Private Limited Company – Tra cứu từ định nghĩa Wikipedia Online

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh
Private Limited Company
Tiếng Việt
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Doanh

Chủ đề
Kinh tế

Khái niệm – Khái niệm

Private Limited Company là gì?

  • Private Limited Company là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Doanh.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Private Limited Company

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Private Limited Company là gì? (hay Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Doanh nghĩa là gì?) Định nghĩa Private Limited Company là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Private Limited Company / Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Doanh. Truy cập Chuyên mục tự điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin những thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục