Chương III: Các nguyên tắc quản lý tiền cho vay – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 228.27 KB, 32 trang )

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

họ dễ mang thể đầu tư vào những dự án mang rủi ro cao. Những dự án đem lại lợi tức

cao cho những người vay tiền nếu thành công. Tuy nhiên sự rủi ro cao này khíên

họ mang khả năng hoàn trả lại món tiền vay.

Để mang lợi nhuận, những Nhà băng phải vượt qua những vấn đề để lùa chọn

đối nghịch và rủi ro đạo đức này, những vấn đề làm cho cho sự vỡ nợ mang thể xảy

ra. Sự phấn đấu của những Nhà băng để khắc phục những vấn đề này giúp giải

thích những nguyên lý những món tiền cho vay sau đây: Sàng lọc giám sát, thiết lập

mối quan hệ khách hàng trong khoảng thời gian dài và quy tắc tín dụng, vật thế chấp và số dư bù,

hạn chế tín dụng, vốn Nhà băng và tính tương vừa ý muốn.

3.1. Sàng lọc và giám sát:

Thông tin ko tương hợp mang mặt trong những thị trường cho vay bởi vì

những người cho vay mang Ýt thông tin về những thời cơ đầu tư và những hoạt

động của người cho vay tiền làm. Tình trạng này đưa tới 2 hoạt động sản xuất

thông tin do những nhà băng thực hiện: sàng lọc và giám sát.

3.1.1. Sàng lọc:

Lùa chọn đối nghịch trong những thị trường chovay đòi hỏi rằng những ngân

hàng phải lọc những người mạo hiểm vay tín dụng mang triển vọng tốt ra khỏi

những người mạo hiểm vay tín dụng mang triển vọng xấu, nhờ vậy những món tiền

cho vay sẽ mang lợi nhuận cho những nhà băng đó. Nhằm thựchiện việc sàng lọc một

cách mang hiệu quả, những nhà băng phải tập hợp thông tin tin cậy về những người

vay tiền mang triển vọng. Sàng lọc một cách mang hiệu quả và tập hợp thông tin, tạo

ra một nguyên tắc quan yếu của việc quản lý món tiền cho vay.

Lúc nhà băng tiến hành cho vay tiêu tiêu dùng đối với một cá nhâ, nhà băng

phải yêu cầu tư nhân đó ký vào những mẫu đơn, mẫu đơn này nhằm tìm hiểu

những thôn tin về tình hình tài chính của tư nhân đó, như là: lương những tài khoản

nhà băng, tài sản của tư nhân, số năm làm việc… ngoài ra, nhà băng còn hái

thêm về tuổi tác, gia đình, tình trạng hôn nhân và số con của họ. Nhà băng

tiêu dùng những thông tin này để thẩm định xem tư nhân đó là người mạo hiểm vay

tín dụng tốt tới mức nào, tiêu dùng nó làm dự đoán xem liệu tư nhân đó mang khó khăn

trong việc trả tiền món tiền vay hay ko. Người phụ trách cho vay còn mang

23

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

thể tới nhà, nơi làm việc để tìm hiểu thêm những thông tin về tư nhân, và mang thể

dùa vào thái độ của người tới vay để suy đoán, xem xét xem mang cho vay hay

ko.

Quá trình sàng lọc và tập hợp thông tin là tương tự lúc nhà băng thực

hiện một món cho vay kinh doanh. Nó tập hợp thông tin về thu nhập( lợi nhuận

và tổn thất) của Doanh nghiệp, về tài sản mang và tài sản nợ của Doanh nghiệp đó. Nhà băng

cũng cần thẩm định cụ thể về kết quả mang thể của vụ kinh doanh này trong tương

lai. Nhà băng cần thu được những thông tin về doanh số bán, cách sử dụng

món tiền vay, sự khó khăn của Doanh nghiệp…

Dù đối với những món cho vay cho tư nhân hay cho kinh doanh, những ngân

hàng cũng đều phải tinh tường. Chuyên môn hoá trong việc cho vay cũng giúp

cho NHTM sàng lọc được khách hàng và lùa chọn được dự án cho vay tốt. Việc

chuyên môn hoá đã tạo ra mét ý nghĩa tuyệt vời: Nhà băng mang thể thu được

thôn tin rõ ràng đối với khách hàng quen, giảm bớt giá tiền về thu thập thông tin

mang khả năng dự đoán tốt hơn đối với khả năng trả tiền cuả khách hàng.Tuy

nhiên,chuyên môn hoá tạo ra một việc khó xử là nhà băng ko phổ quát hoá

được những danh mục cho vay, ko mở rộng được khách hàng, tương tự ngân

hàng đang đặt bản thân trước nhiều rủi ro hơn.

3.1.2 Giám sát.

Lúc một món tiền cho vay được thực hiện,người vay mang ý muốn tiến hành

những hoạt động rủi ro để món tiền vay này Ýt mang khả năng được trả tiền. Để

giảm bớt tính chất mang thể tương tự của rủi ro đạo đức, những nhà băng phải theo

nguyên lý quản lý tiền vay, cácNHTM phải đưa ra hợp đồng(khế ước vay tiền).

Trong những hợp đồng này thường mang những điều khoản nhằm hạn chế những

người vay tiền ko được thực hiện những hoạt động rủi ro. Bằng cách giám

sát những hoạt động của người vay để xem liệu họ mang tuân theo những hạn chế

đó hay ko, và bằng cách cưỡng chế thi hành những quy định hạn chế nếu họ

ko tuân theo, những nhà băng mang thể đảm bảo vững chắc rằng những người vay

đang ko làm những việc rủi ro bằng những món tiền mà nhà băng cho vay.

24

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

Sự cần thiết thực hiện việc sàng lọc và giám sát của nhà băng giảng giải

vì sao những nhà băng mang những thành công lại phải chi nhiều cho những hoạt động

nghe và tập hợp thông tin.

3.2 Quan hệ khách hàng trong khoảng thời gian dài và quy tắc tín dụng.

Một cách nữa để những nhà băng thu được thông tin về những người vay

tiền tài họ là nhờ quan hệ khách hàng lâu dài- một nguyên lý quan yếu khác

của việc quản lý nhà băng.

Nếu một người mang triển vọng vay tiền đã mang một tài khoản séc, tài sản tiết

kiệm hoặc những món vay khác với một nhà băng qua một thời kì dài, người

cho vay mang thể nhìn vào hoạt động quá khứ đối với những tài khoản đó và biết được

một số thông tin về người vay tiền này. Những số dư trong những tài khoản séc và

tài khoản tiết kiệm cho nhà băng biết được tiềm năng của người vay tiền, cũng

như việc trả những khoản vay cò cho nhà băng biết được tư cách của người vay.

Nh thế, những quan hệ khách hàng trong khoảng thời gian dài giảm được rủi ro tín dụng tốt và xấu.

Sự cần thiết giám sát của nhà băng cũng góp thêm vào tầm quan yếu

của quan hệ khách hàng trong khoảng thời gian dài. Với những khách hàng đã quan hệ trong khoảng thời gian dài với

nhà băng thì nhà băng mang sẵn những thông tin và phương thức giám sát khách

hàng đó, do vậy những giá tiền thu thập thông tin và giá tiền giám sát khách hàng sẽ

giảm đi, vì thế những khách hàng này sẽ dễ được vay với mức lãi suất thấp hơn

những khách hàng khác.

Quan hệ khách hàng trong khoảng thời gian dài làm lợi cho khách hàng cũng như cho ngân

hàng.Đối với nhà băng thì ko một nhà băng nào mang thể nghĩ được hết mọi

sự bất thần lúc nó viết ra những quy định hạn chế vào một hợp đồng cho vay, sẽ

luôn mang những hoạt động rủi ro của người vay tiền mà chưa mang mét quy định

hạn chế nào loại bỏ được. Tuy nhiên nếu người vay tiền muốn giữ quan hệ lâu

dài với nhà băng thì họ sẽ mang ý tránh những hoạt động rủi ro để ko làm phật

lòng nhà băng. Vì nếu lúc nhà băng ko thích những hoạt động mà người

vay tiền đang làm ngay cả lúc họ ko vi phạm những điều quy định hạn chế,

thì nhà băng mang thể đe doạ ko cho người vay này vay những món vay mới

trong tương lai. Do vậy, quan hệ khách hàng trong khoảng thời gian dài giúp nhà băng mang thể đối

25

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

phó với những bất thần rủi ro đạo đức mà ngay cả nhà băng cũng ko lường

trước được lúc ban sơ.

Những NHTM cũng xây dựng mối quan hệ trong khoảng thời gian dài và tập hợp thông tin bằng

cách đưa ra một hạn mức tín dụng cho những khách hàng. Theo đó, NHTM cam

kết một khoảng thời kì nhất định phân phối cho khách hàng những món cho vay

tới một mức nhất định và với một mức lãi suất nàođó. Với việc này khách hàng

lợi ở chỗ: Họ mang một nguồn tíndụng lúc cần tới, còn với nhà băng thì hạn mức

tíndụng sẽ đưa tới một mối quan hệ trong khoảng thời gian dài, mối quan hệ này tạo dễdàng cho

việc tập hợp thông tin. Ngoài ra, nhà băng còn yêi cầu khách hàng phân phối

thường xuyên cho nhà băng những thông tin về tình hình thu nhập, tài sản nợ,

tài sản mang và những hoạt đọng kinh doanh… Nh vậy, thoả ước về mức tín dụng là

một phương pháp rất hữu hiệu để giảm giá tiền cho việc sàng lọc và tập hợp

thông tin.

3.3 Thế chấp tài sản và số dư bù

Những đề nghị về thế chấp tài sản đối với khoản tiền vay là một trong

những phương tiện quan yếu để hạn chế rủi ro, làm giảm bớt hậu quả của lùa chọn

đối nghịch do đó mang thể giảm những tổn thất của người cho vay trong trường hợp

người vay ko trả được nợ. Nếu người vay ko hoàn trả những khoản tiền vay,

NHTM mang thể bán tài sản thế chấp và tiêu dùng tiền thu được để bù lại những tổn thất

do mãn vay đó gây ra.

Lúc người vay nhận được tiền, NHTM yêu cầu người vay phải giữ một số

vốn tối thiểu đề nghị trong những tài khoản ở NHTM, trường hợp này gọi là số

dư bụ, số vốn tối thiểu này mang thể bị nhà băng giữ lại lúc khách hàng đó vỡ nợ

để bù vào một phần tổn thất của món vay đó. Ngoài việc mang tác dụng như tài sản

thế chấp, số dư bù giúp tăng được khả năng hoàn trả của tiền vay. Số dư bù đóng

vai trò giúp nhà băng giám sát người vay, ngăn ngõa được rủi ro đạo đức.Đặc

biệt, nhà băng đề nghị người vay mang một tài khoản séc ở nhà băng để mang thể

giám sát việc trả tiền bằng séc của ngươig vay đó- việc nàycó thể đem lại rất

nhiều thông tin về năng lực tài chính của người vay tiền nói trên. Bất kỳ thay

đổi quan yếu nào trongcác thủ tục trả tiền của người vay này đề là một tín

26

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

hiệu báo cho nhà băng rằng phải tiến hành dò hỏi. Những số dư bù đó giúp

cho nhà băng dễ giám sát những người vay tiền một cách mang hiệu quả hơn và là

một phương tiện quản lý quan yếu.

3.4 Hạn chế tín dụng

Một phương pháp khác để gúp NHTM ứng phó với lùa chọn đối nghịch và

rủi ro đạo đức là hạn chế tín dụng.

Việc hạn chế tín dụng mang hai dạng: Dạng thứ nhất diễn ra lúc một ngân

hàng từ chối một món cho vay với số lượng bất kỳ nào đó đối với người vay,

ngay cả lúc người vay này sẵn lòng trả tiền một lãi suất cao hơn.Dạng thứ

hai diễn ra lúc một nhà băng sãn sàng cho vay những hạn chế ở dưới mức mà

người vay mong muốn.

Ở dạng thứ nhất khách hàng thường là những người kinh doanh rất mạo

hiểm, họ tham gia vào những dự án đầu tư rủi ro nhất và do đó họ sẵnlòng thanh

toán những lãi suất cao nhât. Nhà băng ko muốn cho vay vì đầu tư rủi ro cao

dễ xảy ra ko thành công và nhà băng sẽ ko được trả tiền.Đặt một lãi

suất cao hơn chỉ làm cho cho sự lùa chọn đối nghịch xất thêm đối với nhà băng,

tức là nó làm tăng khả năng nhà băng đang cho một người mạo hiểm tín dụng

mang triển vọng xấu vay tiền. Do đó, nhà băng sé thực hiện dạng hạn chế này và

chưng bỏ những món cho vay.

Ở dạng thứ hai, những nhà băng trao tiền cho người vay nhưng ko phải

những món cho vay to nh họ mong muốn. Sù hạn chế tín dụng là cần thiết vì

vấn đề rủi ro đạo đức trở nên nghiêm trọng hơn đối với những món tiền cho vay

lơn. Với món tiền cho vay càng lơn, khách hàng càng mang nhiều ý muốn thực hiện

những hoạt động làm cho Ýt mang thể trả tiền được món vay, còn những khoản

vyanhỏ thì khách hàng mang thể trả được. Do đó, hạn chế tín dụng là việc làm cần

thiết của NHTM để đảm bảo lợi nhuận, uy tín, hoạt động kinh doanh của ngân

hàng.

3.5 Vốn nhà băng và tính tương hợp

Những nguyên tắc quản lý trên mới chỉ nhằm giảm bít rủi ro cho bản thân

những NHTM, nhưng trên thực tế những NHTM còng mang thể ko thực hiện được

27

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

những cam kết của mình với những người gửi tiền. Do vây, để đảm bảo rằng ngân

hàng sẽ trả tiền lãi, vốn hoặc phân phối những dich vụ mà nhà băng đã hứa thì cần

phải khắc phục ba vấn đề sau:

Thứ nhất: Vốn tự mang của NHTM, với một số lượng vốn tự mang đủ to,

NHTM sẽ mất mát nhiều hơn nếu xảy ra vỡ nợ. Do vậy, NHTM sẽ cố gẵng

thực hiện những hoạt động thích hợp để mang lợi nhuận và trả tiền đủ cho người

gửi tiền. Vốn tự mang của NHTM làm cho cho quan hệ của nhà băng với những

người gửi tiền trở thanh tương vừa ý muốn, tức là: Những người gửi tiền và

nhà băng mang ý muốn cư xử theo mong muốn của cả hai bên. Nhà băng thực

hiện phân phối thông tin như những ngươig tiền trông đợi và những người mang tiền

sẵn sàng gửi tiền vào nhà băng như nhà băng mong muốn.

Thứ hai: Nhiều hoá.Những người gửi tiền giống bất kỳ nhưngc người

cho vay nào chỉ nhận được tiền lãi một mực từ nhà băng mà họ gửi, trong lúc đó

nhà băng lại hưởng phần lợi nhuận dư ra. Do đó, những người gửi tiền phải đối

mặt với những vấn đề về rủi ro đạo đức do những nhà băng mang thể là những việc

quá nhiều rủi ro. Với một cách tạo điều kiện cho nhà băng đảm bảo với người gửi tiền

rằng nhà băng ko làm những việc quá nhiều rủi ro và tiếp tục nhận được

khoản tiền gửi của họ, đó là nhà băng mang thể phổ quát hoá những khoản mục cho

vay. Việc phổ quát hoá là một nguyên lý quan yếu của việc quản lý nhà băng

bởi vì nó làm cho quan hệ giữa nhà băng với những người gửi tiền là tương

vừa ý muốn. Tuy vậy, những nhà băng phải cân đối những lợi Ých và giá tiền giữa

việcđa dạng hoá hoặc chuyên môn hoá.

Thứ ba: Việc quản lý của Chính phủ. Để bảo vệ lợi Ých cho người gửi

tiền, Chính phủ thường đưa ra những quy định buộc NHTM phải tiến hành phổ quát

hoá và quy định tỷ lệ tối đa mà NHTM mang thể nhận tiền gửi dùa trên vốn tự mang

của nó. Việc quản lý của Chính phủ là một phương cách làm cho cho mối quan

hệ của nhà băng với những ngươì gửi tiền trở thành tương vừa ý muốn.

28

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

Kết luận

Sau hơn 15 năm đổi mới cơ chế hoạt động, nền kinh tế nói chung và hệ

thống nhà băng nói riêng đã thu được nhiều thành tựu đáng kể. Sựphát triển

của hệ thống nhà băng tào điều kiện cho những ngành nghề, những tổ chưc, tư nhân

trong nền kinh tế phát triển góp phần xúc tiến sù phát triển kinh tế xã hội

những thành tựu của hệ thống nhà băng mà tiêu biểu là NHTM được thể hiện

ở chỗ : Nhà băng hoạt đọng ngày càng hiệu quả phạm vị hoạt đọng được mở

rộng, giải quyết được những yêu cầu về kinh tế xã hội, uy tín và vị thế của những

NHTM ngày càng được tăng, vốn ngày càng to, hoạt đọng cho vay được

mở rộng và đạt hiệu quả cao …

Tuy nhiên, với những NHTM để đạt được mục tiêu sinh lời cao trên hạ tầng

đảm bảo an toàn thì cần phải khắc phục một số hạn chế trong hoạt động cho

vay và quản lý tiền cho vay như: Cách thức tiến hành cho vay còn nhiều bất

cập, cho vay chủ yếu dùa vào tài sản đảm bảo chứ chưa xem xét tới dự án đàu

tư của người vay, thủ tục hành chính còn phức tạp, một số quy định về cho vay

chưa đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý…

Để mang thể tham gia vào quá trình hội nhập và phát triển kinh tế toàn cầu ,

cần phải mang một hệ thống pháp luật quy định, quy chế, những văn bản hướng dẫn…

29

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

đối với hoạt động kinh doanh của nhà băng một cách thông nhất và đồng bộ,

để đảm bảo sự ổn định và phát triển của nhà băng theo định hướng chung của

nền kinh tế mà Đảng, Nhà nước ta đã đề ra. Từ đó mang thể đưa ra cá hình thức

cho vay mới, mở rộng được hoạt động cho vay, quản lý tiền cho vay một cách

mang hiệu quả đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế trong và ngoài nước.

30

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

MỤC LỤC

Lời mở đầu…………………………………………………………………………………………………………………..1

CHƯƠNG I: tổng quan về nhà băng thương nghiệp………………………………………..2

1.1. Khái niệm :……………………………………………………………………………………………………….2

1.2. Chức năng của NHTM:………………………………………………………………………………………3

1.2.1. Trung gian tài chính (TGTC):……………………………………………………………………….3

1.3 Hoạt động cơ bản của Nhà băng Thương nghiệp. ……………………………………………………..6

1.4 Hệ thống Nhà băng Thương nghiệp Việt nam. …………………………………………………………6

Chương II Hoạt động cho vay của Nhà băng Thương nghiệp ……………………..9

2.1 – Khái niệm. ……………………………………………………………………………………………………….9

2.2 Vị trí của khoản mục cho vay trong bảng cân đối tài sản. ………………………………………..9

2.3- Phân loại cho vay. ……………………………………………………………………………………………10

2.3.1 – Căn cứ theo thời kì. ……………………………………………………………………………….10

2.3.2. Căn cứ theo tính chất đảm bảo. ……………………………………………………………………13

2.2.3 Theo nghiệp vụ tín dụng: …………………………………………………………………………….15

2.3.4 Theo mục đích cho vay. ………………………………………………………………………………18

Chương III: Những nguyên tắc quản lý tiền cho vay……………………………………22

3.1. Sàng lọc và giám sát:………………………………………………………………………………………..23

3.2 Quan hệ khách hàng trong khoảng thời gian dài và quy tắc tín dụng…………………………………………………….25

3.3 Thế chấp tài sản và số dư bù……………………………………………………………………………….26

3.4 Hạn chế tín dụng……………………………………………………………………………………………….27

3.5 Vốn nhà băng và tính tương hợp………………………………………………………………………..27

Kết luận……………………………………………………………………………………………………………………29

31

Ketnooi.com vì sự nghiệp giáo dục

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lý thuyết tài chính tiền tệ – Trường Đại học kinh tế Quốc dân – NXB Thống

kê – Chủ biên Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tài

2. Lý thuyết tiền tệ nhà băng – Trường ĐHKT – ĐHQG TPHCM – NXB Tài

chính 1998 – Chủ biên PTS. Phan Ngọc Hùng

3. Lý thuyết tài chính tiền tệ – NXB Giáo dục 1999 – PGS. PTS. Dương Thị

Bình Minh

4. Nhà băng thương nghiệp quản trị và nghiệp vô – ĐHKTQD – NXB Thống kê TS. Phan Thị Thu Hà – TS. Nguyễn Thị Thu Thảo

5. Quản trị nhà băng thương nghiệp – NXB Tài chính – Peter S. Rose

6. Tiền tệ nhà băng và thị trường tài chính – NXB Khoa học và kỹ thuật

Frederic S.Mishkin

32

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính