Phát triển bền vững – Wikipedia tiếng Việt

Phát triển vững bền là một khái niệm mới nhằm khái niệm một sự phát triển về mọi mặt trong xã hội hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa. Khái niệm này hiện đang là mục tiêu hướng tới nhiều quốc gia trên toàn cầu, mỗi quốc gia sẽ dựa theo đặc thù kinh tế, xã hội, chính trị, địa lý, văn hóa… riêng để hoạch định chiến lược phù thống nhất với quốc gia đó.

Thuật ngữ “phát triển vững bền” xuất hiện lần trước nhất vào năm 1980 trong ấn phẩm Chiến lược bảo tồn Toàn cầu (công bố bởi Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế – IUCN) với nội dung rất thuần tuý: “Sự phát triển của nhân loại ko thể chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế mà còn phải tôn trọng những nhu cầu thế tất của xã hội và sự tác động tới môi trường thọ thái học”.

Khái niệm này được phổ biến rộng rãi vào năm 1987 nhờ Con số Brundtland (còn gọi là Con số Our Common Future) của Ủy ban Môi trường và Phát triển Toàn cầu – WCED (nay là Ủy ban Brundtland). Con số này ghi rõ: Phát triển vững bền là “sự phát triển sở hữu thể giải quyết được những nhu cầu hiện tại mà ko tác động, tổn hại tới những khả năng đáp ứng nhu cầu của những thế hệ tương lai…” 1. Nói cách khác, phát triển vững bền phải bảo đảm sở hữu sự phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ, giữ giàng. Để đạt được điều này, tất cả những thành phần kinh tế – xã hội, nhà cầm quyền, những tổ chức xã hội… phải bắt tay nhau thực hiện nhằm mục đích dung hòa 3 ngành chính: kinh tế – xã hội – môi trường.

1 Hai khái niệm gắn liền với ý kiến trên:
 • Khái niệm “nhu cầu”…
 • Khái niệm của sự giới hạn mà tình trạng hiện tại của khoa học kỹ thuật và sự tổ chức xã hội áp đặt lên khả năng đáp ứng của môi trường nhằm thỏa mãn nhu cầu hiện tại và tương lai.

Sau đó, năm 1992, tại Rio de Janeiro, những đại biểu tham gia Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên hợp quốc đã xác nhận lại khái niệm này, và đã gửi đi một thông điệp rõ ràng tới tất cả những cấp của những chính phủ về sự cấp bách trong việc đẩy mạnh sự hòa hợp kinh tế, phát triển xã hội cùng với bảo vệ môi trường.

Năm 2002, Hội nghị thượng đỉnh Toàn cầu về Phát triển vững bền ( còn gọi là Hội nghị Rio + 10 hay Hội nghị thượng đỉnh Johannesburg ) nhóm họp tại Johannesburg, Cùng hòa Nam Phi với sự tham gia của những nhà chỉ huy cũng như những chuyên viên về kinh tế tài chính, xã hội và môi trường tự nhiên của sắp 200 vương quốc đã tổng kết lại kế hoạch hành vi về phát triển vững bền 10 năm qua và đưa ra những quyết sách tương quan tới những yếu tố về nước, nguồn năng lượng, sức khỏe thể chất, nông nghiệp và sự nhiều sinh thái .Theo Tổ chức nhà băng nhà nước phát triển châu Á ( ADB ) : ” Phát triển vững bền là một mô phỏng phát triển mới, lồng ghép thứ tự sản xuất với bảo tồn tài nguyên và tăng chất lượng thiên nhiên và môi trường. Phát triển vững bền cần phải cung ứng những nhu yếu của thế hệ hiện tại mà ko phương hại tới năng lực của tất cả chúng ta phân phối những nhu yếu của thế hệ trong tương lai ” .

Tháng 4 năm 1968: Tổ chức The Club of Rome được sáng lập, đây là một tổ chức phi chính phủ tương trợ cho việc nghiên cứu “Những vấn đề của toàn cầu” – một cụm từ được đặt ra nhằm diễn tả những vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường và khoa học trên toàn cầu với tầm nhìn trong tương lai. Tổ chức này đã tập hợp những nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà kinh doanh cũng như những nhà lãnh đạo của những quốc gia trên toàn cầu (bao gồm cả Tổng thống Liên Xô Mikhail Sergeyevich Gorbachyov và Rigoberta Menchú Tum). Trong nhiều năm, The Club of Rome đã công bố một số lượng to những báo cáo, bao gồm cả bản báo cáo The Limits to Growth (Giới hạn của sự tăng trưởng) – được xuất bản năm 1972 nhắc tới hậu quả của việc tăng dân số quá nhanh, sự hữu hạn của những nguồn tài nguyên…

Tháng 6 năm 1972 : Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về con người và môi trường tự nhiên được tổ chức triển khai tại Stockholm, Thụy Điển được nhìn nhận là hành vi tiên phong lưu lại sự nỗ lực chung của toàn thể quả đât nhằm mục đích xử lý những yếu tố về môi trường tự nhiên. Một trong những hiệu quả của hội nghị lịch sử dân tộc này là sự trải qua bản công bố về nguyên tắc và kế hoạch hành vi chống ô nhiễm thiên nhiên và môi trường. Ngoài ra, Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc cũng được xây dựng .

Năm 1984: Đại hội đồng Liên hợp quốc đã ủy nhiệm cho bà Gro Harlem Brundtland, lúc đó là Thủ tướng Na Uy, quyền thành lập và làm chủ toạ Ủy ban Môi trường và Phát triển Toàn cầu (World Commission on Environment and Development – WCED), nay còn được biết tới với tên Ủy ban Brundtland. Tới nay, ủy ban này đã được ghi nhận sở hữu những công hiến rất trị giá cho việc đẩy mạnh sự phát triển vững bền.

Năm 1987: Hoạt động của Ủy ban Môi trường và Phát triển Toàn cầu trở nên nóng bỏng lúc xuất bản báo cáo sở hữu tựa đề “Tương lai của chúng ta” (tựa tiếng Anh: Our Common Futur và tiếng Pháp là Notre avenir à tous, ngoài ra còn thường được gọi là Con số Brundtland). Bản báo cáo này lần trước nhất công bố chính thức thuật ngữ “phát triển vững bền”, sự khái niệm cũng như một dòng nhìn mới về cách hoạch định những chiến lược phát triển trong tương lai.

Năm 1989: Sự phát hành và tầm quan yếu của Our Common Futur đã được đưa ra đàm luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và đã dẫn tới sự ra đời của Quyết nghị 44/228 – tiền đề cho việc tổ chức Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên hợp quốc.

Năm 1992: Rio de Janeiro, Brasil là nơi đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Trái Đất, tên chính thức là Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCED). Tại đây, những đại biểu tham gia đã thống nhất những nguyên tắc cơ bản và phát động một chương trình hành động vì sự phát triển vững bền sở hữu tên Chương trình Nghị sự 21 (Agenda 21). Với sự tham gia của đại diện hơn 200 nước trên toàn cầu cùng một số lượng to những tổ chức phi chính phủ, hội nghị đã đưa ra bản Tuyên ngôn Rio về môi trường và phát triển cũng như thông qua một số văn kiện như hiệp nghị về sự nhiều sinh vật học, bộ khung của hiệp nghị về sự biến đổi khí hậu, tuyên bố về nguyên tắc quản lý, bảo tồn rừng…

Năm 2002 : Hội nghị thượng đỉnh Toàn cầu về Phát triển vững bền nhóm họp tại Johannesburg, Nam Phi là dịp cho những bên tham gia nhìn lại những việc đã làm 10 năm qua theo phương hướng mà Tuyên ngôn Rio và Chương trình Nghị sự 21 đã vạch ra, liên tục thực thi với 1 số ít tiềm năng được ưu tiên. Những tiềm năng này gồm sở hữu xóa bần hàn, phát triển những mẫu sản phẩm tái sinh hoặc thân thiện với môi trường tự nhiên nhằm mục đích sửa chữa thay thế những mẫu sản phẩm gây ô nhiễm, bảo vệ và quản trị những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên. Hội nghị cũng nhắc tới chủ đề toàn toàn cầu hóa gắn với những yếu tố tương quan tới sức khỏe thể chất và phát triển. Những đại diện thay mặt của những vương quốc tham gia hội nghị cũng cam kết phát triển kế hoạch về phát triển vững bền tại mỗi vương quốc trước năm 2005. Việt Nam cũng đã cam kết và bắt tay vào hành vi với Dự án VIE / 01/021 ” Tương trợ thiết kế xây dựng và triển khai Chương trình Nghị sự 21 của Nước Ta ” khởi đầu vào tháng 11/2001 và kết thúc vào tháng 12/2005 nhằm mục đích tạo tiền đề cho việc thực thi Vietnam Agenda 21 .
Mục tiêu của PTBV là đạt được sự vừa đủ về vật chất, sự sang giàu về ý thức và văn hóa truyền thống, sự đồng đẳng của những công dân và sự đồng thuận của xã hội, sự hòa giải giữa con người và tự nhiên :

 • PTBV về kinh tế.
 • PTBV về xã hội.
 • PTBV về môi trường.
 • An Ninh Quốc phòng.

Nguyên Tắc PTBV[sửa|sửa mã nguồn]

Nguyên tắc PTBV đưa ra nhằm mục đích ship hàng cho việc xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những tổ chức triển khai, cá thể so với hội đồng. Những pháp luật nhằm mục đích bảo vệ triển khai đúng những nguyên tắc PTBV :

 • Nguyên tắc về sự ủy thác của nhân dân: Nguyên tắc này yêu cầu chính quyền phải hành động để ngăn ngừa những thiệt hại về môi trường ở bất cứ nơi đâu xảy ra. Nguyên tắc nà cho rằng công chúng sở hữu quyền đòi hỏi chính quyền với tư cách là tổ chức đại diện cho họ phải sở hữu hành động xử sự kịp thời với những sự cố môi trường.
 • Nguyên tắc đồng đẳng giữa những thế hệ: là quyền cốt lõi của phát triển vững bền. Việc thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại ko phương hại tới nhu cầu của tương lai. Nguyên tắc này phụ thuộc vào sự vận dụng tổng hợp những nguyên tắc khác của sự phát triển vững bền.
 • Nguyên tắc phòng ngừa: Ở những nơi xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng, phải sở hữu biện phát ngăn ngừa ngừa kể cả những giải pháp mức giá, lúc chung ta còn nghi ngờ tác động môi trường của phát triển thì cần phải sở hữu giải pháp phòng ngừa tương ứng với mức đột tác động xấu nhất.
 • Nguyên tắc phân quyền và ủy quyền.
 • Nguyên tắc đồng đẳng trong nội bộ thế hệ.
 • Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền.
 • Nguyên tắc người sử dụng phải trả tiền.

Tình Hình Thực Hiện PTBV Trên Toàn cầu[sửa|sửa mã nguồn]

– Nghèo đói:

 • Toàn cầu hiện này còn 1.2 tỷ người sở hữu mức thu nhập dưới 1 dola/ngày (24% dân số toàn cầu), 2.8 tỷ người dưới 2 dola/ngày (51 %).
 • Hơn 1 tỷ người ở những nước kém phát triển ko sở hữu nước sạch và phương tiện vệ sinh.
 • Mục tiêu toàn cầu: Trong giai đoạn 1990-2015 giảm một nửa số người sở hữu thu nhập 1dola/ngày.

– Thất học:

 • 2/3 dân số mù chữ là nữ.
 • Toàn cầu vẫn còn 113 triệu trẻ em ko được đi học.

-Sức khỏe:

 • Mỗi năm sở hữu 11 triệu trẻ em dưới 5 tuổi chết.
 • 1/3 số người chết ở những nước đang phát triển là do nghèo đói.
 • Mỗi năm sở hữu 3 triệu người chết vì HIV/AIDS, trong đó sở hữu 0.5 triệu là trẻ em, mỗi ngày sở hữu 8000 người, 10s sở hữu một người chết.

Tình Hình Thực Hiện PTBV Ở Nước Ta[sửa|sửa mã nguồn]

Năm 1990: Thành lập Cục môi trường.

Năm 2003 : Bộ Tài nguyên và Môi trường .Năm 1991 : Chiến lược bảo vệ thiên nhiên và môi trường vương quốc quá trình 1991 – 2000 .Năm 1993 : Luật bảo vệ môi trường tự nhiên. Sửa đổi 2005 .Năm 1998 : Quyết nghị của Bộ chính trị về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong thời kỳ CNH, HĐH .Năm 8/2000 : nhà nước quyết định hành động soạn thảo Chương trình nghị sự 21 vương quốc .Năm 2003 : Chiến lược vương quốc về bảo vệ thiên nhiên và môi trường .Năm 8/2004 : Định hướng kế hoạch về phát triển vững bền ( Chương trình nghị sự 21 vương quốc ) .

– Kinh tế:

 • Kinh tế tăng trưởng nhanh và theo chiều rộng. Tiềm lực kinh tế còn yếu.
% 1992-1997 1998-2000
Vốn 69 57.5
Lao động 16 20
Hiệu quả 15 22.5

Bảng tỷ lệ đóng góp vào GDP của những yếu tố.

 • Số nợ hiện nay của Việt Nam so với những nước khác chưa thuộc loại cao và chưa tới giới hạn nguy hiểm. Song số nợ đó đang tăng lên nhanh chóng và sẽ sở hữu nguy cơ đe doạ tính vững bền của sự phát triển trong tương lai, nhất là lúc vốn vay chưa được sử dụng sở hữu hiệu quả.
 • Mô phỏng tiêu sử dụng: Sao chép lối sống tiêu thụ của những nước phát triển, trong đó sở hữu nhiều điều ko sở hữu lợi cho việc tiết kiệm tài nguyên và phát triển vững bền. Khai thác cạn kiệt tài nguyên quý hiếm nhằm đáp ứng nhu cầu xa xỉ của một số người đang diễn ra phổ biến.

– Xã hội:

 • Đầu tư của Nhà nước cho những ngành xã hội ngày càng tăng.
 • Một hệ thống pháp luật đã được ban hành giải quyết được đòi hỏi của thực tiễn và thích hợp hơn với yêu cầu.
 • Đời sống nhân dân ở cả thành thị và nông thôn đã được cải thiện.
 • Những mục tiêu xã hội được cải thiện hơn rất nhiều. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đã tăng từ 0,611 năm 1992 lên 0,682 năm 1999. Xếp hạng HDI trong số 162 nước, Việt Nam đứng thứ 120 năm 1992; thứ 101 năm 1999 và thứ 109 trên 175 nước vào năm 2003.
 • Về chỉ số phát triển giới (GDI), năm 2003 Việt Nam được xếp thứ 89 trong tổng số 144 nước. Phụ nữ chiếm 26% tổng số đại biểu Quốc hội, là một trong 15 nước sở hữu tỷ lệ nữ cao nhất trong cơ quan quyền lực của Nhà nước.

– Môi trường:

 • Xét về độ an toàn của môi trường, Việt Nam đứng cuối bảng trong số 8 nước ASEAN, và xếp thứ 98 trên tổng số 117 nước đang phát triển.
 • Việt Nam đã sở hữu nhiều nỗ lực nhằm khắc phục những hậu quả môi trường do chiến tranh để lại. Nhiều chính sách quan yếu về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đã được xây dựng và thực hiện trong những năm sắp đây.
 • Nội dung bảo vệ môi trường đã được đưa vào giảng dạy ở tất cả những cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

“Để đảm bảo sở hữu một tương lai an toàn hơn, phồn vinh hơn, chúng ta chỉ sở hữu một con đường là khắc phục một cách cân đối những vấn đề về môi trường và phát triển cùng một lúc.”

Những yếu tố, nghành nghề nhà cung cấp tương quan[sửa|sửa mã nguồn]

Chương trình Nghị sự 21[sửa|sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì