Nhân sinh quan là gì? Nhân sinh quan người Việt

( Last Updated On : 10/08/2021 )Tìm hiểu khái niệm Nhân sinh quan và Nhân sinh quan người Việt

Nhân sinh quan là gì?

Nhân sinh quan là một phạm trù tiêu dùng để chỉ những quan niệm, ý kiến mang tính định hướng của con người về mối quan hệ của họ với gia đình, xã hội và môi trường tự nhiên.

Với rất nhiều cách phân loại những mô phỏng của nhân sinh quan, hoàn toàn mang thể phân loại từ góc nhìn nhân sinh quan cá thể hay nhân sinh quan hội đồng, hoàn toàn mang thể phân loại dựa trên vai trò của nhân sinh quan ( tích cực hay xấu đi ), hoặc hoàn toàn mang thể phân loại theo trình độ nhận thức và tư duy của con người .Tiếp cận từ cách phân loại dựa trên vai trò của nhận thức và lý tính, chúng tôi nhận thấy, trong trật tự tăng trưởng của mình, nhân sinh quan sống sót dưới ba hình thức cơ bản : nhân sinh quan truyền thuyết thần thoại, nhân sinh quan tôn giáo, nhân sinh quan triết học .

Nhân sinh quan người Việt

Chúng tôi hoàn toàn mang thể chỉ ra 1 số ít đặc trưng sau :

Một là, đặc thù nhân sinh quan người Việt thường gắn bó chặt chẽ với vận mệnh của dân tộc, những triết lý nhân sinh của người Việt đều trả lời những vấn nạn mà người Việt gặp phải trên con đường dựng nước và giữ nước của họ.

Hai là, nhân sinh quan người Việt luôn gắn liền với những điều kiện kèm theo sống sót của họ, đó là nông nghiệp ( lúa nước ), nông thôn ( thiết chế làng – xã ) và con người ( nông dân ), được tiến hành trong một mạng lưới hệ thống xuất sắc trên mọi chiều kích của những mối quan hệ : lao động – sản xuất, thiên nhiên và môi trường vạn vật thiên nhiên, môi trường tự nhiên xã hội, mái ấm gia đình, dòng tộc, họ hàng …
Ba là, nhân sinh quan người Việt là mẫu số chung của phép cùng những triết lý nhân sinh của những tộc người – mà những tộc người này trong trật tự quần tụ vĩnh viễn, đã diễn ra sự xen kẽ văn hóa truyền thống, với dòng chủ lưu, cốt lõi là văn hóa truyền thống Việt / Kinh, ma lực những nền văn hóa truyền thống của những tộc người khác xung quanh mình nhưng ko phá vỡ dung mạo riêng mang của nó .
Bốn là, nhân sinh quan người Việt thường được miêu tả qua hai dòng : văn hóa truyền thống dân gian ( Folklore ) và văn hóa truyền thống bác bỏ học hàn lâm ( Academic ). Cả hai dòng đấy đều mang sự xen kẽ, thẩm thấu, tác động tác động lẫn nhau, tạo ra những trị giá và những truyền thống cho nhân sinh quan người Việt .
Năm là, thái độ trọng nghĩa – tình là truyền thống lịch sử của văn hóa truyền thống Nước Ta, nó được phản ánh khá đậm nét trong nhân sinh quan người Việt. Trong xử sự, người Việt luôn nêu cao triết lý nhân nghĩa, thuỷ chung, quý trọng con người, trọng tình làng nghĩa xóm

Sáu là, vì nằm giữa hai nền văn minh Nước Trung Hoa và Ấn Độ, trong trật tự tăng trưởng, nhân sinh quan người Việt đã tiếp thu ( dù cưỡng bức hay dữ thế chủ động ) nhiều yếu tố trong triết lý nhân sinh của hai nền văn hóa truyền thống trên qua mạng lưới hệ thống những thuyết lí triết học của nó như Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo .

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì