Cách phân loại thị trường thị trường tài chính nhanh chóng

Thị trường tài chính nơi giao thiệp chứng khoán trong một quốc gia và trên toàn thế giới. Tuy nhiên, để phân loại thị trường tài chính chuẩn xác lại ko hề đơn thuần.

Hôm nay, Quản Lý Bất Động Sản sẽ giúp bạn hiểu thêm về thị trường tài chính cùng những vấn đề liên quan. Nếu bạn cũng đang sử dụng rộng rãi tới chủ đề này, đừng bỏ lỡ bài viết sau đây.

Xem thêm:

 • Hướng dẫn cách chuyển tiền qua bưu điện nhanh chóng, hiệu quả
 • Thẩm định giá là gì? Những phương pháp thẩm định giá bất động sản.
 • Sàn giao thiệp bất động sản là gì? Prime 10 sàn bất động sản hàng đầu Việt Nam

Mục Lục

 • I. Thị trường tài chính được hiểu như thế nào?
  • 1. Khái niệm
  • 2. Nguyên nhân hình thành thị trường tài chính
  • 3. Chức năng của thị trường tài chính
  • 4. Vai trò của thị trường tài chính
 • II. Phân loại thị trường tài chính nhanh chóng, chuẩn xác
  • 1. Dựa vào phương pháp huy động vốn
   • a) Thị trường nợ
   • b) Thị trường cổ phần
  • 2. Dựa vào việc tậu bán chứng khoán mới, chứng khoán lần đầu và tậu bán chứng khoán sau lúc phát hành lần đầu
   • a) Thị trường sơ cấp (thị trường cấp 1)
   • b) Thị trường thứ cấp (Thị trường cấp 2)
  • 3. Căn cứ vào chức năng, bản tính và phương pháp hoạt động của dụng cụ tài chính, chủ thể tài chính và hệ thống tài chính
   • a) Thị trường tiền tệ
   • b) Thị trường hối đoái
   • c) Thị trường vốn

I. Thị trường tài chính được hiểu như thế nào?

1. Khái niệm

Thị trường tài chính được hiểu rõ hơn là thị trường mà trong đó nguồn tài chính được chuyển từ người với vốn dư thừa sang người thiếu vốn. Đây là thị trường tổng hòa những mối quan hệ cung – cầu về vốn, là cơ chế để đưa tiền tiết kiệm tới với người đầu tư cuối cùng.

phân loại thị trường tài chính
Thị trường tài chính được hiểu rõ hơn là thị trường mà trong đó nguồn tài chính được chuyển từ người với vốn dư thừa sang người thiếu vốn

2. Nguyên nhân hình thành thị trường tài chính

– Giải quyết mâu thuẫn giữa khả năng và nhu cầu cung ứng vốn to trong nền kinh tế phát triển.

– Xuất hiện nhu cầu chuyển nhượng, tậu bán những loại chứng khoán giữa những chủ sở hữu.

– Nhiều hình thức huy động vốn linh hoạt ra đời và phát triển trước nền kinh tế hàng hóa nhiều.

3. Chức năng của thị trường tài chính

– Thị trường tài chính đưa vốn trực tiếp hoặc gián tiếp từ khu vực tiết kiệm tới khu vực đầu tư thông qua những trung gian tài chính. Trong đó, trung gian tài chính là một tổ chức tồn tại giữa người cho vay và người đi vay, họ tậu chứng khoán sơ cấp và phát hành chứng khoán thứ cấp.

– Thị trường tài chính tăng khả năng thanh khoản cho những chứng khoán.

– Thị trường tài chính cung cấp thông tin kinh tế và kiểm tra giá trị doanh nghiệp.

phân loại thị trường tài chính
Thị trường tài chính giúp tăng khả năng thanh khoản cho những chứng khoán

4. Vai trò của thị trường tài chính

– Thị trường tài chính thu hút, huy động những nguồn tài chính trong và ngoài nước, khuyến khích tiết kiệm đầu tư.

– Thị trường tài chính góp phần xúc tiến, tăng hiệu quả sử dụng tài chính.

– Thị trường tài chính đảm bảo chính sách tài chính, chính sách tiền tệ của Quốc gia.

II. Phân loại thị trường tài chính nhanh chóng, chuẩn xác

1. Dựa vào phương pháp huy động vốn

a) Thị trường nợ

Thị trường nợ bao gồm:

– Dụng cụ nợ ngắn hạn: Là dụng cụ nợ với thời kì đáo hạn dưới 01 năm.

– Dụng cụ nợ trung hạn: Là dụng cụ nợ với thời kì đáo hạn từ 01 – 10 năm.

– Dụng cụ nợ dài hạn: Là dụng cụ nợ với thời kì đáo hạn từ 10 năm trở lên.

b) Thị trường cổ phần

Là thị trường trong đó người cần vốn sẽ huy động vốn bằng cách phát hành những cổ phiếu. Những cổ phiếu này là quyền được chia phần trên tài sản của những doanh nghiệp phát hành cổ phiếu và lãi ròng rã.

phân loại thị trường tài chính
Thị trường cổ phần là thị trường trong đó người cần vốn sẽ huy động vốn bằng cách phát hành những cổ phiếu

2. Dựa vào việc tậu bán chứng khoán mới, chứng khoán lần đầu và tậu bán chứng khoán sau lúc phát hành lần đầu

a) Thị trường sơ cấp (thị trường cấp 1)

Là thị trường tài chính trong đó những chứng khoán phát hành mới được tổ chức bán cho người tậu trước hết.

b) Thị trường thứ cấp (Thị trường cấp 2)

Là nơi diễn ra những hoạt động chuyển nhượng, tậu bán lại những chứng khoán được phát hành trên thị trường sơ cấp. Dựa vào phương pháp giao thiệp trên thị trường tài chính, thị trường thứ cấp được chia làm 02 loại: Thị trường phi tập trung và sở giao thiệp.

3. Căn cứ vào chức năng, bản tính và phương pháp hoạt động của dụng cụ tài chính, chủ thể tài chính và hệ thống tài chính

a) Thị trường tiền tệ

Thị trường tiền tệ là thị trường phát hành và tậu bán lại những dụng cụ tài chính ngắn hạn dưới 01 năm. Thị trường này bao gồm: Khoản vay ngắn hạn giữa những nhà băng, tín phiếu ngân khố, thương phiếu, thỏa thuận tậu lại, chứng chỉ tiền gửi,…

phân loại thị trường tài chính
Thị trường tiền tệ là thị trường phát hành và tậu bán lại những dụng cụ tài chính ngắn hạn dưới 01 năm

b) Thị trường hối đoái

Thị trường hối đoái cũng giống thị trường tiền tệ, là nơi giao thiệp những dụng cụ tài chính tương đối ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng được định giá bằng những loại đồng tiền khác nhau, và cũng chỉ với những đồng tiền khác nhau mới được thực hiện giao thiệp.

c) Thị trường vốn

Thị trường vốn là thị trường phát hành và tậu bán lại những dụng cụ tài chính với kỳ hạn từ 01 năm trở thành. Đây chính là nơi giải quyết quan hệ cung – cầu về vốn dài hạn.

Ngoài ra, thị trường vốn còn với sự tồn tại những dụng cụ chứng khoán phát sinh.

Trên đây là bài viết hướng dẫn cách phân loại thị trường tài chính nhanh chóng, chuẩn xác. Nếu bạn đang sử dụng rộng rãi tới những chủ đề tương tự, hãy tiếp tục đồng hành cùng Quản Lý Bất Động Sản để với thêm nhiều tri thức đầu tư hiệu quả.

Phương Nguyễn

5/5 – (1 vote)