NCLT định nghĩa: Công ty quốc gia luật tòa án – National Company Law Tribunal

NCLT: Công ty quốc gia luật tòa án

NCLT có nghĩa là gì? NCLT là viết tắt của Công ty quốc gia luật tòa án. Nếu bạn đang truy cập phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Công ty quốc gia luật tòa án, vui lòng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Công ty quốc gia luật tòa án trong ngôn ngữ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của NCLT được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như ngân hàng, máy tính, giáo dục, tài chính, cơ quan và sức khỏe. Ngoài NCLT, Công ty quốc gia luật tòa án có thể ngắn cho các từ viết tắt khác.

NCLT = Công ty quốc gia luật tòa án

Tìm kiếm định nghĩa chung của NCLT? NCLT có nghĩa là Công ty quốc gia luật tòa án. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của NCLT trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của NCLT bằng tiếng Anh: Công ty quốc gia luật tòa án. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

Tìm kiếm định nghĩa chung của NCLT? NCLT có nghĩa là Công ty quốc gia luật tòa án. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của NCLT trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của NCLT bằng tiếng Anh: Công ty quốc gia luật tòa án. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.

NCLT: Công ty quốc gia luật tòa án

Ý nghĩa của NCLT bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, NCLT được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Công ty quốc gia luật tòa án. Trang này là tất cả về từ viết tắt của NCLT và ý nghĩa của nó là Công ty quốc gia luật tòa án. Xin lưu ý rằng Công ty quốc gia luật tòa án không phải là ý nghĩa duy chỉ của NCLT. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của NCLT, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của NCLT từng cái một.

Như đã đề cập ở trên, NCLT được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Công ty quốc gia luật tòa án. Trang này là tất cả về từ viết tắt của NCLT và ý nghĩa của nó là Công ty quốc gia luật tòa án. Xin lưu ý rằng Công ty quốc gia luật tòa án không phải là ý nghĩa duy chỉ của NCLT. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của NCLT, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của NCLT từng cái một.