"Người bắt chuyện trên Facebook là gì?

Lúc vào những nhóm (group) Fb, bạn với thể nhìn thấy biểu tượng “người bắt chuyện” bên dưới tên một số người tiêu dùng. Nó với ý nghĩa gì?

“Người bắt chuyện” trên Facebook là gì? - 1

Trong một nhóm Fb, ngoài quản trị viên, người kiểm duyệt, bạn còn nhìn thấy những biểu tượng khác dưới tên một người tiêu dùng nào đó như “thành viên mới” hay “người bắt chuyện”. Người bắt chuyện trong nhóm Fb là gì, làm thế nào để trở thành người bắt chuyện?

Theo Fb, người bắt chuyện “đang liên tục tạo những cuộc thảo luận với ý nghĩa bằng bài viết của mình”. Nói cách khác, một thành viên được xem là người bắt chuyện phải đáp ứng được những tiêu chí: thường xuyên đăng nội dung trong nhóm, những chủ đề họ san sớt được thành viên khác tham gia thảo luận sôi nổi, bình luận với giá trị trong chủ đề của người khác.

Như vậy, cách tốt nhất để trở thành người bắt chuyện là gắn bó liên tục với nhóm mà bạn yêu thích. “Like”, bình luận và đăng thật nhiều trong nhóm. Theo thời kì, bạn sẽ thấy với biểu tượng “người bắt chuyện” dưới tên tài khoản của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý ko phải nhóm nào cũng với biểu tượng này.