Phí công chứng mua bán nhà, đất 2018

Tất cả những hợp đồng chuyển nhượng tậu bán nhà, đất; tặng cho; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đều phải công chứng. Hiện nay, phí công chứng tậu bán nhà, đất được quy định như thế nào?

Thủ tục công chứng tậu bán nhà, đất

Theo pháp luật tại Điều 40 Luật Công chứng năm trước người nhu yếu công chứng nộp một bộ hồ sơ nhu yếu công chứng, gồm những sách vở sau đây :

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;

+ Dự thảo hợp đồng, trả tiền giao dịch ( nếu với ) ;
+ Bản sao sách vở tuỳ thân ;
+ Bản sao Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ;
+ Bản sao sách vở khác với tương quan tới hợp đồng ( Bản sao Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh … )
Thủ tục công chứng được thực thi tại Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng với trụ sở tại tỉnh nơi với đất .
Việc công chứng phải được thực thi tại trụ sở của Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng, trừ trường hợp người nhu yếu công chứng là người già yếu, ko hề đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc với nguyên do chính đáng khác ko hề tới trụ sở tổ chức triển khai hành nghề công chứng .

phi cong chung 2711160036
Phí công chứng tậu bán nhà, đất 2018 (Ảnh minh họa)

Phí công chứng tậu bán nhà, đất 2018

Theo lao lý tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 257 / năm nay / TT-BTC, mức thu phí công chứng tậu và bán nhà, đất được tính trên trị giá chuyển nhượng ủy quyền, đơn cử :

STT

Trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn
2 Từ 50 triệu đồng tới 100 triệu đồng

100 nghìn

3 Từ trên 100 triệu đồng tới 01 tỷ đồng 0,1 % trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng tới 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng tới 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng tới 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng .
8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng ( mức thu tối đa là 70 triệu đồng / trường hợp ) .

Xem thêm:

3 lưu ý lúc công chứng tậu bán nhà đất

Phân biệt công chứng và xác nhận

LuatVietnam

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính