Nguyên tố R thuộc nhóm VA trong bản… | Xem lời giải tại QANDA

Đề bài

Nội dung câu hỏiEm nghĩ mãi cũng không tìm ra cách giải bài này. Xin hãy dạy em theo cách giải dễ nhất. m(._.)m

Lời giải từ gia sư QANDA

answer user profile imageanswer user profile image

Gia sư QANDA – Trungnghia

Anser reply imageAnser reply image

Chúc em học tập hiệu quả ,không hiểu chỗ nào bảo anh nhé

answer user profile imageanswer user profile image

Học sinh

ủa anh ct hidroxit ứng với oxit cao nhất của R là H3RO4 mà anh

R thuộc nhóm VA nên R có hóa trị là 5 mà anh

anh ơi giúp e với

e ko hiểu

answer user profile imageanswer user profile image

Gia sư QANDA – Trungnghia

công thức hidroxit là OH- em nhé

answer user profile imageanswer user profile image

Học sinh

vậy R có hóa trị 5 tại sao ct hidroxit lại là R(OH)3 anh ơi

answer user profile imageanswer user profile image

Gia sư QANDA – Trungnghia

chờ anh 1 xíu anh hiểu lại 1 tí nhé

nó đang bị dở r ????

answer user profile imageanswer user profile image

Học sinh

dạ

answer user profile imageanswer user profile image

Gia sư QANDA – Trungnghia

Anser reply imageAnser reply image

theo anh nghĩ là đề sai nhé .

Anser reply imageAnser reply image

answer user profile imageanswer user profile image

Học sinh

dạ e cảm ơn anh