Nghĩa vụ, trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng

Ngày nay, hoạt động đầu tư đóng góp vai trò khá quan yếu đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia. Đặc thù là đối với những dự án đầu tư trong lĩnh vực xây dựng. Việc phát triển những dự án về khu thành thị, khu dân cư hay những công trình xây dựng tiên tiến chính là một trong những minh chứng cho sự phát triển của nền kinh tế tổ quốc. Chính bởi vai trò quan yếu của hoạt động đầu tư mà pháp luật nước ta đã ban hành những văn bản pháp luật và dưới luật để quy định cụ thể về vấn đề này. Bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu về những quy định của dự án đầu tư xây dựng và nghĩa vụ, trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng.

trach nhiem cua nguoi quyet dinh dau tu xay dung

Dịch vụ Trạng sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568

1. Những quy định của pháp luật về dự án đầu tư xây dựng:

1.1. Dự án đầu tư xây dựng là gì?

Đầu tư xây dựng là một là cụm từ nói về đầu tư xây dựng những công trình hạ tầng kỹ thuật, những công trình hạ tầng cơ sở kinh tế – xã hội và nhiều loại công trình khác.

Khái niệm đầu tư là hoạt động bỏ vốn trước mắt để thu lợi nhuận trong tương lai; đối với đầu tư xây dựng được hiểu là đầu tư xây dựng những công trình với tính chất xây dựng như sau, bao gồm:

+ Xây dựng công trình liên lạc.

+ Xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện, cầu cảng.

+ Xây dựng nhà cửa , công sở , nhà máy phục vụ gia công phát triển kinh tế.

+ Những công trình phúc lợi xã hội như nhà văn hóa công viên rạp chiếu,…

+ Và nhiều loại công trình khác.

Xem thêm: Chính sách khuyến khích trong hoạt động đầu tư xây dựng

Những dự án đâu tư xây dựng nhằm phục vụ phát triển của xã hội. Như vậy đầu tư xây dựng với đặc thù riêng đó là lợi nhuận của nó phục vụ cho mọi người, mọi ngành trong xã hội, nguồn vốn đấu tư to cần với sự đầu tư của quốc gia.

Theo Luật Xây dựng 2014 đã khái niệm dự án đầu tư xây dựng với nội dung như sau:

“Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp những đề xuất với liên quan tới việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, tăng chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và mức giá xác định. Ở thời đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, ta với thể hiểu, dự án đầu xây dựng là tập hợp tất cả những đề xuất, kiến nghị với tiềm năng và tiến hành đầu tư vốn vào những dự án xây dựng để tiến hành sửa chữa hay cải tạo,… Dự án đầu xây dựng được thực hiện nhằm mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận.

Hay ta với thể hiểu đơn thuần như sau, những dự án đầu tư xây dựng là tập hợp tất cả những đề xuất với liên quan tới việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, tăng chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và mức giá xác định.

1.2. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng:

Dự án đầu tư xây dựng với những đặc điểm chung sau đây:

– Thứ nhất, đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản sẽ với tính chất khăng khăng cụ thể nơi gia công gắn ngay tắp lự với nơi tiêu thụ sản phẩm. Những sản phẩm của dự án đầu tư xây dựng là những tài sản khăng khăng, với chức năng tạo ra sản phẩm và dịch vụ khác cho xã hội, thường sẽ cần với vốn đầu tư to, do nhiều người, thậm chí do nhiều cơ quan, đơn vị cùng tạo ra dự án đầu tư xây dựng.

– Thứ hai, những dự án đầu tư xây dựng cơ bản sẽ với quy mô to và kết cấu phức tạp, đòi hỏi một khoảng thời kì to để tạo ra một dự án đầu tư xây dựng.

Xem thêm: Hợp tác quốc tế trong hoạt động đầu tư xây dựng

– Một đặc điểm nữa của dự án đầu tư xây dựng cơ bản là với thời kì sử dụng lâu dài, chất lượng của sản phẩm với ý nghĩa quyết định tới hiệu quả hoạt động của những ngành khác.

1.3. Phân loại dự án đầu tư xây dựng:

Hiện nay pháp luật nước ta phân chia những loại dự án đầu tư xây dựng thành ba loại cụ thể như sau:

– Thứ nhất, phân theo quy mô, tính chất, loại công trình chính của dự án. Dự án đầu tư xây dựng theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, bao gồm những loại dự án sau đây:

+ Dự án quan yếu quốc gia.

+ Dự án nhóm A.

+ Dự án nhóm B.

+ Dự án nhóm C.

Thứ hai, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm những loại sau đây:

+ Công trình xây dựng sử dụng cho mục tiêu tôn giáo.

+ Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (ko bao gồm tiền sử dụng đất).

Thứ ba, dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo loại nguồn vốn sử dụng bao gồm những loại sau đây:

+ Dự án sử dụng vốn ngân sách quốc gia.

+ Dự án sử dụng vốn quốc gia ngoài ngân sách.

+ Dự án sử dụng vốn khác.

1.4. Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng:

Những dự án đầu tư xây dựng cần đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau đây:

Nguyên tắc thứ nhất: những dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ phong cảnh, môi trường, những dự án đầu tư phải ưng ý với điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa của địa phương. Ngoài ra còn phải đảm bảo ổn định cuộc sống của Nhân dân, giúp phối hợp phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nguyên tắc thứ hai: những dự án đầu tư xây dựng phải sử dụng logic nguồn lực, tài nguyên tại khu vực với dự án, đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và trình tự đầu tư xây dựng.

Nguyên tắc thứ ba: những dự án đầu tư xây dựng phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng; đảm bảo nhu cầu tiếp cận sử dụng công trình thuận tiện, an toàn cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em ở những công trình công cùng, nhà cao tầng; ứng dụng khoa học và kỹ thuật, ứng dụng hệ thống thông tin công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nguyên tắc thứ tư: những dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mệnh, sức khỏe con người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường.

Nguyên tắc thứ năm: những dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo xây dựng đồng bộ trong từng công trình và đồng bộ với những công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Nguyên tắc thứ sáu: những tổ chức, cá nhân lúc tham gia hoạt động xây dựng phải với đủ điều kiện năng lực theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc thứ bảy: những dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo công khai, sáng tỏ, tiết kiệm, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, tiêu hao, thất thoát và tiêu cực khác trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Nguyên tắc thứ tám: những dự án đầu tư xây dựng phải phân định rõ chức năng quản lý quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng với chức năng quản lý của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư ưng ý với từng loại nguồn vốn sử dụng.

– Một nguyên tắc nữa rất quan yếu là lúc lập và thực hiện quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng phải với giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường.

2. Người quyết định đầu tư xây dựng:

2.1. Người quyết định đầu tư xây dựng là ai?

Theo Điều 3 Luật Xây dựng 2014 đã đưa ra khái niệm người quyết định đầu tư xây dựng như sau:

“Người quyết định đầu tư là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.”

Như vậy, ta với thể hiểu một người đưa ra một quyết định với đầu tư xây dựng hay ko thì người đó phải trách nhiệm trước những quyết định mà mình đưa ra.

2.2. Nghĩa vụ, trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng:

Xây dựng là việc xây, tạo dựng nên cơ sở hạ tầng. Mặc dù hoạt động này được xem là riêng lẻ, track trong thực tế, đó là sự phối hợp của nhiều nhân tố. Hoạt động xây dựng được quản lí bởi nhà quản lí hay chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng; giám sát bởi kỹ sư tư vấn giám sát cùng với kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư của dự án.

Để hoàn thành một dự án xây dựng, một kế hoạch hiệu quả là cấp thiết. Tất cả với liên quan tới việc thiết kế và thi công công trình hạ tầng phải gắn với những tác động gây ra với môi trường tự nhiên do dự án đó gây nên, phải đảm bảo thi công đúng chương trình, ngân sách, an toàn xây dựng tại công trường, tác động tới người dân xung quanh công trình, tác động do việc chậm trễ của công trình, việc chuẩn bị những tài liệu đấu thầu…

Như vậy, một người đưa ra một quyết định với đầu tư xây dựng hay ko thì người đó phải trách nhiệm trước những quyết định mà mình đưa ra.

Theo quy định tại Điều 72 Luật xây dựng năm 2014 thì người quyết định đầu tư xây dựng với những quyền sau:

Thứ nhất, phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

Thứ hai, ko phê duyệt dự án tự nhiên đáp ứng mục tiêu đầu tư và hiệu quả dự án.

Thứ ba, đình chỉ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt hoặc đang triển khai thực hiện lúc thấy cấp thiết ưng ý với quy định của pháp luật.

Thứ tư, thay đổi, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng lúc thấy cấp thiết ưng ý với quy định tại Điều 61 của Luật xây dựng năm 2014.

Người quyết định đầu tư xây dựng với những trách nhiệm sau:

Thứ nhất, tổ chức thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng.

Thứ hai, đảm bảo nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Thứ ba, kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng của chủ đầu tư; tổ chức giám sát, kiểm tra dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 8 của Luật xây dựng năm 2014.

Thứ tư, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành.

Thứ năm, chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Leave a Reply