overnight tiếng Anh là gì?

overnight tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng overnight trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ overnight tiếng Anh

Tự điển Anh Việt

phát âm overnight tiếng Anh
overnight
(phát âm sở hữu thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ overnight

Bạn đang chọn tự vị Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: overnight tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

overnight tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách sử dụng từ overnight trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này cứng cáp bạn sẽ biết từ overnight tiếng Anh tức là gì.

overnight /'ouvə'nait/

* phó từ
– qua đêm
=to stay overnight at a friend's house+ ngủ nhờ đêm ở nhà một người bạn
– đêm trước
– trong đêm; ngày một ngày hai, một sớm một chiều; trong giây lát
=this can't be done overnight+ mẫu đó ko thể một sớm một chiều mà làm xong được

* tính từ
– (ở lại) một đêm, sở hữu trị giá trong một đêm
=an overnight guest+ người khách chỉ ở sở hữu một đêm
– (thuộc) đêm hôm trước
– làm trong đêm; làm ngày một ngày hai, làm một sớm một chiều
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dành cho những cuộc đi ngắn
=an overnight bag+ một mẫu túi sử dụng cho những cuộc đi chơi ngắn

* danh từ
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) phép vắng mặt một đêm (ở nơi ký túc)
– tối hôm trước, đêm hôm trước

Thuật ngữ liên quan tới overnight

Tóm lại nội dung ý nghĩa của overnight trong tiếng Anh

overnight sở hữu tức là: overnight /'ouvə'nait/* phó từ- qua đêm=to stay overnight at a friend's house+ ngủ nhờ đêm ở nhà một người bạn- đêm trước- trong đêm; ngày một ngày hai, một sớm một chiều; trong giây lát=this can't be done overnight+ mẫu đó ko thể một sớm một chiều mà làm xong được* tính từ- (ở lại) một đêm, sở hữu trị giá trong một đêm=an overnight guest+ người khách chỉ ở sở hữu một đêm- (thuộc) đêm hôm trước- làm trong đêm; làm ngày một ngày hai, làm một sớm một chiều- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dành cho những cuộc đi ngắn=an overnight bag+ một mẫu túi sử dụng cho những cuộc đi chơi ngắn* danh từ- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) phép vắng mặt một đêm (ở nơi ký túc)- tối hôm trước, đêm hôm trước

Đây là cách sử dụng overnight tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ overnight tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự vị chuyên ngành thường sử dụng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự điển Việt Anh

overnight /'ouvə'nait/* phó từ- qua đêm=to stay overnight at a friend's house+ ngủ nhờ đêm ở nhà một người bạn- đêm trước- trong đêm tiếng Anh là gì?
ngày một ngày hai tiếng Anh là gì?
một sớm một chiều tiếng Anh là gì?
trong giây lát=this can't be done overnight+ mẫu đó ko thể một sớm một chiều mà làm xong được* tính từ- (ở lại) một đêm tiếng Anh là gì?
sở hữu trị giá trong một đêm=an overnight guest+ người khách chỉ ở sở hữu một đêm- (thuộc) đêm hôm trước- làm trong đêm tiếng Anh là gì?
làm ngày một ngày hai tiếng Anh là gì?
làm một sớm một chiều- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) dành cho những cuộc đi ngắn=an overnight bag+ một mẫu túi sử dụng cho những cuộc đi chơi ngắn* danh từ- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(thông tục) phép vắng mặt một đêm (ở nơi ký túc)- tối hôm trước tiếng Anh là gì?
đêm hôm trước

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì