Thanh toán (Payment) là gì? Đặc điểm và các hình thức

Trả tiền ( tiếng Anh : Payment ) là việc chuyển một hình thức sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất hoặc gia tài kinh tế tài chính để đổi lấy một hình thức sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất hoặc gia tài kinh tế tài chính khác theo tỉ lệ đồng ý được mà tổng thể những bên tương quan đã thỏa thuận hợp tác trước đó .Thanh toán (Payment) là gì? Đặc điểm và các hình thức - Ảnh 1.Ảnh minh họa. Nguồn : Ikajo .

Trả tiền

Khái niệm

Trả tiền trong tiếng Anh là Payment.

Trả tiền là việc chuyển một hình thức hàng hóa, nhà sản xuất hoặc tài sản tài chính để đổi lấy một hình thức hàng hóa, nhà sản xuất hoặc tài sản tài chính khác theo tỉ lệ chấp nhận được mà tất cả những bên liên quan đã thỏa thuận trước đó. Trả tiền mang thể được thực hiện dưới hình thức tiền, tài sản hoặc nhà sản xuất.

Đặc điểm của Trả tiền

Hệ thống tiền tệ ngày này được cho phép giao dịch trả tiền được thực thi bằng tiền tệ. Tiền tệ đã đơn thuần hóa những phương tiện đi lại trả tiền giao dịch kinh tế tài chính, đồng thời phân phối một phương tiện đi lại thuận tiện, trải qua đó giao dịch trả tiền hoàn toàn mang thể được triển khai và tích tụ thuận tiện. Ví dụ, trong quá khứ, nếu một người mang nhiều trứng đang mang nhu yếu về sữa, anh ta sẽ cần tìm một người nông dân chăn nuôi bò sữa chuẩn bị sẵn sàng nhận trứng để trả tiền giao dịch cho sữa. Trong trường hợp này, nếu người mang nhiều trứng ko kịp tìm một người chăn nuôi bò sữa tương thích, thì người đó vừa ko nhận được sữa, vừa bị hỏng trứng do để lâu trứng trở nên vô trị giá. Tiền tệ, mặt khác, duy trì trị giá của loại sản phẩm theo thời hạn.

Người được trả tiền mang thể chọn cho nợ và chấp nhận trả tiền một phần thay vì nhận toàn bộ số tiền, hoặc mang thể khuyến mại, tuỳ theo quyết định của họ. Người được trả tiền cũng mang thể ứng dụng phụ phí, ví dụ như phí trả tiền trễ hoặc sử dụng một thẻ tín dụng nhất định,…

Việc người được trả tiền gật đầu giao dịch trả tiền sẽ chấm hết một khoản nợ hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch trả tiền. Chủ nợ ko hề khước từ đồng ý giao dịch trả tiền một cách phi lí, nhưng trả tiền giao tinh hoàn toàn mang thể bị phủ nhận trong một số ít trường hợp, ví dụ, vào chủ nhật hoặc ngoài giờ thao tác của nhà băng nhà nước .Người được trả tiền thường mang nghĩa vụ và trách nhiệm xác nhận giao dịch trả tiền bằng cách xuất trình biên lai cho người trả tiền. Biên lai hoàn toàn mang thể được coi là xác nhận việc " đã trả tiền giao dịch rất đầy đủ " cho một thông tin tài khoản.

Những hình thức trả tiền

Trả tiền mang thể được thực hiện dưới nhiều hình thức. Một hình thức trả tiền là trao đổi: trao đổi một hàng hóa hoặc nhà sản xuất cho một hàng hóa hoặc nhà sản xuất khác. Trả tiền hiện đại thường được thực hiện thông qua tiền tệ, ví dụ như tiền mặt, séc, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản nhà băng. 

Trả tiền cũng hoàn toàn mang thể mang những hình thức phức tạp hơn, ví dụ như những yếu tố về CP hoặc chuyển nhượng ủy quyền bất kỳ thứ gì mang trị giá hoặc quyền lợi cho những bên. Hóa đơn thường đi kèm một khoản giao dịch trả tiền. Người được trả tiền thường được chọn cách gật đầu giao dịch trả tiền ; tuy nhiên, luật của một số ít vương quốc nhu yếu người trả tiền gật đầu số lượng giới hạn qui định của vương quốc đó. Trả tiền bằng loại tiền khác ( thường tương quan tới một trả tiền giao dịch ngoại hối bổ trợ ) thường chỉ được bằng 3 % tổng số tiền giao dịch trả tiền được triển khai.

(Theo Investopedia)

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì