhà băng bán lẻ.Trang
thiết bị phải hiện đại, cá tính tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng lúc tới
giao dịch. Khoa học hiện đại cho phép những NHTM tạo ra khả năng phát triển
sản phẩm mới với tính chất riêng biệt, độc đáo gắn với khả năng thông minh và
tạo ra thương hiệu, uy tín của sản phẩm rất cao.
Trong thời đại khoa học thông tin phát triển vượt bậc như hiện nay,
yếu tố khoa học đã xâm nhập vào mọi ngõ ngỏng của đời sống. Vì vậy, cơ sở vật chất
vật chất kỹ thuật của Nhà băng là một trong những yếu tố sống còn, đảm bảo
khả năng thích ứng, đáp ứng nhu cầu khách hàng của Nhà băng.
Ngoài ra, khoa học hiện đại tạo điều kiện cho những NHTM tăng hiệu
quả hoạt động, hiệu quả kinh doanh nhờ tăng trưởng nguồn thu nhà sản xuất, tiết kiệm
giá tiền và hơn hết là hạn chế rủi ro nhờ rộng rãi hóa hoạt động kinh doanh.
d. Hoạt động của Nhà băng thương nghiệp bị kiểm soát chặt chẽ
Như đã trình bày ở trên, mối liên hệ giữa những nhà băng thương nghiệp với
nhau, giữa nhà băng thương nghiệp với nhà băng Trung ương và nhà băng
thương nghiệp với xã hội là quan hệ ràng buộc, nhà băng thương nghiệp với sự ảnh
hưởng to tới hệ thống tài chính – tiền tệ quốc gia, xã hội, doanh nghiệp và
nhà băng Trung ương. Do đó, trong kinh doanh nhà băng thương nghiệp cần
phải thuân thủ những điều kiện mà nhà băng Trung ương quy định như: tỷ lệ dự
trữ đề nghị đảm bảo khả năng thanh khoản, hệ số an toàn vốn, tỷ lệ nợ xấu,
tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn, điều kiện tín nhiệm,… Hàng
năm nhà băng thương nghiệp chịu sự rà soát, kiểm soát của những tổ chức và cơ
quan chức năng như: Ban kiểm soát của Hội đồng quản trị, cơ quan kiểm toán
độc lập, cơ quan thanh tra giám sát của Nhà băng Trung ương…
Tương tự, hoạt động của nhà băng thương nghiệp chịu sự kiểm soát của

03 chủ thể: Nhà băng tự kiểm soát; kiểm soát bởi những cơ quan quản lý nhà
nước; kiểm soát bởi hiệp hội Nhà băng. Ngay từ lúc thành lập bằng những điều

15

kiện hoạt động và trong quá trình hoạt động vẫn tiếp tục chịu sự kiểm soát
chặt chẽ của những cơ quan chức năng nhằm phòng tránh, ngăn ngừa rủi ro đổ
vỡ sẽ tác động tiêu cực tới thị trường tiền tệ, tới nền kinh tế và kiểm soát
để khuyến nghị những nhà băng hoạt động theo đúng chuẩn mực quy định.
1.1.2. Những hoạt động cơ bản của nhà băng thương nghiệp

Hoạt động của những nhà băng thương nghiệp rất rộng rãi như hoạt động huy
động vốn, hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư, góp vốn, hoạt động trả tiền
quốc tế, tìm cổ phần, kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà sản xuất và bảo
hiểm… Trong đó những hoạt động cơ bản bao gồm:
1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn
Trước hết những NHTM phải với một số vốn chủ sở hữu làm tiền đề cho
hoạt động kinh doanh của mình. Số vốn này do những chủ sở hữu nhà băng
đóng góp, hay từ những quỹ tạo ra trong quá trình hoạt động của nhà băng.Tuy
nhiên vốn đầu tư chính của những NHTM là vốn huy động từ những tổ chức, cá
nhân trong nền kinh tế. Trước kia, những nhà băng chủ yếu là nhận tiền gửi từ
những người gửi tiền, ngày nay do sự khó khăn mạnh mẽ trên thị trường, những
NHTM đã đưa ra rất nhiều hình thức khác để huy động vốn nhằm đảm bảo và
mở rộng hoạt động của mình.Nhà băng tập trung được một số vốn to thông
qua việc phân phối những nhà sản xuất như: tài khoản séc, tài khoản tiết kiệm, tài
khoản tiền gửi với kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi…Không những thế, lúc cần vốn cho
nhu cầu thanh khoản hay đầu tư, cho vay, những NHTM với thể đi vay từ ngân
hàng trung ương, từ những NHTM khác, hay vay trên thị trường tài chính trong
nước và quốc tế. Ngoài vốn tự với, vốn huy động, vốn đi vay, vốn đầu tư ngân

hàng còn bao gồm một số nguồn khác, nhưng chúng chiếm tỷ trọng nhỏ.
Huy động vốn là hoạt động mà nhà băng phải bỏ ra giá tiền như:giá tiền
giao dịch, giá tiền trả lãi tiền gửi và những giá tiền với liên quan khác.Để bù đắp
những giá tiền đó, những NHTM phải tiến hành hoạt động cho vay, đầu tư và những

16

hoạt động trung gian khác và đem lại thu nhập cho nhà băng.
1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn
* Hoạt động ngân quỹ: Là việc nhà băng thương nghiệp dự trữ tiền mặt
tại quỹ của nhà băng để đảm bảo khả năng trả tiền. Những nhà băng
thương nghiệp phải dự trữ tiền mặt hàng ngày để đảm bảo trả tiền đột xuất,
trả tiền trong ngày và dự kiến trả tiền ngày hôm sau.
* Cho vay những loại: Là hoạt động chủ yếu của nhà băng thương nghiệp,
cho vay là quá trình nhà băng thương nghiệp xem xét thẩm định phương án
kinh doanh, dự án đầu tư của khách hàng với những điều kiện cho vay cụ thể để
quyết định cho khách hàng vay một khoản tiền thực hiện phương án kinh
doanh theo nguyên tắc vay với thời hạn, với mục đích và hoàn trả cả gốc và lãi.
* Hoạt động góp vốn: Là hoạt động nhà băng thương nghiệp đem vốn
góp với chủ đầu tư để thực hiện một dự án hay một phương án kinh doanh
nhưng ko tham gia quản lý, quản lý, kinh doanh cùng chủ đầu tư.
* Hoạt động đầu tư: Là hoạt động nhà băng thương nghiệp đem vốn đầu
tư vào một dự án hay một phương án kinh doanh và với tham gia quản lý, điều
hành và kinh doanh cùng chủ đầu tư.
1.1.2.3. Hoạt động phân phối những nhà sản xuất tài chính khác
Mặc dù mục tiêu trước tiên và quan yếu nhất của nhà băng là lợi
nhuận nhưng nhà băng thương nghiệp vẫn cần với sự an toàn, tránh được những rủi
ro trong hoạt động kinh doanh của mình. Do vậy, ngoài những nghiệp vụ chính
là tín dụng, ngân quỹ, đầu tư tài chính, những nhà băng thương nghiệp hiện đại

ngày nay ngày càng quan tâm tới việc phát triển những nhà sản xuất mới, đáp ứng tối
đa nhu cầu của khách hàng, qua đó nhà băng tìm kiếm lợi nhuận với mức rủi
ro thấp nhất. Những nhà sản xuất khác mà nhà băng phân phối vô cùng phong phú,
gồm với:
*Nhà cung cấp trả tiền: Đây là nghiệp vụ mang tính nhà sản xuất đơn thuần mà

17

ko cần sử dụng tới vốn đầu tư của nhà băng, thêm vào đó nó còn tạo ra
một vốn đầu tư tương đối to cho nhà băng thông qua quá trình trả tiền.
Nhà băng thương nghiệp với thể thực hiện nhà sản xuất trả tiền trong nước
thông qua những phương tiện trả tiền như: séc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi,
thẻ…hoặc trả tiền quốc tế dưới những hình thức như: chuyển tiền, nhờ thu,
L/C…Thông qua những nhà sản xuất trả tiền, nhà băng thương nghiệp ko những
thu được những khoản phí mà còn tăng sức khó khăn của mình đối với những đối thủ.
*Nhà cung cấp bảo hiểm: Bao gồm trong đây với những loại hình như:bảo hiểm
kinh doanh, bảo hiểm nhà ở và đồ sử dụng…Lúc xác định phân phối loại hình
nhà sản xuất này, nhà băng thương nghiệp cũng xác định sẽ phải khó khăn gay gắt
với những đối thủ chuyên doanh về bảo hiểm. Tuy nhiên, những nhà băng thương
mại vẫn phân phối nhà sản xuất này vì mục đích rộng rãi hoá danh mục sản phẩm
cũng như tăng thêm thu nhập cho bản thân mình.
*Nhà cung cấp bảo lãnh: Cũng như bảo hiểm, bảo lãnh là một nghiệp vụ
ngoại bảng của nhà băng thương nghiệp. Bảo lãnh nhà băng là cam kết bằng
văn bản của nhà băng (bên bảo lãnh) với bên với quyền (bên nhận bảo lãnh)
về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh)
lúc khách hàng ko thực hiện hoặc thực hiện ko đúng nghĩa vụ đã cam
kết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân
hàng số tiền đã được trả nợ thay. Qua nhà sản xuất này, nhà băng với thể khẳng
định uy tín của mình với những khách hàng và đồng thời nhà băng cũng thu

được phí bảo lãnh, góp một phần vào thu nhập cho nhà băng.
* Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàngtrên thị trường
trong nước và thị trường Quốc tế lúc nhà băng nhà nước cho phép: Ngân
hàng thương nghiệp với thể kinh doanh giao ngay (spots), giao dịch ngoại hối kỳ
hạn (forwards), hoặc giao dịch hoán đổi (swaps), giao dịch quyền chọn
(options). Trong xu thế mở cửa giao lưu với quốc tế, để trở thành những ngân

18

hàng thương nghiệp phát triển đa năng thì nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối ngày
càng trở nên quan yếu đối với những Nhà băng thương nghiệp. Bởi nó ko chỉ
đem lại lợi nhuận trực tiếp do tỷ giá thay đổi theo chiều hướng với lợi cho
Nhà băng thương nghiệp mà còn tương trợ để mở rộng những nghiệp vụ khác.
*Nhà cung cấp uỷ thác: Nghiệp vụ này đã được những nhà băng thương nghiệp
trên toàn cầu quan tâm từ rất sớm, bao gồm: uỷ thác cho tư nhân và uỷ thác
cho doanh nghiệp. Uỷ thác cho tư nhân gồm: quản lý thanh lý tài sản theo di
chúc, giám hộ và bảo quản tài sản, quản lý quản lý tài sản theo hợp đồng
với nội dung là chuyển nhượng tài sản từ người uỷ thác sang cho người chịu
thác để người này nắm giữ và quản lý tài sản vì lợi ích của người uỷ thác.
Uỷ thác cho doanh nghiệp gồm: quản lý quỹ hưu trí, uỷ thác làm đại lý cho
những tổ chức…
Nhìn chung, nghiệp vụ uỷ thác mang lại cho nhà băng những khoản
thu nhập đáng kể và quan hệ tốt đẹp với những khách hàng với doanh số hoạt
động to.
*Nhà cung cấp tư vấn: Là loại nhà sản xuất được thực hiện trên cơ sở vật chất hợp đồng ký
kết và phân phối cho bên được tư vấn những trợ giúp của những viên chức
được huấn luyện về chuyên môn một cách khách quan độc lập.
Hơn bất cứ một doanh nghiệp nào, nhà băng thương nghiệp là một doanh
nghiệp mà hoạt động kinh doanh luôn chứa đựng rủi ro tiềm tàng cao bởi đối

tượng kinh doanh của nhà băng thương nghiệp là tiền tệ và vốn đầu tư chủ yếu
của nhà băng là do đi vay dưới nhiều hình thức. Chính vì vậy trong hoạt
động của mình,nhà băng là một doanh nghiệp với quan hệ với rất nhiều khách
hàng, lưu giữ nhiều thông tin của những tổ chức kinh tế, hơn nữa, nhà băng còn
với những viên chức đầy kinh nghiệm trong ngành tài chính tiền tệ. Điều này
tạo điều kiện cho những chuyên gia của nhà băng với thể đưa ra những lời khuyên tối ưu
cho những khách hàng, tạo điều kiện cho họ khắc phục những vấn đề trong kinh doanh của

19

mình một cách với hiêu quả nhất.
Nhà cung cấp tư vấn ko chỉ tạo điều kiện cho nhà băng thu được những khoản phí
mà còn tăng hình ảnh của nhà băng trong mắt khách hàng. Ngoài những
nhà sản xuất trên, nhà băng thương nghiệp còn phân phối những sản phẩm nhà sản xuất khác
như: quản lý ngân quỹ, cho thuê két…
Nói tóm lại, những nhà băng thương nghiệp hiện nay, ngoài việc thực hiện
những nghiệp vụ truyền thống còn thực hiện rộng rãi hoá những nghiệp vụ khác
bằng cách đầu tư vào những thiết bị kỹ thuật, ứng dụng khoa học thông tin vào
việc cung ứng những sản phẩm nhà sản xuất cho khách hàng sao cho với thể trở thành
nhà băng đa năng hiện đại, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng để từ đó
thu về những khoản lợi nhuận.
Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học thông tin, danh mục những dịch
vụ của nhà băng tăng lên nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu rộng rãi của khách
hàng và phí thu được từ việc phân phối nhà sản xuất ngày càng chiếm tỷ lệ cao
trong lợi nhuận của nhà băng.
Tương tự, hoạt động nhà băng thương nghiệp với vai trò rất quan yếu
trong nền kinh tế, nó điều hòa linh hoạt dòng vốn trong nền kinh tế, thực hiện
trung gian tài chính, trung gian trả tiền và những hoạt động này là nhân tố
tích cực tạo động lực cho phát triển kinh tế.

1.2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.2.1. Khái quát về hoạt động cho vay khách hàng tư nhân của ngân
hàng thương nghiệp

1.2.1.1. Những khái niệm cho vay khách hàng tư nhân

Khách hàng tư nhân:Khách hàng tư nhân của nhà băng thương nghiệp là cá
nhân với năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách
nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật; với mục đích sử dụng vốn vay hợp

20

pháp, với khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết; với phương
án kinh doanh, phương án phục vụ đời sống khả thi và thích hợp với quy định
của pháp luật; thực hiện những quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của
Chính phủ và hướng dẫn của Nhà băng Nhà nước Việt Nam.

Cho vay khách hàng tư nhân: Nếu phân loại hoạt động cho vay theo đối
tượng khách hàng thì hoạt động này bao gồm cho vay doanh nghiệp, cho vay
những tổ chức tín dụng và cho vay khách hàng tư nhân như đã trình bày ở trên.
Do đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động cho vay KHCN của NHTM
nên ta sẽ xem xét về hoạt động này. Cho vay KHCN là một hình thức tài trợ
của nhà băng cho những khách hàng là tư nhân: “Đó là quan hệ kinh tế mà
trong đó nhà băng chuyển cho những tư nhân quyền sử dụng một khoản tiền
với những điều kiện nhất định được thoả thuận trong hợp đồng nhằm phục vụ
mục đích của khách hàng.”

1.2.1.2. Đặc điểm cho vay khách hàng tư nhân của nhà băng thương nghiệp
Cho vay KHCN của nhà băng nhằm tài trợ cho những nhu hố tiêu sử dụng
của tư nhân và hộ gia đình. Khác với cho vay kinh doanh, ở đây người vay sử
dụng tiền vay vào mục đích ko sinh lời, nguồn trả nợ độc lập so với sử
dụng tiền vay, vì vậy cho vay KHCN với những đặc điểm như sau:

Những sản phẩm cho vay KHCN rất phong phú vì khách hàng vay vốn rất đa
dạng và mục đích sử dụng vốn linh hoạt
Như đã nói ở trên, do đối tượng của cho vay KHCN hướng tới là tất cả
người dân với thu nhập trong xã hội, mà tùy theo hoàn cảnh, thu nhập, và
mong muốn của mỗi người mà mục đích vay vốn của họ là hoàn toàn khác
nhau. Những khách hàng là tư nhân, với thu nhập cao trong xã hội thì nhu cầu
tiêu sử dụng của họ khác hoàn toàn với những tư nhân với thu nhập thấp, trung
bình. Hoặc tùy vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, với người với những nhu
cầu về nhà ở, về những vật dụng xa xỉ, về những phương tiện đi lại với trị giá

21

cao như ô tô, xe máy… nhưng cũng với những người vay với mục đích đi du
học hoặc để trang trải những nhu cầu chi tiêu cho y tế… Chính vì vậy sản phẩm
cho vay KHCN cũng phải rộng rãi và phong phú, nhằm đáp ứng tối đa nhu
hố tiêu sử dụng của mọi người dân, mọi tầng lớp trong xã hội.

Trị giá mỗi món vay nhỏ nhưng khối lượng những món vay to
Tùy thuộc vào mục đích sử dụng và thu nhập hàng tháng của khách
hàng mà trị giá những khoản vay thường khác nhau. Tuy nhiên, với một điểm

chung là trị giá những khoản vay này thường rất nhỏ so với những khoản vay cho
hoạt động sản xuất kinh doanh do đây là khoản vay phục vụ cho mục đích
tiêu sử dụng của tư nhân, hộ gia đình, thêm vào đó, trị giá của hàng hóa tiêu
sử dụng thường ko quá to hoặc khách hàng vay vốn đã với sự tích lũy từ
trước đối với những nhu cầu của mình…
Trong điều kiện hiện nay, lúc xã hội ngày càng phát triển, nhu hố tiêu
sử dụng của người dân cũng theo đó đi lên, người tiêu sử dụng sẽ vay nhiều hơn để
đáp ứng nhu cầu của bản thân, gia đình do ko phải người nào cũng với khả năng chi
trả cho nhưng nhu hố tiêu sử dụng của mình bằng nguồn thu nhập trong thời
điểm hiện tại. Điều này dẫn tới số lượng khách hàng với nhu cầu vay vốn là
rất đông làm tổng quy mô cho vay KHCN trở nên rất to.

Cho vay KHCN thường với rủi ro cao hơn những khoản cho vay trong ngành
hoạt động sản xuất kinh doanh
Do nguồn trả nợ của cho vay KHCN độc lập với khoản vay, chủ yếu là
từ thu nhập của người đi vay, mà nguồn thu nhập này với thể thay đổi nhanh
chóng tùy theo tình trạng công việc, tình hình kinh tế chung hay tình hình sức
khỏe của họ… Thêm vào đó, việc thẩm định và quyết định cho vay đối với
một khoản cho vay KHCN cũng thường vướng mắc do vấn đề thông tin
ko đầy đủ hoặc thiếu tính xác thực. Những thông tin tư nhân đưa ra thường
ko rõ ràng và sáng tỏ như những báo cáo tài chính của doanh nghiệp, việc

22

thẩm định xác minh cũng gặp nhiều khó khăn… Ngày nay, để hạn chế bớt rủi
ro, trong hầu hết những khoản cho vay KHCN nhà băng đều đòi hỏi phải với
đảm bảo bằng tài sản.

Những khoản cho vay KHCN thường với lãi suất cao
Điều này xuất phát từ việc những khoản cho vay KHCN với giá tiền và rủi
ro cao nhất trong những loại cho vay của nhà băng. Cho vay KHCN thường
nhạy cảm theo chu kỳ, lúc nền kinh tế phát triển, người dân với thu nhập cao,
nhu cầu về tiêu sử dụng của họ cũng tăng lên do họ thấy lạc quan về tương lai,
trái lại, lúc nền kinh tế rơi vào suy thoái đại phòng ban dân cư đều với xu
hướng thắt chặt tiêu sử dụng, tiết kiệm nhiều hơn chi tiêu. Mặt khác, người tiêu
sử dụng thường ít nhạy cảm với lãi suất, họ quan tâm tới khoản tiền phải trả
hàng tháng hơn là mức lãi suất ghi trong hợp đồng.

Thời hạn cho vay KHCN khá rộng rãi, cả ngắn, trung và dài hạn
Thời hạn cho vay KHCN còn tùy thuộc vào mục đích vay vốn, trị giá
mỗi khoản vay, thu nhập hàng tháng của khách hàng và thỏa thuận giữa khách
hàng và nhà băng trong hợp đồng tín dụng. Nếu khách hàng vay vốn với
mục đích phục vụ nhu cầu tìm bất động sản, ô tô… thì trị giá những khoản vay
thường to, thời hạn trả nợ thường dài, trái lại nếu là những khoản vay nhỏ
hơn như tìm xe máy, du học… thì thời hạn trả nợ thường ngắn hơn.
1.2.1.3. Những hình thức cho vay khách hàng tư nhân của nhà băng
thương nghiệp

Căn cứ vào phương thức hoàn trả: Căn cứ vào tiêu chí này, cho vay KHCN
được chia ra làm hai loại là cho vay KHCN trả góp và cho vay KHCN phi trả
góp.
– Cho vay KHCN trả góp

Là loại cho vay KHCN trong đó người đi vay phải trả cho nhà băng
(bao gồm cả tiền gốc và lãi) làm nhiều lần, theo từng kỳ hạn nhất định trong

23

thời hạn cho vay. Hình thức này thường ứng dụng đối với những khoản vay to
và thời hạn cho vay dài. Ví dụ: vay để tìm nhà, bất động sản, tìm ô tô… Với
loại cho vay này, thông thường với ba phương pháp trả góp phổ biến:

Phương pháp lãi gộp: gốc và lãi được tính gộp và chia đều cho những kỳ hạn trả
nợ.

Phương pháp lãi đơn: vốn gốc được trả tiền đều nhau giữa những kỳ hạn, còn
tiền lãi được tính theo số dư nợ còn lại.

Phương pháp hiện giá: số tiền trả tiền mỗi kỳ hạn (bao gồm cả gốc và lãi)
bằng nhau.
– Cho vay KHCN phi trả góp
Là loại cho vay KHCN mà trong đó khách hàng chỉ trả tiền cho
nhà băng một lần lúc tới hạn.

Căn cứ vào nguồn gốc của khoản vay

– Cho vay KHCN trực tiếp
Là hình thức khách hàng trực tiếp vay tiền từ nhà băng để phục vụ cho
mục đích tiêu sử dụng của mình.

Cho vay trả theo định kỳ: Là phương thức trong đó khách hàng vay và trả trực tiếp
với nhà băng với mức trả và thời hạn trả được quy định lúc cho vay. Với hình
thức này, tiền vay với thể được cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển thẳng vào tài khoản
tư nhân của khách hàng, đồng thời ghi Nợ tài khoản cho vay.

Thấu chi: Là nghiệp vụ cho vay qua đó nhà băng cho phép người vay được chi
vượt trên số tiền gửi trả tiền của mình tới một giới hạn nhất định và trong
khoảng thời kì xác định. Giới hạn này được gọi là hạn mức thấu chi.

Thẻ tín dụng: Là nghiệp vụ tín dụng, trong đó nhà băng phát hành thẻ cho
những khách hàng với tài khoản ở nhà băng, với đủ điều kiện được cấp thẻ và ấn
định mức giới hạn tín dụng tối đa mà người đó với thể được phép sử dụng.
– Cho vay KHCN gián tiếp

24

Hiện nay, phần to những hoạt động cho vay của nhà băng là cho vay
trực tiếp, nhưng tuy nhiên, những nhà băng cũng phát triển một số hình thức
cho vay gián tiếp như:

Hình thức cho vay thông qua những tổ chức trung gian:
Nhà băng
Trung gian: tổ, đội, hội, nhóm.
Khách hàng (thường là nông dân, người kinh doanh nhỏ).

(4)
(3)
(2)
(1)

Sơ đồ 1.1. Hình thức cho vay KHCN gián tiếp
(1)

Phân tích tín dụng trước lúc cho vay

(2)

Nhà băng phát tiền vay trực tiếp cho khách hàng

(3)

Những tổ chức trung gian thu nợ hộ cho nhà băng

(4)

Những tổ chức trung gian hoàn trả tiền cho nhà băng

Nhà băng cho vay qua những tổ chức trung gian như những Hội nông dân, Hội

phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội thanh niên, sinh viên… Những hội này thường với
mục đích hoạt động với những thành viên khác nhau nhưng chủ yếu đều tập trung
vào những mục đích xã hội như giúp người dân xóa đói giảm nghèo, những khoản vay
trợ cấp để phát triển kinh tế, giúp người nông dân làm giàu…

25

Nhà băng
Người vay
Người bán lẻ
(3)
(1)
(2)

Hình thức cho vay thông qua người bán lẻ:

Sơ đồ 1.2. Hình thức cho vay KHCN qua người bán lẻ
(1)
(2)
(3)

Nhà băng thỏa thuận tín dụng với người vay (khách hàng)
Người vay tìm hàng (vật liệu cho sản xuất, nuôi trồng, thiết bị….)
Người bán tập trung những hoá đơn bán hàng gửi lên nhà băng đề nghị thanh
toán. Sau đó nhà băng thu nợ của khách hàng.
Cho vay bằng hình thức này sẽ hạn chế việc người vay sử dụng tiền vay
sai mục đích.Tuy nhiên nên thường xuyên rà soát, giám sát, tránh trường
hợp những nhà bán lẻ với thể lợi dụng để bán hàng kém chất lượng với giá đắt

cho người vay vốn.

Căn cứ vào mục đích vay
– Cho vay KHCN trú ngụ:Cho vay tiêu sử dụng trú ngụ là những khoản vay nhằm
mục đích phục vụ nhu cầu xây dựng, tìm sắm hoặc cải tạo nhà ở của tư nhân, hộ
gia đình. Đặc điểm của khoản vay này là thời kì dài và quy mô tương đối to.
– Cho vay KHCN ko trú ngụ: Đây là khoản cho vay tiêu sử dụng phục

là trong nghành nghề nhà sản xuất cho vay so với KHCN. Nằm trong xu thế chung củatoàn mạng lưới hệ thống Nhà băng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV về chú trọng tăng trưởng hoạt động tiêu khiển NHBL, BIDV Bắc HàNội cũng đã đề ra tiềm năng tăng cường hoạt động tiêu khiển cho vay KHCN, hướng đếnlà Chi nhánh đầu tầu về kinh doanh bán lẻ trên địa phận phía bắc sông Hồng theo nghịquyết và chỉ huy của Nhà băng TMCP Đầu tư và Phát triển Nước Ta. Banlãnh đạo Chi nhánh đã xác lập tăng hiệu quảhoạt động cho vay KHCNlà trách nhiệm trọng tâm, với tính kế hoạch vĩnh viễn bảo vệ bảo đảm an toàn và hiệu quảtrong thời kì lúc bấy giờ. Chính thế cho nên, việc tìm ra những giải pháp nâng caohiệu quả hoạt động tiêu khiển tín dụng trả tiền kinh doanh bán lẻ là yếu tố phản ứng và nhận được nhiều sựquan tâm của Ban chỉ huy Chi nhánh Ngân Hàng BIDV Bắc Hà Nội. Xuất phát từ những nguyên do nêu trên, qua thời hạn tìm hiểu và khám phá và với cơ hộitiếp cận nhu yếu vay vốn của những khách hàng tư nhân, tôi đã lựa chọn đề tàinghiên cứu là : “ Giải pháp tăng hiệu quảcho vay khách hàng tư nhân tạiNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nước Ta – Chi nhánh Bắc Hà Nội ”. 2. Mục tiêu nghiên cứuTrên cơ sở vật chất khảo sát và nghiên cứu về hoạt động tiêu khiển cho vay khách hàng tư nhân tạiNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nước Ta – Chi nhánh Bắc Hà Nội, luận văn hướng tới những tiềm năng đơn cử sau : – Hệ thống hóa cơ sở vật chất lý luận về hoạt động tiêu khiển và hiệu quả hoạt động tiêu khiển chovay khách hàng tư nhân tại những nhà băng nhà nước thương nghiệp. – Tìm hiểu tình hình hiệu quả hoạt động tiêu khiển cho vay khách hàng cá nhântại Ngân Hàng BIDV Bắc Hà Nội. – Đề xuất một số ít yêu cầu nhằm mục đích tăng hiệu quả hoạt động tiêu khiển cho vaykhách hàng tư nhân tại Nhà băng Đầu tư và Phát triển BIDV Bắc Hà Nội. 1. Đối tượng và khoanh vùng phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu và khảo sát của đề tài là : Hiệu quảhoạt động cho vay kháchhàng tư nhân tại Nhà băng Đầu tư và Phát triển BIDV Bắc Hà NộiPhạm vi khảo sát và nghiên cứu của luận văn là : Luận văn khảo sát và nghiên cứu những vấn đềvề hiệu quả cho vay khách hàng tư nhân tại Nhà băng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Bắc Hà Nội trong giai đoạntừ năm 2013 tới 2015.2. Phương pháp nghiên cứu4. 1. Phương pháp luận khảo sát và nghiên cứu : Luận văn sử dụng tích hợp giữa phươngpháp tiếp cận hệ thống lý thuyết, duy vật biện chứng, duy vật lịch sử vẻ vang với tìmhiểu, khảo sát và nghiên cứu tài liệu về cho vay khách hàng tư nhân của Ngân Hàng BIDV Bắc Hà Nội. Không những thế gắn lý luận với thực tiễn, gắn triết lý về cho vay khách hàng cánhân với những yếu tố tác động tác động, những điều kiện kèm theo trong thực tiễn tại Nhà băng Đầu tư và Phát triển BIDV Bắc Hà Nội, từđó đề xuất kiến nghị giải pháp tăng hiệu quả cho vay KHCN tại Nhà băng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Bắc Hà Nội. 4.2. Phương pháp nghiên cứu và khảo sát cụ thể4. 2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấpDữ liệu thứ cấp là loại tài liệu được sưu tập sẵn, đã công bố nên dễ thuthập, tốn ít thời hạn và tài lộc trong trật tự thu thậpCác nguồn tài liệu thứ cấp : Dữ liệu bên trong là những tài liệu của những phòng ban tính năng trong ngânhàng. Dữ liệu bên ngoài là tài liệu từ những phòng ban tính năng ngoài ngành vàdoanh nghiệp hoặc những nguồn khác trên thị trường như : số liệu của cơ quanthống kê thành xã hoặc cả nước, số liệu của viện nghiên cứu và khảo sát kinh tê trungương và thành xã, sách tìm hiểu thêm, những tạp chí định kỳ hoặc báo hàngngày … Nguồn tài liệu thứ cấp của luận văn được tích lũy từ : – Nguồn bên trong : Những báo cáo giải trình tổng hợp về hoạt động tiêu khiển cho vay đối vớikhách hàng tư nhân tại Nhà băng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội tiến trình 2013 – năm ngoái. Những báo cáo giải trình gồm với : Thống kê tác dụng kinh doanh thương nghiệp của Nhà băng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Bắc Hà Nội gồm với : – Thu nhập lãi suất vay là thu nhập từ những chứng từ với giá thời kì ngắn, cáckhoản góp vốn đầu tư thời kì ngắn, những khoản tín dụng trả tiền thương nghiệp, tín dụng trả tiền tiêu sử dụng, tín dụng trả tiền gia tài nhất định và thắt chặt và những khoản tín dụng trả tiền khác mà nhà băng nhà nước nhận đượctrên từng loại gia tài đơn cử này. Tất cả thu nhập lãi suất vay trừ đi phần chi phíliên quan là phần chịu thuế, với sự ngoại trừ thu nhập lãi suất vay của chứngkhoán miễn trừ thuế. – Thu nhập ngoài lãi suất vay khác gồm với thu nhập ròng rã từ phòng ban hoạtđộng kinh doanh thương nghiệp, từ cho thuê kinh tế tài thẳng thắn tiếp … – giá thành lãi suất vay là khoản ngân sách trả cho những khoản ký gửi, những khoảnvay thời kì ngắn, khoản nợ dài hạn, những khoản nợ khác … trên từng loại nợ phảitrả đơn cử. Ngân sách chi tiêu lãi suất vay là loại ngân sách được trừ ra lúc xác lập thuế thunhập của nhà băng nhà nước. – Dự phòng tổn thất tín dụng là một khoản tiền trích từ thu nhập để hìnhthành một khoản dự trữ bù đắp cho khoản tổn thất tín dụng hoàn toàn với thể phát sinh. Theo lao lý dự trữ tổn thất tín dụng là một khoản ngân sách ngoài lãi suất vay, làm giảm doanh thu của nhà băng nhà nước, giảm gia tài trên bảng cân đối kế toán .. Vềquản trị, dựa trên tri thức và kỹ năng và sự phân biệt về chất lượng của những khoản tíndụng hoàn toàn với thể dự trữ ít hơn hay nhiều hơn mức qui định và tin yêu rằng sẽđủ bù đắp cho những khoản tổn thất tín dụng hoàn toàn với thể xảy ra. – giá thành hoạt động tiêu khiển gồm với khoản khấu hao gia tài nhất định và thắt chặt, ngân sách thuêvăn phòng máy móc, và thuế trên máy móc thiết bị. – giá thành khác là loại ngân sách chung cho ngân sách hoạt động tiêu khiển còn lại củangân hàng. Khoản này thường gồm với những khoản ngân sách như quảng cáo, bảo hiểm, bưu phí. .. – Thu nhập trước thuế là sự chênh lệch giữa tổng thu nhập hoạt động tiêu khiển vàtổng ngân sách. – Thu nhập ròng rã là khoản thu nhập trước thuế trừ đi khoản thuế thu nhậpphải nộp cho ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương của năm đó. Thống kê hiệu quả công việc làm việc cho vay khách hàng tư nhân của BIDVChi nhánh Bắc Hà NộiBáo cáo hiệu quả công việc làm việc tín dụng trả tiền là một tập hợp những số liệu liên quanđến tình hình công việc làm việc tín dụng trả tiền so với khách hàng tư nhân của nhà băng nhà nước, gồm với tổng số khoản vay được phê duyệt, tổng số khoản vay triển khaithành công, tổng số khoản vay phải kiểm soát và điều chỉnh … Thống kê hạng mục cho vay khách hàng tư nhân của Ngân Hàng BIDV chinhánh Bắc Hà NộiBáo cáo hạng mục cho vay của nhà băng nhà nước là một tập hợp những loại chovay thuộc chiếm hữu của nhà băng nhà nước, được sắp xếp theo những tiêu thức khác nhau, được cơ cấu tổ chức theo một tỷ suất nhất định, ship hàng cho những mục tiêu quản trị củangân hàng. Những hạng mục tài liệu, hồ sơ cho vay khách hàng cá nhânThu thập những tài liệu tương quan tới những văn bản, tài liệu hướng dẫn chínhsách cho vay, nhiệm vụ trình độ, trật tự tiến độ thẩm định và giám định kinh tế tài chính trong hoạtđộng cho vay và báo cáo giải trình tổng kết công việc làm việc phê duyệt cho vay khách hàng cánhân. – Nguồn bên ngoài : những bài viết, những bài báo tổng hợp về tình hình hoạtđộng cho vay so với khách hàng tư nhân nói riêng và của Ngân Hàng BIDV chi nhánhBắc TP. Hà Nội nói chung … 4.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp – Thu thập từ những phòng ban : quản trị rủi ro đáng tiếc, phòng trấn áp nội bộ, Phòng tín dụng trả tiền, những Phòng trả tiền giao dịch nơi trực tiếp làm tín dụng trả tiền như giám đốcđơn vị, lãnh đạo mảng, trưởng nhóm … Nội dung tích lũy hầu hết là những thôngtin tư nhân, những tài liệu nhiệm vụ trình độ, phỏng vấn quan niệm đối vớicác yếu tố tăng trưởng hoạt động tiêu khiển cho vay khách hàng tư nhân tại Nhà băng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chinhánh Bắc Hà Nội – Lập bảng nghi vấn để tìm hiểu khách hàng tư nhân. – Quan sát, trò chuyện với viên chức cấp dưới trong nhà băng nhà nước. 4.2.3. Phương pháp nghiên cứu và phân tích, so sánhSử dụng những chiêu thức nghiên cứu và phân tích thống kê, so sánh số tuyệt đối và sốtương đối toán để nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận. – Phương pháp tổng hợp số liệu : Toàn bộ số liệu tích lũy được khắc phục và xử lý bởichương trình Excel trên máy tính. Đối với những thông tin là số liệu địnhlượng thì triển khai giám sát những mục tiêu thiết yếu như số tuyệt đối, số tươngđối, số trung bình và lập thành những bảng biểu, đồ thị. – Phương pháp bộc lộ số liệu : + Phương pháp Bảng thống kêBảng thống kê là hình thức biểu lộ những số liệu thống kê một cách với hệthống, logic nhằm mục đích diễn đạt đơn cử, rõ ràng những đặc trưng về mặt lượng của cáchiện tượng nghiên cứu và khảo sát. Bảng thống kê được sử dụng trong khảo sát và nghiên cứu nàynhằm tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và phân tích thống kê được thuận tiện, rõ ràng. Những số liệu đãthu thập được sắp xếp khoa học trong bảng thống kê hoàn toàn với thể giúp so sánh, đốichiếu, nghiên cứu và phân tích theo nhiều chiêu thức khác nhau nhằm mục đích nhìn nhận bản chấthiện tượng khảo sát và nghiên cứu. Những loại bảng được sử dụng trong khảo sát và nghiên cứu này baogồm cả bảng giản đơn, bảng phân tổ và bảng phối hợp. + Đồ thị thống kêĐồ thị thống kê là những hình vẽ hoặc đường nét hình học sử dụng để miêu tảcó đặc thù quy ước những số liệu thống kê. Đồ thị thống kê được sử dụng trongđề tài này với sự phối hợp giữa những số lượng với những hình vẽ và sắc tố để trìnhbày một cách sinh động những đặc trưng về số lượng và xu thế tăng trưởng vềmặt lượng của hiện tượng kỳ lạ. Nhờ đó, đồ thị với năng lực lôi cuốn sự chú ý quan tâm củangười đọc, giúp lĩnh hội được thông tin nhanh gọn và rà soát nhanh bằnghình ảnh độ đúng chuẩn của thông tin thống kê. Căn cứ vào nội dung phản ánh, hai loại đồ thị được sử dụng đó là : Đồ thị rời rạc, đồ thị hình cột … – Phương pháp nghiên cứu và phân tích thông tin : Phân tích thông tin là tiến trình ở đầu cuối của trật tự khảo sát và nghiên cứu khoahọc, với trách nhiệm làm rõ những đặc trưng, thiên hướng tăng trưởng của hiện tượng kỳ lạ vàquá trình khảo sát và nghiên cứu dựa trên những thông tin thống kê đã được tích lũy, xử lývà tổng hợp nhằm mục đích trả lời những nghi vấn khảo sát và nghiên cứu đã đặt ra. Quá trình phântích phải xác lập đơn cử những mức độ của hiện tượng kỳ lạ, xu thế biến độngcũng như đặc thù và mức độ ngặt nghèo của những mối liên hệ giữa những hiệntượng, để từ đó rút ra được những Tóm lại khoa học về thực chất cũng nhưtính quy luật của hiện tượng kỳ lạ nghiên cứu và khảo sát ; dự đoán trật tự tiếp theo của hiệntượng trong thời hạn ngắn. Trong đề tài này, những chiêu thức phân tíchthống kê được sử dụng gồm với : chiêu thức nghiên cứu và phân tích dãy số theo thờigian, chiêu thức so sánh … + Phương pháp nghiên cứu và phân tích dãy số thời gianNghiên cứu này sử dụng những dãy số thời kỳ với khoảng cách giữa cácthời kỳ trong dãy số là 1 năm, 2 năm và 3 năm. + Phương pháp so sánhSo sánh là việc so sánh những mục tiêu, những hiện tượng kỳ lạ kinh tế tài chính, xã hội đãđược lượng hoá với cùng một nội dung, đặc thù tựa như nhau : Biểu hiện bằng số : Số lần hay Tỷ Lệ. Phương pháp so sánh gồm những dạng : So sánh qua những trật tự tiến độ khácnhau ; So sánh những đối tượng người sử dụng tương tự như ; So sánh những yếu tố, hiện tượng kỳ lạ cá biệtvới trung bình hoặc tiên tiến5. Kết cấu luận vănChương 1. Những yếu tố cơ bản về hiệu quả cho vay khách hàng cá nhâncủa nhà băng nhà nước thương mạiChương 2. Thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng tư nhân của Ngânhàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nước Ta – Chi nhánh Bắc Hà NộiChương 3. Giải pháp tăng hiệu quả cho vay khách hàng tư nhân tạiNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nước Ta – Chi nhánh Bắc Hà NộiCHƯƠNG 1C ÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAYKHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1. 1. KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1. 1.1. Khái niệm và đặc thù nhà băng nhà nước thương mại1. 1.1.1. Khái niệm nhà băng nhà nước thương mạiTheo từng quan niệm của những nhà nghiên cứu kinh tế tài chính khác nhau đưa ranhiều khái niệm về nhà băng nhà nước thương nghiệp : Tại Mỹ : Nhà băng thương nghiệp là doanh nghiệp kinh doanh thương nghiệp tiền tệ, chuyêncung cấp nhà sản xuất kinh tế tài chính và hoạt động tiêu khiển trong ngành công nghiệp nhà sản xuất tàichính. Tại Pháp : Nhà băng thương nghiệp là những nhà máy sản xuất và cơ sở vật chất nàothường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức kháccác số tiền mà họ sử dụng cho chính họ vào nhiệm vụ chiết khấu, tín dụng trả tiền haydịch vụ kinh tế tài chính. ( theo “ Đạo luật nhà băng nhà nước ” của Pháp – năm1941 ) Tại Đan Mạch : Những nhà băng thiết yếu gồm những nhiệm vụ ký thác, kinh doanh vàng bạc, hành nghề thương nghiệp và hành nghề địa ốc, những phươngtiện tín dụng trả tiền và hối phiếu, triển khai những nhiệm vụ chuyển ngân, đứng ra bảohiểm, … ( theo luật nhà băng nhà nước của Đan Mạch – năm 1930 ) Tại Nước Ta, theo luật Nhà băng Nhà nước và Luật những tổ chức triển khai tíndụng, khái niệm về nhà băng nhà nước thương nghiệp được khái niệm như sau : “ Ngânhàng thương nghiệp là một mô phỏng tổ chức triển khai tín dụng trả tiền được triển khai toàn bộcác hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước và những hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp khác với tương quan vìmục tiêu doanh thu ”. “ Tổ chức tín dụng trả tiền là doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý củaLuật này và những pháp luật khác của pháp lý để hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước ” và “ Hoạt10động nhà băng nhà nước là hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp tiền tệ và nhà sản xuất nhà băng nhà nước với nộidung tiếp tục là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng trả tiền vàcung ứng nhà sản xuất giao dịch trả tiền ”. Tương tự, thực ra nhà băng nhà nước thương nghiệp là một doanh nghiệp nhưngsản phẩm của nó là đáp ứng những mẫu sản phẩm nhà sản xuất về kinh tế tài chính, tiền tệ. Mang thểphân loại nhà băng nhà nước thương nghiệp theo nhiều tiêu thức khác nhau, tuy nhiên nhìnchung với hai mô phỏng nhà băng nhà nước thương nghiệp là Nhà băng chuyên doanh vàNgân hàng đa năng. Nhà băng kinh doanh thương nghiệp đa năng thực thi nhiều nghiệp vụngân hàng, còn nhà băng nhà nước chuyên doanh chỉ tập trung chuyên sâu làm một số ít ít những nghiệpvụ nhà băng nhà nước. Nhà băng thương nghiệp với ba công dụng cơ bản là chức năngtrung gian kinh tế tài chính, công dụng trung gian giao dịch trả tiền và công dụng tạo phươngtiện giao dịch trả tiền cho nền kinh tế tài chính. 1.1.1. 2. Đặc điểm của nhà băng nhà nước thương mạia. Nhà băng thương nghiệp là một trung gian tài chínhHệ thống nhà băng nhà nước thương nghiệp đóng vai trò trung gian quan trọngtrong nền kinh tế tài chính, nó sống sót như một thế tất khách quan trong trật tự pháttriển của mỗi vương quốc, nhà băng nhà nước thương nghiệp thực thi trách nhiệm trung giantài chính trải qua 1 số ít nghành nghề nhà sản xuất sau đây : – Nhà băng thương nghiệp là trung gian về vốn : Xuất phát từ nhu cầutrong xã hội với những tư nhân dư tiền, chưa sử dụng và với nhiều tư nhân, doanhnhân thiết yếu một lượng vốn để góp vốn đầu tư sản xuất. Để liên kết hai nhu yếu này, mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước thương nghiệp đóng vai trò trung gian làm thỏa mãn nhu cầu cả hainhu cầu, với nghĩa bằng tính năng hoạt động tiêu khiển của mình nhà băng nhà nước thương mạinhận tiền gửi của người với tiền rảnh rỗi và cho vay những nhu yếu cần vay đầutư tăng trưởng sản xuất. Tương tự, nhà băng nhà nước thương nghiệp đã đóng vai trò trunggian về vốn trong xã hội và là trung gian thôi thúc dòng vốn từ trạng thái nhànrỗi sang hoạt động tiêu khiển góp vốn đầu tư tăng trưởng. 11 – Nhà băng thương nghiệp là trung gian về kỳ hạn vốn : Nguồn tiền nhànrỗi trong xã hội được nhà băng nhà nước thương nghiệp tập hợp nhận gửi thông quanhiều kỳ hạn gửi ( kỳ hạn gửi phụ thuộc vào thời hạn thư thả ) khác nhau. Bêncạnh đó, nhu yếu góp vốn đầu tư và thời hạn vay của người vay cũng khác nhau phụthuộc thời hạn của giải pháp kinh doanh thương nghiệp và nguồn trả nợ nên để đáp ứngđược nhu yếu của khách hàng, Nhà băng sử dụng vốn kêu gọi ko kỳhạn để cho vay với kỳ hạn, sử dụng vốn kêu gọi thời kì ngắn để cho vay trung – dài hạn. Nhà băng thương nghiệp đã tập hợp nhiều loại kỳ hạn của người gửikhác nhau để thỏa mãn nhu cầu nhiều kỳ hạn vay của người vay khác nhau đã thể hiệnvai trò trung gian về mặt kỳ hạn của nhà băng nhà nước thương nghiệp. Cơ chế chuyểnthời hạn như nêu trên dựa trên quy luật số to. – Nhà băng thương nghiệp là trung gian về rủi ro đáng tiếc : Tiền nhàn nhã trong xãhội gửi vào nhà băng nhà nước thương nghiệp ko kỳ hạn hay với kỳ hạn thì bất kể lúcnào người gửi cũng hoàn toàn với thể tới nhà băng nhà nước để rút sử dụng và sẽ được nhận lạitiền gốc và lãi rất đầy đủ ( rất hiếm lúc nhà băng nhà nước thương nghiệp ko thanh toánđủ gốc và lãi ). Điều đó chứng minh và khẳng định rủi ro đáng tiếc của người gửi tiền vào nhà băng nhà nước làrất thấp. Không những thế, nhà băng nhà nước thương nghiệp đem tiền cho khách hàng vaytheo một kỳ hạn vay nhất định, người vay với giao dịch trả tiền khá đầy đủ gốc và lãi chongân hàng lúc tới hạn hay ko lại phụ thuộc vào vào năng lực trả nợ của ngườiđi vay ( trên thực tiễn sống sót 1 số ít người vay ko hề trả tiền giao dịch vừa đủ nợgốc và lãi ). Trong mối quan hệ với người gửi tiền, nhà băng nhà nước bảo vệ khảnăng trả tiền giao dịch khá đầy đủ và với người vay, nhà băng nhà nước gặp rủi ro đáng tiếc ở một mức độnhất định. Tương tự, NHTM đã phát hành giấy nhận nợ với rủi ro đáng tiếc thấp để chovay và góp vốn đầu tư với mức độ rủi ro đáng tiếc cao hơn. Do đó, nhà băng nhà nước thương nghiệp đangđóng vai trò trung gian về rủi ro đáng tiếc. – Nhà băng thương nghiệp là trung gian về giao dịch trả tiền : Việc trao đổi muabán sản phẩm & hàng hóa trong xã hội là một thế tất, hoạt động tiêu khiển tìm và bán sản phẩm & hàng hóa đòi hỏi12phải với sự trả tiền giao dịch. Lúc giao thương tìm bán sản phẩm & hàng hóa ở mức độ thấp người tìm, người bán hoàn toàn với thể trao đổi giao dịch trả tiền trực tiếp bằng tiền mặt. Tuy nhiên, khilượng sản phẩm & hàng hóa tìm và bán tăng lên, việc trao đổi sản phẩm & hàng hóa và giao dịch trả tiền khôngthể triển khai trực tiếp, lúc này nhà băng nhà nước thương nghiệp sẽ đóng vai trò làmtrung gian trả tiền giao dịch thay cho những thương gia, doanh nghiệp. Những doanhnghiệp, thương gia chỉ cần mở thông tin tài khoản tại nhà băng nhà nước thương nghiệp và yêu cầungân hàng trả tiền giao dịch thay cho mình để được nhận sản phẩm & hàng hóa ( hoặc thay mặtngười bán nhận tiền lúc bán hàng ). Vai trò trung gian trả tiền giao dịch này là vai tròđặc thù và tăng trưởng mạnh nhất của Nhà băng thương nghiệp. – Nhà băng thương nghiệp là trung gian về thông tin : Nhà băng thươngmại là nơi đảm nhiệm thông tin của nền kinh tế tài chính như một hoạt động tiêu khiển sẵn với, songngân hàng thương nghiệp cũng là nơi khắc phục và xử lý và phân phối những thông tin với liênquan để Giao hàng hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp, công bố và tư vấn cho khách hàng. Tính chất tập trung chuyên sâu hóa, chuyên môn hóa, giỏi hóa cao khiếnNHTM với năng lực tích lũy và khắc phục và xử lý thông tin tốt, đây là cơ sở vật chất để NHTM tưvấn cho nhà nước và khách hàng. b. Nhà băng thương nghiệp là tổ chức triển khai kinh doanh thương nghiệp với điều kiệnNgân hàng thương nghiệp với mối liên hệ ngặt nghèo với nền kinh tế tài chính, là trunggian chuyển vốn từ nơi thừa tới nơi thiếu theo nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính, khách hàng của nhà băng nhà nước với số lượng to thuộc nhiều những tầng lớp trong xã hội, mẫu sản phẩm chính của nhà băng nhà nước thương nghiệp là phân phối những loại sản phẩm dịch vụtài chính và hoạt động tiêu khiển góp vốn đầu tư, mối liên hệ giữa những nhà băng nhà nước thương nghiệp vớinhau và giữangân hàng thương nghiệp với nhà băng nhà nước Trung ương là mối quan hệràng buộc ngặt nghèo bộc lộ qua những hoạt động tiêu khiển giao dịch trả tiền, vay mượn … lẫnnhau. Do nhà băng nhà nước thương nghiệp giữ vai trò rất quan yếu và với mối quan hệchặt chẽ với mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính – tiền tệ vương quốc, sự xuất hiện của một ngânhàng trong mạng lưới hệ thống nhà băng nhà nước thương nghiệp yên cầu những điều kiện kèm theo hoạt động tiêu khiển cụ13thể về vốn, gia tài, cỗ máy quản trị, trình độ quản lý, mẫu sản phẩm nhà sản xuất, quytrình quản lý và vận hành nhiệm vụ … Đây cũng là những điều kiện kèm theo cần để ngân hàngTrung ương cấp giấy phép hoạt động tiêu khiển cho Nhà băng thương nghiệp. c. Nhà băng thương nghiệp với những loại sản phẩm – nhà sản xuất đặc thùKhác với những tổ chức triển khai kinh tế tài chính và doanh nghiệp, nhà băng nhà nước thương mạicung cấp những loại sản phẩm vô hình dung, hầu hết là nhà sản xuất kinh tế tài chính như : Những sảnphẩm tương quan tới hoạt động tiêu khiển gửi tiền, những loại sản phẩm tương quan tới hoạt độngsử dụng vốn ( cho vay, góp vốn đầu tư, góp vốn, kinh doanh thương nghiệp sàn chứng khoán … ) và cungcấp những nhà sản xuất trung gian kinh tế tài chính để thu phí như trả tiền giao dịch, tư vấn, thu chihộ, quản trị hộ … Những nhóm mẫu sản phẩm nhà sản xuất kinh tế tài chính của những nhà băng nhà nước thương nghiệp cócác đặc thù là ko với bản quyền, dễ biến hóa và hay bị bắt chước. Do vậy, kế hoạch kinh doanh thương nghiệp của những nhà băng nhà nước thương nghiệp là ko hề khác biệt hóasản phẩm ( như loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa thường thì ) mà phải là chủ trương giá ( lãi suất vay ), chất lượng nhà sản xuất và kênh phân phối ( mạng lưới hệ thống Trụ sở và cácđiểm trả tiền giao dịch ). Ngoài ra, nhà băng nhà nước thương nghiệp còn thiết kế xây dựng uy tín và hình ảnh củamình trong xã hội. Đó là việc kiến thiết xây dựng hình ảnh tốt và uy tín cao trong xãhội, hình ảnh và lòng tin của Nhà băng thương nghiệp được thiết kế xây dựng và vunđắp qua trật tự tăng trưởng, bộc lộ bằng vốn, quy mô hoạt động tiêu khiển, quy mô tổchức, hiệu quả kinh doanh thương nghiệp, kinh nghiệm tay nghề quản lý quản lý, trình độ nhiệm vụ chuyênmôn … Nhà băng nào được nhiều người dân biết tới với niềm tin cao với cơsở vững chãi để bảo vệ hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp ko thay đổi và tăng trưởng lâu bền hơn. Trái lại, nhà băng nhà nước thương nghiệp với sự tin tưởng và lòng tin thấp sẽ khôngcó cơ sở vật chất vững chãi để hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp, điều này rất dễ dẫn tới sự phásản, vỡ vạc của Nhà băng. Hạ tầng vật chất, kỹ thuật của Nhà băng là một trong những nhân tố14quan trọng tác động tác động tới sự tăng trưởng của nhà sản xuất Nhà băng kinh doanh nhỏ. Trangthiết bị phải tân tiến, đẹp mắt tạo xúc cảm tự do cho khách hàng lúc đếngiao dịch. Khoa học tân tiến được cho phép những NHTM tạo ra năng lực phát triểnsản phẩm mới với đặc thù riêng ko liên quan gì tới nhau, độc lạ gắn với năng lực phát minh thông minh vàtạo ra tên thương hiệu, uy tín của loại sản phẩm rất cao. Trong thời đại khoa học thông tin tăng trưởng vượt bậc như lúc bấy giờ, yếu tố khoa học tiên tiến đã xâm nhập vào mọi ngõ ngỏng của đời sống. Vì vậy, cơ sởvật chất kỹ thuật của Nhà băng là một trong những yếu tố sống còn, đảm bảokhả năng thích ứng, phân phối nhu yếu khách hàng của Nhà băng. Ngoài ra, khoa học tiên tiến tân tiến tạo điều kiện kèm theo cho những NHTM tăng hiệuquả hoạt động tiêu khiển, hiệu quả kinh doanh thương nghiệp nhờ tăng trưởng nguồn thu nhà sản xuất, tiết kiệmchi phí và hơn hết là hạn chế rủi ro đáng tiếc nhờ rộng rãi hóa hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp. d. Hoạt động của Nhà băng thương nghiệp bị trấn áp chặt chẽNhư đã trình diễn ở trên, mối liên hệ giữa những nhà băng nhà nước thương nghiệp vớinhau, giữa nhà băng nhà nước thương nghiệp với nhà băng nhà nước Trung ương và ngân hàngthương mại với xã hội là quan hệ ràng buộc, nhà băng nhà nước thương nghiệp với sự ảnhhưởng to tới mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính – tiền tệ vương quốc, xã hội, doanh nghiệp vàngân hàng Trung ương. Do đó, trong kinh doanh thương nghiệp nhà băng nhà nước thương nghiệp cầnphải thuân thủ những điều kiện kèm theo mà nhà băng nhà nước Trung ương lao lý như : tỷ suất dựtrữ đề nghị bảo vệ năng lực thanh khoản, thông số bảo đảm an toàn vốn, tỷ suất nợ xấu, tỷ suất sử dụng vốn thời kì ngắn để góp vốn đầu tư dài hạn, điều kiện kèm theo tin tưởng, … Hàngnăm nhà băng nhà nước thương nghiệp chịu sự rà soát, trấn áp của những tổ chức triển khai và cơquan tính năng như : Ban trấn áp của Hội đồng quản trị, cơ quan kiểm toánđộc lập, cơ quan thanh tra giám sát của Nhà băng Trung ương … Tương tự, hoạt động tiêu khiển của nhà băng nhà nước thương nghiệp chịu sự trấn áp của03 chủ thể : Nhà băng tự trấn áp ; trấn áp bởi những cơ quan quản trị nhànước ; trấn áp bởi hiệp hội Nhà băng. Ngay từ lúc xây dựng bằng những điều15kiện hoạt động tiêu khiển và trong trật tự hoạt động tiêu khiển vẫn liên tục chịu sự kiểm soátchặt chẽ của những cơ quan chức năng nhằm mục đích phòng tránh, ngăn ngừa rủi ro đáng tiếc đổvỡ sẽ tác động tác động xấu đi tới thị trường tiền tệ, tới nền kinh tế tài chính và kiểm soátđể khuyến nghị những nhà băng nhà nước hoạt động tiêu khiển theo đúng chuẩn mực lao lý. 1.1.2. Những hoạt động tiêu khiển cơ bản của nhà băng nhà nước thương mạiHoạt động của những nhà băng nhà nước thương nghiệp rất phong phú như hoạt động tiêu khiển huyđộng vốn, hoạt động tiêu khiển tín dụng trả tiền, hoạt động tiêu khiển góp vốn đầu tư, góp vốn, hoạt động tiêu khiển thanh toánquốc tế, tìm CP, kinh doanh thương nghiệp bất động sản, kinh doanh thương nghiệp nhà sản xuất và bảohiểm … Trong đó những hoạt động tiêu khiển cơ bản gồm với : 1.1.2. 1. Hoạt động kêu gọi vốnTrước hết những NHTM phải với một số ít vốn chủ sở hữu làm tiền đề chohoạt động kinh doanh của mình. Số vốn này do những chủ sở hữu ngân hàngđóng góp, hay từ những quỹ tạo ra trong trật tự hoạt động tiêu khiển của nhà băng nhà nước. Tuynhiên vốn đầu tư chính của những NHTM là vốn kêu gọi từ những tổ chức triển khai, cánhân trong nền kinh tế tài chính. Trước kia, những nhà băng nhà nước đa phần là nhận tiền gửi từnhững người gửi tiền, thời nay do sự khó khăn đối đầu can đảm và mạnh mẽ trên thị trường, cácNHTM đã đưa ra rất nhiều hình thức khác để kêu gọi vốn nhằm mục đích bảo vệ vàmở rộng hoạt động tiêu khiển của mình. Nhà băng tập trung chuyên sâu được một số ít vốn to thôngqua việc phân phối những nhà sản xuất như : thông tin tài khoản séc, thông tin tài khoản tiết kiệm ngân sách và giá tiền, tàikhoản tiền gửi với kỳ hạn, chứng từ tiền gửi … Không những thế, lúc cần vốn chonhu cầu thanh khoản hay góp vốn đầu tư, cho vay, những NHTM hoàn toàn với thể đi vay từ ngânhàng TW, từ những NHTM khác, hay vay trên thị trường kinh tế tài chính trongnước và quốc tế. Ngoài vốn tự với, vốn kêu gọi, vốn đi vay, vốn đầu tư ngânhàng còn gồm với một số ít nguồn khác, nhưng chúng chiếm tỷ trọng nhỏ. Huy động vốn là hoạt động tiêu khiển mà nhà băng nhà nước phải bỏ ra ngân sách như : chi phígiao dịch, ngân sách trả lãi tiền gửi và những ngân sách với tương quan khác. Để bù đắpnhững ngân sách đó, những NHTM phải triển khai hoạt động tiêu khiển cho vay, góp vốn đầu tư và các16hoạt động trung gian khác và đem lại thu nhập cho nhà băng nhà nước. 1.1.2. 2. Hoạt động sử dụng vốn * Hoạt động ngân quỹ : Là việc nhà băng nhà nước thương nghiệp dự trữ tiền mặttại quỹ của nhà băng nhà nước để bảo vệ năng lực trả tiền giao dịch. Những ngân hàngthương mại phải dự trữ tiền mặt hàng ngày để bảo vệ trả tiền giao dịch đột xuất, trả tiền giao dịch trong ngày và dự kiến giao dịch trả tiền ngày hôm sau. * Cho vay những loại : Là hoạt động tiêu khiển đa phần của nhà băng nhà nước thương nghiệp, cho vay là trật tự nhà băng nhà nước thương nghiệp xem xét thẩm định và giám định phương ánkinh doanh, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư của khách hàng với những điều kiện kèm theo cho vay đơn cử đểquyết định cho khách hàng vay một khoản tiền thực thi giải pháp kinhdoanh theo nguyên tắc vay với thời hạn, với mục tiêu và hoàn trả cả gốc và lãi. * Hoạt động góp vốn : Là hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước thương nghiệp đem vốngóp với chủ góp vốn đầu tư để thực thi một dự án Bất Động Sản hay một giải pháp kinh doanhnhưng ko tham gia quản trị, quản lý, kinh doanh thương nghiệp cùng chủ góp vốn đầu tư. * Hoạt động góp vốn đầu tư : Là hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước thương nghiệp đem vốn đầutư vào một dự án Bất Động Sản hay một giải pháp kinh doanh thương nghiệp và với tham gia quản trị, điềuhành và kinh doanh thương nghiệp cùng chủ góp vốn đầu tư. 1.1.2. 3. Hoạt động phân phối những nhà sản xuất kinh tế tài chính khácMặc dù tiềm năng tiên phong và quan yếu nhất của nhà băng nhà nước là lợinhuận nhưng nhà băng nhà nước thương nghiệp vẫn cần với sự bảo đảm an toàn, tránh được những rủiro trong hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của mình. Do vậy, ngoài những nhiệm vụ chínhlà tín dụng trả tiền, ngân quỹ, góp vốn đầu tư kinh tế tài chính, những nhà băng nhà nước thương nghiệp hiện đạingày nay ngày càng chăm sóc tới việc tăng trưởng những nhà sản xuất mới, cung ứng tốiđa nhu yếu của khách hàng, qua đó nhà băng nhà nước tìm kiếm doanh thu với mức rủiro thấp nhất. Những nhà sản xuất khác mà nhà băng nhà nước cung ứng vô cùng nhiều mẫu mã, gồm với : * Dịch Vụ Thương Mại trả tiền giao dịch : Đây là nhiệm vụ mang tính nhà sản xuất đơn thuần mà17không cần sử dụng tới vốn đầu tư của nhà băng nhà nước, thêm vào đó nó còn tạo ramột vốn đầu tư tương đối to cho nhà băng nhà nước trải qua trật tự trả tiền giao dịch. Nhà băng thương nghiệp hoàn toàn với thể triển khai nhà sản xuất trả tiền giao dịch trong nướcthông qua những phương tiện đi lại giao dịch trả tiền như : séc, uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, thẻ … hoặc trả tiền giao dịch quốc tế dưới những hình thức như : chuyển tiền, nhờ thu, L / C … Thông qua những nhà sản xuất trả tiền giao dịch, nhà băng nhà nước thương nghiệp ko nhữngthu được những khoản phí mà còn tăng sức khó khăn đối đầu của mình so với những đối thủ khó khăn. * Thương Mại Dịch Vụ bảo hiểm : Bao gồm trong đây với những mô phỏng như : bảo hiểmkinh doanh, bảo hiểm nhà ở và vật dụng … Lúc xác lập phân phối loại hìnhdịch vụ này, nhà băng nhà nước thương nghiệp cũng xác lập sẽ phải khó khăn đối đầu gay gắtvới những đối thủ khó khăn chuyên doanh về bảo hiểm. Tuy nhiên, những nhà băng nhà nước thươngmại vẫn phân phối nhà sản xuất này vì mục tiêu rộng rãi hoá hạng mục sản phẩmcũng như tăng thêm thu nhập cho bản thân mình. * Dịch Vụ Thương Mại bảo lãnh : Cũng như bảo hiểm, bảo lãnh là một nghiệp vụngoại bảng của nhà băng nhà nước thương nghiệp. Bảo lãnh nhà băng nhà nước là cam kết bằngvăn bản của nhà băng nhà nước ( bên bảo lãnh ) với bên với quyền ( bên nhận bảo lãnh ) về việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thay cho khách hàng ( bên được bảo lãnh ) lúc khách hàng ko triển khai hoặc thực thi ko đúng nghĩa vụ và trách nhiệm đã camkết với bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho ngânhàng số tiền đã được trả nợ thay. Qua nhà sản xuất này, nhà băng nhà nước hoàn toàn với thể khẳngđịnh uy tín của mình với những khách hàng và đồng thời nhà băng nhà nước cũng thuđược phí bảo lãnh, góp một phần vào thu nhập cho nhà băng nhà nước. * Nghiệp vụ kinh doanh thương nghiệp ngoại hối và kinh doanh thương nghiệp vàngtrên thị trườngtrong nước và thị trường Quốc tế lúc nhà băng nhà nước nhà nước được cho phép : Ngânhàng thương nghiệp hoàn toàn với thể kinh doanh thương nghiệp giao ngay ( spots ), trả tiền giao dịch ngoại hối kỳhạn ( forwards ), hoặc trả tiền giao dịch hoán đổi ( swaps ), trả tiền giao dịch quyền chọn ( options ). Trong xu thế Open giao lưu với quốc tế, để trở thành những ngân18hàng thương nghiệp tăng trưởng đa năng thì nhiệm vụ kinh doanh thương nghiệp ngoại hối ngàycàng trở nên quan yếu so với những Nhà băng thương nghiệp. Bởi nó ko chỉđem lại doanh thu trực tiếp do tỷ giá biến hóa theo khunh hướng với lợi choNgân hàng thương nghiệp mà còn tương hỗ để lan rộng ra những nhiệm vụ khác. * Thương Mại Dịch Vụ uỷ thác : Nghiệp vụ này đã được những nhà băng nhà nước thương mạitrên quốc tế chăm sóc từ rất sớm, gồm với : uỷ thác cho tư nhân và uỷ tháccho doanh nghiệp. Uỷ thác cho tư nhân gồm : quản trị thanh lý tài sản theo dichúc, giám hộ và dữ gìn và bảo vệ gia tài, quản trị quản lý và quản lý gia tài theo hợp đồngvới nội dung là chuyển nhượng ủy quyền gia tài từ người uỷ thác sang cho người chịuthác để người này nắm giữ và quản lý gia tài vì quyền lợi của người uỷ thác. Uỷ thác cho doanh nghiệp gồm : quản trị quỹ hưu trí, uỷ thác làm đại lý chocác tổ chức triển khai … Nhìn chung, nhiệm vụ uỷ thác mang lại cho nhà băng nhà nước những khoảnthu nhập đáng kể và quan hệ tốt đẹp với những khách hàng với doanh thu hoạtđộng to. * Thương Mại Dịch Vụ tư vấn : Là loại nhà sản xuất được triển khai trên cơ sở vật chất hợp đồng kýkết và cung ứng cho bên được tư vấn những trợ giúp của những nhân viênđược huấn luyện và giảng dạy về trình độ một cách khách quan độc lập. Hơn bất kể một doanh nghiệp nào, nhà băng nhà nước thương nghiệp là một doanhnghiệp mà hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp luôn tiềm tàng rủi ro đáng tiếc tiềm tàng cao bởi đốitượng kinh doanh thương nghiệp của nhà băng nhà nước thương nghiệp là tiền tệ và vốn đầu tư chủ yếucủa nhà băng nhà nước là do đi vay dưới nhiều hình thức. Chính thế cho nên trong hoạtđộng của mình, nhà băng nhà nước là một doanh nghiệp với quan hệ với rất nhiều kháchhàng, lưu giữ nhiều thông tin của những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, ko chỉ với vậy, nhà băng nhà nước còncó những viên chức cấp dưới đầy kinh nghiệm tay nghề trong nghành kinh tế tài chính tiền tệ. Điều nàygiúp cho những chuyên viên của nhà băng nhà nước hoàn toàn với thể đưa ra những lời khuyên tối ưucho những khách hàng, tạo điều kiện cho họ xử lý những yếu tố trong kinh doanh thương nghiệp của19mình một cách với hiêu quả nhất. Dịch Vụ Thương Mại tư vấn ko chỉ tạo điều kiện cho nhà băng nhà nước thu được những khoản phímà còn tăng hình ảnh của nhà băng nhà nước trong mắt khách hàng. Ngoài cácdịch vụ trên, nhà băng nhà nước thương nghiệp còn phân phối những mẫu sản phẩm nhà sản xuất khácnhư : quản trị ngân quỹ, cho thuê két … Nói tóm lại, những nhà băng nhà nước thương nghiệp lúc bấy giờ, ngoài việc thực hiệncác nhiệm vụ truyền thống cuội nguồn còn thực thi rộng rãi hoá những nhiệm vụ khácbằng cách góp vốn đầu tư vào những thiết bị kỹ thuật, ứng dụng khoa học thông tin vàoviệc đáp ứng những loại sản phẩm nhà sản xuất cho khách hàng sao cho hoàn toàn với thể trở thànhngân hàng đa năng văn minh, phân phối tối đa nhu yếu của khách hàng để từ đóthu về những khoản doanh thu. Ngày nay, với sự tân tiến của khoa học thông tin, hạng mục những dịchvụ của nhà băng nhà nước tăng lên nhanh gọn, cung ứng nhu yếu phong phú của kháchhàng và phí thu được từ việc cung ứng nhà sản xuất ngày càng chiếm tỷ suất caotrong doanh thu của nhà băng nhà nước. Tương tự, hoạt động tiêu khiển nhà băng nhà nước thương nghiệp với vai trò rất quan trọngtrong nền kinh tế tài chính, nó điều hòa linh động dòng vốn trong nền kinh tế tài chính, thực hiệntrung gian kinh tế tài chính, trung gian giao dịch trả tiền và những hoạt động tiêu khiển này là nhân tốtích cực tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế tài chính. 1.2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1. 2.1. Khái quát về hoạt động tiêu khiển cho vay khách hàng tư nhân của ngânhàng thương mại1. 2.1.1. Những khái niệm cho vay khách hàng cá nhânKhách hàng tư nhân : Khách hàng tư nhân của nhà băng nhà nước thương nghiệp là cánhân với năng lượng pháp luật dân sự, năng lượng hành vi dân sự và chịu tráchnhiệm dân sự theo pháp luật của pháp lý ; với mục tiêu sử dụng vốn vay hợp20pháp, với năng lực kinh tế tài chính bảo vệ trả nợ trong thời hạn cam kết ; với phươngán kinh doanh thương nghiệp, giải pháp Giao hàng đời sống khả thi và tương thích với quy địnhcủa pháp lý ; triển khai những lao lý về bảo vệ tiền vay theo lao lý củaChính phủ và hướng dẫn của Nhà băng Nhà nước Nước Ta. Cho vay khách hàng tư nhân : Nếu phân loại hoạt động tiêu khiển cho vay theo đốitượng khách hàng thì hoạt động tiêu khiển này gồm với cho vay doanh nghiệp, cho vaycác tổ chức triển khai kinh tế tài chính và cho vay khách hàng tư nhân như đã trình diễn ở trên. Do đối tượng người tiêu sử dụng khảo sát và nghiên cứu của đề tài là hoạt động tiêu khiển cho vay KHCN của NHTMnên ta sẽ xem xét về hoạt động tiêu khiển này. Cho vay KHCN là một hình thức tài trợcủa nhà băng nhà nước cho những khách hàng là tư nhân : “ Đó là quan hệ kinh tế tài chính màtrong đó nhà băng nhà nước chuyển cho những tư nhân quyền sử dụng một khoản tiềnvới những điều kiện kèm theo nhất định được thoả thuận trong hợp đồng nhằm mục đích phục vụmục đích của khách hàng. ” 1.2.1. 2. Đặc điểm cho vay khách hàng tư nhân của nhà băng nhà nước thương mạiCho vay KHCN của nhà băng nhà nước nhằm mục đích tương trợ vốn cho những nhu yếu tiêu dùngcủa tư nhân và hộ mái ấm gia đình. Khác với cho vay kinh doanh thương nghiệp, ở đây người vay sửdụng tiền vay vào mục tiêu ko sinh lời, nguồn trả nợ độc lập so với sửdụng tiền vay, thế cho nên cho vay KHCN với những đặc thù như sau : Những mẫu sản phẩm cho vay KHCN rất rộng rãi và phong phú vì khách hàng vay vốn rất đadạng và mục tiêu sử dụng vốn linh hoạtNhư đã nói ở trên, do đối tượng người sử dụng của cho vay KHCN hướng tới là tất cảngười dân với thu nhập trong xã hội, mà tùy theo thực trạng, thu nhập, vàmong muốn của mỗi người mà mục tiêu vay vốn của họ là trọn vẹn khácnhau. Những khách hàng là tư nhân, với thu nhập cao trong xã hội thì nhu cầutiêu sử dụng của họ khác trọn vẹn với những tư nhân với thu nhập thấp, trungbình. Hoặc tùy vào thực trạng đơn cử của mỗi người, với người với những nhucầu về nhà tại, về những trang bị xa xỉ, về những phương tiện đi lại đi lại với giá trị21cao như xe khá, xe máy … nhưng cũng với những người vay với mục tiêu đi duhọc hoặc để giàn trải những nhu yếu tiêu tốn cho y tế … Chính vì thế sản phẩmcho vay KHCN cũng phải phong phú và rộng rãi chủng loại, nhằm mục đích cung ứng tối đa nhucầu tiêu sử dụng của mọi người dân, mọi những tầng lớp trong xã hội. Trị giá mỗi món vay nhỏ nhưng khối lượng những món vay lớnTùy thuộc vào mục tiêu sử dụng và thu nhập hàng tháng của kháchhàng mà trị giá những khoản vay thường khác nhau. Tuy nhiên, với một điểmchung là trị giá những khoản vay này thường rất nhỏ so với những khoản vay chohoạt động sản xuất kinh doanh thương nghiệp do đây là khoản vay Giao hàng cho mục đíchtiêu sử dụng của tư nhân, hộ mái ấm gia đình, thêm vào đó, trị giá của sản phẩm & hàng hóa tiêudùng thường ko quá to hoặc khách hàng vay vốn đã với sự tích lũy từtrước so với những nhu yếu của mình … Trong điều kiện kèm theo lúc bấy giờ, lúc xã hội ngày càng tăng trưởng, nhu yếu tiêudùng của người dân cũng theo đó đi lên, người tiêu sử dụng sẽ vay nhiều hơn đểđáp ứng nhu yếu của bản thân, mái ấm gia đình do ko phải người nào cũng với năng lực chitrả cho nhưng nhu yếu tiêu sử dụng của mình bằng nguồn thu nhập trong thờiđiểm hiện tại. Điều này dẫn tới số lượng khách hàng với nhu yếu vay vốn làrất đông làm tổng quy mô cho vay KHCN trở nên rất to. Cho vay KHCN thường với rủi ro đáng tiếc cao hơn những khoản cho vay trong lĩnh vựchoạt động sản xuất kinh doanhDo nguồn trả nợ của cho vay KHCN độc lập với khoản vay, hầu hết làtừ thu nhập của người đi vay, mà nguồn thu nhập này hoàn toàn với thể biến hóa nhanhchóng tùy theo thực trạng việc làm, tình hình kinh tế tài chính chung hay tình hình sứckhỏe của họ … Thêm vào đó, việc giám định và thẩm định và quyết định hành động cho vay đối vớimột khoản cho vay KHCN cũng thường vướng mắc vất vả do yếu tố thông tinkhông khá đầy đủ hoặc thiếu tính đúng chuẩn. Những thông tin tư nhân đưa ra thườngkhông rõ ràng và sáng tỏ như những báo cáo giải trình kinh tế tài chính của doanh nghiệp, việc22thẩm định xác định cũng gặp nhiều khó khăn vất vả … Ngày nay, để hạn chế bớt rủiro, trong hầu hết những khoản cho vay KHCN nhà băng nhà nước đều yên cầu phải cóđảm bảo bằng gia tài. Những khoản cho vay KHCN thường với lãi suất vay caoĐiều này xuất phát từ việc những khoản cho vay KHCN với ngân sách và rủiro cao nhất trong những loại cho vay của nhà băng nhà nước. Cho vay KHCN thườngnhạy cảm theo chu kỳ luân hồi, lúc nền kinh tế tài chính tăng trưởng, người dân với thu nhập cao, nhu yếu về tiêu sử dụng của họ cũng tăng lên do họ thấy sáng sủa về tương lai, trái lại, lúc nền kinh tế tài chính rơi vào suy thoái và khủng hoảng đại phòng ban dân cư đều với xuhướng thắt chặt tiêu sử dụng, tiết kiệm giá tiền nhiều hơn tiêu tốn. Mặt khác, người tiêudùng thường ít nhạy cảm với lãi suất vay, họ chăm sóc tới khoản tiền phải trảhàng tháng hơn là mức lãi suất vay ghi trong hợp đồng. Thời hạn cho vay KHCN khá phong phú, cả ngắn, trung và dài hạnThời hạn cho vay KHCN còn tùy thuộc vào mục tiêu vay vốn, giá trịmỗi khoản vay, thu nhập hàng tháng của khách hàng và thỏa thuận hợp tác giữa kháchhàng và nhà băng nhà nước trong hợp đồng tín dụng trả tiền. Nếu khách hàng vay vốn vớimục đích ship hàng nhu yếu tìm bất động sản, xe khá … thì trị giá những khoản vaythường to, thời hạn trả nợ thường dài, trái lại nếu là những khoản vay nhỏhơn như tìm xe máy, du học … thì thời hạn trả nợ thường ngắn hơn. 1.2.1. 3. Những hình thức cho vay khách hàng tư nhân của ngân hàngthương mạiCăn cứ vào phương pháp hoàn trả : Căn cứ vào tiêu chuẩn này, cho vay KHCNđược chia ra làm hai loại là cho vay KHCN trả góp và cho vay KHCN phi trảgóp. – Cho vay KHCN trả gópLà loại cho vay KHCN trong đó người đi vay phải trả cho nhà băng nhà nước ( gồm với cả tiền gốc và lãi ) làm nhiều lần, theo từng kỳ hạn nhất định trong23thời hạn cho vay. Hình thức này thường vận dụng so với những khoản vay lớnvà thời hạn cho vay dài. Ví dụ : vay để tìm nhà, bất động sản, tìm xe khá … Vớiloại cho vay này, thường thì với ba giải pháp trả góp thông dụng : Phương pháp lãi gộp : gốc và lãi được tính gộp và chia đều cho những kỳ hạn trảnợ. Phương pháp lãi đơn : vốn gốc được giao dịch trả tiền đều nhau giữa những kỳ hạn, còntiền lãi được tính theo số dư nợ còn lại. Phương pháp hiện giá : số tiền trả tiền giao dịch mỗi kỳ hạn ( gồm với cả gốc và lãi ) bằng nhau. – Cho vay KHCN phi trả gópLà loại cho vay KHCN mà trong đó khách hàng chỉ giao dịch trả tiền chongân hàng một lần lúc tới hạn. Căn cứ vào nguồn gốc của khoản vay – Cho vay KHCN trực tiếpLà hình thức khách hàng trực tiếp vay tiền từ nhà băng nhà nước để ship hàng chomục đích tiêu sử dụng của mình. Cho vay trả theo định kỳ : Là phương pháp trong đó khách hàng vay và trả trực tiếpvới nhà băng nhà nước với mức trả và thời hạn trả được pháp luật lúc cho vay. Với hìnhthức này, tiền vay hoàn toàn với thể được cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển thẳng vào tài khoảncá nhân của khách hàng, đồng thời ghi Nợ thông tin tài khoản cho vay. Thấu chi : Là nhiệm vụ cho vay qua đó nhà băng nhà nước được cho phép người vay được chivượt trên số tiền gửi trả tiền giao dịch của mình tới một số lượng giới hạn nhất định và trongkhoảng thời hạn xác lập. Giới hạn này được gọi là hạn mức thấu chi. Thẻ tín dụng trả tiền : Là nhiệm vụ tín dụng trả tiền, trong đó nhà băng nhà nước phát hành thẻ chonhững khách hàng với thông tin tài khoản ở nhà băng nhà nước, với đủ điều kiện kèm theo được cấp thẻ và ấnđịnh mức số lượng giới hạn tín dụng trả tiền tối đa mà người đó hoàn toàn với thể được phép sử dụng. – Cho vay KHCN gián tiếp24Hiện nay, phần nhiều những hoạt động tiêu khiển cho vay của nhà băng nhà nước là cho vaytrực tiếp, nhưng cạnh bên đó, những nhà băng nhà nước cũng tăng trưởng một số ít hình thứccho vay gián tiếp như : Hình thức cho vay trải qua những tổ chức triển khai trung gian : Ngân hàngTrung gian : tổ, đội, hội, nhóm. Khách hàng ( thường là nông dân, người kinh doanh nhỏ ). ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) Sơ đồ 1.1. Hình thức cho vay KHCN gián tiếp ( 1 ) Phân tích tín dụng trả tiền trước lúc cho vay ( 2 ) Nhà băng phát tiền vay trực tiếp cho khách hàng ( 3 ) Những tổ chức triển khai trung gian thu nợ hộ cho nhà băng nhà nước ( 4 ) Những tổ chức triển khai trung gian hoàn trả tiền cho ngân hàngNgân hàng cho vay qua những tổ chức triển khai trung gian như những Hội nông dân, Hộiphụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội người trẻ tuổi, sinh viên … Những hội này thường cómục đích hoạt động tiêu khiển với những thành viên khác nhau nhưng hầu hết đều tập trungvào những mục tiêu xã hội như giúp người dân xóa đói giảm nghèo, những khoản vaytrợ cấp để tăng trưởng kinh tế tài chính, giúp người nông dân làm giàu … 25N gân hàngNgười vayNgười kinh doanh nhỏ ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) Hình thức cho vay trải qua người kinh doanh nhỏ : Sơ đồ 1.2. Hình thức cho vay KHCN qua người kinh doanh nhỏ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) Nhà băng thỏa thuận tín dụng trả tiền với người vay ( khách hàng ) Người vay tìm hàng ( nguyên vật liệu cho sản xuất, nuôi trồng, thiết bị …. ) Người bán tập trung chuyên sâu những hoá đơn bán hàng gửi lên nhà băng nhà nước ý kiến đề nghị thanhtoán. Sau đó nhà băng nhà nước thu nợ của khách hàng. Cho vay bằng hình thức này sẽ hạn chế việc người vay sử dụng tiền vaysai mục tiêu. Tuy nhiên nên tiếp tục rà soát, giám sát, tránh trườnghợp những nhà kinh doanh nhỏ hoàn toàn với thể tận dụng để bán hàng kém chất lượng với giá đắtcho người vay vốn. Căn cứ vào mục tiêu vay – Cho vay KHCN trú ngụ : Cho vay tiêu sử dụng trú ngụ là những khoản vay nhằmmục đích ship hàng nhu yếu kiến thiết xây dựng, shopping hoặc tái tạo nhà ở của tư nhân, hộgia đình. Đặc điểm của khoản vay này là thời hạn dài và quy mô tương đối to. – Cho vay KHCN ko trú ngụ : Đây là khoản cho vay tiêu sử dụng phục

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính