Tổng hợp tất cả mức phí công chứng mới nhất đang áp dụng

Phí công chứng được vận dụng chung so với Phòng công chứng và Văn phòng công chứng. LuatVietnam đã tổng hợp tất tần tật mức phí công chứng mới nhất dưới đây :2. Phí công chứng hợp đồng, trả tiền giao dịch ko theo giá trịCăn cứ :

– Thông tư 257/2016/TT-BTC

– Thông tư 111 / 2017 / TT-BTC

1. Phí công chứng hợp đồng, giao dịch theo trị giá

Phí công chứng hợp đồng, trả tiền giao dịch xác lập theo trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng trả tiền giao dịch, đơn cử :a ) Mức thu phí so với những hợp đồng, trả tiền giao dịch sau đây được tính như sau :

TT Loại hợp đồng, trả tiền giao dịch Căn cứ tính
1 Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, Tặng, cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tính trên trị giá quyền sử dụng đất
2 Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, Tặng Ngay, cho, chia tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với gia tài gắn liền với đất gồm với nhà tại, khu dự án thiết kế xây dựng trên đất Tính trên tổng trị giá quyền sử dụng đất và trị giá gia tài gắn liền với đất, trị giá nhà tại, khu dự án thiết kế xây dựng trên đất
3 Hợp đồng tậu và bán, Tặng Ngay cho gia tài khác, góp vồn bằng gia tài khác Tính trên trị giá gia tài
4 Văn bản thỏa thuận hợp tác phân loại di sản, văn bản khai nhận di sản Tính trên trị giá gia tài
5 Hợp đồng vay tiền Tính trên trị giá khoản vay
6 Hợp đồng thế chấp gia tài, cầm đồ gia tài Tính trên trị giá gia tài Lưu ý : Trường hợp hợp đồng thế chấp gia tài, cầm với gia tài với ghi trị giá khoản vay thì tính trên trị giá khoản vay
7 Hợp đồng kinh tế tài chính, thương nghiệp, góp vốn đầu tư, kinh doanh thương nghiệp Tính trên trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch

Theo đó, tùy thuộc vào trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch mức thu phí công chứng, cụ thể:

TT Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch Mức thu ( đồng / trường hợp )
1 Dưới 50 triệu đồng 50.000
2 Từ 50 triệu đồng – 100 triệu đồng 100.000
3 Từ trên 100 triệu đồng – 01 tỷ đồng 0,1 % trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng – 3 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 1 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng – 5 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 3 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng – 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng – 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng ( mức thu tối đa là 70 triệu đồng / trường hợp ).

b) Phí công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản

TT Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch ( tổng số tiền thuê ) Mức thu ( đồng / trường hợp )
1 Dưới 50 triệu đồng 40.000 đồng
2 Từ 50 triệu đồng – 100 triệu đồng 80.000 đồng
3 Từ trên 100 triệu đồng – 1 tỷ đồng 0,08 % trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch

4

Từ trên 01 tỷ đồng – 3 tỷ đồng 800.000 đồng + 0,06 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng – 5 tỷ đồng 02 triệu đồng + 0,05 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng 03 triệu đồng + 0,04 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 5 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng 05 triệu đồng + 0,03 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng ( mức thu tối đa là 8 triệu đồng / trường hợp )

c)  Phí công chứng hợp đồng tậu bán tài sản đấu giá

Theo Điều 1 Thông tư 111 / 2017 / TT-BTC, mức thu phí với việc công chứng hợp đồng tậu và bán gia tài đấu giá được tính trên trị giá gia tài bán được như sau :

TT Trị giá gia tài Mức thu ( đồng / trường hợp )
1 Dưới 5 tỷ đồng 90.000
2 Từ 5 tỷ đồng – dưới 20 tỷ đồng 270.000
3 Trên 20 tỷ đồng 450.000

Lưu ý:

– Đối với những hợp đồng, trả tiền giao dịch về quyền sử dụng đất, gia tài với giá pháp luật của cơ quan Nhà nước với thẩm quyền thì trị giá quyền sử dụng đất, trị giá gia tài tính phí công chứng được xác lập theo thỏa thuận hợp tác của những bên trong hợp đồng, trả tiền giao dịch đó .- Trường hợp, trị giá quyền sử dụng đất, giá gia tài do những bên thỏa thuận hợp tác thấp hơn mức giá do cơ quan Nhà nước pháp luật thì trị giá tính phí công chứng tính như sau :

Trị giá quyền sử dụng đất, trị giá gia tài tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng gia tài ghi trong hợp đồng, trả tiền giao dịch x Giá đất, giá gia tài do cơ quan Nhà nước với thẩm quyền lao lý

2. Phí công chứng hợp đồng, giao dịch ko theo trị giá

Phí công chứng hợp đồng, trả tiền giao dịch ko theo trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch được ấn định theo từng trường hợp như sau :

TT Loại việc Mức thu ( đồng / trường hợp )
1 Công chứng hợp đồng quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp 40.000
2 Công chứng hợp đồng bảo lãnh 100.000
3 Công chứng hợp đồng ủy quyền 50.000
4 Công chứng giấy ủy quyền 20.000
5 Công chứng việc sửa đổi, bổ trợ hợp đồng, trả tiền giao dịch ( Trường hợp sửa đổi, bổ trợ tăng trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch thì vận dụng mức thu tương ứng với phần tăng tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 Thông tư này ) 40.000
6 Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, trả tiền giao dịch 25.000
7 Công chứng di chúc 50.000
8 Công chứng văn bản phủ nhận nhận di sản 20.000
9 Những việc làm thuê chứng hợp đồng, trả tiền giao dịch khác 40.000

3. Phí nhận lưu giữ di chúc

Phí nhận lưu giữ di chúc là 100.000 đồng / trường hợp

4. Phí cấp bản sao văn bản công chứng

Phí cấp bản sao văn bản công chứng là 5.000 đồng / trang, từ trang thứ 3 trở đi, mỗi trang thu 3.000 đồng nhưng tối đa ko quá 100.000 đồng / bản

5. Phí công chứng bản dịch

10.000 đồng / trang với bản dịch thứ nhấtTrường hợp người nhu yếu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ 2 trở đi thu :

– 5.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ 2;

– Từ trang thứ 3 trở đi thu 3.000 đồng / trang, tối đa ko quá 200 nghìn đồng / bản .

>> Phí công chứng tậu bán nhà, đất 2018

Hậu Nguyễn

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính