&quotPhân Biệt Chủng Tộc&quot trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Hôm nay, mình sẽ mang tới cho người dùng một bài viết liên quan với một loại từ giữ nhiều từ loại trong Tiếng Anh và khá mới mẻ với mọi người. Việc tiếp thu một từ mới khá xa lạ thỉnh thoảng cũng giúp nhiều trong việc học tiếng Anh. Ta sẽ hiểu rõ về nó hơn sẽ góp thêm phần giúp ích cho sinh hoạt và công việc người dùng rất nhiều . Ko nói nhiều nữa sau đây là tất tần tật về danh từ rất đặc trưng “Phân biệt chủng tộc ” trong Tiếng Anh là gì. Cùng nhau tìm hiểu xem từ này sở hữu gì đặc trưng cần lưu ý gì hay gồm những cấu trúc và cách sử dụng như thế nào nhé! Chúc người dùng thật tốt nhé!!!

phân biệt chủng tộc tiếng anh là gì

phân biệt chủng tộc trong Tiếng Anh

1. “Phân biệt chủng tộc” trong Tiếng Anh là gì?

Racism

Cách phát âm: /ˈreɪ.sɪ.zəm/

Khái niệm:

Phân biệt chủng tộc là sự phận biệt giữa những con người sở hữu đặc điểm khác so với số đông cho rằng một số người đó mang ít giá trị hơn. Ví dụ phân biệt vì màu da, văn hóa hoặc tôn giáo là sự phân biệt chủng tộc giữa nhiều lớp người trên thế giới gây ra những xung đột homosexual gắt là tổn hại lận nhau. Cả những người bị phân biệt chủng tộc, và những tư tưởng và hành vi phân biệt chủng tộc tương tác rất nhiều trong xã hội gây ra nhiều hậu quả tiêu cực trong xã hội loài người hiện nay mặc dù đã được hạn chế rất nhiều.

Loại từ trong Tiếng Anh:

Đây là một danh từ chuyên về lĩnh vực xã hội, chính trị nhiều hơn. Ít được sử dụng trong văn cảnh thường nhật mà được sử dụng trong những trường hợp tương đối đặc trưng.

Trong Tiếng Anh, đây là một danh từ ko đếm được sở hữu thể phối hợp với nhiều loại từ khác nhau để tạo nên những cụm từ mới.

Với thể đứng nhiều vị trí trong cấu tạo của một câu mệnh đề.

 • Racism was pervasive in British society within the final century and migrant staff in unskilled jobs and low social standing.
 • Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc được lan tràn khắp xã hội Anh vào thế kỉ trước và những người lao động nhập cư trong những công việc ko sở hữu tay nghề cao và sở hữu địa vị xã hội thấp.
 • The corporate was accused of racism after firing three African staff.
 • Đơn vị đã bị cáo buộc phân biệt chủng tộc sau lúc thải hồi 3 công nhân người Châu Phi.

2. Cách sử dụng danh từ “phân biệt chủng tộc” trong những trường hợp Tiếng Anh:

phân biệt chủng tộc tiếng anh là gì

phân biệt chủng tộc trong Tiếng Anh

Tiêu dùng trong tình huống đặc trưng là những chính sách, hành vi, quy tắc, … dẫn tới lợi thế tiếp tục ko công bằng cho một số người và đối xử bất công hoặc sở hữu hại đối với những người khác dựa trên chủng tộc:

 • Sociologists are taking steps to deal withsort out racism in colleges in a number of nations of the Americas.
 • Những nhà xã hội học đang thực hiện những bước để giải quyết nạn phân biệt chủng tộc trong trường học ở một số quốc gia Châu Mĩ.
 • The report made it clear that institutional racism in all elements of a corporation of this nation has deeply affected this nation.
 • Báo cáo đã làm rõ rằng phân biệt chủng tộc thiết chế trong tất cả những phòng ban của một tổ chức của quốc gia này đã tương tác sâu vào tổ quốc này.

Danh từ chỉ những người và đó là những điều sở hữu hại hoặc ko công bằng với nhóm người đó, làm hoặc nghĩ dựa trên niềm tin tin rằng chủng tộc của họ làm họ thông minh, tốt, đạo đức,…hơn những người thuộc chủng tộc khác :

 • One black girl, has mentioned that she skilled some direct public racism.
 • Một người phụ nữ da đen, đã nói rằng cô đó đã trải qua một số phân biệt chủng tộc công khai trực tiếp.
 • He wished to convey to folks what it was prefer to be a sufferer of the frequent theme of informal racism.
 • Anh đó muốn truyền đạt lại với mọi người cảm giác như thế nào lúc trở thành nạn nhân của chủ đề sự phân biệt chủng tộc thông thường.
 • An African-American author's ebook chronicles the rise of political rights alongside edgy nationalism and racism.
 • Cuốn sách của một nhà văn gốc Châu Phi ghi lại sự trỗi dậy của quyền chính trị cùng với chủ nghĩa dân tộc và phân biệt chủng tộc homosexual gắt.

3. Những từ vựng liên quan và cụm từ liên quan tới chủ đề “phân biệt chủng tộc” trong Tiếng Anh:

phân biệt chủng tộc tiếng anh là gì

phân biệt chủng tộc trong Tiếng Anh

Cụm từ Tiếng Anh

Nghĩa Tiếng Việt

Institutionalized racism

Phân biệt chủng tộc được thiết chế hóa

Prejudice

Thành kiến

Cultural integration

Hội nhập văn hóa

Nationwide id

bản sắc dân tộc

Oral custom

Truyền thống truyền mồm

Ritual

Nghi lễ

Acculturation

Hòa nhập

Cultural trade

Trao đổi văn hoá

Assimilation

Đồng hóa

Cultural heritage

Di sản văn hóa

Race battle

Xung đột chủng tộc

Cultural pageant

Lễ hội văn hóa

Civilization

Nền văn minh

Racism on pores and skin coloration

phân biệt chủng tộc về màu da

spiritual racism

phân biệt chủng tộc tôn giáo

cultural racism

phân biệt chủng tộc về văn hóa

racist society

xã hội phân biệt chủng tộc

victims of racism

nạn nhân phân biệt chủng tộc

racist object

đối tượng phân biệt chủng tộc

Stop racism

ngăn chặn phân biệt chủng tộc

type of racism

hình thức phân biệt chủng tộc

racist causes

lý do phân biệt chủng tộc

racist origins

nguồn gốc phân biệt chủng tộc

Racist perspective

Thái độ phân biệt chủng tộc

Racism idea

Thuyết phân biệt chủng tộc

racism

kỳ thị chủng tộc

Hello vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về “phân biệt chủng tộc” trong Tiếng Anh nhé!!!