Những nhiệm vụ của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp

Nhiệm vụ của kế toán bán hàng là ghi chép lại tất cả những công việc liên quan tới bán hàng, hóa đơn bán hàng, ghi sổ chi tiết doanh thu hàng bán, thuế GTGT… Phân hệ kế toán công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt,…

1. Vai trò của kế toán bán hàng

 • Kế toán bán hàng trấn áp, hạn chế được sự thất thoát hàng hoá. Phát hiện được những hàng hoá chậm luân chuyển để với giải pháp khắc phục và xử lý thích hợp nhằm mục đích thôi thúc trật tự tuần hoàn vốn .
 • Những số liệu mà kế toán bán hàng phân phối tạo điều kiện cho doanh nghiệp chớp lấy được mức độ tuyệt vời về kế toán bán hàng và xác lập tác dụng bán hàng. Từ đó tìm những giải pháp thiếu sót mất cân đối giữa khâu sắm – khâu dự trữ và khâu bán để với giải pháp khắc phục kịp thời …
 • Thông qua số liệu mà kế toán bán hàng, đối tác của doanh nghiệp biết được khả năng sắm – dự trữ – bán những mặt hàng của doanh nghiệp để từ đó với quyết định đầu tư, cho vay vốn…

Kế toán bán hàng giữ vai trò là phương tiện đắc lực ko hề thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Ngoài những việc làm cơ bản của một kế toán, kế toán bán hàng cần triển khai những nhiệm vụ cơ bản sau :

2. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng

 • Rà soát giám sát tiến trình triển khai, kế hoạch bán hàng, kế hoạch doanh thu, phân phối doanh thu và kỷ luật giao dịch trả tiền, làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhà nước .
 • Tập hợp khá đầy đủ, đúng mực, kịp thời những khoản ngân sách bán hàng trong thực tiễn đã phát sinh trong kỳ và kết chuyển ( hay phân chia ) ngân sách bán hàng cho hàng tiêu thụ, làm địa thế căn cứ để xác lập hiệu quả kinh doanh thương nghiệp .
 • Phân phối thông tin thiết yếu về tình hình bán sản phẩm & hàng hóa nhà sản xuất Giao hàng cho việc chỉ huy và quản lý quản lý hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của doanh nghiệp .
 • Tham vấn cho những chỉ huy, cấp trên về những giải pháp để thôi thúc trật tự bán hàng ( nhiệm vụ của kế toán bán hàng )
 • Xác định đúng mực giá sắm trong thực tiễn của lượng sản phẩm & hàng hóa đã được tiêu thụ. Đồng thời phân chia ngân sách sắm hàng cho hàng tiêu thụ nhằm mục đích xác lập tác dụng bán hàng .
 • Rà soát ngặt nghèo, đôn đốc tình hình tịch thu đồng thời quản trị tiền hàng, quản trị người sắm nợ, theo dõi cụ thể từng người sắm, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ, …
 • Lập báo cáo bán hàng theo quy định: Thống kê doanh số bán hàng theo viên chức, phân tích doanh số theo mặt hàng, chủng loại,…. Thống kê tình hình sử dụng hóa đơn bán hàng, báo cáo về đối soát với kế toán kho, công nợ, nhà băng,…. 

 • Ghi chép rất đầy đủ kịp thời khối lượng thành phẩm hàng hoá nhà sản xuất bán ra và tiêu thụ nội bộ, đo lường và thống kê đúng đắn trị giá vốn của hàng đã bán, ngân sách bán hàng và ngân sách quản trị doanh nghiệp và những khoản ngân sách khác nhằm mục đích xác lập hiệu quả bán hàng .
 • Tính toán và phản ánh đúng chuẩn tổng trị giá trả tiền giao dịch của sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất bán ra, gồm cả lệch giá bán sản phẩm & hàng hóa và đáp ứng nhà sản xuất, thuế trị giá ngày càng tăng đầu ra của từng nhóm mặt hàng hóa khác nhau, từng hóa đơn bán hàng hay từng người sắm, từng đơn vị chức năng túc trực, …

3. Công việc của kế toán bán hàng

 • Thực hiện tổng thể những nhiệm vụ kế toán bán hàng phát sinh trong doanh nghiệp từ số lượng, trị giá của hàng hóa nhập vào và xuất ra, chiết khấu thương nghiệp …
 • Quản lý sổ sách và chứng từ tương quan tới bán hàng trong doanh nghiệp
 • Tư vấn và trông nom người sắm ( nhiệm vụ của kế toán bán hàng )
 • Làm hợp đồng sắm và bán hàng với đối tác chiến lược và người sắm, đốc thúc nợ công
 • Lên danh sách cập nhật giá cả và sản phẩm mời tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp công việc

 • Quản lý thông tin của người sắm, nhà sản xuất
 • Quản lý toàn bộ sổ sách, chứng từ tương quan tới sắm và bán hàng ở doanh nghiệp

Trên đây là những nhiệm vụ cơ bản mà kế toán bán hàng phải thực hiện trong công việc nghiệp vụ của mình. Chúc bạn thành công!

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing