Thời hạn và nơi nộp báo cáo tài chính đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào? – Vina Bookkeeping

Thời hạn và nơi nộp báo cáo tài chính đối với Doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào?

Đơn vị TNHH Kế Toán Vina – Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM và Hà Nội xin chia sẽ bài viết này:

Theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán mang quy định:

Điều 109. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

1. Đối với doanh nghiệp quốc gia a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:

– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với tổ chức mẹ, Tổng tổ chức Quốc gia chậm nhất là 45 ngày; – Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng tổ chức Quốc gia nộp Báo cáo tài chính quý cho tổ chức mẹ, Tổng tổ chức theo thời hạn do tổ chức mẹ, Tổng tổ chức quy định.

b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:

– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với tổ chức mẹ, Tổng tổ chức quốc gia chậm nhất là 90 ngày; – Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng tổ chức quốc gia nộp Báo cáo tài chính năm cho tổ chức mẹ, Tổng tổ chức theo thời hạn do tổ chức mẹ, Tổng tổ chức quy định.

2. Đối với những loại doanh nghiệp khác

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và tổ chức hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với những đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Như vậy, theo quy định trên những Doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng và những Doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

Lưu ý quan yếu là Báo cáo tài chính năm của Doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng và những Doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán theo quy định.

Điều 110. Nơi nhận Báo cáo tài chính:

CÁC LOẠI

DOANH NGHIỆP

(4)

Kỳ lập

báo

cáo

Nơi nhận báo cáo

Cơ quan tài chính (1) Cơ quan Thuế

(2)

Cơ quan Thống kê DN

cấp trên

(3)

Cơ quan đăng ký kinh doanh 1. Doanh nghiệp Quốc gia Quý, Năm x

x x x x 2. Doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài Năm x x x x x 3. Những loại doanh nghiệp khác Năm x x x x

1. Đối với những doanh nghiệp Quốc gia đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Quốc gia Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

– Đối với những loại doanh nghiệp Quốc gia như: Nhà băng thương nghiệp, tổ chức xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính nhà băng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm). – Những tổ chức kinh doanh chứng khoán và tổ chức đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Quốc gia và Sở Giao tiếp chứng khoán.

2. Những doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ thuế quan trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với những Tổng tổ chức Quốc gia còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

3. Doanh nghiệp mang đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

4. Đối với những doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước lúc nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của những doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính lúc nộp cho những cơ quan quản lý Quốc gia và doanh nghiệp cấp trên.

5. Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp mang vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

6. Những doanh nghiệp (kể cả những doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài) mang trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu khoa học cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu khoa học cao nếu được yêu cầu.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi ko nộp hoặc nộp trễ báo cáo tài chính năm

Theo quy định tại nghị đinh 41/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 thì

Điều 12. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quốc gia mang thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định; b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Công khai báo cáo tài chính ko hầu hết nội dung theo quy định; b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quốc gia mang thẩm quyền ko đính kèm báo cáo kiểm toán đối với những trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính; c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quốc gia mang thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định; d) Công khai báo cáo tài chính ko tất nhiên báo cáo kiểm toán đối với những trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính; đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng tới 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thực; b) Cung cấp, công bố những báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam mang số liệu ko đồng nhất trong một kỳ kế toán.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Ko nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quốc gia mang thẩm quyền; b) Ko công khai báo cáo tài chính theo quy định.

5. Giải pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều này.

Như vậy những Doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng và những Doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần nắm rõ quy định trên để tránh bị xử phạt trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Đơn vị TNHH Kế Toán Vina – Đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán tại TPHCM và Hà Nội gửi tới độc giả.

Quý độc giả mang bất cứ thắc mắc nào liên quan tới bài viết hoặc dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản, Doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Kế Toán Vina để được tư vấn và tương trợ.