Nguyên tử khối trung bình là gì? Công thức tính nguyên tử khối trung bình – Trường THPT Trịnh Hoài Đức

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Nguyên tử khối trung bình là gì? Công thức tính nguyên tử khối trung bình” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Hóa học cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Trả lời câu hỏi: Nguyên tử khối trung bình là gì? Công thức tính nguyên tử khối trung bình

Hầu hết các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguyên tử xác định → nguyên tử khối của các nguyên tố có nhiều đồng vị là nguyên tử khối trung bình của hỗn hợp các đồng vị có tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử tương ứng.

Công thức tính nguyên tử khối trung bình: 

nguyen tu khoi trung binh la gi cong thuc tinh nguyen tu khoi trung binh 1

Với: 

+ a, b, c là số nguyên tử (hoặc % số nguyên tử) của mỗi đồng vị.

+ A, B, C là nguyên tử khối (hay số khối) của mỗi đồng vị.

Tiếp theo đây, hãy cùng Top tài liệu đi tìm hiểu nhiều hơn những kiến thức có liên quan đến nguyên tử khối trung bình nhé!

Kiến thức tham khảo về nguyên tử khối trung bình 

1. Nguyên tử là gì?

+ Nguyên tử là hạt siêu nhỏ và trung hòa về điện. 

+ Thành phần nguyên tử bao gồm hạt nhân nguyên tử (Proton và Notron) và vỏ nguyên tử (Electron). 

+ Khối lượng của nguyên tử bằng khối lượng của hạt nhân nguyên tử.

2. Đồng vị là gì?

Đồng vị là một trong hai hoặc nhiều loại nguyên tử của nguyên tố hóa học có cùng số hiệu nguyên tử và vị trí trong bảng tuần hoàn và hành vi hóa học gần giống nhau nhưng có khối lượng nguyên tử và tính chất vật lý khác nhau 

Ví dụ: 

Nguyên tử khối trung bình là gì? Công thức tính nguyên tử khối trung bình (ảnh 2)

Nguyên tử khối trung bình là gì? Công thức tính nguyên tử khối trung bình (ảnh 3)
Nguyên tử khối trung bình là gì? Công thức tính nguyên tử khối trung bình (ảnh 4)

Phần lớn các nguyên tố hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị. các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học có số nơtron trong hạt nhân khác nhau, nên có một số tính chất vật lí khác nhau.

Thí dụ: nguyên tố hiđro có ba đồng vị :

Nguyên tử khối trung bình là gì? Công thức tính nguyên tử khối trung bình (ảnh 5)

3. Nguyên tử khối

Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử.

Nguyên tử khối bằng số khối hạt nhân: M = A

Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử.

Khối lượng của nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron và electron trong nguyên tử đó. Proton và nơtron đều có khối lượng xấp xỉ 1u còn electron có khối lượng nhỏ hơn rất nhiều, khoảng 0,00055u. Do đó, có thể coi nguyên tử khối xấp xỉ số khối của hạt nhân.

Khối lượng của một nguyên tử bằng khối lượng của các thành phần cấu tạo nên nguyên tử (proton, electron, nơtron) nhưng do hạt electron có khối lượng quá nhỏ so với tổng khối lượng nên coi khối lượng của hạt electron bằng 0. Vì vậy, khi xét đến khối lượng nguyên tử, ta coi khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng hạt proton và nơtron có trong hạt nhân nguyên tử (mNT=mp+mn)

5. Câu hỏi trắc nghiệm

 Câu 1: Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số proton bằng nhau nhưng khác nhau về:

A. số electron             B. số notron                            C. số proton                            D. số obitan

Câu 2: Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng:

A. số khối                                                                   B. điện tích hạt nhân             

C. số nơtron                                                                D. tổng số proton và notron

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Nguyên tử khối là khối lượng tương đối của nguyên tử

B. Đối với các nguyên tố có nhiều đồng vị, nguyên tử khối được tính là giá trị trung bình của nguyên tử khối các đồng vị có tính đến tỉ lệ phần trăm số nguyên tử mỗi đồng vị.

C. Khối lượng của nguyên tử bằng tổng khối lượng của proton và electron.

D. Trong một số trường hợp, có thể coi nguyên tử khối bằng số khối.

Câu 4: Trong dãy kí hiệu các nguyên tố sau:

Nguyên tử khối trung bình là gì? Công thức tính nguyên tử khối trung bình (ảnh 6)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố hoá học?

A. A, G và B                   B. H và K                   C. H, I và K                         D. E và F

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10,Hóa Học 10