Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai có phải là quyết định hành chính hay không? – Công ty Luật Quốc tế DSP

Câu hỏi: Thưa trạng sư, Tôi với thắc mắc trong vấn đề sau rất mong nhận được sự tư vấn của trạng sư! Tôi xin thực lòng cám ơn!

Phiếu chuyển thông tin để xác khái niệm vụ tài chính về đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai lập với phải là quyết định hành chính ko? Mang được coi là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính ko?

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn tới Tổ chức Luật Quốc tế DSP. Trường hợp này chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thì quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính được hiểu như sau:

Điều 3. Giảng giải từ ngữ:

1. Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính quốc gia, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính quốc gia ban hành hoặc người với thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được vận dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

2. Quyết định hành chính bị kiện là quyết định quy định tại khoản 1 Điều này mà quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, kết thúc quyền, thuận tiện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc với nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, tương tác tới quyền, thuận tiện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

…”

Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 và khoản 1 Điều 12 của Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

“Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ

…4. Văn phòng đăng ký đất đai với trách nhiệm:

a) Lập Phiếu chuyển thông tin (bao gồm cả trường hợp hồ sơ người sử dụng đất nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai và hồ sơ do những cơ quan quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d Khoản 2 Điều 2 Thông tư này chuyển tới). Chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của những Thông tin ghi trên Phiếu.

…”

Điều 12. Trách nhiệm của cơ thuế quan

1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển tới. Trường hợp phát hiện hồ sơ với sơ sót hoặc thiếu căn cứ để xác khái niệm vụ tài chính thì cơ thuế quan yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai xác định hoặc bổ sung thông tin.

…”

Theo đó, Văn phòng đăng kí đất đai với trách nhiệm lập Phiếu chuyển thông tin để xác khái niệm vụ tài chính về đất đai theo Mẫu số 01/LCHS Phụ lục ban hành tất nhiên Thông tư liên tịch này để chuyển cho cơ thuế quan ra thông tin nộp tiền sử dụng đất. Cơ thuế quan với trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp phát hiện hồ sơ với sơ sót hoặc thiếu căn cứ để xác khái niệm vụ tài chính thì cơ thuế quan yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai xác định hoặc bổ sung thông tin.

Căn cứ vào những quy định nêu trên thì Phiếu chuyển thông tin để xác khái niệm vụ tài chính về đất đai là văn bản hành chính, nhưng chưa làm phát sinh nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn ngay lập tức với đất nên ko thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Trên đây là phần tư vấn của Tổ chức Luật Quốc tế DSP. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với phòng ban trạng sư tư vấn qua Hotline: 0967849934 hoặc gửi qua E mail: manhongit.dhp@gmail.com để nhận được sự tư vấn, tương trợ từ Tổ chức Luật Quốc tế DSP.

Rất mong nhận được sự hợp tác!