Nguyên tắc SMART là gì? Cách đặt mục tiêu SMART trong kinh doanh

Thiết lập mục tiêu là một cách hiệu quả để xây dựng, theo dõi và hoàn thành một công việc/ dự án. Bằng cách đặt mục tiêu và tạo lộ trình rõ ràng về cách đạt được thành công, bạn có thể quyết định cách sử dụng thời gian và nguồn lực để nhanh chóng nhận được kết quả tốt nhất. Một trong những phương pháp mạnh mẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu là áp dụng nguyên tắc SMART. Trong bài viết này, Ori Agency sẽ hướng dẫn thiết lập 5 tiêu chí cụ thể, đảm bảo tận dụng tối đa lợi ích của nguyên tắc SMART trong thiết lập mục tiêu.

Mục tiêu của bạn là đạt được [mục tiêu có thể định lượng được] trước [thời hạn thời gian]. [Nhóm chủ chốt] sẽ hoàn thành mục tiêu này bằng [cách thức và cách bước thực hiện để đạt được mục tiêu]. Hoàn thành mục tiêu này sẽ [kết quả hoặc lợi ích].

Mục tiêu của bạn là đạt được [mục tiêu có thể định lượng được] trước [thời hạn thời gian]. [Nhóm chủ chốt] sẽ hoàn thành mục tiêu này bằng [cách thức và cách bước thực hiện để đạt được mục tiêu]. Hoàn thành mục tiêu này sẽ [kết quả hoặc lợi ích].

Mục tiêu của bạn là đạt được [mục tiêu có thể định lượng được] trước [thời hạn thời gian]. [Nhóm chủ chốt] sẽ hoàn thành mục tiêu này bằng [cách thức và cách bước thực hiện để đạt được mục tiêu]. Hoàn thành mục tiêu này sẽ [kết quả hoặc lợi ích].

Sử dụng công thức đơn giản này để tạo mục tiêu của riêng bạn như sau:

Sử dụng công thức đơn giản này để tạo mục tiêu của riêng bạn như sau:

Sử dụng công thức đơn giản này để tạo mục tiêu của riêng bạn như sau:

Nguyên tắc SMART là một bộ tiêu chí cụ thể được thiết lập để đảm bảo các mục tiêu của bạn có thể đạt được trong một khung thời gian nhất định.

Nguyên tắc SMART là một bộ tiêu chí cụ thể được thiết lập để đảm bảo các mục tiêu của bạn có thể đạt được trong một khung thời gian nhất định.

Nguyên tắc SMART cũng được áp dụng để vạch ra được thị trường mục tiêu của doanh nghiệp, vạch ra các cột mốc của thị trường để từ đó tiến sâu hơn vào thị trường mục tiêu. Hãy tìm hiểu thêm thị trường mục tiêu là gì để hiểu hơn về nguyên tắc SMART của mình.

Lưu ý: Nguyên tắc SMART được sử dụng tại rất nhiều doanh nghiệp lớn giúp họ hoàn thiện tốt hơn quy trình kinh doanh của mình. Bằng cách thiết lập mục tiêu phù hợp tại từng thời điểm, họ có được hướng đi chính xác và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ.

Lưu ý: Nguyên tắc SMART được sử dụng tại rất nhiều doanh nghiệp lớn giúp họ hoàn thiện tốt hơn quy trình kinh doanh của mình. Bằng cách thiết lập mục tiêu phù hợp tại từng thời điểm, họ có được hướng đi chính xác và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ.

Với các mục tiêu SMART, bạn có nhiều khả năng đạt được mục tiêu của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Với các mục tiêu SMART, bạn có nhiều khả năng đạt được mục tiêu của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Với các mục tiêu SMART, bạn có nhiều khả năng đạt được mục tiêu của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Việc sử dụng khung mục tiêu SMART đặt ra các ranh giới và xác định các bước bạn sẽ cần thực hiện, các nguồn lực cần thiết để đạt được điều đó, các cột mốc cho biết tiến trình trong suốt chặng đường.

Việc sử dụng khung mục tiêu SMART đặt ra các ranh giới và xác định các bước bạn sẽ cần thực hiện, các nguồn lực cần thiết để đạt được điều đó, các cột mốc cho biết tiến trình trong suốt chặng đường.

Việc sử dụng khung mục tiêu SMART đặt ra các ranh giới và xác định các bước bạn sẽ cần thực hiện, các nguồn lực cần thiết để đạt được điều đó, các cột mốc cho biết tiến trình trong suốt chặng đường.

III – Cách thiết lập quy tắc mục tiêu SMART

Thiết lập mục tiêu SMART đòi hỏi bạn phải xác định từng thành phần trong số 5 thành phần trên để xây dựng một mục tiêu có thể đo lường, bao gồm chính xác những gì cần phải hoàn thành, cách thực hiện và khoảng thời gian cụ thể để thành công. Cách tiếp cận này giúp loại bỏ những suy nghĩ chung chung và phỏng đoán, đặt ra một mốc thời gian rõ ràng, giúp việc theo dõi tiến độ và xác định các mốc đã bỏ lỡ dễ dàng hơn nhiều.

1. S: Cụ thể

nguyen-tac-smart

Để mục tiêu có hiệu quả, mục tiêu đó cần phải cụ thể.

  • Mục tiêu nào cần được hoàn thành?

  • Tại sao mục tiêu này lại quan trọng

  • Ai chịu trách nhiệm về nó?

  • Cách thức và những bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu?

Ví dụ về một mục tiêu cụ thể: Tăng lượng người dùng hàng tháng cho ứng dụng di động. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách tối ưu hóa danh sách cửa hàng ứng dụng và tạo các quảng cáo trên mạng xã hội được nhắm mục tiêu cho các nền tảng xã hội khác nhau.

2. M: Có thể đo lường

Việc định lượng các mục tiêu dựa trên con số cụ thể giúp bạn theo dõi tiến độ và xác định thành công hay hiệu suất công việc.

Ví dụ mục tiêu SMART có thể đo lường và theo dõi được: Tăng người dùng hàng tháng của ứng dụng di động lên 1.000 người dùng mỗi tháng. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách tối ưu hóa danh sách cửa hàng ứng dụng và tạo quảng cáo trên mạng xã hội được nhắm mục tiêu cho 4 nền tảng truyền thông xã hội: Facebook, Twitter, Instagram và LinkedIn.

3. A: Có thể đạt được

nguyen-tac-smart

Các mục tiêu phải thực tế. Khả năng đạt được có nghĩa là đảm bảo rằng mục tiêu của bạn phải khả thi và nằm trong năng lực, nguồn lực nhất định.

Ví dụ về mục tiêu có thể đạt được: Tăng người dùng hàng tháng của ứng dụng di động lên 1.000 người dùng mỗi tháng. Khi xem xét về khối lượng công việc khá khó khăn. Vì vậy, họ đã quyết định mở rộng quy mô 3 mạng xã hội có nhiều khả năng tìm được khách hàng mới nhất: Facebook, Twitter và Instagram.

4. R: Có liên quan

Mục tiêu phải đi kèm với một lợi ích cụ thể. Khi xác định được lợi ích chính đó, hãy kết hợp nó vào mục tiêu SMART để mọi người nắm bắt được bức tranh toàn cảnh hơn.

Ví dụ về mục tiêu có liên quan: Tăng người dùng hàng tháng của ứng dụng di động lên 1.000 người dùng mỗi tháng. Lợi ích chính ở đây là tăng lợi nhuận nhờ lượng người dùng sử dụng sản phẩm lâu hơn trên thiết bị di động – điểm chuyển đổi chính đối với các đăng ký khách hàng trả phí. Họ biết rằng ứng dụng là một động lực to lớn cho lòng trung thành của khách hàng và mục tiêu này có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. 

5. T: Giới hạn thời gian

nguyen-tac-smart

Thành phần cuối cùng của các mục tiêu SMART là chúng cần phải có thời hạn. Đây là một phần quan trọng để đo lường thành công. 

Ví dụ về mục tiêu có giới hạn thời gian: Tăng số người dùng hàng tháng của ứng dụng di động lên 1.000 người dùng mỗi tháng trong quý 1 năm 2021. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách tối ưu hóa danh sách cửa hàng ứng dụng và tạo các quảng cáo truyền thông xã hội được nhắm mục tiêu để bắt đầu chạy vào tháng 2 năm 2021 trên 3 nền tảng truyền thông xã hội: Facebook, Twitter và Instagram.

 

Hãy thiết lập nguyên tắc SMART dựa trên mục tiêu Marketing, mục tiêu Marketing sẽ quyết định thời gian cụ thể để thực hiện.

Hãy cố gắng thiết lập mục tiêu SMART một cách rõ ràng, không nên đặt mục tiêu của bạn quá chung chung, không thể đo lường và không có một mốc thời gian cụ thể. Bởi đó là một cách làm gây lãng phí thời gian và không đem lại hiệu quả.