Chi phí vốn (CAPEX) là gì? Phân biệt CAPEX và OPEX- VnBiz

Tầm giá vốn (CAPEX) và giá tiền hoạt động (OPEX) đại diện cho hai loại giá tiền trong kinh doanh. Vậy CapEx là gì, OpEx là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Tầm giá vốn (CAPEX) là gì?

Tầm giá vốn (CAPEX) là những quỹ được sử dụng bởi một tổ chức để tậu lại, nâng cấp và duy trì những tài sản vật chất như tài sản, tòa nhà công nghiệp hoặc thiết bị. CapEx thường được sử dụng để thực hiện những dự án hoặc đầu tư mới của tổ chức. Loại hình tài chính này cũng được tổ chức thực hiện để duy trì hoặc tăng phạm vi hoạt động của họ.

Tầm giá vốn với thể bao gồm tất cả mọi thứ, từ sửa chữa mái nhà tới xây dựng, tới tậu một thiết bị, hoặc xây dựng một nhà máy hoàn toàn mới.

Loại hình công nghiệp mà một tổ chức tham gia quyết định phần to tới bản tính của chi tiêu vốn CapEx. Tài sản được tậu với thể là một tài sản mới hoặc một mẫu gì đó giúp cải thiện tuổi thọ gia công của một tài sản đã tậu trước đó.

Tầm giá vốn được ghi nhận như một tài sản trên bảng cân đối kế toán trong phần ” tài sản, nhà máy & thiết bị “. Tuy nhiên, nó cũng được ghi nhận trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong ” hoạt động đầu tư “, vì đây là khoản chi tiền mặt cho kỳ kế toán đó.

Lúc tài sản đang được sử dụng, nó sẽ được khấu hao theo thời kì để phân bổ giá tiền của tài sản trong vòng đời hữu ích của nó. Nói cách khác: Mỗi năm, một phần tài sản nhất quyết đang được sử dụng hết. Khấu hao thể hiện mức độ hao mòn trên tài sản nhất quyết và số tiền khấu hao cho mỗi năm với thể được sử dụng như một khoản khấu trừ thuế .

Nhìn chung, giá tiền vốn thường được khấu hao trong khoảng thời kì từ 5 tới 10 năm, nhưng với thể được khấu hao trong hơn hai thập kỷ trong trường hợp bất động sản .

Tầm giá hoạt động (OPEX) là gì?

Tầm giá hoạt động (OPEX) là giá tiền cho một tổ chức để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày. Những ví dụ bao gồm:

  • Thuê
  • Tiện ích
  • Đóng góp lương và lương hưu
  • Bất kỳ giá tiền nào được coi là doanh thu, giá tiền chung và giá tiền quản lý trên báo cáo thu nhập
  • Nghiên cứu & Phát triển
  • Thuế tài sản
  • Chuyến đi công việc…

Vì giá tiền hoạt động chiếm phần to giá tiền thường xuyên của tổ chức, ban lãnh đạo thường tìm cách giảm giá tiền hoạt động mà ko làm giảm chất lượng hoặc sản lượng gia công. Trái lại với giá tiền vốn, giá tiền hoạt động được khấu trừ thuế hoàn toàn trong năm chúng được thực hiện.

Điều quan yếu cần lưu ý là thỉnh thoảng một mặt hàng thường với được thông qua giá tiền vốn với thể được gán giá tiền cho giá tiền hoạt động nếu một tổ chức mua thuê mặt hàng đó thay vì tậu nó.

Đây với thể là một lựa mua quyến rũ về mặt tài chính nếu tổ chức với dòng tiền hạn chế và muốn với thể khấu trừ tổng giá tiền mặt hàng trong năm.

Sự khác nhau giữa CAPEX va OPEX
Sự khác nhau giữa CAPEX va OPEX

Kết luận

Tầm giá vốn CAPEX là khoản tậu hàng hóa với giá trị to sẽ được sử dụng trong tương lai. Tuổi thọ của những giao tiếp tậu này vượt quá thời kỳ kế toán ngày nay mà chúng được tậu. Do những giá tiền này chỉ với thể được phục hồi theo thời kì thông qua khấu hao, nên những tổ chức thường dành ngân sách cho CAPEX tách biệt với việc chuẩn bị ngân sách hoạt động.

Tầm giá hoạt động OPEX đại diện cho những giá tiền hàng ngày khác cấp thiết để duy trì hoạt động kinh doanh. Đây là những giá tiền ngắn hạn và được sử dụng hết trong cùng kỳ kế toán mà họ đã tậu.