Thời hạn nộp báo cáo tài chính mới nhất, hồ sơ BCTC cần chuẩn bị

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp được quy định rõ tại Thông tư 200/2014/TT-BTC. Ngoài thời hạn nộp báo cáo tài chính, những thủ tục cũng như thời kì lúc thực hiện công việc này sẽ được nhắc khía cạnh, xác thực trong bài viết dưới đây.

Mục lục Hiện 1. Nộp báo cáo tài chính gồm những gì 1.1. Báo cáo tài chính năm 1.2. Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN 1.3. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN 2. Thời hạn nộp BCTC của doanh nghiệp 2.1. Đối với doanh nghiệp quốc gia 2.2. Đối với những loại doanh nghiệp khác 3. Nơi nhận BCTC của doanh nghiệp 4. Thời kì nộp báo cáo thuế 2021 khía cạnh

1. Nộp báo cáo tài chính gồm những gì

Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC đã quy định rõ về những hồ sơ, hồ sơ cần chuẩn bị để khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

1.1. Báo cáo tài chính năm

Doanh nghiệp mang thể lựa tậu chế độ kế toán ưng ý tùy thuộc vào quy mô. Doanh nghiệp mang thể vận dụng theo Thông tư 133 nếu thuộc dạng vừa và nhỏ, doanh nghiệp mang thể vận dụng Thông tư 200 nếu mang quy mô to.

Doanh nghiệp theo Thông tư 133 sẽ gồm những hồ sơ sau: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kinh doanh, bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính.

Doanh nghiệp nếu theo Thông tư 200 sẽ cần chuẩn bị những loại hồ sơ: Báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

1.2. Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN

Doanh nghiệp sẽ ko phải nộp nếu trong năm ko trả lương cho bất kỳ viên chức nào.

1.3. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN

Một số phụ lục sẽ đi kèm trong Tờ khai quyết toán thuế TNDN, tùy thuộc vào doanh nghiệp phát sinh những gì sẽ mang hồ sơ đi kèm đúng theo những thông tư đã quy định, một số phụ lục như:

– Phụ lục kết quả hoạt động gia công kinh doanh: Mẫu số 03-1C/TNDN, mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN.

– Phụ lục về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

– Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu 03-2/TNDN

– Phụ lục mẫu 03-7/TNDN về giao tiếp liên kết nếu doanh nghiệp mang

– Với hoạt động chuyển nhượng bất động sản cần thêm phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp.

thoi-han-nop-bao-cao-tai-chinh
Doanh nghiệp cần nắm rõ thời hạn nộp báo cáo tài chính để tránh bị phạt.

2. Thời hạn nộp BCTC của doanh nghiệp

2.1. Đối với doanh nghiệp quốc gia

  1. Thời hạn nộp BCTC quý

– Chậm nhất là 20 ngày kể từ lúc kỳ kế toán quý kết thúc doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính. Thời hạn này sẽ được nâng lên 45 ngày với Tổng tổ chức Quốc gia, Doanh nghiệp mẹ.

– Những đơn vị kế toán trực thuộc Tổng tổ chức Quốc gia, trực thuộc doanh nghiệp sẽ nộp báo cáo tài chính dựa theo thời kì do Tổng tổ chức và tổ chức mẹ quy định.

  1. Thời hạn nộp BCTC năm

– Kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán, đơn vị kế toán phải mang báo cáo tài chính để nộp là chậm nhất 30 ngày. Mức thời kì này sẽ nâng lên thành 90 ngày đối với Tổng tổ chức quốc gia, tổ chức mẹ.

– Thời kì nộp báo cáo tài chính năng của Tổng tổ chức quốc gia, tổ chức mẹ sẽ do thời kì mà Tổng tổ chức, tổ chức mẹ quy định.

2.2. Đối với những loại doanh nghiệp khác

Thời kì để đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và tổ chức hợp doanh phải nộp báo cáo tài chính hàng năm là kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, chậm nhất 30 ngày. Thời hạn nộp kế toán chậm nhất 90 ngày từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm với đơn vị kế toán khác.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của đơn vị kế toán trực thuộc với đơn vị kế toán cấp trên sẽ do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Với mỗi doanh nghiệp, việc theo dõi tình hình tài chính là điều rất quan yếu. Để nắm bắt tình hình tài chính kịp thời, nhanh chóng và xác thực, những doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm tự động như MISA AMIS. Đây là dụng cụ tương trợ đắt lực cho chủ doanh nghiệp trong việc:

  • Tùy chỉnh báo cáo ưng ý với hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
  • Theo dõi tiến độ tức thời nắm bắt được tình hình ngày nay và so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.

3. Nơi nhận BCTC của doanh nghiệp

Nơi nhận báo cáo CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP Kỳ lập báo cáo Cơ quan tài chính Cơ quan Thuế Cơ quan Thống kê DN cấp trên Cơ quan đăng ký kinh doanh 1. Doanh nghiệp Quốc gia Quý, Năm x x x x x 2. Doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài Năm x x x x x 3. Những loại doanh nghiệp khác Năm x x x x

Doanh nghiệp quốc gia đóng trên địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương, đóng trên địa bàn tỉnh thì báo cáo tài chính sẽ phải nộp và lập cho thành phố trực thuộc Trung ương, Sở tài chính tỉnh. Doanh nghiệp quốc gia Trung ương sẽ phải lập và nộp báo cáo tài chính hàng năm cho Bộ Tài chính.

– Một số loại hình doanh nghiệp quốc gia khác như tổ chức xổ số kiến thiết, nhà băng thương nghiệp, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh chứng khoán thì phải lập và nộp báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính ở Cục quản lý giám sát bảo hiểm hoặc Vụ tài chính nhà băng.

– Doanh nghiệp đại chúng và tổ chức kinh doanh chứng khoán phải nộp báo cáo tài chính cho Sở giao tiếp chứng khoán và ủy ban chứng khoán quốc gia.

– Báo cáo tài chính của những doanh nghiệp phải gửi trực tiếp tới cơ quan quản lý thuế ở địa phương. Ngoài ra, những Tổng tổ chức Quốc gia còn phải nộp báo cáo tài chính lên Tổng cục thuế.

– Với những doanh nghiệp mang đơn vị kế toán cấp trên thì theo quy định kế toán cấp trên cần phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị này.

– Với những doanh nghiệp phải kiểm toán báo cáo tài chính theo pháp luật đã quy định thì trước lúc nộp báo cáo tài chính cần tiến hành kiểm toán. Lúc nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan quản lý hay doanh nghiệp cấp trên thì báo cáo tài chính cần phải tất nhiên kiểm toán.

– Với những doanh nghiệp mang cơ quan tài chính mang vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài thì đơn vị cần phải nộp báo cáo tài chính là thành phố trực thuộc Trung ương, sở tài chính những tỉnh, nơi doanh nghiệp đã đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

– Với doanh nghiệp mang vốn điều lệ Quốc gia sở hữu 100% thì doanh nghiệp còn phải nộp báo cáo tài chính cho tổ chức, cơ quan được phân cấp, phân công theo Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngoài cơ quan nơi doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo những quy định ở trên.

– Những doanh nghiệp tính chung cả doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước phải nộp báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu khoa học cao nếu những doanh nghiệp này mang trụ sở nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao.

4. Thời kì nộp báo cáo thuế 2021 khía cạnh

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT theo Quý DN kê khai thuế GTGT theo Tháng 1 20/01/2021 Tờ khai thuế GTGT T12/2020 Tờ khai thuế TNCN T12/2020 (nếu mang) 30/01/2021 Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2020 Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2020 (nếu mang) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2020 (nếu mang) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV /2020 (nếu mang) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2020 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2020 Nộp tiền thuế môn bài năm 2021 Nộp tiền thuế môn bài năm 2021 2 20/02/2021 Tờ khai thuế GTGT T1/2021 Tờ khai thuế TNCN T1/2021 (nếu mang) 3 20/03/2021 Tờ khai thuế GTGT T2/2021 Tờ khai thuế TNCN T2/2021 (nếu mang) 30/03/2021 Quyết toán thuế TNDN năm 2020 Quyết toán thuế TNDN năm 2020 Quyết toán thuế TNCN năm 2020 Quyết toán thuế TNCN năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020 4 20/04/2021 Tờ khai thuế GTGT T3/2021 Tờ khai thuế TNCN T3/2021 (nếu mang) 30/04/2021 Tờ khai thuế GTGT Quý I/2021 Tờ khai thuế TNCN Quý I/2021 (nếu mang) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu mang) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2021 (nếu mang) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2021 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2021 5 20/05/2021 Tờ khai thuế GTGT T4/2021 Tờ khai thuế TNCN T4/2021 (nếu mang) 6 20/06/2021 Tờ khai thuế GTGT T5/2021 Tờ khai thuế TNCN T5/2021 (nếu mang) 7 20/07/2021 Tờ khai thuế GTGT T6/2021 Tờ khai thuế TNCN T6/2021 (nếu mang) 30/07/2021 Tờ khai thuế GTGT Quý II/2021 Tờ khai thuế TNCN Quý II/2021 (nếu mang) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2021 (nếu mang) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2021 (nếu mang) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2021 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2021 8 20/08/2021 Tờ khai thuế GTGT T7/2021 Tờ khai thuế TNCN T7/2021 (nếu mang) 9 20/09/2021 Tờ khai thuế GTGT T8/2021 Tờ khai thuế TNCN T8/2021 (nếu mang) 10 20/10/2021 Tờ khai thuế GTGT T9/2021 Tờ khai thuế TNCN T9/2021 (nếu mang) 30/10/2021 Tờ khai thuế GTGT Quý III/2020 Tờ khai thuế TNCN Quý III/2020 (nếu mang) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2020 (nếu mang) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2021 (nếu mang) BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2020 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2021 11 20/11/2021 Tờ khai thuế GTGT T10/2021 Tờ khai thuế TNCN T10/2021 (nếu mang) 12 20/12/2021 Tờ khai thuế GTGT T11/2021 Tờ khai thuế TNCN T11/2021 (nếu mang)

Tuân thủ thời hạn nộp báo cáo tài chính rất quan yếu. Bởi lẽ, nếu nộp sai hồ sơ, ko trung thực, ko xác thực hay chậm trễ, doanh nghiệp sẽ bị phạt. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp nhu yếu kế toán giỏi, mang kinh nghiệm lâu năm trong nghề để đảm bảo được thời hạn nộp báo cáo tài chính chuẩn xác nhất.

Tuy nhiên, với tình hình ngày nay, những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ rất khó để thuê được kế toán giỏi, mang kinh nghiệm lâu năm trong nghề vì hạn chế giá tiền. Để giải quyết bài toán này MISA ASP đã ra đời nhằm kết nối doanh nghiệp với kế toán uy tín hay những bên cung cấp dịch vụ kế toán lâu năm, giỏi.

Qua nền tảng này, doanh nghiệp mang thể thuê kế toán một cách tiện lợi vừa tiết kiệm thời kì lại tối ưu giá tiền. Đặc thù MISA ASP còn tích hợp MISA AMIS giúp doanh nghiệp tiện lợi hơn trong nghiệp vụ.

Hãy truy cập ngay MISA ASP để trải nghiệm nền tảng và tậu cho mình được kế toán ưng ý, giỏi, uy tín.

CTA 01 300x88 1