phương pháp tính tốc độ tăng trưởng kinh tế – 123doc

Danh mục: Quản trị kinh doanh

… Về tốc độ tăng trưởng 2010, một số ý kiến cho rằng, với triển vọng phục hồi kinh tế thế giới, cùng với dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế quí IV /2009 đạt trên 6,5%, tốc độ tăng trưởng kinh tế … thiện thì không nên quá tập trung vào tốc độ tăng trưởng mà nên chú trọng đến chất lượng tăng trưởng. Do vậy, UB Kinh tế nhất trí đề nghị tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 khoảng 6,5%.Từ nhận … cấu kinh tế, lại không đẩy mạnh được xuất khẩu.Chỉnh 3 chỉ tiêu lớn của năm 2010Về kế hoạch năm 2010, Chính phủ đề xuất đều chỉnh 3 chỉ tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu CPI và tốc độ tăng…

  • 18
  • 776
  • 1