Luật Dân sự – FBLAW

Luật Dân sự là một chế định pháp luật mang vai trò và vị trí vô cùng quan yếu trong hệ thống pháp luật. Luật Dân sự sẽ điều chỉnh những điều thân thuộc nhất, gần gụi nhất, vẫn thường tồn tại xung quanh cuộc sống của chúng ta. Bài viết dưới đây FBLAW sẽ cùng bàn về luật dân sự. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 1900.0888.37 để được tư vấn và tương trợ.

I. Luật Dân sự là gì? Lịch sử hình thành và phát triển của Luật Dân sự:

1. Luật Dân sự là gì?

Luật Dân sự là ngành luật trong hệ thống pháp luật, là tổng hợp những quy phạm điều chỉnh những quan hệ tài sản và một số quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự trên cơ sở đồng đẳng, tự định đoạt và tự chịu trách nhiệm của những chủ thể tham gia những quan hệ dân sự.

Luật Dân sự gồm những nguyên tắc cơ bản và mang những chế định khác nhau như: chế định tài sản và quyền sở hữu, chế khái niệm vụ dân sự và hợp đồng dân sự; chế khái niệm vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản ko mang căn cứ pháp luật; chế định thực hiện công việc ko mang ủy quyền; chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; chế định thừa kế; chế định chuyển quyền sử dụng đất; chế định quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao kỹ thuật. Mỗi chế định của luật dân sự đều mang những nguyên tắc riêng trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản mang những quy phạm được tập hợp theo những tiêu chí riêng ưa thích với chế định đó.

Mang thể khẳng định rằng: Phạm vi điều chỉnh của Luật Dân sự là vô cùng rộng, tác động đều hồ hết hoạt động gia công, kinh doanh, sinh hoạt trong cuộc sống. Ngoài ra, Luật Dân sự cũng là nền tảng cở pháp lý, quy định pháp lý chung để xây dựng những quy phạm, luật chuyên ngành.

2. Lịch sử hình thành và phát triển của Luật Dân sự:

Quá trình phát triển của pháp luật Dân sự Việt Nam mang thể được chia thành ba thời đoạn gồm: Thời đoạn của luật cổ, thời đoạn của Luật cận kim và thời đoạn của Luật tiên tiến. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ quá trình phát triển của Luật Dân sự ở thời đoạn của Luật tiên tiến.

Từ năm 1945 tới những năm 1980:

Trong những năm đầu kể từ lúc thành lập nước Việt Nam dân chủ cùng hòa, người làm luật chấp nhận duy trì hiệu lực của hệ thống luật cũ trừ những quy định “trái với nền độc lập của nước Việt Nam và chính thể dân chủ cùng hòa” (Sắc lệnh số 47 ngày 10/10/1945, Điều 12). Với chủ trương đó, sắp như toàn bộ hệ thống pháp luật dân sự được xây dựng trong thời kỳ thuộc địa vẫn được giữ nguyên.

Luat-dan-su
Luat-dan-su

Tới năm 1950, trước yêu cầu cấp bách của việc xóa bỏ tàn tích của chế độ phong kiến trong lĩnh vực dân sự, người làm luật, trong hoàn cảnh rất khắc nghiệt của cuộc kháng chiến chống Pháp đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để bắt tay vào việc xây dựng hệ thống pháp luật dân sự xã hội chủ nghĩa. Một trong những thành tựu đáng để ý nhất của thời kỳ này là việc ban hành Sắc lệnh số 97 ngày 22/5/1950 sửa đổi một số quy lệ và chế định trong dân luật. Sắc lệnh ghi nhận một số nguyên tắc to liên quan tới nhân thân và tài sản: Quyền nhận cha, mẹ, quyền tự do kết hôn, quyền đồng đẳng của người phụ nữ so với nam giới, nguyên tắc bảo vệ kẻ yếu trong quan hệ hợp đồng, quyền thừa kế,….

Từ những năm 1980 tới nay:

Với chính sách kinh tế thị trường khởi đầu từ những năm 1987, việc tích lũy của nả trong khu vực tư nhân được khuyến khích và như là một hệ thống thế tất, lưu thông dân sự phát triển nhanh.

Nhằm kịp thời điều chỉnh những quan hệ tài sản càng lúc càng trở thành rất phong phú và nhiều trong dân cư, Quốc gia đã xây dựng trong thời kì ngắn hàng loạt quy phạm pháp luật dân sự, được ghi nhận trong nhiều văn bản lập pháp và lập quy:

 • Luật hôn nhân và gia đình năm 1986;

 • Luật đất đai năm 1987;

 • Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987;

 • Luật quốc tịch năm 1988;

 • Những Nghị định số 27, 28, 29 ngày 9/3/1998 và số 170 ngày 14/11/1988 về kinh tế ngoài quốc doanh;

 • Những Nghị định số 85 ngày 13/5/1988, số 200 và 201 ngày 28/12/1988 về sở hữu công nghiệp;

 • Pháp lệnh về chuyển giao kỹ thuật năm 1988;

 • Pháp lệnh về sở hữu công nghiệp năm 1989;

 • Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989;

 • Pháp lệnh thừa kế năm 1990;

 • Pháp lệnh nhà ở và Pháp lệnh hợp đồng dân sự năm 1991;

 • Luật đất đai năm 1993;

 • Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả năm 1994,…

Cùng với những kinh nghiệm từ việc ứng dụng những văn bản trên và những dự đoán về khả năng phát triển của những quan hệ dân sự trong xã hội Việt Nam đã đặt cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện dự án Bộ luật dân sự Việt Nam, được Quốc hội thông qua ngày 28/10/1995 và mang hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/1996. Mang thể nói rằng: Bộ luật dân sự 1995 là thành tựu to nhất của năm mươi năm xây dựng hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam tiên tiến.

Sau mười năm ứng dụng Bộ luật dân sự 1995, tới ngày 14/6/2005 Quốc hội đã thông qua Bộ luật dân sự 2005 (mang hiệu lực từ ngày 01/01/2006) trên cơ sở kế thừa những nguyên tắc và nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự 1995. Tuy còn nhiều bất cập nhưng BLDS 2005 đã thể hiện rõ hơn nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm giữa những chủ thể trong quan hệ dân sự, giảm bớt sự can thiệp hành chính của Quốc gia vào những quan hệ dân sự.

Luat-dan-su
Luat-dan-su

Quốc hội đã thông qua và ban hành BLDS 2015 thay thế BLDS 2005. Bộ luật dân sự mới với xu thế thay thế những quy định ko còn ưa thích với thực tế, magazine tới một hệ thống pháp luật mới ổn định hơn, ứng dụng dễ dàng hơn, vững bền hơn.

>>> Xem thêm: Hợp đồng vay tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

II. Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015:

Bộ luật dân sự 2015 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII ngày 24/11/2015 gồm 27 chương, 689 điều. Bộ luật mang một số quy định mới như sau:

1.BLDS năm 2015 được xây dựng dựa trên nguyên tắc: Tất cả quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân được Hiến pháp và pháp luật xác nhận đều được tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo thực hiện và chỉ mang thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cấp thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cùng đồng.

Để thống nhất về nhận thức và ứng dụng pháp luật, Bộ luật quy định, Tòa án ko được từ chối yêu cầu giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa mang điều luật để ứng dụng. Trong trường hợp này, quy định về ứng dụng tập quán, tương tự pháp luật, nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và lẽ công bằng được ứng dụng để xem xét, giải quyết.

2. Về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự:

BLDS năm 2015 quy định cá nhân, pháp nhân thực hiện quyền dân sự theo ý chí của mình nhưng ko được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự và ko được vượt quá giới hạn thực hiện quyền dân sự được quy định tại Bộ luật này. Cá nhân, pháp nhân ko được lạm dụng quyền dân sự để gây thiệt hại cho người khác; vi phạm những nghĩa vụ về nhân thân, tài sản của mình theo quy định của Bộ luật này, luật khác mang liên quan, hạn chế khó khăn hoặc để thực hiện mục tiêu khác trái pháp luật.

Tòa án, cơ quan mang thẩm qyền khác mang trách nhiệm bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân. Với quy định “Tòa án ko được từ chối yêu cầu giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chưa mang điều luật để ứng dụng” là phương thức đảm bảo quyền khởi kiện, làm cho cá chủ thể mang quyền khởi kiện mang đủ những điều kiện cấp thiết, vững chắc để thực hiện được trên thực tế quyền khởi kiện nhằm bảo vệ quyền, thuận tiện hợp pháp của mình trước Tòa án.

3. Về quyền nhân thân của cá nhân:

Quyền nhân thân của cá nhân được cụ thể hóa toàn bộ nhằm xác định tư cách chủ thể của cá nhân trong quan hệ dân sự được quy định trong Hiến pháp và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Vấn đề xác định lại nam nữ đã được ghi nhận tại điều 37 BLDS năm 2015.

Luat-dan-su
Luat-dan-su

4. Về tài sản và quyền sở hữu:

Đẻ đảm bảo tính bao quát, sáng tỏ, công khai, huy động và phát huy được hết những nguồn lực vật chất trong xã hội, BLDS năm 2015 đã bổ sung quy định về tài sản bao gồm: bất động sản và động sản; tài sản mang thể là vật, tiền, hồ sơ mang giá, quyền tài sản đối với những đối tượng sở hữu trí tuệ và những quyền tài sản khác.

Việc xác lập quyền sở hữu và vật quyền khác mang hiệu lực kể từ thời khắc bên mang quyền hoặc người đại diện hợp pháp của họ được trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản, trừ trường hợp luật hoặc hợp đồng mang quy định khác;

Trường hợp tài sản đã được chuyển giao trước thời khắc hợp đồng được giao ước thì quyền sở hữu và vật quyền khác được xác lập kể từ thời khắc hợp đồng mang hiệu lực, trừ trường hợp luật hoặc hợp đồng mang quy định khác; Trường hợp luật quy định việc chuyển giao vật phải được đăng ký tại cơ quan mang thẩm quyền thì thời khắc xác lập quyền sở hữu và vật quyền khác mang hiệu lực kể từ thời khắc đăng ký, trừ trường hợp luật khác mang quy định khác; Trường hợp xác lập quyền sở hữu đối với huê lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản lúc chưa được chuyển giao thuộc về bên mang tài sản.

5. Về đảm bảo sự ổn định những giao lưu dân sự:

BLDS năm 2015 quy định, lúc những bên giao thiệp đã đáp ứng những điều kiện nhất định do luật dự liệu thì giao thiệp dù mang vi phạm về hình thức vẫn được Tòa án xác nhận hiệu lực pháp lý, làm cơ sở để phát sinh quyền và nghĩa vụ của những bên, quyền lợi của người thứ ngay tình cũng được bảo vệ trong trường hợp “giao thiệp dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan quốc gia mang thẩm quyền, sau đó được chuyển giao hoặc được sử dụng để đảm bảo nghĩa vụ dân sự bằng một giao thiệp khác cho người thứ 3 ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao thiệp thì giao thiệp đó ko bị vô hiệu”.

6. Về trách nhiệm dân sự do ko thực hiện đúng nghĩa vụ dân sự:

BLDS năm 2015 với nhiều quy định về trách nhiệm dân sự do ko thực hiện đúng nghĩa vụ nhằm đảm bảo sự an toàn, thì cá nhân, pháp nhân ko thực hiện đúng nghĩa vụ bị suy đoán mang lỗi và phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp chủ thể này mang căn cứ được miễn trừ trash nhiệm do vi phạm nghĩa vụ theo quy định của BLDS.

>>> Xem thêm: Chế định giám hộ đương nhiên theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015

Trên đây là nội dung tư vấn của Doanh nghiệp Luật FBLAW về Luật Dân sự. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan tới luật dân sự, quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Doanh nghiệp Luật FBLAW để được tư vấn và tương trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 1900.0888.37
 • E mail: manhongit.dhp@gmail.com
 • Fanpage: Doanh nghiệp Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Leave a Reply