nice tiếng Anh là gì?

nice tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng nice trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ nice tiếng Anh

Tự điển Anh Việt

phát âm nice tiếng Anh
nice
(phát âm sở hữu thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ nice

Bạn đang chọn tự điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: nice tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

nice tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách tiêu dùng từ nice trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này cứng cáp bạn sẽ biết từ nice tiếng Anh tức là gì.

nice /nais/

* tính từ
– (thông tục) thú vị, dễ chịu; tốt, quyến rũ
=a nice day+ một ngày đẹp
=nice weather+ tiết trời đẹp
=a nice walk+ một cuộc đi chơi thú vị
=the room was nice and warm+ căn phòng rét mướt dễ chịu
– xinh đẹp
– ngoan; tốt, tử tế, chu đáo
=how… of you to help me in my work!+ anh viện trợ tôi trong công việc, thật là tử tế quá
– tỉ mỉ, câu nệ; khó tính, khảnh, cầu kỳ
=don't be too nice about it+ ko nên quá câu nệ về mẫu đó
=to be too nice about one's food+ khảnh ăn
– sành sỏi, tế nhị, tinh vi, kỹ
=a nice audience+ những người xem sành sõi
=to have a nice ear for music+ sành nhạc
=a nice question+ một vấn đề tế nhị
=a nice shade of meaning+ một ý tế nhị
=a nice investigation+ một cuộc dò la kỹ lưỡng
=a nice observer+ người quan sát tinh tế
-(mỉa mai) hay ho
=you've got us into a nice mess!+ thật anh đã đẩy chúng tôi vào một hoàn cảnh hay ho gớm!
– chuẩn xác (cân)
=weighed in the nicest scales+ được cân ở mẫu cân chuẩn xác nhất
– (tiêu dùng như phó từ)
=nice [and]+ rất, lắm, tốt
=socialist construction is going nice and fast+ xây dựng xã hội chủ nghĩa tiến rất nhanh
=the way is a nice long one+ con đường dài lắm, con đường dài dằng dặc

Thuật ngữ liên quan tới nice

Tóm lại nội dung ý nghĩa của nice trong tiếng Anh

nice sở hữu tức là: nice /nais/* tính từ- (thông tục) thú vị, dễ chịu; tốt, quyến rũ=a nice day+ một ngày đẹp=nice weather+ tiết trời đẹp=a nice walk+ một cuộc đi chơi thú vị=the room was nice and warm+ căn phòng rét mướt dễ chịu- xinh đẹp- ngoan; tốt, tử tế, chu đáo=how… of you to help me in my work!+ anh viện trợ tôi trong công việc, thật là tử tế quá- tỉ mỉ, câu nệ; khó tính, khảnh, cầu kỳ=don't be too nice about it+ ko nên quá câu nệ về mẫu đó=to be too nice about one's food+ khảnh ăn- sành sỏi, tế nhị, tinh vi, kỹ=a nice audience+ những người xem sành sõi=to have a nice ear for music+ sành nhạc=a nice question+ một vấn đề tế nhị=a nice shade of meaning+ một ý tế nhị=a nice investigation+ một cuộc dò la kỹ lưỡng=a nice observer+ người quan sát tinh tế-(mỉa mai) hay ho=you've got us into a nice mess!+ thật anh đã đẩy chúng tôi vào một hoàn cảnh hay ho gớm!- chuẩn xác (cân)=weighed in the nicest scales+ được cân ở mẫu cân chuẩn xác nhất- (tiêu dùng như phó từ)=nice [and]+ rất, lắm, tốt=socialist construction is going nice and fast+ xây dựng xã hội chủ nghĩa tiến rất nhanh=the way is a nice long one+ con đường dài lắm, con đường dài dằng dặc

Đây là cách tiêu dùng nice tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ nice tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự điển chuyên ngành thường tiêu dùng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự điển Việt Anh

nice /nais/* tính từ- (thông tục) thú vị tiếng Anh là gì?
dễ chịu tiếng Anh là gì?
tốt tiếng Anh là gì?
quyến rũ=a nice day+ một ngày đẹp=nice weather+ tiết trời đẹp=a nice walk+ một cuộc đi chơi thú vị=the room was nice and warm+ căn phòng rét mướt dễ chịu- xinh đẹp- ngoan tiếng Anh là gì?
tốt tiếng Anh là gì?
tử tế tiếng Anh là gì?
chu đáo=how… of you to help me in my work!+ anh viện trợ tôi trong công việc tiếng Anh là gì?
thật là tử tế quá- tỉ mỉ tiếng Anh là gì?
câu nệ tiếng Anh là gì?
khó tính tiếng Anh là gì?
khảnh tiếng Anh là gì?
cầu kỳ=don't be too nice about it+ ko nên quá câu nệ về mẫu đó=to be too nice about one's food+ khảnh ăn- sành sỏi tiếng Anh là gì?
tế nhị tiếng Anh là gì?
tinh vi tiếng Anh là gì?
kỹ=a nice audience+ những người xem sành sõi=to have a nice ear for music+ sành nhạc=a nice question+ một vấn đề tế nhị=a nice shade of meaning+ một ý tế nhị=a nice investigation+ một cuộc dò la kỹ lưỡng=a nice observer+ người quan sát tinh tế-(mỉa mai) hay ho=you've got us into a nice mess!+ thật anh đã đẩy chúng tôi vào một hoàn cảnh hay ho gớm!- chuẩn xác (cân)=weighed in the nicest scales+ được cân ở mẫu cân chuẩn xác nhất- (tiêu dùng như phó từ)=nice [and]+ rất tiếng Anh là gì?
lắm tiếng Anh là gì?
tốt=socialist construction is going nice and fast+ xây dựng xã hội chủ nghĩa tiến rất nhanh=the way is a nice long one+ con đường dài lắm tiếng Anh là gì?
con đường dài dằng dặc

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì